Model Leavitta. Podstawy zarządzania [technologia, system i organizacja]

Jak napisać procedurę przykład
Jak napisać procedurę przykład (zawsze aktualny!)
16 grudnia, 2022
Negocjacje w biznesie
Jak prowadzić skuteczne negocjacje w biznesie (certyfikat biznesowy, strategie i szkolenie)
17 grudnia, 2022

Model Leavitta. Podstawy zarządzania [technologia, system i organizacja]

model Leavitta
Model Leavitta. Podstawy zarządzania [technologia, system i organizacja] 1

Ten artykuł zawiera praktyczne wyjaśnienie czym jest model Leavitta . Po przeczytaniu będziesz miał praktyczna i teoretyczną wiedzę do zarządzania zmianami.

Co to jest model Leavitta nazywany również „diamentem Leavitta„? Definicja.

Diament Leavitta lub model Leavitta to model, który można zastosować i wykorzystać do zarządzania zmianami. Daje wgląd w krytyczne czynniki sukcesu firmy i został opracowany na początku lat 70 XX wieku przez amerykańskiego profesora i psychologa organizacji Harolda Leavitta . Według modelu diamentu Leavitta czynniki sukcesu wymagane do dokonania zmiany to struktura, zadania/cele, ludzie i technologia. 

W modelu te cztery czynniki są umieszczone w kształcie kwadratu i połączone ze sobą, tworząc w ten sposób kształt rombu. Właśnie temu model zawdzięcza swoją nazwę.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Model Leavitta: cztery elementy

Model diament Leavitta składa się z czterech elementów, które Leavitt nazywa najważniejszymi czynnikami sukcesu organizacji. Cztery elementy wymieniono poniżej. Ponadto wskazano, co powoduje konkretna zmiana w każdej z nich w pozostałych trzech:

Model Leavitta. Podstawy zarządzania [technologia, system i organizacja] 2

Struktura

Struktura dotyczy nie tylko hierarchicznej struktury organizacji i układu różnych działów. Obejmuje to także wzajemne relacje między działami i pracownikami, koordynację między różnymi poziomami zarządzania oraz wzorce komunikacji. Powodują to również obowiązki w organizacji. Struktura może zostać zmieniona i dostosowana z wielu powodów. Pomyśl o reorganizacji, partnerstwie, przejęciu lub fuzji; restrukturyzacja grup produktów lub redukcja warstw zarządzania. Zmiana struktury zawsze wiąże się ze zmianami w innym składniku lub innych składnikach diamentu.

Kluczowe pytania:

 • Jaka jest hierarchia w twojej jednostce pracy? Czy jednostka jest scentralizowana czy zdecentralizowana?
 • Gdzie jest kontrola na każdym poziomie?
 • Jak dzielą się jednostki pracy?
 • Jaki jest podział geograficzny (jeśli wszystko nie jest w jednym miejscu)?
 • Jak dzieli się obowiązki?
 • Jaki jest przepływ pracy?
 • Jaki jest przepływ komunikacji?

Wprowadzanie zmian w organizacji nie tylko za pomocą modelu Leavitta

Zamów szkolenie dla siebie, swojej firmy lub pracowników. Kontakt poniżej.

+48 790-768-482
info@rafalszrajnert.pl

Pisząc wiadomość e-mail prosimy w tytule wpisać- model Leavitta

Zmiana w komponencie Ludzie

Gdy tylko struktura ulegnie zmianie z powodu jednego z powyższych przykładów, coś się zmieni również u pracowników. Ich motywacja , uczestnictwo i wydajność mogą się zwiększać lub zmniejszać. Z drugiej strony zmiana pracowników może z kolei wpływać na strukturę organizacji . Podczas rozmieszczania wysoko wykwalifikowanego personelu lub szkolenia umiejętności istniejącego personelu potrzebny jest mniejszy nadzór i wytyczne, a zakres kontroli menedżerów wzrośnie.

Zmiana w komponencie Zadania-Cele

Nowa struktura organizacyjna oznacza różne działy i oczywiście różne zadania również dla personelu. Metody pracy i procedury zmieniają się wraz z celem końcowym. Ponadto, gdy tylko opracowane zostaną nowe procesy firmy, wiele stanowisk, a nawet szczebli zarządzania może całkowicie zniknąć.

