JAK ZWIĘKSZYĆ PEWNOŚĆ SIEBIE? (9 + kurs pewności siebie) Poczucie własnej wartości i samoocena

Psycholog Łódź
Psycholog Łódź, psychiatra, coach i coaching w łodzi
13 grudnia, 2022
JAK POZNAĆ NOWYCH LUDZI
JAK POZNAĆ NOWYCH LUDZI (sposoby na poznanie nowych przyjaciół)
14 grudnia, 2022

JAK ZWIĘKSZYĆ PEWNOŚĆ SIEBIE? (9 + kurs pewności siebie) Poczucie własnej wartości i samoocena

Pewność siebie

Pewność siebie

Jak zwiększyć pewność siebie? co to znaczy?

Zawartość strony

Oto jak zwiększyć pewność siebie:

  • Pracuj nad wiarą w siebie. Pracuj nad swoimi myślami, postrzegając siebie w pozytywnym świetle. Pamiętaj, że twoje myśli mają wpływ na postrzeganie własnej osoby.
  • Skup się na swoich mocnych stronach. Skupiaj się na swoich silnych stronach i staraj się je udoskonalać.
  • Bądź aktywny. Ćwicz regularnie, uprawiaj sport, ruszaj się i zadbaj o swoje zdrowie fizyczne. To zwiększy twoją pewność siebie.
  • Rozmawiaj z innymi, rozmawiaj o swoich zainteresowaniach, zdobywaj wiedzę i ucz się od innych.
  • Utrzymuj pozytywne otoczenie. Staraj się trzymać z dala od ludzi, którzy cię ograniczają lub krytykują. Zamiast tego otaczaj się pozytywnymi ludźmi, którzy cię wspierają i wspierają twoje dążenia do samorealizacji.

Ponadto dzisiaj odpowiemy na kilka pytań:

Czy pewności siebie można się nauczyć?

Chcesz wiedzieć jak to zrobić i co dokładnie musisz wykonać?

Jeśli na prawdę chcesz wiedzieć jak odzyskać pewność siebie koniecznie czytaj dalej…

PEWNOŚĆ SIEBIE

Pewność siebie co to znaczy?


Termin poczucia własnej wartości i wszystko z nim związane zaistniały w kulturze Zachodu w ciągu ostatnich 60 lat.

Przecież ludzie odnoszący największe sukcesy mają najwyższe zaufanie do siebie, prawda?

Ruch ten rozpoczął się od książki opublikowanej w 1969 r., W której psycholog Nathaniel Branden twierdził, że większość problemów psychicznych lub emocjonalnych, z jakimi borykają się ludzie, może wynikać z niskiej samooceny. Branden położył podwaliny pod dziedzinę jak wzmocnić pewność siebie, twierdząc, że poprawa poczucia własnej wartości może nie tylko przynieść lepsze wyniki, ale może nawet wyleczyć patologię.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Definiowanie różnicy: samowystarczalność, pewność siebie i poczucie własnej wartości

JAK ZWIĘKSZYĆ PEWNOŚĆ SIEBIE? (9 + kurs pewności siebie) Poczucie własnej wartości i samoocena 1

Podczas gdy większość ludzi ogólnie uważa samoocenę i wiarę w siebie jako dwa terminy do określenia tej samej rzeczy i prawdopodobnie rzadko myślą o określeniu „poczucie własnej skuteczności”, te trzy terminy mają nieco inne znaczenie dla psychologów, którzy je badają.

Czym jest samowystarczalność?

Albert Bandura jest prawdopodobnie najczęściej cytowanym autorem na temat własnej skuteczności, więc jego definicja jest bezpieczna, jeśli chodzi o rozważanie tego tematu. Definiuje poczucie własnej skuteczności jako przekonań jednostki na temat ich zdolności wpływania na wydarzenia w ich własnym życiu.

