Analiza SWOT -co to? Mocne i słabe strony firmy + (przykłady, definicja)

Planowanie strategiczne
Podstawy biznesu: planowanie strategiczne i zarządzanie (przedsiębiorstwo i firma)
9 grudnia, 2022
Najczęściej popełnianie błędy finansowe
Najczęściej popełnianie błędy finansowe. Działania jakie podejmują bogaci i dlaczego biedni nie chcą się uczyć
9 grudnia, 2022

Analiza SWOT -co to? Mocne i słabe strony firmy + (przykłady, definicja)

Analiza SWOT

Analiza SWOT

Analiza SWOT

Analiza SWOT – mocne, słabe strony przedsiębiorstwa

Czytaj uważnie i co najważniejsze stosuj to co oferuje Ci analiza SWOT.

Analiza SWOT to prosty i potężny sposób na określenie właściwej drogi rozwoju.

Analiza SWOT, jako najpopularniejsze i jedno z przyjemniejszych sposobów oceny siebie, czy swojej firmy. Chcesz poznać prosty sposób na jej wykonanie?

Na koniec artykułu będziesz miał już kompletną wiedzę, jak ją wykonać dobrze. Poznasz ciekawe sposoby, dzięki którym Twoja firma się rozwinie, Ty się rozwiniesz jako osoba i będziesz wiedział na czym skupić się podczas fazy wzrostu!

Analiza SWOT -co to? Mocne i słabe strony firmy + (przykłady, definicja) 1

Co oznacza termin SWOT?

Analiza SWOT jest najpopularniejszym narzędziem planowania strategicznego. Nazwa jest akronimem od angielskich słów określających cztery elementy składowe analizy (Strengths – Siła, Weaknesses – Słabość, Opportunities – Szanse i Threats – Zagrożenia). Swoją popularność zawdzięcza prostocie.

SWOT to akronim od słów Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Termin ten jest używany do opisania strategii, która zawiera analizę wewnętrznych mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, jego szans i zagrożeń na rynku. Pomaga ona firmom w identyfikacji ich mocnych i słabych stron oraz w wyciąganiu wniosków na temat tego, jak mogą one wykorzystać swoje szanse i poradzić sobie z potencjalnymi zagrożeniami.


Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

MEGA SKUTECZNY KURS, dzięki któremu nauczysz się pisać reklamy i zwiększysz zyski.

Kliknij w obrazek poniżej:

Jak napisać reklamę

Od wielu lat używana nie tylko w ekonomii, ale również głównie przez przedsiębiorców odnoszących sukces.

Analiza SWOT jest stosunkowo łatwa do sporządzenia. Siła (S) i Słabość (W) są związane z cechami firmy i jej możliwościami. Szanse (O) i Zagrożenia (T) odnoszą się do czynników zewnętrznych. Stosowana nie tylko dla zewnętrznego i wewnętrznego otoczenia ale również planów, projektów, czy rozwiązań biznesowych.

Klasycznie analiza SWOT polega na posegregowaniu odpowiednich czynników w kwadraty, jak na przykładowym rysunku poniżej:
analiza SWOT

Jeśli danej informacji nie możemy przyporządkować do żadnego z kwadratów to pomijamy ją. W klasycznej analizie SWOT jest uznawana jako nieistotna strategicznie.

Z własnego doświadczenia zalecam jednak wypisanie tych informacji w dodatkowej rubryce.

Przy sporządzaniu analizy SWOT pamiętać należy o zasobach, marce, lokalizacji, możliwościach, wydajności, obsłudze klienta, kanałach dystrybucji, partnerach biznesowych, nowych produktach, nowych podmiotach, rozwoju rynku, aliansach biznesowych, kanałach dystrybucji, regulacjach prawnych itp.

Pod uwagę weź, że wiele tych czynników wystąpić może w więcej jak jednym kwadracie.

Na przykład zagrożeniem może być nowy produkt konkurencji, ale jest również szansą na rozszerzenie rynku.

Co mogę zdradzić, to w jaki sposób ja sporządzam analizy SWOT.

Nie biorę pod uwagę nigdy spojrzenia (Ja lub klient), ale odnoszę się jeszcze do tego jak na analizę patrzy konkurencja i firma postronna. Daje to w miarę dobry pogląd na rzeczywistość. Gdyż sam klient często wykazuje tendencje zbyt optymistyczne, nie dające bezstronnego wglądu w stan rzeczywisty.

