Szkolenie Sprzedażowe pozwoli Ci wdrożyć najlepszą strategię dla firmy, a także zwiększysz wyniki handlowców. Pozwolą Ci zwiększyć dochody przedsiębiorstwa i nauczą najważniejszych technik perswazji i ustalania planu dla grup sprzedażowych. Będziesz zarabiał więcej!
Czerwiec 23, 2018
Szkolenia Biznesowe Dla Firm
Czerwiec 23, 2018
Pokaż wszystkie

Szkolenia Umiejętności Miękkie

SZKOLENIA UMIEJĘTNOŚĆI MIĘKKICH

Szkolenie Miękkie polega na odpowiednim przekazaniu wiedzy i nauce odpowiednich kompetencji. Takich jak umiejętności społeczne, czy umiejętności uniwersalne przydatne w każdym zawodzie. Pozwalające współpracować z innymi. W skład umiejętności wchodzą m.in. zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem, samomotywacja, inteligencja emocjonalna, asertywność, kreatywność, zdolności perswazyjne, motywowania innych do pracy, rozwiązywania konfliktów, autoprezentacji, delegowania zadań, pracy zespołowej i wiele innych.

W kręgach biznesowych panuje przekonanie, że umiejętności twarde (np. doświadczenie, certyfikaty, ukończone szkoły) pozwolą osobie być zaproszoną na spotkanie rekrutacyjne, ale umiejętności miękkie sprawią, że ta osoba dostanie pracę. Oznacza to, że kandydat z wieloletnim wykształceniem i doświadczeniem w danej dziedzinie może mieć twarde umiejętności niezbędne do obsadzenia stanowiska, ale brakuje mu umiejętności takich jak zdolności przywódcze lub motywacja, które są niezbędne, aby dobrze wykonywać swoją pracę. Idealny kandydat łączy w sobie zarówno umiejętności miękkie, jak i twarde, a wielu dyrektorów i menagerów działu HR chce widzieć w kandydacie umiejętności miękkie , takie jak odpowiednie zarządzanie czasem, gotowość do nauki, czy szkolenia się.
Umiejętności miękkie to cechy osobowości i umiejętności społeczne, które każdy posiada w różnym stopniu. Niektórzy ludzie łatwo nawiązują przyjaźnie i dobre relacje, byłoby to cenną umiejętnością w pracy w sprzedaży. Inni są niezwykle punktualni, lub mogą podejmować racjonalne decyzje pod presją i gdy brakuje nam czasu, a poziom stresu podnosi się. Osoba może również posiadać zdolność do pracy w zespole itp. Wszystkie te wartości będą cennymi umiejętnościami.

Profesjonalne szkolenia umiejętności miękkich
Skontaktuj się
+48 790-768-482
info@rafalszrajnert.pl

W przeciwieństwie do konkretnych, umiejętności twardych, takich jak zdolności matematyczne, lub umiejętności mechaniczne, odkrycie umiejętności miękkich może być bardzo trudne. Niektóre firmy stosują specjalne testy przesiewowe w celu ustalenia, czy kandydat ma odpowiednie cechy, lub osobowość w stosunku do określonego stanowiska. Niestety testy nie są dokładne, ponieważ człowiek zachowuje się inaczej podczas ich wypełniania, a inaczej podczas rzeczywistej pracy, gdy dochodzą jeszcze inne czynnik, np stres, jak i wpływ innych osób. Na przykład nowy pracownik zespołu obsługi klienta może mieć umiejętności techniczne i doświadczenie, ale załóżmy że może brakować mu umiejętności miękkich, np. cierpliwości lub zdolności do pracy w stresujących warunkach.

Wielu ekspertów z działów HR i rekrutacji zachęca osoby poszukujące pracy do podnoszenia swoich umiejętności miękkich równie mocno jak umiejętności tardych, takich jak kształcenie ustawiczne lub specjalistyczne. Właściwa równowaga pomiędzy umiejętnościami miękkimi i twardymi jest jednym ze sposobów wyrównania szans, konkurując z setkami innych kandydatów na ciasnym rynku pracy ponieważ pracodawcy niechętnie zatrudniają wykwalifikowane technicznie osoby, które wykazują niewielkie emocjonalne przywiązanie lub zdolność do dobrej pracy z innymi w stresujących warunkach.wiki