W istotny sposób różni się to od samooceny: definicja poczucia własnej wartości często opiera się na ideach dotyczących wartości jednostki, podczas gdy poczucie własnej skuteczności jest zakorzenione w przekonaniach o możliwościach jednostki do radzenia sobie w przyszłych sytuacjach. W tym sensie poczucie własnej wartości jest bardziej przekonaniem skupionym na teraźniejszości, podczas gdy poczucie własnej skuteczności jest bardziej perspektywicznym przekonaniem.

Czym jest pewność siebie?

Jest to najprawdopodobniej najczęściej używany termin dla tych pokrewnych pojęć poza badaniami psychologicznymi, ale nadal istnieje pewne zamieszanie co do tego, czym dokładnie jest pewność siebie. Jedno z najczęściej cytowanych źródeł na temat pewności siebie odnosi się do niej jako do wiary w siebie. Inne popularne określenie definiuje pewność siebie jako indywidualne oczekiwania dotyczące wyników i samooceny umiejętności i wcześniejszych wyników.

Psychologia definiuje pewność siebie jako zaufanie jednostki do jej własnych zdolności i osądów, lub przekonanie, że może z powodzeniem stawić czoła codziennym wyzwaniom i wymaganiom.

Pewność siebie przynosi więcej szczęścia. Zazwyczaj, gdy jesteś pewien swoich umiejętności, jesteś szczęśliwszy dzięki swoim sukcesom. Ponadto, gdy czujesz się lepiej w swoich możliwościach, tym bardziej jesteś pobudzony i zmotywowany, aby podjąć działania i osiągnąć swoje cele .

Wiara w siebie jest więc podobna do poczucia własnej skuteczności, ponieważ skupia się na przyszłych osiągnięciach jednostki; jednak wydaje się, że opiera się na wcześniejszych osiągnięciach, więc w pewnym sensie koncentruje się również na przeszłości.

Wielu psychologów odnosi się do poczucia własnej skuteczności, gdy rozważa przekonania danej osoby o swoich zdolnościach dotyczących określonego zadania lub zestawu zadań, podczas gdy pewność siebie jest częściej określana jako szersza i bardziej stabilna cecha dotycząca postrzegania przez jednostkę ogólnych możliwości.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Czym jest samoocena, poczucie własnej wartości?

Definicja samooceny i poczucie własnej wartości opiera się na założeniu, że jest to względnie stabilne przekonanie o własnej wartości. Jest to szeroka definicja samooceny, określająca ją jako cechę, na którą wpływa wiele różnych czynników i jest stosunkowo trudna do zmiany.

Poczucie własnej wartości składa się z dwóch odrębnych składników: poczucia własnej skuteczności lub pewności siebie w umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi, szacunku do samego siebie lub przekonania, że ​​zasługujemy na szczęście, miłość i sukces. Definicje są podobne, ale warto zauważyć, że jedna z definicji opiera się na przekonaniach o własnej wartości , przekonaniu, które może mieć bardzo różne znaczenia dla różnych ludzi, podczas gdy kolejna jest bardziej konkretna na temat tego, które przekonania są zaangażowane w samoocenę.

A co z tymi, którzy mają zbyt wiele poczucia własnej wartości? Narcyzm jest wynikiem zbytniego poczucia własnej wartości. Psychologiczna definicja byłaby skrajnym egoizmem, z imponującym widokiem własnych talentów i pragnieniem podziwu.

Poczucie własnej wartości na wysokim i niskim poziomie może być szkodliwe, dlatego ważne jest zachowanie równowagi w środku. Realistyczne, ale pozytywne postrzeganie siebie jest często idealne.

Ale skąd pochodzi samoocena? Jaki wpływ ma na nasze życie? Samoocena jest często postrzegana jako cecha osobowości, co oznacza, że ​​jest stabilna i trwała.