Analiza SWOT przykład ogólny – firma usługowaAnaliza SWOT przykładŹródło: biostat

Analiza SWOT, Silne strony – strenghts

Zacznij od zadania pytania: „W czym moja firma jest dobra?”

To jest szerokie pytanie, ale na początkowych etapach dyskusji powinieneś zaakceptować wszystkie odpowiedzi.

Siła finansowa: Jakie jest twoje najbardziej wiarygodne źródło wzrostu finansowego? Czy to obecni klienci, a może dział sprzedaży pozyskujący nowych? Konkretny produkt?

Siła klienta: skąd bierze się wzrost Twoich klientów? Czy wynika to z rekomendacji, lub typowej sprzedaży. Czy jest to głównie handel detaliczny czy hurtowy? Dlaczego Twoi klienci wybierają Cię ponad konkurencję?

Siła wewnętrzna: Co robisz bardzo dobrze jako przedsiębiorstwo? Czy jesteś pierwszym, który wprowadza innowacyjne produkty w swojej branży? Czy masz silne relacje z klientami, lub mocne partnerstwa?

Siła wzrostu i uczenia się: Jakie benefity rozwojowe dajesz swoim pracownikom? Czy to jest twój model kompensacyjny? Czy może to być Twój program rozwoju siły roboczej? Jaka jest Twoja kultura organizacyjna?

Analiza SWOT, Słabości – Weaknesses

Następnie powinieneś zadać sobie pytanie: „W czym nie jesteśmy dobrzy?”, „Co od dawna już powinniśmy poprawić?”

Słabość finansowa: Jaka jest Twoja największa słabość finansowa? Być może większość Twojej sprzedaży to sprzedaż sezonowa, lub cykliczna, na przykład, podlega kaprysom rynkowym. A może twój najczęściej używany produkt ma najniższą marżę zysku.

Słabość klienta: Gdzie Twoi klienci uważają, że to Ty musisz poprawić? Czytaj opinie i słuchaj co do Ciebie mówią, na co się żalą. Mogą to być produkty inwestycyjne, lokalizacje, pożyczki lub konkurencyjne ceny.

Słabość wewnętrzna: co robisz źle? Czy masz możliwości poprawy podczas uruchamiania nowych projektów? Może musisz wprowadzić łatwy kontakt na swojej stronie internetowej (aktywny telefon) ?!

Słabość wzrostu i uczenia się: Jakie są największe wyzwania dla pracowników? Czy masz szczególnie wysoką rotację w niektórych działach, placówkach, lub negatywne postrzeganie kultury organizacyjnej?

Analiza SWOT, Możliwości i szanse – opportunities

Po dyskusji na temat zagrożeń poproś swoich pracowników, liderów, bądź managerów, by spojrzeli w przyszłość i zastanówcie się: „Gdzie widzimy duże możliwości dla naszego przedsiębiorstwa?”

Szansa finansowa: Jaka jest Twoja największa szansa na poprawę finansów? Może to oznaczać, zatrudnienie nowych sprzedawców, rozpoczęcie nowej linii produktów, zwiększenie obsługi i dosprzedaży obecnych klientów lub poszukiwanie nowego obszaru geograficznego.

Szansa dla klientów: Gdzie możesz radykalnie poprawić swoje relacje z klientami? Czy mógłbyś ulepszyć swój interfejs online? A co z produktami związanymi ze sprzedażą krzyżową (cross-sale), lub z lepszym zrozumieniem nawyków zakupowych klientów?

Szanse wewnętrzne: Jakie procesy doprowadzą Cię dalej, jeśli tylko je ulepszysz? Może to wiązać się z partnerstwem z inną firmą, lub z pomocą coacha, ub doradcy biznesowego.

Szanse wzrostu i uczenia się: Jakie masz możliwości wykorzystania pracowników? Na przykład, czy masz możliwości przekwalifikowania? Czy mógłbyś dokonać kilku poprawek, aby poprawić swoją kulturę, jednocześnie polepszając wynik?

Analiza SWOT, Zagrożenia – threats

Po zidentyfikowaniu szans, zlikwiduj największe zagrożenia, pytając: „Co widzimy jako potencjalnie szkodliwe dla naszej organizacji?”

