Własność intelektualna

Tylko sprawdzone metody zwiększania sprzedaży i rozwoju firmy na Twoją skrzynkę.
[mc4wp_form id=”154″]

Własność intelektualna, prawa własności intelektualnej (prawo na dobrach niematerialnych) – termin obejmuje elementy różnych działów prawa, regulujące zasady korzystania z tzw. własności intelektualnej.

Tak rozumiane prawa własności intelektualnej dają uprawnionym osobom możliwość zakazania innym pełnego korzystania z utworów, koncepcji lub znaków będących przedmiotem ochrony.
Regulacje dotyczące poszczególnych praw własności intelektualnej określane są w odrębnych gałęziach prawa, z wykorzystaniem konstrukcji typowych zarówno dla regulacji prawa rzeczowego, jak i prawa zobowiązań. Do własności intelektualnej stosuje się także wprost uregulowania prawa spadkowego.

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi prawo własności intelektualnej w Polsce są:

ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
ustawa – Prawo własności przemysłowej,
ustawa o ochronie baz danych,
ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Prawa własności intelektualnej spis tematów:

21 lipca, 2022
Prawo autorskie – podstawowe pojęcia i czym jest?
[…]
21 sierpnia, 2021
RODO
RODO Ochrona danych osobowych, jak przetwarzać dane GDPR
[…]
27 kwietnia, 2020
Monitoring i egzekucja praw własności intelektualnej
Monitoring i egzekucja praw własności intelektualnej (ważne informacje)
Prawa te mają realną wartość, którą daje się oszacować. Dlatego monitoring i egzekucja praw własności intelektualnej są również niezbędne dla sukcesu Twojej firmy.
27 kwietnia, 2020
ochrona oznaczeń
Ochrona oznaczeń oraz zewnętrznej postaci produktu czy wyrobu (szczegółowe kompendium)
Ochrona zewnętrznej postaci oraz oznaczeń indywidualizujących produkt w przystępnej formie i łatwym wytłumaczeniu. Dowiesz się jak chronić swój produkt przed nieuczciwą konkurencją.
26 kwietnia, 2020
Ochrona rozwiązań technicznych
Ochrona rozwiązań technicznych [patent, prawo ochronne, czy tajemnica?]
Obecnie nie sposób przecenić znaczenia techniki i dokonywania nowych rozwiązań technicznych dla rozwoju ludzkości. Dlatego trzeba zadbać o ich ochronę.
23 kwietnia, 2020
Komercjalizacja własności intelektualnej
Komercjalizacja własności intelektualnej, czyli jak zarabiać na innowacji i wynikach badań naukowych B+R
Celem wpisu jest wskazanie problemów i barier, jakie musi pokonać uczelnia, bądź firma i naukowiec, aby dokonać komercjalizacji własności intelektualnej.
23 kwietnia, 2020
wynalazek
Co to jest wynalazek? Co to jest patent? Koszty ochrony (urząd patentowy)
Patenty są udzielane bez względu na dziedzinę techniki, na wynalazki, które są nowe. W Polsce patent jest ważny maksymalnie przez 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku.
23 kwietnia, 2020
wzór użytkowy
Wzór użytkowy -czym jest i dlaczego należy go chronić, przykłady (urząd patentowy a wzór przemysłowy)
Wzór użytkowy i jego definicja. Przykłady wzoru użytkowego zarejestrowanego przez Urząd Patentowy. Wzór użytkowy to nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie.
22 kwietnia, 2020
wzór przemysłowy
Co to jest wzór przemysłowy? Przykłady wzorów przemysłowych‎ (rejestracja, jak zastrzec i zgłosić + urząd patentowy)
Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy o których przeczytasz tutaj.

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej