Broker technologii i broker innowacji -kto to, co robi? [1 PLAN DZIAŁANIA, definicja, przykłady]

Zespół dyskutuje nad poszerzeniem rynku zbytu
Zagraniczny Rynek zbytu Polskich Firm- poszerzanie i eksport (rynek definitywny)
1 kwietnia, 2024
O czym należy pamiętać eksplorując nowy rynek?
Strategia wejścia na rynek zagraniczny (obecnie najlepsza) + Firma, Zbyt i Przedsiębiorstwo
2 kwietnia, 2024

Broker technologii i broker innowacji -kto to, co robi? [1 PLAN DZIAŁANIA, definicja, przykłady]

broker technologii

broker technologii

Broker technologii i broker innowacji -kto to, co robi? [1 PLAN DZIAŁANIA, definicja, przykłady] 1

Aby wyjaśnić Ci kim jest broker technologii, lub inaczej nazywany jako broker innowacji na początek jako rozgrzewka serwuję Ci ciekawy film u Pawła na kanale:

W czasie w którym teraz żyjemy dociera do nas masa informacji. Tylko odpowiednio skuteczna ich selekcja oraz precyzyjne wyszukiwanie pozwala na prawidłowy rozwój  podmiotów innowacyjnych stawiających na rozwój technologii. W innym przypadku przepalany jest budżet na coś co w przyszłości nie będzie działać.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Dlatego w ostatnim czasie bardzo popularny stał się zawód brokera technologii, inno broker, lub tez nazywany jako broker innowacji, zawód który w Europie należy do standardów tak jak inżynier czy menager.

W związku z narastającymi potrzebami rynkowymi oraz wzrastającą ilością doktorów nauk ścisłych w Polsce zawód brokera technologii staje się coraz bardziej interesujący.

Daje ciekawe możliwości. Możesz się dowolnie rozwijać w interesujących Cię dziedzinach, budujesz wartościowe kontakty i jeśli projekt okażę się ciekawy dostaniesz hojne wynagrodzenie.

Kim jest Broker Technologii?

Broker technologii to człowiek wykształcony (najczęściej skończył studia techniczne/politechnika) z umiejętnościami zdobywania i wybierania właściwych informacji na temat technologii.

Różnica między ekspertem, a brokerem technologii polega na szerszym widzeniu zadania.

Ekspert najczęściej skupia się na wybranych aspektach (szczegółowa i bardzo dogłębna wiedza). Zaś broker technologii musi uwzględniać różne aspekty, m.in obecność na rynku technologii konkurencyjnych czy możliwość wdrażania.  Broker współpracuje z ekspertami. Szerokie doświadczenie oraz jego wiedza umożliwia nie tylko dobór i ocenę technologii, lecz także znalezienia odbiorców na opracowane technologie.

Co robi Broker Technologii

Jako osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie i przetwarzanie informacji od naukowców, grup badawczych, przedsiębiorców jak i również ze źródeł publicznych (publikacji, czasopism, prasy branżowej, konferencji, targów, warsztatów itp. ) odpowiada za zebranie wszystkiego w logiczną całość.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Co należy najczęściej do zadań brokerów technologii:

 • przegląd obecnego poziomu innowacji i stanu techniki dla danej technologii,
 • wyszukanie odbiorców dla opracowanych technologii lub odwrotnie. Wyszukanie technologii dla istniejących już odbiorców,
 • wyszukiwanie naukowców, grup badawczych mogących się podjąć opracowania, dostosowania, ulepszenia i modyfikowania technologii,
 • sugerowanie i proponowanie rozwiązań, ulepszeń technologicznych,
 • proponowanie zastosowania nowych technologi rozszerzających wachlarz oferowanych usług przez firmę.

Za co często jest odpowiedzialny broker technologii / innowacji:

 • podejmują i utrzymują współpracę z zespołami badawczymi w celu budowanie portfela kompetencji jednostek naukowych, określenia produktów badań,
 • analizę rynku, budowanie relacji z firmami (zarówno inwestorzy co twórcy technologii),
 • pomoc w komercjalizacji,
 • pomoc w zakresie przeglądu stanu techniki będącego podstawą do zgłoszenia patentowego (ochrony patentowej),
 • prowadzenie projektów na etapie pre-inkubacji.