Zagrożenia finansowe: Jakie zagrożenia mogłyby poważnie wpłynąć na Twoją kondycję finansową? Może to być konkurencja o niskich kosztach, lub konkurencyjny produkt.

Zagrożenia klientów: Jaka jest Twoja największa obawa dotycząca klientów? Czy któryś z twoich konkurentów właśnie zaoferował niższe stawki, mogąc ukraść część Twojego udziału w rynku? Jaka jest łatwość dojazdu, lub składania procesu zamówień klientów?

Zagrożenia wewnętrzne: jakie obszary Twojej działalności mogą Ci zaszkodzić wewnątrz firmy? Czy wkrótce wprowadzisz nowy produkt, który może zawieść? Czy zmagasz się z fuzją, lub aktualizacją biura, albo w Twoim zespole panuje zła atmosfera?

Zagrożenia wzrostu i uczenia się: Co zagraża ludziom w Twojej organizacji? Może to być wszystko, począwszy od niestabilności w dziale obsługi klienta po wyjazdy członków personelu, którzy mają role niezastąpione w zespole itp.

Powyższa analiza SWOT (przykład)może być zastosowany jako wytyczna dla wielu typów analiz, np swot firmy handlowej, swot firma usługowa, swot pracownika, swot firma produkcyjna(który omówię za chwilę), swot firmy remonty Łódź i wiele innych.

Analiza SWOT przykładyŹródło: https://visual.ly/community/infographic/other/swot-analysis

Analiza SWOT, przykład – firma produkcyjna

Będzie to przykład firmy produkcyjnej, dla której wykonywałem usługę kompleksową konsultingu. Analiza oczywiście jest bardzo okrojona i pozbawiona danych wrażliwych klienta, ale powinna dać Wam wskazówki.

Firma produkcyjna działa na dość sporym obszarze Polski. Ich zasięg to ok 43% kraju. W następnych latach przewidują dalszy rozwój. Ich gałąź od lat rozwija sie stabilnie, obserwujemy wzrost.

Przykład firmy produkcyjnej zilustruje Wam pewne założenia na które zwróciliśmy uwagę.

Analiza SWOT, Siła

Zaletą przemysłu wytwórczego gałęzi klienta, jest to, że jest względnie stabilny.

Chociaż popyt na produkcję zmienia się wraz z cyklami koniunkturalnymi, charakteryzuje się regularnymi okresami ożywienia po wystąpieniu jakichkolwiek spadków.

Dodatkowo, po wprowadzeniu zmiana 2 lata wcześniej stała się bardzo wydajna, wraz z z możliwością maksymalizacji zarówno produktywności pracowników i maszyn.


Firma posiada w swojej ofercie kilka innowacyjnych produktów, możliwości badawcze i rozwojowe oraz ugruntowaną bazę produkcyjną.

Jest aktywnie zaangażowana w opracowywanie i wdrażanie nowych technologii.

Analiza SWOT, Słabości

Słabą stroną działalności wytwórczej klienta jest to, że większość opiera się na produkcji towarów innych niż istotne.

Od momentu skupienia się na innowacyjności wprowadzonych zostało duo produktów, również tych które generują niską marżę.

Oznacza to, że poważny spadek koniunktury gospodarczej może mieć na nią bardzo zły wpływ.

Kolejną słabością jest to, że jest to dojrzała branża.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Czyli istnieje silna konkurencja i niewiele miejsca na wzrost. W rezultacie przemysł wytwórczy gałęzi klienta może być bardzo zyskowny dla tych, którzy już tam są, ale może być nieatrakcyjny dla nowych uczestników, lub firm chcących zwiększyć obszar działania.

Ustalone ceny, które mają wpływ na gospodarkę, takie jak taryfy za energię elektryczną i ceny benzyny, stanowią część polityki makro, którą należy poddać przeglądowi, aby umożliwić sektorowi produkcyjnemu wydajną pracę i pozytywny wpływ na gospodarkę.

Analiza SWOT, Szanse

Możliwości w przemyśle wytwórczym dotyczą obszarów technologii i biotechnologii. Są to rosnące segmenty rynku z wyższymi marżami zysku.

Rynki zagraniczne z rosnącą klasą średnią zapewniają producentom technologii i biotechnologii szanse na zwiększenie rentowności poprzez eksport.