Zwykle istnieją trzy składniki, które składają się na samoocenę:

Poczucie własnej wartości jest podstawową potrzebą człowieka, która jest niezbędna do przetrwania i normalnego, zdrowego rozwoju

Poczucie własnej wartości powstaje automatycznie od wewnątrz na podstawie przekonań i świadomości danej osoby

Poczucie własnej wartości występuje w połączeniu z myślami, zachowaniami, uczuciami i działaniami danej osoby.

Poczucie własnej wartości jest jednym z podstawowych motywacji ludzkich w hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa. Maslow sugerowałby, że jednostki potrzebują zarówno szacunku od innych ludzi, jak i wewnętrznego szacunku dla samego siebie. Potrzeby te muszą być spełnione, aby jednostka mogła się rozwijać.

Potrzeby te muszą być spełnione, aby jednostka mogła się rozwijać i osiągać samorealizację. Pewność siebie i poczucie własnej wartości to dwa ściśle powiązane ze sobą zjawiska psychologiczne, oparte zarówno na przeszłych doświadczeniach, jak i na przyszłych osiągnięciach.

Idąc naprzód, starając się ograniczyć zamieszanie do minimum, uznamy pewność siebie i samoocenę za zasadniczo tę samą koncepcję.

Jak poprawić pewność siebie . Popularne teorie wiary w siebie

Dzięki tym definicjom możemy bliżej przyjrzeć się wspólnym przekonaniom i popularnym teoriom otaczającym pewność siebie i poczucie własnej wartości.

Jak wspomniano wcześniej, teoria samooceny stała się szeroko pojętą i zrozumiałą teorią, ale były też inne teorie i ramy rozumienia poczucia własnej wartości w literaturze psychologicznej.

Piramida potrzeb Maslowa

Hierarchia potrzeb Maslowa, ikoniczna, choć nieco nieaktualna, struktura psychologii, sugeruje, że istnieje kilka potrzeb, które ludzie musieli spełnić, aby być naprawdę spełnionymi, ale ogólnie, najbardziej podstawowe potrzeby muszą zostać zaspokojone, zanim bardziej złożone potrzeby mogą być spełnione. W jego piramidzie poczucie własnej wartości jest drugim najwyższym poziomem potrzeb, tuż pod samoaktualizacją.

Według Maslowa ludzie muszą mieć zaspokojenie potrzeb fizjologicznej stabilności, bezpieczeństwa, miłości i przynależności, zanim będą mogli rozwinąć zdrowe poczucie własnej wartości. Zauważył także, że istnieją dwa rodzaje samooceny: „wyższa” i „niższa”, niższa samoocena wynikająca z szacunku innych, podczas gdy wyższa samoocena pochodzi z wnętrza.

W latach, po wprowadzeniu hierarchii potrzeb, Maslow udoskonalił swoją teorię, aby uwzględnić przypadki wysoce samouaktualizowanych ludzi, którzy są bezdomni lub żyją w niebezpiecznej strefie lub strefie wojennej, ale mają także wysoką samoocenę.

Hierarchia ta nie jest już uważana za ścisłą teorię jednokierunkowego wzrostu, ale bardziej ogólne wyjaśnienie, w jaki sposób zaspokajane są podstawowe potrzeby, umożliwia jednostkom swobodę i zdolność do osiągnięcia bardziej złożonych.

Teoria zarządzania terrorem

Ciemniejszą teorią, która zagłębia się nieco w ludzkie doświadczenie w wyjaśnianiu pewności siebie, jest teoria zarządzania terrorem.

Opiera się na założeniu, że ludzie mają ogromny potencjał reagowania z przerażeniem na świadomość własnej śmiertelności, a światopoglądy, które podkreślają przekonania ludzi o ich własnym znaczeniu, gdy ludzie chronią ich przed tym terrorem.

Teoria zarządzania terrorem zakłada, że ​​formy samooceny stanowią sposób na ochronę i bufor przed lękiem, a następnie ludzie dążą do pewności siebie i negatywnie reagują na każdego lub na wszystko, co mogłoby podważyć ich przekonania w ich pocieszającym światopoglądzie .

