Total quality management TQM. Kompleksowe zarządzanie jakością (wdrażać proces)

B2C business-to-consumer
B2C business-to-consumer (sprzedaż i e-commerce, plus najważniejsze różnice na marketing biznesowy)
11 sierpnia, 2021
Jak zostać geniuszem
Jak zostać geniuszem, kod talentu i jak zobaczyć sukces? (nauka)
11 sierpnia, 2021

Total quality management TQM. Kompleksowe zarządzanie jakością (wdrażać proces)

Total quality management tqm
Total quality management tqm

Co to jest kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)? Zarządzanie przez jakość

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) to ciągły proces wykrywania i ograniczania lub eliminowania błędów w produkcji, usprawniania zarządzania łańcuchem dostaw, poprawy obsługi klienta i zapewniania, że ​​pracownicy są na bieżąco ze szkoleniami. Kompleksowe zarządzanie jakością ma na celu pociągnięcie wszystkich stron zaangażowanych w proces produkcji do odpowiedzialności za ogólną jakość produktu końcowego lub usługi.

REKLAMA:

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

Historia Harley Davidson- problemy firmy 1

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

TQM został opracowany przez Williama Deminga, konsultanta ds. zarządzania, którego praca miała ogromny wpływ na japońską produkcję.

Chociaż TQM ma wiele wspólnego z procesem doskonalenia Six Sigma, nie jest tym samym, co Six Sigma. TQM skupia się na zapewnieniu, że wewnętrzne wytyczne i standardy procesów ograniczają błędy, podczas gdy Six Sigma stara się redukować defekty.

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) to ciągły proces wykrywania i ograniczania lub eliminowania błędów. Służy do usprawnienia zarządzania łańcuchem dostaw, poprawy obsługi klienta i zapewnienia przeszkolenia pracowników. Celem jest poprawa jakości wyników organizacji, w tym towarów i usług, poprzez ciągłe doskonalenie praktyk wewnętrznych. Kompleksowe zarządzanie jakością ma na celu pociągnięcie wszystkich stron zaangażowanych w proces produkcji do odpowiedzialności za ogólną jakość produktu końcowego lub usługi.

Co to jest kompleksowe zarządzanie jakością?


Zrozumienie kompleksowego zarządzania jakością:

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) to ustrukturyzowane podejście do ogólnego zarządzania organizacją. Celem procesu jest poprawa jakości wyników organizacji, w tym towarów i usług, poprzez ciągłe doskonalenie praktyk wewnętrznych. Standardy ustalone w ramach podejścia TQM mogą odzwierciedlać zarówno wewnętrzne priorytety, jak i wszelkie obowiązujące obecnie standardy branżowe.

Standardy branżowe mogą być definiowane na wielu poziomach i mogą obejmować przestrzeganie różnych praw i przepisów regulujących działalność danej firmy. Standardy branżowe mogą również obejmować produkcję przedmiotów zgodnie z rozumianą normą, nawet jeśli norma nie jest poparta oficjalnymi przepisami.


Podstawowe zasady kompleksowego zarządzania jakością

TQM jest uważany za proces skoncentrowany na kliencie i ma na celu ciągłe doskonalenie operacji biznesowych. Dąży do tego, aby wszyscy zrzeszeni pracownicy pracowali nad wspólnymi celami poprawy jakości produktów lub usług, a także ulepszaniem procedur stosowanych w produkcji.

Szczególny nacisk kładziony jest na podejmowanie decyzji w oparciu o fakty, wykorzystując wskaźniki wydajności do monitorowania postępów; wysoki poziom komunikacji organizacyjnej jest zachęcany w celu utrzymania zaangażowania i morale pracowników.


Branże korzystające z kompleksowego zarządzania jakością

Chociaż TQM wywodzi się z sektora produkcyjnego, jego zasady można zastosować w różnych branżach. Koncentrując się na długoterminowych zmianach, a nie na celach krótkoterminowych, ma zapewnić spójną wizję zmian systemowych. Mając to na uwadze, TQM jest wykorzystywane w wielu branżach, w tym między innymi w produkcji, bankowości i finansach oraz medycynie.

Techniki te można również zastosować we wszystkich działach w ramach pojedynczej organizacji. Pomaga to zapewnić, że wszyscy pracownicy pracują w kierunku celów określonych dla firmy, poprawiając funkcjonowanie w każdym obszarze. Zaangażowane działy mogą obejmować administrację, marketing, produkcję i szkolenia pracowników.


Często Zadawane Pytania


Co robi kompleksowe zarządzanie jakością?

TQM nadzoruje wszystkie działania i zadania potrzebne do utrzymania pożądanego poziomu doskonałości w firmie i jej działalności. Obejmuje to określenie polityki jakości, tworzenie i wdrażanie planowania i zapewniania jakości oraz kontrolę jakości i środki poprawy jakości.

Podstawowe elementy tqm

TQM można podsumować jako system zarządzania dla organizacji zorientowanej na klienta, który angażuje wszystkich pracowników w ciągłe doskonalenie. Wykorzystuje strategię, dane i skuteczną komunikację, aby zintegrować dyscyplinę jakości z kulturą i działaniami organizacji. Wiele z tych koncepcji jest obecnych w nowoczesnych systemach zarządzania jakością.