Zmiana w komponencie Technologia

Gdy tylko coś zmieni się w dziedzinie technologii, na przykład automatyzacji, wymaga to również odnowienia struktury organizacyjnej. Na przykład zostaną utworzone nowe stanowiska, a niektóre prace mogą być prawdopodobnie przejęte przez technologię. Spowoduje to zmniejszenie liczby stanowisk, a także zmianę struktury organizacyjnej. Może się również zdarzyć, że koordynacja między działami będzie musiała zostać dostosowana.

Zadania – Cele

Ten komponent składa się z dwóch części: z jednej strony zadań przypisanych poszczególnym pracownikom w ramach ich zadań; z drugiej strony cele na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Krótko mówiąc, obejmuje wszystkie rzeczy, które należy zrobić, aby osiągnąć określony cel na poziomie organizacyjnym, komórkowym (departamenty) lub indywidualnym. Leavitt stwierdza, że ​​zadania powinny zdecydowanie przyczyniać się jakościowo do celu organizacyjnego w postaci wydajności i zwrotu z inwestycji.

Kluczowe pytania:

 • Co powinien zrobić personel?
 • Jak pracownicy wykonują pracę?
 • Dlaczego istnieje jednostka robocza?

Zmiana w komponencie Ludzie

Gdy tylko nastąpi zmiana personelu lub nastąpi zmiana wiedzy pracowników poprzez szkolenie lub określoną politykę zatrudnienia, zmienią się również poszczególne zadania w ramach ich pracy.

Zmiana w komponencie Struktura

Kiedy zmienia się struktura organizacyjna, wydziały również zostaną zrestrukturyzowane, co spowoduje odmienne ułożenie stanowisk. Od pracowników oczekuje się innego sposobu pracy, który obejmuje różne i / lub dodatkowe zadania. Także w przypadku reorganizacji cel firmy ulegnie zmianie, co będzie miało konsekwencje dla poszczególnych zadań każdego pracownika.

Zmiana w komponencie Technologia

Zmiana technologii często będzie miała duży wpływ na organizację. Oznacza to, że pracownicy będą musieli pracować inaczej i otrzymają różne zadania. Pewna praca zostanie przejęta przez technologię, która zmienia treść zadań dla personelu. Na przykład ręczne wprowadzanie nie będzie już częścią zadań, podczas gdy cyfrowe dostosowywanie i przetwarzanie niektórych informacji.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Reklama:

sklep internetowy ecommerce seo sem reklama

Ludzie

Odnosi się to do wszystkich pracowników w organizacji. Bez siły roboczej nie ma wydajności, a organizacja nie jest w stanie funkcjonować. Ten komponent dotyczy również wszystkich umiejętności, kompetencji, wiedzy i wydajności, jakie wnoszą pracownicy.

Kluczowe pytania:

 • Jakie są ich przekonania, postawy i zachowania?
 • Jaka jest ich reakcja na proponowaną zmianę?
 • Jakie są ich umiejętności?
 • Do czego są przeszkoleni?
 • Jakie nagrody ich motywują?
 • Jaka jest ich kultura pracy?

Zmiana w komponencie Zadania – Cele

Zmiana zadań wpływa bezpośrednio na pracowników. Pracownicy są przyzwyczajeni do robienia tego, co robią i będą musieli być zmotywowani do wykonywania różnych zadań. Ponadto będą musieli być w stanie wykonywać dodatkowe lub różne zadania. Szkolenie i edukacja są często wymagane, gdy oferowane są nowe zadania.

Zmiana w komponencie Struktura

Zmiana struktury organizacyjnej zwykle pociąga za sobą restrukturyzację działów i stanowisk. Oznacza to, że pracownicy otrzymują różne stanowiska pracy z nowymi zadaniami, uprawnieniami i obowiązkami.

Zmiana w komponencie Technologia

Zastosowanie nowej technologii wymaga na ogół intensywnych szkoleń dla pracowników, aby mogli z nią pracować tak skutecznie i wydajnie, jak to możliwe. Ponadto może to oznaczać, że zatrudniani są nowi pracownicy, którzy posiadają już wiedzę i doświadczenie w zakresie nowej technologii.

Technologia

Technologia to szeroka koncepcja. Ma na celu lepsze, łatwiejsze i szybsze wykonywanie zadań w organizacji. Pomyśl na przykład o usługach w chmurze, systemie zarządzania relacjami z klientem (CRM) i aplikacjach. Ulepszone maszyny i urządzenia również należą do tego komponentu.