Teoria socjometru

Sugeruje, że samoocena jest wewnętrzną miarą stopnia, w jakim jest ona uwzględniona, a wykluczona przez innych. Teoria ta opiera się na koncepcji samooceny jako wewnętrznego indywidualnego postrzegania społecznej akceptacji i odrzucenia.

Istnieją mocne dowody na dokładność i przydatność tej teorii. Na przykład badania wykazały, że wyniki wydarzeń na temat samooceny ludzi na ogół pokrywają się z ich założeniami dotyczącymi tego, jak te same zdarzenia spowodowałyby, że inni ludzie je zaakceptowaliby lub odrzucili.

Znaczenie pewności siebie, czy zadzierasz nosa?[ jak zdobyć pewność siebie ]

Niezależnie od tego, którą teorię można osobiście wybrać, wyniki wysokiej pewności siebie są ogólnie uzgadniane przez naukowców.

Szeroki przegląd korelatów poczucia własnej wartości wykazał, że wysoka samoocena jest związana z lepszym zdrowiem, lepszym życiem społecznym, ochroną przed zaburzeniami psychicznymi i problemami społecznymi, skutecznym radzeniem sobie i dobrostanem psychicznym. Dzieci o wysokiej pewności siebie lepiej radzą sobie w szkole, a w późniejszym życiu mają wyższy poziom satysfakcji z pracy w średnim wieku. Samoocena jest również silnie związana ze szczęściem, a wyższe poziomy samooceny przewidują wyższy poziom szczęścia. Stwierdzono nawet, że wysoka pewność siebie zwiększa szanse na przeżycie po poważnym zabiegu chirurgicznym!

Sukces osób o wysokiej samoocenie polega na tych 6 atrybutach:

Większe poczucie własnej wartości.

Większa radość z życia i aktywności

Wolność od zwątpienia w siebie

Wolność od strachu i niepokoju, wolność od lęku społecznego i mniej stresu

Więcej energii i motywacji do działania

Korzystaj z przyjemniejszego czasu na interakcję z innymi ludźmi podczas spotkań towarzyskich. Kiedy jesteś zrelaksowany i pewny siebie, inni poczują się swobodnie wokół Ciebie.

Czasem pewność siebie nie jest wcale taka dobra: Edukacja dzieci

Zaufanie do siebie lub poczucie własnej wartości jest chwalone w zachodnim społeczeństwie od 30 lat. Wierzono, że pozytywny obraz siebie jest kluczem do szczęśliwego i udanego życia. W ten sposób narodziła się era samooceny.

Dzieci tego pokolenia uczą się w szkołach i w domu, aby uważać się za wyjątkowe, skupiać się tylko na swoich pozytywnych cechach i chwalić za bardzo niewielkie osiągnięcia.

Ostatnie badania sugerują jednak, że te praktyki i przekonania, zamiast chronić ludzi przed depresją, mogą przyczynić się do niskiej motywacji i zmniejszenia zachowań ukierunkowanych na cel.

Jeśli zwiększenie pewności siebie jest lepsze w zwiększaniu narcyzmu i ambicji niż osiągnięcie sukcesu i sukcesów, co powinniśmy zrobić? Czy porzucamy pomysł na poprawę pewności siebie?

Istnieją pewne konteksty, w których zwiększenie pewności siebie może poprawić wydajność , a tych możliwości nie należy ignorować.

Zaleca się dalsze zwiększanie poczucia własnej wartości, ale w bardziej wyważony i ostrożny sposób. Psycholodzy zachęcają rodziców i nauczycieli, aby dawali dzieciom pochwały w celu zwiększenia ich pewności siebie, ale tylko jako nagrodę za pożądane społecznie zachowanie. Metoda ta zapewnia, że ​​dzieci otrzymują pewną pozytywną uwagę i mają możliwość rozwinięcia zdrowego poczucia własnej wartości, ale nie grozi to przekonaniem dzieci, że są niezmiernie kompetentne, czy pracują ciężko, czy nie.