Oto 8 zasad kompleksowego zarządzania jakością:

 1. Zorientowanie na klienta: klient ostatecznie określa poziom jakości. Bez względu na to, co organizacja robi, aby promować poprawę jakości — szkoląc pracowników, integrując jakość w procesie projektowania lub modernizując komputery lub oprogramowanie — klient określa, czy wysiłki były opłacalne.
 2. Całkowite zaangażowanie pracowników: Wszyscy pracownicy uczestniczą w pracy na rzecz wspólnych celów. Całkowite zaangażowanie pracowników można uzyskać tylko po wypędzeniu strachu z miejsca pracy, po pojawieniu się upodmiotowienia i gdy kierownictwo zapewniło odpowiednie środowisko. Wysokowydajne systemy pracy integrują ciągłe doskonalenie z normalnymi operacjami biznesowymi. Samodzielne zespoły robocze to jedna z form wzmocnienia.
 3. Skoncentrowany na procesie: fundamentalną częścią TQM jest skupienie się na myśleniu procesowym. Proces to seria kroków, które pobierają dane wejściowe od dostawców (wewnętrznych lub zewnętrznych) i przekształcają je w dane wyjściowe, które są dostarczane klientom (wewnętrznym lub zewnętrznym). Kroki wymagane do przeprowadzenia procesu są zdefiniowane, a pomiary wydajności są stale monitorowane w celu wykrycia nieoczekiwanych zmian.
 4. Zintegrowany system: Chociaż organizacja może składać się z wielu różnych specjalizacji funkcjonalnych, często zorganizowanych w działy o pionowej strukturze, to procesy horyzontalne łączące te funkcje są w centrum uwagi TQM.
  Mikroprocesy sumują się w większe procesy, a wszystkie procesy agregują w procesy biznesowe wymagane do zdefiniowania i wdrożenia strategii. Każdy musi zrozumieć wizję, misję i zasady przewodnie, a także politykę jakości, cele i krytyczne procesy organizacji. Wyniki biznesowe muszą być stale monitorowane i komunikowane.
  Zintegrowany system biznesowy może być wzorowany na kryteriach Baldrige Award i/lub zawierać standardy ISO 9000. Każda organizacja ma unikalną kulturę pracy, a osiągnięcie doskonałości w jej produktach i usługach jest praktycznie niemożliwe bez pielęgnowania kultury dobrej jakości. W ten sposób zintegrowany system łączy elementy doskonalenia biznesowego w celu ciągłego doskonalenia i przekraczania oczekiwań klientów, pracowników i innych interesariuszy.
 5. Strategiczne i systematyczne podejście: krytyczną częścią zarządzania jakością jest strategiczne i systematyczne podejście do realizacji wizji, misji i celów organizacji. Proces ten, zwany planowaniem strategicznym lub zarządzaniem strategicznym, obejmuje sformułowanie planu strategicznego, który integruje jakość jako główny składnik.
 6. Ciągłe doskonalenie: Dużym aspektem TQM jest ciągłe doskonalenie procesów. Ciągłe doskonalenie sprawia, że ​​organizacja jest zarówno analityczna, jak i kreatywna w poszukiwaniu sposobów na zwiększenie konkurencyjności i skuteczniejsze spełnianie oczekiwań interesariuszy.
 7. Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty: Aby wiedzieć, jak dobrze działa organizacja, niezbędne są dane dotyczące mierników wydajności. TQM wymaga, aby organizacja stale gromadziła i analizowała dane w celu poprawy dokładności podejmowania decyzji, osiągnięcia konsensusu i umożliwienia przewidywania w oparciu o przeszłą historię.
 8. Komunikacja: W czasach zmian organizacyjnych, a także w ramach codziennej działalności, skuteczna komunikacja odgrywa dużą rolę w utrzymaniu morale i motywowaniu pracowników na wszystkich poziomach. Komunikacja obejmuje strategie, metody i terminowość.


Jaki jest przykład TQM w praktyce?

Być może najbardziej znanym przykładem TQM jest wdrożenie przez Toyotę systemu Kanban. Kanban to fizyczny sygnał, który wywołuje reakcję łańcuchową, w wyniku której następuje określone działanie. Toyota wykorzystała ten pomysł do wdrożenia procesu inwentaryzacji just-in-time (JIT). Aby uczynić swoją linię montażową bardziej wydajną, firma zdecydowała się mieć pod ręką zapasy wystarczające do realizacji zamówień klientów w miarę ich generowania. Dlatego do wszystkich części linii montażowej Toyoty przypisana jest fizyczna karta z powiązanym numerem inwentarzowym. Tuż przed zamontowaniem części w samochodzie karta jest usuwana i przesuwana w górę łańcucha dostaw, skutecznie żądając kolejnej części tej samej części. Dzięki temu firma może zachować szczupłe zapasy i nie zaopatrywać niepotrzebnych zasobów. Skuteczne zarządzanie jakością zaowocowało lepszymi samochodami, które można było produkować w przystępnej cenie.


Jakie są zasady TQM?

Opracowano różne wersje TQM, każda z własnym zestawem zasad. Mimo to pewne podstawowe elementy pozostają. Należą do nich m.in.: dobre przywództwo; nacisk na jakość; stawianie klienta na pierwszym miejscu; korygowanie błędów i doskonalenie jako ciągły proces; i szkolenie zawodowe.

MEGA SKUTECZNY KURS, dzięki któremu nauczysz się pisać reklamy i zwiększysz zyski.

Kliknij w obrazek poniżej:

Jak napisać reklamę
Link do kursu jak napisać reklamę i ofertę.

Total quality management TQM

Czy podoba Ci się to podejście do zarządzania? Czy może zapewnić w Twojej firmie osiągnięcie długotrwałego sukcesu i zapewnić wysoki wynik jakości wyrobów? Daj znać w komentarzu.

Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej.
Zapisz się na newsletter.

Zapisz się i otrzymuj ciekawe informacje!