Kluczowe kompetencje brokera technologii

– otwartość, kojarzenie informacji, kreatywność,
– łatwość nawiązywania kontaktów,
– wiedza techniczna,
– wiedza na temat ochrony własności intelektualnej, aspektów komercjalizacji, aspektów prawnych,
– specjalizacja w danym obszarze

Aktualne potrzeby rynku na brokerów technologii (broker innowacji)

W związku z dużymi inwestycjami w R&D – research and development, czyli po prostu badania i rozwój na terenie naszego kraju a także zainteresowaniami inwestorów w spółki technologiczne, lub wprowadzanie ulepszeń technologicznych poszukuje się wykształconych ludzi.

Oferta najczęściej jest kierowana do doktorantów lub studentów ostatniego roku studiów na kierunkach technicznych.

Nie mniej jednak zdarzają się wyjątki i z racji niepopularnego jeszcze zawodu duże znaczenie ma doświadczenie i portfolio.

Obszary działania brokerów technologii to głownie (ale nie jest to reguła): nanotechnologia, inżynieria materiałowa, inżynieria medyczna, energetyka, biotechnologia, medycyna, farmacja, bioinżynieria, informatyka, technologia chemiczna, technologia spożywcza. Tak jak wspomniałem są to tylko najczęściej wybierane obszary ale innowacje można wprowadzać praktycznie wszędzie.

Broker innowacji w Polsce

Doświadczeni brokerzy technologii w Polsce bardzo często świadczą usługi konsultacyjne jako freelancerzy (obecnie obserwuje się trend zatrudniania na tym stanowisku osób przez uczelnie wyższe).

Broker technologii i innowacyjność mu towarzysząca przejawia się w kompleksowości usług które świadczy.

Posiada wiedzę na temat potrzeb przedsiębiorców, aktualnego rynku innowacji, posiada i zna ofertę badawczą jednostek naukowych, źródeł i mechanizmów finansowania, zasad ochrony prawnej innowacji itp.

Ponadto pełni funkcję doradczo-analityczną.

Broker innowacji działa w zakresie diagnozy przedsiębiorstwa, nawiązuje współpracę z odpowiednią jednostką badawczą oraz aranżuje pozyskanie środków na finansowanie innowacji. Wartością dodaną proponowanego w modelu specyfikacji stanowiska i rozwiązania jest szybkość, wysoka jakość oraz kompleksowość świadczonych usług pośrednictwa w zakresie transferu technologii.

Z tego co już wymieniliśmy można wywnioskować z czyjej potrzeby inicjowane są innowacje.

Mogą to być:

 1. Przedsiębiorstwa
 2. Uczelnie wyższe i/lub jednostki naukowo badawcze

Mówiąc o uczelniach i jednostkach naukowo-badawczych podejście zakłada, że tworzone w ich obrębie rozwiązania mogą mieć bezpośrednie zastosowanie w biznesie, a brakuje jedynie mechanizmów transferu tej wiedzy.

To czego potrzebują przedsiębiorcy często pozostaje niezaspokojone.

I następuje jeden z dwóch scenariuszy.

Albo pozostają przy obecnej technologii- radzą sobie bez innowacji.

Albo potrzeby są zaspokajane we własnym zakresie, z pominięciem oferty jednostek naukowo–badawczych.

Spowalnia to proces komercjalizacji wiedzy i obniża jego jakość w bezpośredni sposób przyczyniając się do ograniczenia innowacyjności przedsiębiorstw.

Kolejny punktem który trzeba tu poruszyć to elastyczność formy zatrudnienia i to kto nas zatrudnia.

Odchodzi się już od tego że broker innowacji to osoba zatrudniona w strukturach jednostki naukowo-badawczej odpowiedzialnej za poszukiwania przedsiębiorstw, w których możliwe jest zastosowanie nowych rozwiązań.

Poszukiwanie przez jednostki naukowo-badawcze właściwej komórki usytuowanej w przedsiębiorstwie, która jest odpowiedzialna za poszukiwanie możliwości nawiązania kontaktu z jednostkami B + R w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań bywa często nieefektywne i czasochłonne.

Najczęściej to punktem startowym do świadczenia usługi brokera jest przedsiębiorca i jego potrzeby innowacyjne.

Rzadko się zdarz, że szukamy technologii dla istniejącej już grupy odbiorców ponieważ rynki są już często monopolizowane.

Realizując usługę dla przedsiębiorcy brokerzy bezpośrednio współpracują z sektorem nauki, administracji i instytucjami otoczenia biznesu.

