Zadziwiające sekrety SUKCESU: szkolenia umiejętności miękkie? (3 niewiarygodne informacje, których nie znałeś wcześniej)

Szkolenie sprzedażowe
Szkolenia sprzedażowe
23 czerwca, 2018
Szkolenia biznesowe dla firm
Szkolenia Biznesowe
23 czerwca, 2018

Zadziwiające sekrety SUKCESU: szkolenia umiejętności miękkie? (3 niewiarygodne informacje, których nie znałeś wcześniej)

Kompetencje miękkie, umiejętności miękkie, szkolenia

Kompetencje miękkie, umiejętności miękkie, szkolenia

Wypełnij formularz i odbierz wycenę:

  "To jak możesz najszybciej wykorzystać szkolenia umiejętności miękkich, gwarantuję to!"  Jest to jedyna strona w internecie, dzięki której możesz zyskać niespotykane umiejętności miękkie, potrzebne by osiągnąć sukces w wielu dziedzinach.

  Otrzymujesz błyskawiczną wiedzę i konkretne zastosowania, które błyskawicznie wpłynąć na poprawę Twoich zarobków, stosunków z innymi i życia.

  Umiejętności miękkie zapewnią Ci:

  • Łatwiej sprzedasz produkt!
  • Dostaniesz wymarzoną pracę, na rozmowie rekrutacyjnej musisz przecież pokazać się tak, aby Cię przyjęli!
  • Zyskasz nowych przyjaciół!
  • Przekonasz szefa, aby dał Ci podwyżkę!
  • Będziesz lepiej negocjował!
  • Dzieci będą Cię słuchać!
  • Obecni przyjaciele będą bardziej oddani.
  • Klienci będą zadowoleni z relacji i obsługi  Kompetencje miękkie, umiejętności miękkie, szkolenia

  Mam na imię Rafał Szrajnert i od wielu lat szkolę między innymi z umiejętności miękkich. Umiejętności miękkie to szalenie ważne dla Ciebie zdolności, o czym pewnie już wiesz skoro czytasz ten artykuł. Przez ten czas odkryłem najszybszy sposób na naukę wymarzonych cech. A przecież każdy z nas uważa, że w sobie można coś polepszyć.

  Trudno mi było uwierzyć, że umiejętności miękkie, mogą być tak łatwo nauczone. Pamiętam, gdy pewnego razu po szkoleniu wybraliśmy się do restauracji. Była tam grupa młodych mężczyzn, którzy po meczu zachowywali się bardzo głośno. Stali się nawet agresywni.

  Jeden z uczestników mojego szkolenia postanowił przetestować nabyte umiejętności i podszedł do ich stolika. Po paru minutach zachowywali się jak najlepsi przyjaciele i postanowili nie przeszkadzać innym i być miłymi dla kelnera. Jak on tego dokonał? Cóż, umiejętności miękkie to również mieszanka zdolności negocjacyjnych i rzetelnej komunikacji. Najpopularniejsze są wymienione w dalszej części artykułu.

  Ciekawe szkolenia

  Szkolenie Umiejętności Miękkie - polega na odpowiednim przekazaniu wiedzy i nauce wybranych kompetencji. Takich jak umiejętności społeczne, czy umiejętności uniwersalne przydatne w każdym zawodzie. Pozwalające współpracować z innymi. W skład umiejętności wchodzą m.in. zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem, samomotywacja, inteligencja emocjonalna, asertywność, kreatywność, zdolności perswazyjne, motywowania innych do pracy, rozwiązywania konfliktów, autoprezentacji, delegowania zadań, pracy zespołowej i wiele innych.

  W kręgach biznesowych panuje przekonanie, że umiejętności twarde (np. doświadczenie, certyfikaty, ukończone szkoły) pozwolą osobie być zaproszoną na spotkanie rekrutacyjne, ale umiejętności miękkie sprawią, że ta osoba dostanie pracę. Oznacza to, że kandydat z wieloletnim wykształceniem i doświadczeniem w danej dziedzinie może mieć twarde umiejętności niezbędne do obsadzenia stanowiska, ale brakuje mu umiejętności takich jak zdolności przywódcze lub motywacja, które są niezbędne, aby dobrze wykonywać swoją pracę.

