Podstawy biznesu: planowanie strategiczne (kompendium!)

Planowanie strategiczne

Planowanie strategiczne

Podstawy biznesu: planowanie strategiczne
Planowanie strategiczne - sformalizowany proces tworzenia długofalowej taktyki ukierunkowanej na określanie, a następnie realizację celów organizacji, zazwyczaj trwa dłużej niż 5 lat. Dotyczy całościowej alokacji zasobów i priorytetów.
Mówiąc prościej, proces, w którym organizacja określa pozycję jaką chce zajmować w przyszłości oraz sposoby, jakie wykorzysta, by w niej znaleźć.

Planowanie strategiczne stało się widoczne w korporacjach w latach sześćdziesiątych i pozostaje praktycznie głównym aspektem zarządzania strategicznego. Jest realizowany przez strategów (oddzielny dział w dużych korporacjach), bądź w firmach z sektora MŚP jest to rola właściciela, managera, lub project managera. Ci pierwsi angażują wiele podmiotów i źródeł badawczych w analizę organizacji i jej związku ze środowiskiem, w którym konkuruje. Często tworząc całościowo planowanie strategiczne dla swojej firmy korzystają z usług firm konsultingowych.Planowanie strategiczne
Źródło: PWN

Planowanie strategiczne ma wiele definicji, ale zazwyczaj obejmuje określanie celów, wyznaczanie działań zmierzających do spełnienia założeń biznesowych i mobilizowanie wszelkich niezbędnych zasobów do realizacji działań. Planowanie strategiczneopisuje, w jaki sposób cele zostaną osiągnięte za pomocą środków, czyli zasobów. Kierownictwo organizacji zazwyczaj zajmuje się wyznaczaniem strategii. Strategia może być planowana (zamierzona), lub na zasadzie benchmarku, kopiowana od najlepszych przedsiębiorstw w branży.

Planowanie strategiczne obejmuje procesy formułowania i wdrażania. Planowanie strategiczne ma charakter analityczny, lecz sama forma planowanie strategicznego obejmuje syntezę wielu aspektów i składowych, za pośrednictwem myślenia strategicznego. W związku z tym planowanie strategiczne odbywa się wokół działalności związanej z tworzeniem strategii.Planowanie dzieli się na:

 1. Strategiczne – 5 lat i dłużej
 2. Taktyczne – 1 do 5 lat
 3. Operacyjne – do 1 roku


Strategią można nazwać celowe działanie organizacji.

W literaturze wymienia się też następujące określenia strategii:
1. Strategia to kompletny plan, który określa jakie decyzje będą podjęte w każdej możliwej sytuacji [Neuman, Morgenstern]
2. Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i jej zmianie [Drucker].
3. Strategia to zbiór celów i głównych przedsięwzięć organizacji [Tilles].
4. Strategia jest zespołem decyzji określających perspektywy działalności przedsiębiorstw i jego przewidywane relacje z organizacjami zewnętrznymi [Kieżun].
Żródło: https://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/poz/scb/index28.htmlPlanowanie strategiczne

Jeśli prowadzisz firmę, lub przedsiębiorstwo to dobrze zoperacjonalizowane planowanie strategiczne może poprawić jej funkcjonowanie (funkcjonowanie organizacji), odpowiednie reagowanie na zmiany otoczenia (w obecnych czasach często bardzo dynamiczne), a także zadziała w sposób ją kształtujący (czyli nie tylko reagujący [prewencyjny] – koncepcja kreatywnej organizacji).
Zadania zarządzania strategicznego bardzo mocno związane są z przedsiębiorstwem, firmą czy organizacją i jej usytuowaniem. Inne będą zadania strategiczne dla organizacji sprzedającej ubrania, a inne dla urzędu gminy.

Pomocne pytania podczas całego procesu planowania strategicznego:

 1. Jaki jest nasz cel, czyli co chcemy osiągnąć?
 2. Co robimy teraz i jak wygląda proces?
 3. Co możemy zrobić żeby osiągnąć cel?
 4. Co możemy zrobić z tego co wymaga zrobienia? Bo niestety nie wszystko jest możliwe
 5. Czy robienie wciąż tego, co robimy teraz, zaprowadzi nas tam, dokąd chcemy dojść?
 6. Jeśli to robimy jakie odnosimy rezultaty? Mierzymi wskaźnikami matematycznymi ustalając KPI
 7. Sprawdzajmy często czy to co robimy wykonujemy z wcześniej założonymi celami. Audytujemy proces.