Brokera innowacji należy postrzegać jako łącznika, pośredniczącego we współpracy nauki i biznesu, wyposażonego we wszelkie potrzebne narzędzia w celu uskuteczniania przedmiotowej współpracy.

Broker technologii i broker innowacji -kto to, co robi? [1 PLAN DZIAŁANIA, definicja, przykłady] 2

Jak już wiesz do prawidłowego zadziałania innowacji konieczne jest wykreowanie powiązań funkcjonalnych pomiędzy biznesem a nauką. Powiązania te mają służyć podpisaniu stosownych umów o współpracy biznes–nauka, a w efekcie końcowym doprowadzić do procesu transferu innowacji i komercjalizacji- prowadzi do zarobku.

Do podstawowych warunków, które muszą być spełnione, aby technologia/innowacja były wdrożone prawidłowo zaliczyć można:

 1. prawidłowo przeprowadzoną rekrutację kandydatów na brokera technologii
 2. gruntowne przygotowanie przyszłych brokerów innowacji, pod względem wszystkich niezbędnych umiejętności, na przykład fachowa wiedza i wymagane umiejętności w tym umiejętności społeczne (np. jak nawiązać dobre relacje z przedsiębiorcą),
 3. nawiązywanie dobrych relacji z przedsiębiorcami ale również jednostkami B+R i jednostką finansującą,
 4. odpowiedni poziom motywacji i zaangażowania do współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami badawczo-naukowymi, uczelniami oraz administracją.

Dlaczego zawód brokera technologii jest obecnie potrzebny?

Zawód brokera innowacji wprowadza niespotykaną dotąd, lepszą jakość w kontaktach biznesu i nauki. Angażuje otwarcie się przedsiębiorców na korzystanie z zasobów wiedzy oraz infrastruktury badawczej zgromadzonej w instytucjach naukowych.

Wprowadzenie zawodu broker technologii jest jasno określony problemem bardzo niskiego poziomu współpracy pomiędzy sferą biznesu i nauki na terenie całego kraju. W dużej mierze wynika z braku rozwiązań systemowych. Wyeliminowanie bądź ograniczenie tego problemu jest przedmiotem zainteresowania i interwencji wielu inicjatyw na poziomie kraju i danych regionów.

Problem słabej współpracy przedsiębiorstw z nauką wpływa negatywnie na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw, z których bardzo mała liczba wprowadza innowacje. Traci na tym każdy.

Najprostszy, przykładem są firmy przetwarzające żywność. Zastosowanie nowych metod produkcji/przetwarzania czy wprowadzenie większej liczby maszyn spowodowało by obniżenie cen żywności dla finalnego konsumenta.

To jest tylko przykład, a co jeśli paliwo zastąpić dużo tańszymi źródłami energii? Widzisz jak rozwija się przemysł motoryzacji i auto elektryczne?

Niski poziom innowacji przekłada się na problem nieefektywnego wykorzystania potencjałów i atutów kraju, firm czy obszarów, w tym m.in. tych związanych ze słabym wykorzystywaniem infrastruktury B+R oraz środków UE przeznaczonych na ten cel.

Innym problemem jest niewielka aktywność przedsiębiorstw w działalności innowacyjnej.

Przykład dla województwa lubuskiego:

-Z najnowszych badan GUS wynika, ze tylko co czwarte przedsiębiorstwo przemysłowe z województwa lubelskiego prowadzi współpracę w ramach działalności innowacyjnej, co sytuuje województwo na ostatnim miejscu w kraju. Należy jednak pamiętać, że jest to głównie współpraca z dostawcami wyposażenia i nowych technologii oraz innymi przedsiębiorstwami w danej branży. Tylko niecałe 5% badanych przedsiębiorstw deklaruje chęć nawiązania współpracy z instytutami badawczymi i szkołami wyższymi. Przy czym zwykle jest to deklaracja współpracy, polegającej jedynie na zamówieniu konkretnego badania służącego przetestowaniu określonego rozwiązania innowacyjnego (produktowego lub procesowego), powstałego wcześniej w ramach aktywności innowacyjnej przedsiębiorcy (źródło: Innobroker 2015, pod red. A.Małek, M.Kamieniecka,U.Jackowska).