  Idealny kandydat łączy w sobie zarówno umiejętności miękkie, jak i twarde, a wielu dyrektorów i menagerów działu HR chce widzieć w kandydacie umiejętności miękkie , takie jak odpowiednie zarządzanie czasem, gotowość do nauki, czy szkolenia się.

  Kompetencje miękkie, umiejętności miękkie, szkoleniaŹródło  Kompetencje miękkie

  Umiejętności miękkie to cechy osobowości i umiejętności społeczne, które każdy posiada w różnym stopniu. Niektórzy ludzie łatwo nawiązują przyjaźnie i dobre relacje, byłoby to cenną umiejętnością w pracy w sprzedaży. Inni są niezwykle punktualni, lub mogą podejmować racjonalne decyzje pod presją i gdy brakuje nam czasu, a poziom stresu podnosi się. Osoba może również posiadać zdolność do pracy w zespole itp. Wszystkie te wartości będą cennymi umiejętnościami.

  Profesjonalne szkolenia umiejętności miękkich
  Skontaktuj się
  +48 790-768-482
  info@rafalszrajnert.pl  W przeciwieństwie do konkretnych, umiejętności twardych, takich jak zdolności matematyczne, lub umiejętności mechaniczne, odkrycie umiejętności miękkich może być bardzo trudne. Niektóre firmy stosują specjalne testy przesiewowe w celu ustalenia, czy kandydat ma odpowiednie cechy, lub osobowość w stosunku do określonego stanowiska.

  Niestety testy nie są dokładne, ponieważ człowiek zachowuje się inaczej podczas ich wypełniania, a inaczej podczas rzeczywistej pracy, gdy dochodzą jeszcze inne czynnik, np stres, jak i wpływ innych osób. Na przykład nowy pracownik zespołu obsługi klienta może mieć umiejętności techniczne i doświadczenie, ale załóżmy że może brakować mu umiejętności miękkich, np. cierpliwości lub zdolności do pracy w stresujących warunkach.  Wielu ekspertów z działów HR i rekrutacji zachęca osoby poszukujące pracy do podnoszenia swoich umiejętności miękkich równie mocno jak umiejętności twardych, takich jak kształcenie ustawiczne lub specjalistyczne.

  Kompetencje miękkie, umiejętności miękkie, szkolenia

  Właściwa równowaga pomiędzy umiejętnościami miękkimi i twardymi jest jednym ze sposobów wyrównania szans, konkurując z setkami innych kandydatów na ciasnym rynku pracy ponieważ pracodawcy niechętnie zatrudniają wykwalifikowane technicznie osoby, które wykazują niewielkie emocjonalne przywiązanie lub zdolność do dobrej pracy z innymi w stresujących warunkach.wiki

  Szkolenia miękkie tematy  Poniżej lista wyjaśniająca czym są i dlaczego są takie ważne (praktyczne przykłady z prawdziwych sytuacji):

  Szkolenia biznesowe dla firm
  Szkolenia sprzedażowe
  Konsulting
  Doradztwo biznesowe
  Mentoring
  Coaching
  Strategia błękitnego oceanu
  Jak rozwinąć firmę
  Szkolenie NLP


  SZKOLENIE UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH  Szkolenie umiejętności miękkich ma na celu poprawę umiejętności ludzi. Termin ten jest zwykle używany w przeciwieństwie do twardych umiejętności, które odnoszą się do specjalistycznej wiedzy technicznej lub innej wiedzy zawodowej, która jest unikalna dla jego pracy. Przykładami umiejętności miękkich są obsługa klienta, komunikacja interpersonalna i etykieta biznesowa, więcej przykładów przytoczone zostało we wcześniejszej części tekstu.  Szkolenia miękkie i twarde

  W ostatnich latach przedsiębiorstwa i zarząd zdały sobie sprawę, że życzliwość i inne cechy osobiste są tak samo ważne dla ich sukcesu, jak umiejętności twarde. Wreszcie zwrócili oni uwagę na inne aspekty i przyjęły strategię szkolenia umiejętności miękkich. Istnieją różne rodzaje szkoleń i każdy z nich można ogólnie uznać za istotny dla jednej z grup: pracowników, pracodawców, osób poszukujących pracy, lub chcących eksplorować swój rozwój osobisty.

  Szkolenia miękkie dla kadry kierowniczej?