Kolejny pozytywny krok, który rodzice mogą podjąć: pozwolić dzieciom upaść. Niedawno rodzice bardzo starali się chronić swoje dzieci przed bólem i problemami, tworząc wokół nich ochronny bąbel miłości i budowania szacunku. Często ma to niezamierzoną konsekwencję nie tylko ochrony dzieci przed walką, ale także przed wzrostem.

Psycholodzy sugerują, aby zrobić krok w tył jako rodzice i pozwolić dzieciom dowiedzieć się, jak radzić sobie z rozczarowaniem i bólem, przedsięwzięcie, które prawdopodobnie doprowadzi do rozwoju odporności i udanych umiejętności. Jeśli chcemy zachęcić wszystkie dzieci, aby nie tylko czuły się jak najlepiej, ale także, aby uczynić wszystko, co w ich mocy, wydaje się to dobrym rozwiązaniem.

Korzyści ze strachu: praktykowanie odwagi i budowanie zaufania

Strach jest po to, by chronić nas przed fizycznym niebezpieczeństwem, naszym instynktem jest powstrzymanie się przed pożarciem przez drapieżnika.

Te doświadczenia działają w tle naszej psychiki, zajmując umysłową przepustowość i pamięć, podobnie jak aplikacje mobilne, które biegają w tle telefonu za pomocą pamięci i zasilania.

Kiedy pozostajemy w naszej strefie komfortu chronionej przed tymi doświadczeniami dzięki znajomości rutynowych czynności, żyjemy nieświadomi naszej zdolności do rozwoju i rozwijania nowych mocnych stron i umiejętności. Im mniej doświadczamy okazji do błędów i porażek, tym bardziej boimy się tego, co może się stać, gdybyśmy wyszli poza strefę komfortu.

Jednak, kiedy podejmujemy tę decyzję, nawet bez zaufania do naszych zdolności, przejmuje odwagę. W sferze znanej zaufanie działa bez przeszkód, ale w sferze strachu przed nieznaną odwagą przejmuje. Odwaga jest zazwyczaj bardziej szlachetnym atrybutem niż pewność siebie, ponieważ wymaga większej siły, a zazwyczaj odważna osoba jest bez ograniczeń wzrostu i sukcesu.

Odwaga jest zazwyczaj bardziej szlachetnym atrybutem niż pewność siebie, ponieważ wymaga większej siły, a zazwyczaj odważna osoba jest bez ograniczeń wzrostu i sukcesu.

Możemy być wdzięczni za strach. Możemy nauczyć się go chętnie przyjmować, rozumieć jego pochodzenie i wykorzystywać go jako drogowskaz do tego, co należy sobie poradzić, potężne narzędzie do odtajnienia szaf umysłowych. I tak jak w rzeczywistości oczyszczamy nasze szafy, możemy sortować to, co chcemy zachować, a co już nie pasuje . A kiedy zostanie usunięty, możemy poczuć się odnowieni i pobudzeni.

Ale strach nie zawsze można pokonać, krzyżując palce i mając nadzieję na najlepsze.

„Aby budować zaufanie, musisz ćwiczyć pewność siebie”

Ćwiczenia na pewność siebie. 9 zasad.

Pozytywny obraz samego siebie nie wytwarza niczego. Trwałe poczucie bezpieczeństwa w sobie wynika z pozytywnego i produktywnego zachowania.

Nie oznacza to, że poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do siebie nie jest ważne dla dobrego samopoczucia. Wysoka pewność siebie lub poczucie własnej skuteczności są powiązane z wieloma pozytywnymi skutkami dla zdrowia fizycznego i psychicznego (Pajares, 1996).

Wielu z nas chciałoby mieć wyższą pewność siebie, aby walczyć z pokonywaniem niepewności, strachu i negatywnej samo-rozmowy. Dzięki pewnej refleksji, ciężkiej pracy i być może zmianie percepcji możemy pracować na rzecz silnej i stabilnej wiary w siebie.