 8. Powyższych pytań można użyć w dowolnym kontekście. Nie tylko planując strategię, ale również do naszych celów osobistych. Przykład, chcę zbudować ładny duży dom (cel), w tej chwili mam swoją firmę i dobrze prosperuje (co robimy teraz i jak wygląda proces), żeby zarobić więcej muszę stworzyć nowy plan sprzedaży dla pracowników, bo nie zarobię na dom (Co robimy żeby osiągnąć cel)… itd.
  Jak wynika z przedstawionych rozważań w planowaniu strategicznym niezależnie od zakresu cały czas następuje przenikanie się procesu jego budowy. Wyróżnić można następujące cztery podejście do budowy planu strategicznego.

  Cały proces planowania strategicznego scharakteryzować możemy jako:
  1. Analizę strategiczną
  2. Planowanie strategiczne
  3. Realizację strategiczną


  Planowanie strategiczne

  W kolejnych wpisach poruszę tematy związane z narzędziami do odpowiedniego z każdych tych etapów planowania strategicznego:

  analiza SWOT,
  macierz BCG,
  7sMckinsey,
  analiza 5 sił Portera

  Planowanie strategiczne w pięciu krokach  Ciężko jest osiągnąć cokolwiek bez planu. Niezależnie od tego, czy prowadzisz dużą firmę, chcesz zorganizować urodziny swojej córce, czy chcesz wyjechać na wakacje. W każdym z tych przypadków potrzebujesz planu strategicznego. Plan strategiczny analizuje wszystkie czynności, które może wykonać Twoja firma, i zawęża je do rzeczy, w których jesteś na prawdę dobry. Plan strategiczny pomaga także liderom biznesu określić, gdzie spędzać czas, kapitał ludzki i pieniądze.

  Ale w jaki sposób małe firmy powinny planować strategię? Istnieją setki książek biznesowych poświęconych temu tematowi. Niestety w większości nie są one pisane przez prawdziwych przedsiębiorców, dlatego dzisiaj, na podstawie wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu firm, podzielę się z Wami schematem planowania strategicznego.

  Opracowanie planu strategicznego może wydawać się przytłaczającym procesem, ale jeśli go zrozumiesz, to zobaczysz, że poradzisz sobie (przynajmniej w ogólnym zakresie) bez mojej pomocy.

  Planowanie strategiczne

  Planowanie strategiczne- pięciostopniowe podejście:

  1. Ustal, gdzie jesteś.

  To jest trudniejsze niż Ci się wydaje. Niektórzy ludzie widzą, jak CHCĄ widzieć siebie, a nie to, jak naprawdę wygląda sytuacja. Wiele małych firm zostaje uwięzionych w tej samej pułapce.

  Aby uzyskać dokładny obraz tego, gdzie znajduje się Twoja firma, przeprowadź zewnętrzne i wewnętrzne audyty, aby dokładnie zrozumieć rynek, konkurencyjne środowisko i kompetencje Twojej organizacji (Twoje rzeczywiste kompetencje). We wcześniejszej części podałem kilka linków do najpopularniejszych narzędzi.

  2. Określ, co jest ważne.

  Skoncentruj się na tym, gdzie chcesz dotrzeć. Tylko to może wyznaczyć kierunek działania przedsiębiorstwa w długim okresie i jasno określić misję (rynki, klienci, produkty itp.) Dodaj do tego wizję (urzeczywistnienie tego, co powinna lub może przynieść przyszłość Twojej firmie).

  Dzięki tej analizie możesz określić kwestie priorytetowe, tak istotne dla zdrowego wzrostu przedsiębiorstwa, które ​​wymagają pełnej i stuprocentowej uwagi całego zespołu zarządzającego. Plan strategiczny powinien koncentrować się na tych kwestiach.

  3. Określ, co musisz osiągnąć.

  Określ oczekiwane krótkoterminowe cele, które jasno określają, co Twoja organizacja musi osiągnąć, aby rozwiązać problemy priorytetowe.

  4. Określ, odpowiedzialność.

  W ten sposób dotrzesz do miejsca, do którego chcesz się udać. Strategie, plany działania i budżety to wszystkie etapy procesu, które skutecznie komunikują, w jaki sposób przeznaczyć czas, kapitał ludzki i pieniądze, aby rozwiązać problemy priorytetowe i osiągnąć określone cele.

  5. Przegląd.

  Analizuj, analizuj, analizuj. To jeszcze nie koniec. Planowanie strategiczne to niekończący się proces. Musisz być elastyczny, bo rynek zmienia się bardzo szybko, w epoce cyfrowej. Aby upewnić się, że plan działa zgodnie z założeniami, należy regularnie przeprowadzać zaplanowane przeglądy, a także w razie potrzeby dopracowywać je, minimum raz na kwartał.