Kluczowe pytania:

 • Kluczowy sprzęt i procesy, które umożliwiają i wspierają funkcje biznesowe, w tym systemy komputerowe, niezbędne oprogramowanie, urządzenia – wszystko, co umożliwia komunikację i przepływ pracy.
 • Narzędzia, których możesz użyć do wprowadzenia proponowanej zmiany, w tym takie rzeczy jak seminaria i materiały szkoleniowe.

Zmiana w komponencie Ludzie

Jaki jest wpływ zmiany w składniku ludzi w modelu Leavitta? Nowa technologia wymaga elastyczności pracowników. Po pierwsze, ważne jest, aby umieli pracować z nową technologią. Oprócz instrukcji i szkoleń ważną rolę odgrywa tutaj motywacja. Zatrudniając również nowych pracowników posiadających określone kwalifikacje, warto zaoferować im technologię, która pomoże im dobrze wykonywać swoją pracę.

Zmiana w komponencie Zadania – Cele

Zmiany zadań i celów również mogą prowadzić do zmian technologicznych. Na przykład pracownikowi obsługi klienta, któremu powierzono dodatkowe zadanie związane z realizacją zamówień, pomagałaby firma inwestująca w dobrze funkcjonujący system CRM.

Zmiana w komponencie Struktura

W przypadku reorganizacji może się zdarzyć, że działy połączą się lub znikną. Niemniej jednak wydajność powinna być kontynuowana, a nadejście zautomatyzowanego procesu technicznego jest warunkiem koniecznym. W ten sposób centrum telefoniczne nie będzie musiało być obsługiwane przez pracowników, ale może działać częściowo za pośrednictwem systemu komputerowego i menu wyboru.

Poniżej bardzo dobrze rozpisany jest model Leavitta, który zaczęrpnąlem z mfiles.pl

Model Leavitta. Podstawy zarządzania [technologia, system i organizacja] 3

Wzajemna spójność w modelu Leavitta

Według Harolda Leavitta, wszystkie cztery czynniki modelu diamentu Leavitta mają wzajemne interakcje, co oznacza, że ​​zawsze trzeba je dostosować. Model Leavitta to interaktywne podejście, w którym cztery wyżej wymienione czynniki są wzajemnie spójne i wpływają na siebie nawzajem. 

Leavitt podkreśla, że ​​ilekroć czynnik się zmienia i wpływa na organizację, pozostałe trzy czynniki również się zmieniają. 

Ze względu na ten bezpośredni efekt należy je także dostosować, aby móc przetworzyć zmianę. 

Oznacza to, że model Leavitta jest zintegrowanym podejściem i często służy do zarządzania zmianami w organizacjach. Ma na celu zachowanie wewnątrz organizacji, dynamikę zmian organizacyjnych i interakcję czterech wzajemnie spójnych elementów, które mają zastosowanie w każdej organizacji. Diament Leavitta może być przydatny w przypadku wprowadzania nowego systemu lub zmiany struktury organizacyjnej.

Wprowadzanie zmian w organizacji nie tylko za pomocą modelu Leavitta

Zamów szkolenie dla siebie, swojej firmy lub pracowników. Kontakt poniżej.

+48 790-768-482
info@rafalszrajnert.pl

Pisząc wiadomość e-mail prosimy w tytule wpisać- model Leavitta

Model organizacja i struktura. Podstawy zarządzania [technologia, system i synergia]

Teoria i praktyka mówią to samo. Każde przedsiębiorstwo musi podejmować ekstremalnie ważne decyzje. Kierownictwo ma za zadanie w sposób formalny kształtować i rozwiązywać sprawy dotyczące organizacji i zarządzania (m.in. podział pracy, reguły organizacyjne, czy otoczenie organizacji jako grupy ludzi).

Ważne zakończenie.

Co myślisz? Czy rozumiesz już znaczenie modelu Leavitta? Co sądzisz o 4 elementach tego modelu? Wiesz jak możesz go zastosować u siebie w firmie? Czy masz jakieś wskazówki lub dodatkowe komentarze?

Podziel się swoim doświadczeniem i wiedzą w komentarzach poniżej.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Model Leavitta. Podstawy zarządzania [technologia, system i organizacja] 4

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz zostaw komentarz poniżej.

Jakie są typy organizacji?

Współczesne formy organizacji:
Administracyjne.
Wojskowe.
Religijne.
Gospodarcze.
Publiczne.
Non-profit.
Polityczne.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)