„Dobrobyt nie może istnieć tylko w naszej głowie. To połączenie rzeczywistego znaczenia, dobrych relacji i osiągnięć ”- Martin Seligman

1. Stój lub usiądź w pozycji mocy

Psycholog z Harvardu Amy Cuddy i inni badali pozytywny wpływ pewnych postaw ciała na nasze hormony.

Szukaj odczuć pewności siebie i przećwicz czucie ich bardziej w swoim ciele. Poczuj swoje stopy na ziemi, utrzymuj ciało zrelaksowane i otwarte. Podnieś podbródek i wyprostuj plecy.

Jej podstawowym przesłaniem jest to, że postawa jednostki nie odzwierciedla tylko poziomu pewności siebie lub niepewności. Postawa wysyła wiadomości do mózgu, które informują Cię dokładnie, jak się czujesz. Powiedziawszy to, jeśli musisz czuć się pewnie, chcesz, aby Twoja postawa wysłała mózgowi wiadomość. Stań więc wysoko, usiądź prosto i uśmiechnij się na twarzy.

2. Praktykuj obecność

Podobna do koncepcji uważności-mindfulness, okazał się mieć znaczące korzyści dla dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego. Możesz ćwiczyć uważność zawsze i wszędzie. Możesz spróbować teraz, wykonując następujące kroki:

Uświadom sobie swoją obecność myśli; to znaczy zacznij obserwować siebie i swoje otoczenie.

Zacznij od odczuć ciała, odczuwania stóp i nóg, brzucha i klatki piersiowej, ramion, szyi i głowy.

Zwróć uwagę na swój wdech i wydech, wiele doznań, których doświadczasz.

Niech Twoje oczy zauważą to, co jest w Twoim polu widzenia, uszy- co słyszą. Być może odczucia węchu i smaku również staną się świadome.

Następnie wyjdź poza te proste doznania, aby poczuć energię, spokój lub hałasy, które Cię otaczają. Poczuj swoją obecność.

3. Zbuduj swoją moc

Co to znaczy? Trochę stresu może być użyteczne, aby zachować czujność i dać nam dodatkową energię potrzebną do wykonania. Spróbuj przeformułować nerwy jako emocje! Wiedza o tym, jak zaangażować się w te uczucia w Twoim ciele, rozszerzy Twoją obecność, a nie zmniejszy jej.

4. Regularnie ćwicz

Ćwiczenia mają silny wpływ na zaufanie. Regularne ćwiczenia uwalniają endorfiny, które z kolei oddziałują z receptorami opiatów w mózgu. Daje to rodzaj przyjemnego stanu umysłu, a z kolei będziesz widział siebie w bardziej pozytywnym świetle.

Kiedy regularnie to robisz, nie tylko poprawisz się fizycznie, ale będziesz bardziej zmotywowany do działania w sposób, który zwiększy Twoją pewność siebie.

5. Wizualizacja: wyobraź sobie zaufanie

Zamknij oczy i całkowicie zrelaksuj swoje ciało. Pozostań w stałym kontakcie z odczuciem relaksu i, w swoim umyśle, zobacz siebie mówiącego w aparacie lub wykonującego jakąkolwiek aktywność, dla której potrzebujesz większej pewności siebie. Pozwól, by uczucie komfortowej obecności przeniknęło twoje ciało i umysł.

6. Daj sobie pozwolenie na proces, podejmuj ryzyko i popełniaj błędy

Z zewnątrz często myślimy: „wow, wszyscy inni są bardziej szczęśliwi, piękni, kreatywni, skuteczni, aktywni itd. Niż ja. Po prostu nie jestem wystarczająco dobry, żeby być jak oni ”. Nie uważamy, że porażka jest nieodłączną częścią realizacji i że aby realizować nasze cele, musimy ciężko pracować i stawić czoła naszym słabościom. Nawet Ci, którzy są wyjątkowi w niektórych dziedzinach życia, prawdopodobnie walczą w innych.