  Plan strategiczny to cudowna rzecz. Pomoże Ci przenieść swój mały biznes do miejsc, o których nigdy nie myślałeś, że to możliwe. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, poświęć czas, aby już teraz opracować plan strategiczny. Pomoże to utrzymać Twój biznes na dobrej drodze, a Ty skupisz się na przyszłości.

  Jeśli nie jesteś jeszcze pewien swoich umiejętności, lub wykonałeś planowanie strategiczne, ale przeczuwasz, że nie jest on zbyt dobry to czytaj dalej.

  Oto dlaczego Twoje plany strategiczne prawdopodobnie nie są planami strategicznymi, a nawet planami.


  strategia planowania

  Na początku moich szkoleń na temat planowania strategicznego pytam uczestników, którzy zajmują pozycję od Executive i właścicieli firm, po członków zarządu i dyrektorów generalnych, do kierownictwa średniego (głównie managerowie), aby podzielili się ze mną swoim schematem planowania strategicznego. Na początku patrzą na mnie pytająco, gdy zdają sobie sprawę, że to trudne pytanie.

  Planować strategicznie trzeba według określonego wzoru, dostosowanego dla firmy. Są to zbyt poważne decyzje, aby polegać na przeczuciach i chwilowych natchnieniach.

  Rezultaty są zawsze zadziwiające dla mnie i dla nich. Oto niektóre odpowiedzi , które otrzymałem na moich szkoleniach: uruchamiam nową usługę, marketing naszych produktów poprzez właściwe kanały, zatrudniam kolejnych sprzedawców i tak dalej.

  Przepraszam, ale nawet jedna z tych odpowiedzi nie jest strategią.

  Kluczem do skutecznego planowania strategicznego jest pozycjonowanie jednego biznesu przeciwko innym - na przykład GM przeciwko Fordowi i Toyocie.

  Czym dokładnie jest pozycjonowanie? Jest to skupiani się na strategicznych czynnikach istotnych dla każdej kluczowej grupy interesariuszy.

  Organizacja istnieje w ramach systemu składającego się z transakcji między sobą, a jej kluczowymi interesariuszami (klienci, pracownicy, dostawcy i udziałowcy). Organizacje różnią się szczegółami tych zestawów, oczywiście w zależności od typu i złożoności branży, w której na co dzień funkcjonują.

  Zadaniem zespołu ds. planowania strategicznego, a w przypadku małej firmy - Twoim, jest tworzenie pozycjonowania dotyczącego czynników, które dostarczają wartości kluczowym interesariuszom organizacji i spełniają jej cele.
  Przykład. Aby zapewnić wdrożenie, zespół planowania strategicznego musi zidentyfikować pewne działania na poziomie projektu lub programu. McDonald's musiał to zrobić, gdy pojawił się trend "zdrowie i fitness" wśród ich klientów. Czyli praktycznie większości osób. Do asortymentu musieli wprowadzić więcej zdrowych produktów, głównie sałatek. Zwiększyli więc naciski na produkty owocowo-warzywne, oraz opcję dla klientów do projektowania własnych hamburgerów. Okresowe oferty specjalne zwiększające ich zainteresowanie.

  Jeśli spojrzysz z góry na przedstawiony przeze mnie proces, zobaczysz, że obejmuje on projektowanie systemu. Każda z kluczowych grup interesariuszy jest z kolei brana pod uwagę, czego chce od niej organizacja (cel) i czego od niej oczekują główni interesariusze (czynniki- planowanie strategiczne). Na przykład klienci chcą efektywnej wydajności w takich kwestiach, jak cena i obsługa klienta. Zespół planowania strategicznego musi następnie zdecydować o pozycji organizacji w odniesieniu do tych czynników (planowanie strategiczne). Będzie to oczywiście warunkowane badaniami klientów. Po wykonaniu analizy, kolejnym krokiem jest zapewnienie zgodności. Dopasowanie relacji pracowników (najczęściej handlowców i biura obsługi klienta) do relacji z klientami. Idąc tym tropem, tworzymy cały system, tego czym jest planowanie strategiczne, dodajemy dostawców, informujemy udziałowców itd.

  Jeśli nie wiesz jak wykonać dobrze planowanie strategiczne
  a co za tym idzie ustalić strategię dla firmy:
  +48 790-768-482
  [email protected]  Do zobaczenia na żywo!


  PS.
  Koniecznie odwiedź nasz SKLEP
Podziel się ze znajomymi!
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ZOBACZ JAK ZWIĘKSZYLIŚMY RUCH NASZEGO KLIENTA O 326%!

Zapisz się na e-mail i pobierz darmowy raport.


ZOBACZ JAK ZWIĘKSZYLIŚMY RUCH NASZEGO KLIENTA O 326%!

Zapisz się na e-mail i pobierz darmowy raport.