Przyszłość produkcji zależy od tego, czy kraj ten stanie się stabilnym miejscem docelowym dla biznesu, konkurencyjnym na całym świecie i korzystającym z lokalnych produktów.

Analiza SWOT, Zagrożenia

Spora część produkcji na rynku pochodzi z tańszych zamienników z Chin. Jeśli gospodarka Polski pogorszy się, producent będzie musiał podnieść ceny (ma wiele niskomarżowych produktów) co może wiązać się z przerzuceniem części zamówień przez konsumentów na rzecz firm sprowadzających towar z Chin.

Nasz rynek krajowy jest podatny na import z Chin i innych krajów, które oferują swoim producentom znacznie niższe ceny.

Największe zagrożenia dla dzisiejszego przemysłu wytwórczego pochodzą z krajów o wysokiej wydajności, takich jak Chiny, Indie i Brazylia. Indie, na przykład, mają możliwość dostarczania wysoko wykształconych pracowników o niskich kosztach, aby móc pełnić role w segmencie rynku zaawansowanych technologii.

Istnieje potrzeba przeglądu infrastruktury technicznej dotyczącej niezawodności zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, która pozwala na produkcję.

Powyższy przykład analizy SWOT firmy produkcyjnej wraz z głównym przykładem omówionym wcześniej, może być użyty jako główne wskazówki dla innych typów analiz, np swot firmy handlowej, swot firma usługowa, swot pracownika i wiele innych.

Jak określić plan strategii gdy analiza SWOT została sporządzona:

Szanse (O) Zagrożenia (T)
Siły (S) Strategia agresywna Strategia konserwatywna
Słabości (W) Strategia konkurencyjna Strategia defensywna

Po sporządzonej analizie SWOT posiłkować się możemy powyższą tabelą. Jeśli przeważają mocne strony i szanse wybieramy strategię agresywną (ekspansja i rozwój).

W przypadku, gdy otoczenie jest niekorzystne, ale przedsiębiorstwo posiada szereg licznych i mocnych cech to stosujemy strategię konserwatywną (można skutecznie zwalczać zagrożenia, ale ze względu na ograniczające otoczenie wzrost jest utrudniony, bądź niemożliwy).

Trzecią strategią jest strategia konkurencyjna, kiedy przedsiębiorstwo nie posiada zbyt mocnych stron, ale działa w korzystnych warunkach.

Strategia defensywna to natomiast sytuacja w której firma działa w niekorzystnych warunkach i nie posiada zbyt mocnych stron (co w praktyce oznacza najczęściej bankructwo).

Wskazówki

Jak skutecznie przeprowadzić analizę SWOT? Najważniejsze wskazówki, pamiętaj…
1 Nigdy nie kopiuj istniejącej analizy SWOT – to może wpłynąć na twój tok myślenia Za każdym razem przygotowuj analizę SWOT na czystej kartce papieru Aby usprawnić i uporządkować myśli, można zastosować szablon
2Poświęć wystarczająco dużo czasu na dokonanie analizy Być może będziesz musiał wielokrotnie poprawiać analizę, zanim będziesz zadowolony z wyniku
3Analiza SWOT sama w sobie NIE stanowi wyniku. To tylko narzędzie wspomagające analizę przedsiębiorstwa Przed rozpoczęciem analizy powinieneś wiedzieć, co zamierzasz zrobić z wynikami
4 Analiza SWOT nie jest chwilową fanaberią szkół biznesowych, to wiarygodna technika stosowana w całym biznesie Musisz czuć się dobrze przygotowując ją w swoim przedsiębiorstwie
5 Analiza SWOT powinna być prosta, jasna, zwięzła i przenikliwa Analiza musi być zrozumiała dla osób z zewnątrz (np. kierowników banków lub inwestorów), dlatego nie należy stosować wyrażeń lub skrótów zrozumiałych tylko dla Ciebie
6 Opracuj plan działań na podstawie analizy SWOT Musisz ją zaprezentować każdej zainteresowanej osobie
7 Analiza SWOT stanowi tylko wgląd w sytuacje w jednym punkcie w czasie Musisz ją rewidować, najlepiej co kwartał, aby zobaczyć, jak sytuacja zmieniła się w czasie
8 Nie staraj się zbytnio analizować problemu. Nie przejmuj się, że analiza nie jest idealna, po prostu ją wykonaj Jeśli na jej podstawie zamierzasz realizować działania, musi być dokładna we wszystkich istotnych aspektach