Pozwól sobie być uczniem, być nowicjuszem. Ufaj, że nie jest idealnie; w rzeczywistości będziesz prawdopodobnie inspiracją dla innych w podobnych sytuacjach.

Kiedy wychodzisz ze swojej strefy komfortu i zaczynasz coś nowego, poszerzasz swoje własne ograniczenia, a kiedy pomyślnie ukończysz coś, co jest poza Twoją strefą pewności siebie, budujesz zaufanie do siebie.

7. Wyjaśnij swoje cele

Postęp w kierunku osobistych celów jest rusztowaniem, na którym budowana jest zdrowa pewność siebie.

System celów SMART oferuje wytyczne dotyczące ustalania celów, w których cele są konkretne, wymierne, osiągalne, istotne i ograniczone w czasie. System ten opiera się na badaniach sugerujących, że tego typu cele prowadzą do większych i bardziej spójnych osiągnięć.

Gdy zastanawiasz się, jakie cele chcesz ustawić dla siebie, pomocne może okazać się rozpoczęcie od początku, biorąc pod uwagę podstawowe wartości i cele życiowe. Następnie możesz wymyślić możliwe do podjęcia kroki, aby pracować nad nimi. Pisanie osobistej misji to świetny sposób, aby dać sobie jakiś kierunek.

„Szczęście po prostu nie przytrafia się nam. To jest coś, co robimy i pochodzi z robienia wszystkiego, co w naszej mocy ”.-Mihali Csikszentmihalyi

8. Mów dobrze do siebie

Zawsze dobrze jest otrzymywać dobre opinie od innych. Jednak zawsze szukanie zgody z zewnątrz jest łatwą pułapką.

„Zaakceptuj siebie; bądź tym, który mówi słowa zachęty, które pragniesz usłyszeć. ”

Mów do siebie ze współczuciem , życzliwością i zachętą. W końcu najważniejszym związkiem, jaki masz w swoim życiu, jest sam z sobą – spraw, by był dobry!

9. Poproś o pomoc i zaoferuj swoją pomoc innym

Wielu z nas usiłuje poprosić o pomoc z powodu strachu przed odrzuceniem lub bycia postrzeganym jako niekompetentni. W kulturach zachodnich wysoka wartość polegająca na samodzielności wpływa na docieranie do innych, chociaż jest to niezbędna część pracy nad naszymi celami. Jednak odwrotnie, podstawowa cecha pewności siebie polega również na byciu cenionym przez innych. Poczucie przynależności do naszego systemu społecznego jest fundamentem dobrobytu osobistego

Współpraca między ludźmi daje najpotężniejsze rezultaty. Kiedy docieramy do innych, widzimy, że nasze wysiłki rozwijają się w sposób, którego nigdy nie osiągnęlibyśmy sami.

Pamiętaj! Pewność siebie to proces

Najważniejsze jest to, że zdrowe poczucie pewności siebie nie jest czymś, co osiągamy raz, ale potem przez resztę naszego życia. Jeśli jesteś rodzicem, nauczycielem lub osobą, która często wchodzi w interakcje z dziećmi, przestań próbować budować poczucie własnej wartości dziecka poprzez ochronę i chwalenie ich bez gwarancji.

Zastanów się, co zachęcasz dziecko do uczenia się na podstawie swoich działań, zapewnij im wystarczające możliwości bezpiecznego uczenia się przez porażkę i zaoferuj im przestrzeń do budowania odwagi i wyrażania własnej skuteczności.

Niezależnie od tego, jak bardzo są pewni siebie, wcześniej niż myślisz, będzie moment, w którym będą musieli czerpać z głębokiego studium poczucia własnej wartości, odporności i rozwiązywania problemów, aby skutecznie poruszać się w złożonym i wymagającym świecie.