  Szereg programów szkoleniowych z zakresu umiejętności miękkich ma na celu pomóc osobom w osiąganiu większej skuteczności w pracy, czy życiu codziennym. Mogą uczyć się indywidualnych umiejętności, np. zarządzanie czasem i produktywności. Strategie nauki umiejętności miękkich mogą nie być bezpośrednio związane z wiedzą techniczną, ale mogą pomóc stać się bardziej wszechstronnym.

  Inną często uczoną miękką umiejętnością jest komunikacja interpersonalna, a w szczególności osławiona inteligencja emocjonalna. Ponieważ większość zawodów wiąże się z pracą z co najmniej jedną inną osobą, pracownicy mogą na ogół czerpać korzyści z nauki technik komunikacji i budowania relacji.  Szkolenia miękkie dla inżynierów?


  Z kolei szkolenia umiejętności miękkich dla kadry zarządzającej często odnoszą się do różnych aspektów dotyczących relacji z pracownikami. Przywództwo i podejmowanie decyzji to dwa wspólne obszary zainteresowania, ale nie jedyne. Szkolenia umiejętności miękkich skupiają się na każdym aspekcie, na którym chce skupić się klient. Częste przykłady obejmują rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie z roszczeniami, uczenie konkretnych umiejętności dla osób pracujących z PR/Marketingiem, etykieta biznesowa i obsługa klienta. Umiejętności zdobyte podczas takich szkoleń mogą przynieść korzyści podczas rozmów biznesowych, czy negocjacji.

  Szkolenia biznesowe tematy. Poniżej dosyć obszerna lista umiejętności miękkich


  Jest to lista otwarta, do której dopisać można jeszcze wiele składowych.

  Przywództwo


  Budowanie zespołu
  Planowanie strategiczne
  Coaching
  Mentoring
  Delegacja
  Rozstrzyganie sporów
  Dyplomacja
  Przekazywanie opinii
  Zarządzanie trudnymi rozmowami
  Podejmowanie decyzji
  Zarządzanie wydajnością
  Nadzorowanie
  Zarządzanie
  Zarządzanie menedżerem
  Zarządzanie talentami
  Zarządzanie zdalnymi zespołami
  Zarządzanie wirtualnymi zespołami
  Zarządzanie kryzysowe

  Umiejętności interpersonalne


  Tworzenie sieci, networking
  Relacje interpersonalne
  Radzenie sobie z trudnymi ludźmi
  Rozwiązywanie konfliktów
  Personal Branding
  Polityka biurowa

  Umiejętności osobiste


  Inteligencja emocjonalna
  Samoświadomość
  ​​Zarządzanie emocjami
  Zarządzanie stresem
  Tolerancja zmian i niepewność
  Branie krytyki i feedback
  Pewność siebie
  Zdolność adaptacyjna
  Odporność
  Asertywność
  Konkurencyjność
  Własne przywództwo
  Samoocena
  Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, WORK-LIFE-BALANCE
  Życzliwość
  Entuzjazm
  Empatia


  Kreatywność


  Rozwiązywanie problemów
  Krytyczne myślenie
  Innowacje
  Rozwiązywanie problemów
  Zmysł projektowy
  Zmysł artystyczny

  Profesjonalne umiejętności


  Organizacja
  Planowanie
  Zarządzanie czasem
  Zarządzanie spotkaniami
  Zaawansowana technologia
  Świadomość trendów technologicznych
  Świadomość trendów biznesowych
  Badania
  Etykieta biznesowa
  Różnorodność w świadomości
  Świadomość niepełnosprawności
  Kompetencje międzykulturowe
  Trening
  Usprawnianie procesu
  Zarządzanie wiedzą
  Pisanie raportów i propozycji
  Obsługa klienta
  Myślenie przedsiębiorcze

  Perswazja i wpływanie na innych


  Facylitacja
  Sprzedaż
  Inspiracja
  Perswazja
  Negocjacje
  Motywowanie
  Współpraca
  NLP

  Umiejętności komunikacyjne


  Komunikacja werbalna
  Język ciała
  Komunikacja fizyczna
  Pisanie
  Opowiadanie historii
  Komunikacja wizualna
  Humor
  "Szybka wiedza"
  Słuchanie
  Umiejętności prezentacji
  Wystąpienie publiczne
  Wywiad


  Każdy może opanować umiejętności miękkie.  Po nauczeniu się wybranych umiejętności miękkich, zauważysz błyskawiczne zmiany. Wejdą Ci w nawyk i nieświadomie będziesz je stosował. To co wcześniej było problemem, przestanie nim być. "Trudni sąsiedzi", "niekorzystne warunki", "brak asertywności", to tylko kilka z tych, które mogą szybko zniknąć!

