Własność intelektualna

Własność intelektualna

Tylko sprawdzone metody zwiększania sprzedaży i rozwoju firmy na Twoją skrzynkę.
[mc4wp_form id=”154″]

Własność intelektualna, prawa własności intelektualnej (prawo na dobrach niematerialnych) – termin obejmuje elementy różnych działów prawa, regulujące zasady korzystania z tzw. własności intelektualnej.

Tak rozumiane prawa własności intelektualnej dają uprawnionym osobom możliwość zakazania innym pełnego korzystania z utworów, koncepcji lub znaków będących przedmiotem ochrony.
Regulacje dotyczące poszczególnych praw własności intelektualnej określane są w odrębnych gałęziach prawa, z wykorzystaniem konstrukcji typowych zarówno dla regulacji prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań. Do własności intelektualnej stosuje się także wprost uregulowania prawa spadkowego.

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi prawo własności intelektualnej w Polsce są:

ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
ustawa – Prawo własności przemysłowej,
ustawa o ochronie baz danych,
ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Prawa własności intelektualnej spis tematów:

17 lutego, 2023
Prawo autorskie – podstawowe pojęcia i czym jest? (przykłady, definicja)
Czym jest prawo autorskie? Prawo autorskie jest poszanowaniem podstawowych praw każdego twórcy do jego własności intelektualnej. Wytwory ludzkiego umysłu często […]
7 lutego, 2023
RODO
RODO Ochrona danych osobowych, jak przetwarzać dane GDPR
Ochrona danych osobowych RODO Na temat RODO już każdy coś słyszał, ponieważ funkcjonuje ono w prawie międzynarodowym od kilku lat. […]
24 grudnia, 2022
Monitoring i egzekucja praw własności intelektualnej
Monitoring i egzekucja praw własności intelektualnej (ważne informacje)
Prawa te mają realną wartość, którą daje się oszacować. Dlatego monitoring i egzekucja praw własności intelektualnej są również niezbędne dla sukcesu Twojej firmy.
19 grudnia, 2022
własność intelektualna
Co to własność intelektualna? (prawa własności intelektualnej – przykłady, definicja)
Ogólnie rzecz biorąc, własność intelektualna to każdy produkt ludzkiego intelektu, który prawo chroni przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez innych.
19 grudnia, 2022
wynalazek
Co to jest wynalazek? Co to jest patent? Koszty ochrony (urząd patentowy)
Patenty są udzielane bez względu na dziedzinę techniki, na wynalazki, które są nowe. W Polsce patent jest ważny maksymalnie przez 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku.
19 grudnia, 2022
Ochrona rozwiązań technicznych
Ochrona rozwiązań technicznych [patent, prawo ochronne, czy tajemnica?]
Obecnie nie sposób przecenić znaczenia techniki i dokonywania nowych rozwiązań technicznych dla rozwoju ludzkości. Dlatego trzeba zadbać o ich ochronę.
19 grudnia, 2022
ochrona oznaczeń
Ochrona oznaczeń oraz zewnętrznej postaci produktu czy wyrobu (ochrona wzorów przemysłowych, przykłady, definicja)
Ochrona zewnętrznej postaci oraz oznaczeń indywidualizujących produkt w przystępnej formie i łatwym wytłumaczeniu. Dowiesz się jak chronić swój produkt przed nieuczciwą konkurencją.
18 grudnia, 2022
znak towarowy
Co to jest znak towarowy (przykłady jak zgłosić, rodzaje, opisy) – urząd patentowy
Chcesz mieć wyłączność na swoją markę? Musisz więc zarejestrować znak towarowy. Czym jest znak towarowy, gdzie i jak można go zastrzec oraz ile lat trwa ochrona znaku.
18 grudnia, 2022
Komercjalizacja własności intelektualnej
Komercjalizacja własności intelektualnej, czyli jak zarabiać na innowacji i wynikach badań naukowych B+R
Celem wpisu jest wskazanie problemów i barier, jakie musi pokonać uczelnia, bądź firma i naukowiec, aby dokonać komercjalizacji własności intelektualnej.