Szablon

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
• Korzyści z przedsięwzięcia? • Możliwości? • Przewaga konkurencyjna? • Tzw. USP – unique selling points, czyli unikalne cechy, ważne dla konsumenta, których nie ma konkurencja? • Zasoby, aktywa, ludzie? • Doświadczenie, wiedza, dane? • Rezerwy finansowe, przewidywane zyski? • Marketing – dostępność, dystrybucja, świadomość? • Aspekty innowacyjne? • Lokalizacja i położenie geograficzne? • Cena, wartość, jakość? • Akredytacje, kwalifikacje, certyfikacje? • Procesy, systemy, w tym informatyczne, komunikacja? • Aspekty kulturowe, postawa, postępowanie? • Stan kadry kierowniczej, możliwe awanse i zmiany? • Wady przedsięwzięcia? • Brak możliwości rozwoju? • Brak siły konkurencyjnej? • Słaba reputacja? • Aspekty finansowe? • Własne, znane wrażliwe punkty? • Nieterminowa realizacja zamówień. • Przepływy pieniężne, brak środków finansowych na nowe przedsięwzięcie? • Nietrwałośćłańcucha dostaw? • Zakłócenia podstawowej działalności? • Wiarygodność danych, mała przewidywalnośćplanu? • Aspekty etyczne, brak zaangażowania, słabe przywództwo? • Brak akredytacji, itp.? • Procesy i systemy, itp.? • Stan kadry kierowniczej, możliwe awanse i zmiany?
SZANSE ZAGROŻENIA
• Wydarzenia na rynku? • Słabe strony konkurentów? • Tendencje w branży lub stylach życia? • Rozwój i nowe technologie? • Wpływy globalne? • Nowe rynki, horyzontalne, wertykalne? • Rynki dla produktów niszowych? • Aspekty geograficzne, eksport, import? • Nowe unikalne cechy pojawiających sięproduktów? • Taktyka – korzystne nieprzewidywalne zmiany na rynku, główne kontrakty, itp.? • Rozwój przedsiębiorstwa i produktu? • Rynek badan, dostępność informacji? • Wpływ polityki? • Zmiany w prawie? • Wpływ środowiska naturalnego? • Rozwój systemów komputerowych? • Zamiary konkurencji? • Możliwa współpraca, przedstawicielstwa, dystrybucja? • Wielkość rynku, pojemność, podaż? • Aspekty związane z sezonowością, pogoda, wpływem mody? • Rosnące wymagania rynku? • Nowe technologie, usługi, pomysły? • Istotne umowy i partnerzy? • Czynniki hamujące rozwój? • Bariery wejścia na rynek? • Nie do pokonania czynniki zewnętrzne? • Utrata kluczowych pracowników? • Brak stałego wsparcia finansowego? • Stan gospodarki – krajowej, zagranicznych? • Sezonowość, wpływ pogody?

Pełnia użyteczności techniki SWOT ujawnia się jednak dopiero gdy poddamy cztery pozornie niezależne grupy czynników analizie wzajemnych powiązań. W praktyce ćwiczenie to sprowadza się do odpowiedzi na serię pytań:

  • Czy dana mocna strona pozwoli nam wykorzystać daną szansę?
  • Czy dana mocna strona pozwoli nam zniwelować dane zagrożenie?
  • Czy dana słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy?
  • Czy dana słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem?

Wnioski z analizy nie mogą być prostym powtórzeniem wymienionych w tabeli mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń!.

Jeśli interesuje Cię analiza SWOT i jej dobre wykonanie, doradztwo biznesowe, lub coaching to zapytaj o konsultacje.

Twój,
Rafał Szrajnert
Analizy biznesowe, w tym analiza SWOT

PS. Mam nadzieję, że już rozumiesz, że analiza SWOT to absolutna podstawa. Zadbaj o jej dobre wykonanie.

Szanse i zagrożenia, mocne i słabe strony – wybór strategii przedsiębiorstwa

Proces analityczny musi przebiegać tak aby wykorzystać szanse i czynniki wewnętrzne na korzyść strategii działania naszej firmy. Korzystasz już z macierzy SWOT?

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Analiza SWOT -co to? Mocne i słabe strony firmy + (przykłady, definicja) 2

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)