  Dlaczego umiejętności miękkie to klucz do sukcesu?  Nigdy nie myślałem, że będę dzielił się swoimi technikami, które dawały mi tak olbrzymią przewagę nad konkurencją. Obawiałem się, że umiejętności miękkie mogą zostać użyte w złych celach, przez nieodpowiednie osoby.

  Nie da się tego uniknąć niestety w żadnej branży.

  Na czym więc powinieneś się skupić?
  Jeśli przyswoisz umiejętności miękkie, to stanie się to w sposób szybki i prosty. Pracując wiele lat w zawodzie jako szkoleniowiec opanowałem technikę jak najszybszego przyswajania umiejętności przez kursantów. Rozumiem, że możesz podchodzić do tego sceptycznie, ale jak będziesz dalej czytał to zrozumiesz dlaczego tak właśnie jest.

  Moje podejście do nauki i prowadzenia szkoleń z grupy umiejętności miękkie, jest z goła inne niż w przypadku innych szkoleniowców. Zależy im, aby zajęcia trwały jak najdłużej i aby klienci cyklicznie do nich powracali. W moim przypadku, zależy mi raczej na szybkiej nauce pożądanych umiejętności, bo jeśli klient przyswoi wiedzę dobrze i szybko to dostanę rekomendację. Po latach takie praktyki praktycznie nie muszę już się reklamować, bo większość dzwoni do mnie z polecenia. I zdarza się, że z powodu braku wolnych terminów muszę odmówić szkolenia w placówce klienta.

  Mam więc nadzieję, że jak opanujesz umiejętności miękkie w wystarczającym stopniu, to będziesz ich używał mając moralność na uwadze.

  Dla kogo nie jest przeznaczona nauka. Czyli umiejętności miękkie na nie!  Jeśli uważasz, że wiesz już wszystko, a umiejętności techniczne z uczelni, lub szkoły to wszystko co wartościowe to nawet się nie fatyguj. Nie będę nawet próbował przekonać Ciebie jak ważne jest dobre "obcowanie" w społeczeństwie, wśród innych ludzi.

  Jeśli natomiast uważasz, że człowiek uczy się całe życie to zapraszam. Pomogę Ci zbudować pewność siebie podczas nauki i stosowania. Zobaczysz że nowe umiejętności stosujesz automatycznie, w każdym aspekcie życia, dostając dokładnie taki rezultat jaki pragniesz. Nie bacząc na trudne warunki.

  Gwarantuję Ci Twój sukces.  Procedury podczas szkoleń "umiejętności miękkie", są wytłumaczone w takich detalach, że nawet 5cio letnie dziecko może stosować je praktycznie od razu. Ale chcę zdjąć z Ciebie całe ryzyko. Jeśli zamówisz moje szkolenie, umiejętności miękkie do swojej firmy i stwierdzisz, że uczycie się niewystarczająco szybko, to zwrócę zapłacone wcześniej pieniądze! Ma się to samo do pracy indywidualnej, czy rozmów na skype!

  Zacznij w mniej jak minutę.  Wystarczy, że podniesiesz telefon i zadzwonisz. Możesz również napisać e- mail. Powiedz co dokładnie Cię interesuje, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę. Po szkoleniu, umiejętności miękkie, których się nauczyłeś zostaną z Tobą na zawsze. Jest to wspaniała jednorazowa inwestycja w siebie.

  Jeśli myślisz, "chcę posiąść wiedzę i umiejętności", po prostu skontaktuj się teraz
  +48 790-768-482
  info@rafalszrajnert.pl  Twój,

  Rafał Szrajnert
  Szkoleniowiec i trener z zakresu - umiejętności miękkie

  PS. Masz ogromne szczęście, bo umiejętności miękkie, nigdy nie były tak szybko przyswajane. To wszystko dzięki naukowo opracowanym metodom.

  PS. Zamów już teraz swoje szkolenia umiejętności miękkie dla firmy!

  REKLAMA

  Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

  szkolenie facebook

  Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

  Dr/PhD Rafał Szrajnert
  Dr/PhD Rafał Szrajnert
  Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

  Podaj imię i adres email, aby przejść dalej