Zadania brokera technologii

Broker technologii i broker innowacji -kto to, co robi? [1 PLAN DZIAŁANIA, definicja, przykłady] 3

Zadaniem brokera innowacji jest stworzenie popytowego modelu obsługi potrzeb przedsiębiorstw, tak aby firmy same z siebie podejmowały z nami kontakt.

Broker technologiczny zobowiązany jest do kompleksowego i profesjonalnego
świadczenia usług związanych z rozwojem współpracy przedsiębiorcy ze sferą nauki, poczynając od identyfikacji jego potrzeb (np. poprzez audyt technologiczny), następnie poprzez wsparcie nawiązania współpracy z odpowiednią jednostką naukowo-badawczą aż do skonstruowania mechanizmu finansowania zaprojektowanej współpracy. Do oceny technologii i stopnia innowacji najczęściej stosuje metodę quicklook. Następnie przygotowuje wniosek o finansowanie współpracy ze środków zewnętrznych i jego rozliczenie.

To o czym przed chwilą przeczytaliście to schemat i proces formalny. Dodatkowo wymagane jest:

 • na etapie wdrażania modelu niezbędne jest jego odpowiednie rozpropagowanie. W związku z tym konieczne jest uczestnictwo w seminariach technologicznych, zjazdach inwestorów, czy stowarzyszeniach biznesu, promujących współpracę sektora nauki z biznesem, a także inicjowane przez uczelnie wyższe uczestnictwo w targach, seminariach i konferencjach naukowych,
 • na etapie upowszechniania konieczne są działania związane z przekazaniem wiedzy na temat dotychczasowych doświadczeń, ale też zaleceń usprawniających funkcjonowanie modelu.


Z powodu szerokiego wachlarza obowiązków konieczne jest wsparcie i współpraca, tak jak na rysunku poniżej:

Broker technologii i broker innowacji -kto to, co robi? [1 PLAN DZIAŁANIA, definicja, przykłady] 4

Dobre praktyki współpracy uczelnia — przedsiębiorstwo (biznes-nauka)

Omawiając współpracę uczelni i przedsiębiorstw musimy poruszyć pewne ważne kwestie. Kwestie te mogą stawić barierę przy współpracy biznes-nauka, a dobrze poukładane mogą być czynnikiem dającym przewagę na rynku prac badawczo-rozwojowych.


Obowiązkowe ze strony uczelni

Sposób w jaki są rozpatrywane innowacyjne rozwiązania

Najlepszym rozwiązaniem jest kiedy osoby pracujące na uczelni mają częsty kontakt z przedsiębiorcami. Dlatego ważne jest tak aby zapraszać ich do siebie, jeździć do ich placówek i uczestniczyć wspólnie w tych samych eventach.

Często zdarza się, że przedsiębiorca zgłaszający problem (czasami mało doprecyzowanym) chce, aby go pokierować na rozwiązanie. Wówczas lepszym rozwiązaniem na początku jest zaproponowanie wsparcia wstępnego w postaci analizy problemu i potencjalnych kierunków rozwiązań niżeli od razu sprzedaż gotowego pakietu badań, który może się okazać nietrafiony.

Pamiętaj, że w branży jako broker technologii będziesz rozpoznawany ze swojego imienia i nazwiska i wykonując swoją pracę tak na prawdę budujesz swoją markę osobistą. Jeśli klient (przedsiębiorca) wie, co może uzyskać oraz ma do nas zaufanie wówczas w sposób naturalny przejdziemy do sprzedaży technologii.

Nie można robić wszystkiego jednocześnie


Innowacje to też sztuka skupienia się i koncentracji. Jeżeli dział R+D nie działa w obszarze problemu przedsiębiorstwa, to należy o tym powiedzieć na początku. Zaoszczędzi to masę czasu obydwóm stronom.

Prawdopodobieństwo, że przedsiębiorca zamówi usługę badawczą, w tym wypadku jest znikome.

Trzeba być na bieżącoKreatywność i bycie na bieżąco z trendami i rozwiązaniami to część pracy brokera technologii jak i sztabu naukowców. To wymaga ze strony R+D ciągłego przeglądania literatury, patrzenia co jest na rynku, co jest wdrożone, a co dopiero będzie. Właśnie taką wiedzą są często zainteresowani przedsiębiorcy i są w stanie za to zapłacić.