SZKOLENIE UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICHSzkolenie umiejętności miękkich ma na celu poprawę umiejętności ludzi. Termin ten jest zwykle używany w przeciwieństwie do twardych umiejętności, które odnoszą się do specjalistycznej wiedzy technicznej lub innej wiedzy zawodowej, która jest unikalna dla jego pracy. Przykładami umiejętności miękkich są obsługa klienta, komunikacja interpersonalna i etykieta biznesowa, więcej przykładów przytoczone zostało we wcześniejszej części tekstu. W ostatnich latach przedsiębiorstwa i zarząd zdały sobie sprawę, że życzliwość i inne cechy osobiste są tak samo ważne dla ich sukcesu, jak umiejętności twarde. Wreszcie zwrócili oni uwagę na inne aspekty i przyjęły strategię szkolenia umiejętności miękkich. Istnieją różne rodzaje szkoleń i każdy z nich można ogólnie uznać za istotny dla jednej z grup: pracowników, pracodawców, osób poszukujących pracy, lub chcących eksplorować swój rozwój osobisty.
Szereg programów szkoleniowych z zakresu umiejętności miękkich ma na celu pomóc osobom w osiąganiu większej skuteczności w pracy, czy życiu codziennym. Mogą uczyć się indywidualnych umiejętności, np. zarządzanie czasem i produktywności. Strategie nauki umiejętności miękkich mogą nie być bezpośrednio związane z wiedzą techniczną, ale mogą pomóc stać się bardziej wszechstronnym. Inną często uczoną miękką umiejętnością jest komunikacja interpersonalna, a w szczególności osławiona inteligencja emocjonalna. Ponieważ większość zawodów wiąże się z pracą z co najmniej jedną inną osobą, pracownicy mogą na ogół czerpać korzyści z nauki technik komunikacji i budowania relacji.

Z kolei szkolenia umiejętności miękkich dla kadry zarządzającej często odnoszą się do różnych aspektów dotyczących relacji z pracownikami. Przywództwo i podejmowanie decyzji to dwa wspólne obszary zainteresowania, ale nie jedyne. Szkolenia umiejętności miękkich skupiają się na każdym aspekcie, na którym chce skupić się klient. Częste przykłady obejmują rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie z roszczeniami, uczenie konkretnych umiejętności dla osób pracujących z PR/Marketingiem, etykieta biznesowa i obsługa klienta. Umiejętności zdobyte podczas takich szkoleń mogą przynieść korzyści podczas rozmów biznesowych, czy negocjacji.

Poniżej dosyć obszerna lista umiejętności miękkich


Jest to lista otwarta, do której dopisać można jeszcze wiele składowych.

Przywództwo


Budowanie zespołu
Planowanie strategiczne
Coaching
Mentoring
Delegacja
Rozstrzyganie sporów
Dyplomacja
Przekazywanie opinii
Zarządzanie trudnymi rozmowami
Podejmowanie decyzji
Zarządzanie wydajnością
Nadzorowanie
Zarządzanie
Zarządzanie menedżerem
Zarządzanie talentami
Zarządzanie zdalnymi zespołami
Zarządzanie wirtualnymi zespołami
Zarządzanie kryzysowe

Umiejętności interpersonalne


Tworzenie sieci, networking
Relacje interpersonalne
Radzenie sobie z trudnymi ludźmi
Rozwiązywanie konfliktów
Personal Branding
Polityka biurowa

Umiejętności osobiste


Inteligencja emocjonalna
Samoświadomość
​​Zarządzanie emocjami
Zarządzanie stresem
Tolerancja zmian i niepewność
Branie krytyki i feedback
Pewność siebie
Zdolność adaptacyjna
Odporność
Asertywność
Konkurencyjność
Własne przywództwo
Samoocena
Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, WORK-LIFE-BALANCE
Życzliwość
Entuzjazm
Empatia

Kreatywność


Rozwiązywanie problemów
Krytyczne myślenie
Innowacje
Rozwiązywanie problemów
Zmysł projektowy
Zmysł artystyczny

Profesjonalne umiejętności


Organizacja
Planowanie
Zarządzanie czasem
Zarządzanie spotkaniami
Zaawansowana technologia
Świadomość trendów technologicznych
Świadomość trendów biznesowych
Badania
Etykieta biznesowa
Różnorodność w świadomości
Świadomość niepełnosprawności
Kompetencje międzykulturowe
Trening
Usprawnianie procesu
Zarządzanie wiedzą
Pisanie raportów i propozycji
Obsługa klienta
Myślenie przedsiębiorcze

Perswazja i wpływanie na innych


Facylitacja
Sprzedaż
Inspiracja
Perswazja
Negocjacje
Motywowanie
Współpraca
NLP

Umiejętności komunikacyjne


Komunikacja werbalna
Język ciała
Komunikacja fizyczna
Pisanie
Opowiadanie historii
Komunikacja wizualna
Humor
"Szybka wiedza"
Słuchanie
Umiejętności prezentacji
Wystąpienie publiczne
Wywiad


Jak zawsze życzę wielu sukcesów!

Podziel się z innymi!

Jeśli chcesz dostawać ciekawe informacje,
zapisz się na listę email.