Wiara w siebie wzrasta i zanika, a praca wymaga budowania, rozwijania i utrzymywania. Wszyscy doświadczamy chwil, które rzucają wyzwanie naszej ufności, jednak kiedy rozumiemy źródła zdrowej pewności siebie, zawsze możemy pracować nad kultywowaniem tego w sobie.

Co sądzisz o wyzwaniu, jakim jest budowanie pewności siebie? Jak myślisz o budowaniu pewności siebie w edukacji? Jaki jest Twój największy twórca zaufania?

Szukasz bardziej szczegółowych zasad jak zyskać pewność siebie ?
Weź indywidualną sesję dopasowaną tylko i wyłącznie do Twojej sytuacji

PS. Skoro wiesz już jak zbudować pewność siebie to zacznij wreszcie proces zmiany i ciesz się dodatkowymi zyskami które pozwolą Ci osiągnąć życie takie jak zawsze chciałeś!

Samoocena i jak zwiększyć pewność siebie

Brak pewności może być sporym problemem. Musisz dążyć do tego aby być najlepszą wersją siebie i budować swoją odporność. Skup się na umacnianiu wiary we własne możliwości, kontroluj tok myśli na swój temat i zobacz kiedy występuje krytyka siebie. To od Twojej pracy zależy rezultat.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
JAK ZWIĘKSZYĆ PEWNOŚĆ SIEBIE? (9 + kurs pewności siebie) Poczucie własnej wartości i samoocena 2

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Co to znaczy być pewnym siebie?

Bycie pewnym siebie oznacza posiadanie silnego poczucia własnej wartości i umiejętności, a także wiary w swoje możliwości. To zaufanie do siebie pozwala na podejmowanie ryzyka i przezwyciężanie trudności bez obawy. Pewność siebie pozwala również na zachowanie odpowiedniego poziomu samoświadomości i pozwala innym osobom okazywać szacunek.

Jak nauczyć się pewności siebie?

1. Poznaj swoje mocne strony. Postaraj się wyłapać cechy, które Cię wyróżniają i którymi możesz się pochwalić. Pamiętaj, że każdy ma swoją unikalną listę mocnych stron.
2. Przestań się porównywać. Porównywanie się do innych może szkodzić. Każdy z nas jest wyjątkowy i ma swoje własne zalety.
3. Wyrażaj swoje poglądy. Wypowiadaj się i dziel się swoimi opiniami. Nie bój się wyrażać swojej wizji i poglądów.
4. Ucz się akceptować swoje błędy. Błędy są częścią naszego życia. Każdy je popełnia. Naucz się akceptować swoje błędy i naucz się na nich.
5. Zadbaj o swoje zdrowie. Oprócz dbania o swoje ciało, zadbaj także o swój umysł. Znajdź czas na relaks i robienie rzeczy, które lubisz. To pomoże Ci wzmocnić pewność siebie.

Co wpływa na pewność siebie?

Pewność siebie może być sterowana i kształtowana przez wiele czynników, w tym wygląd, wiek, wykształcenie, doświadczenie, umiejętności i osiągnięcia, płeć i pochodzenie etniczne. Również otaczające nas osoby i ich zachowanie, system wartości i postawy, które wpajamy od dzieciństwa, a także nasze własne myśli i przekonania, mogą wpływać na naszą pewność siebie.

Jak pokazać że jest się pewnym siebie?

Pokazywanie pewności siebie może odbywać się na wiele sposobów. Przede wszystkim ważne jest, aby trzymać się swojego zdania i być konsekwentnym w swoich działaniach. Należy także starannie wybierać słowa, używając języka, który wyraźnie wskazuje, że jest się pewnym swojego stanowiska. Dodatkowo, pozycja ciała może wyraźnie wskazywać pewność siebie, dlatego należy trzymać się prosto i patrzeć na innych prosto w oczy. Ostatecznie, należy mówić zgodnie z własnym duchem, nie wstydząc się swoich poglądów i wyrażając je z odwagą.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)