Pewne rzeczy trzeba załatwiać od razu

Konieczne jest od razu ustalenie zasad ochrony, zarządzania i przynależności powstałej własności intelektualnej. Są to bardzo istotne elementy. Zwróć uwagę na poufność dokumentów, monitoring, kto ma dostęp i do jakiej części informacji, jakie są zabezpieczenia, jak są podejmowane decyzje odnośnie publikacji, prezentacji na konferencjach, czy wiedza jest poprawnie kodyfikowana (spisywana), kto ma prawa majątkowe do wytworzonej własności intelektualnej itp. Czasami przy rozpoczęciu współpracy należy zrobić bilans wejścia, żeby określić jasno, co zostało wytworzone.

Innym aspektem jest administracja. To też jest działanie, jakie powinieneś wykonać na jednym z początkowych etapów. Umowa jest potrzebna, by spisać wszystko i później nie było niedopowiedzeń. Umowa musi być transparentna. To wymaga poukładania już na uczelni.

Od strony firmy broker technologii musi zadbać o:

Właściwych partnerów naukowych.

Właściwych czyli z odpowiednim zapleczem ludzi, kultury organizacyjnej, możliwości oraz sprzętu. Określ jasno cele, dobrze sformułowane dają mierzalne efekty.

Sposób płatności

Kolejna rzecz to wynagrodzenie. Płatność etapowa daje większą szansę na uzyskanie efektu. Jeśli chcesz ciąć koszty i zmniejszyć ryzyko to część wynagrodzenia zrób w premii (success fee). W modelu premii zapłacisz więcej, lecz później i możesz pokryć część z wydatków w postaci zysków, które otrzymasz ze wdrożenia rozwiązania.

Jakie kwalifikacje i umiejętności są niezbędne do pracy jako broker technologii innowacji?

Do pracy jako broker technologii innowacji niezbędne są zarówno dogłębna wiedza techniczna, zazwyczaj potwierdzona wykształceniem wyższym na kierunkach technicznych, jak i umiejętności komunikacyjne pozwalające na efektywne łączenie świata nauki z biznesem. Ważne są również zdolności analityczne, umiejętność pracy w zmiennym środowisku oraz kompetencje w zakresie zarządzania projektami.

W jaki sposób broker technologii innowacji współpracuje z jednostkami badawczymi i przedsiębiorstwami?

Broker technologii innowacji pełni rolę mediatora, który identyfikuje potrzeby rynkowe i dopasowuje do nich dostępne rozwiązania technologiczne. Współpracuje z jednostkami badawczymi w celu zrozumienia potencjału innowacyjnego nowych technologii, a następnie kontaktuje się z przedsiębiorstwami zainteresowanymi ich wdrożeniem. Broker pomaga również w negocjacjach i formalnościach związanych z transferem technologii.

Jakie wyzwania stoją przed brokerami technologii innowacji w Polsce?

W Polsce, jak i na całym świecie, brokerzy technologii innowacji mogą napotykać na bariery komunikacyjne między sektorem naukowym a biznesem, ograniczone finansowanie na badania i rozwój oraz trudności w przekładaniu innowacji na język korzyści biznesowych. Kluczowe jest zatem budowanie silnych sieci kontaktów, zrozumienie specyfiki różnych branż oraz ciągłe doskonalenie umiejętności negocjacyjnych i analitycznych.

Czego nie robić jako broker technologii?

Świat polskiej nauki jest niezwykle dynamiczny. Niestety bez odpowiedniego wsparcia finansowego, wiele rozwiązań pozostawionych zostaje w świecie teorii. Mimo, że obecnie cieszymy się większą niż kiedykolwiek pulą funduszy dedykowanych wsparciu innowacji, wiele z nich nadal czeka na spożytkowanie.

Problemem nie jest brak chętnych, lecz trafna ocena możliwości spełnienia kryteriów oraz częsty brak informacji pomiędzy jednostką finansującą, a grupą badawczą. W konsekwencji wiele rzetelnych pomysłów nie zostaje zrealizowanych, wiele produktów nie dociera do stadium prototypu, wiele teorii pozostaje teoriami.

Podsumowując, Ty jako broker technologii musisz temu przeciwdziałać. Dla dobra innowacyjności, rozwoju technologicznego i nie oszukujmy się, własnej premii.

Pracujesz w zawodzie, albo interesuje Cię zatrudnienie jako broker technologii?

Powiedz co Cię interesuje najbardziej i zostaw komentarz poniżej.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Broker technologii i broker innowacji -kto to, co robi? [1 PLAN DZIAŁANIA, definicja, przykłady] 5

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)