Konsulting
Czerwiec 22, 2018
Rafał Szrajnert mentor
Jaki jest 1 kluczowy czynnik sukcesu, który ich poróżnił?
-Mentoring, ale dlaczego działa? (zaskakująca odpowiedź)
Czerwiec 22, 2018
Pokaż wszystkie

Doradztwo Biznesowe

DORADZTWO

Doradztwo jest pomocą udzielaną przez wyspecjalizowane firmy usługowe w bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz w ich rozwoju, a także restrukturyzacji i zmianie. wiki
Doradztwo biznesowe jest zawodem polegającym na rozpoznawaniu statusu i ogólnych procedur działania związanych z danym przedsiębiorstwem. W ramach tego procesu doradca biznesowy będzie również starał się zidentyfikować sposoby na ulepszenie ogólnego modelu operacyjnego biznesu i pomóc firmie lepiej wykorzystać istniejące zasoby. Doradztwo biznesowe obejmuje także proces prognozowania możliwych kierunków przyszłego wzrostu i przygotowania do zainicjowania tego wzrostu.
Przedsiębiorstwo będzie zlecać usługi doradztwa biznesowego, gdy pojawią się przeciwności, które zdają się uniemożliwiać pełne wykorzystanie potencjału. Kierownictwo, managment czy zarząd może być świadome, lub przynajmniej podejrzewać niektóre kwestie, które utrudniają wzrost. Doradcy badają ogólną kondycję, a następnie rozpoczynają systemową ocenę funkcji każdej części modelu, w tym funkcji zarządzania i nadzoru. Po drodze doradca identyfikuje określone obszary zainteresowania i zaczyna formułować strategie rozwiązywania tych problemów.

Nie istnieje jedna konkretna procedura, którą zawsze podąża doradca biznesowy. Zasadniczo proces ten zależny jest w dużej mierze od obecnej sytuacji firmy, a także jakimi dysponuje zasobami. Praktycznie w każdej sytuacji dotyczącej doradztwa biznesowego proces ten ostatecznie prowadzi do zidentyfikowania mocnych i słabych stron obecnej struktury biznesowej.
Najogólniej, doradztwo biznesowe można podzielić na trzy obszary: odkrywanie, ocena i restrukturyzacja. Odkrywanie polega na poznawaniu kultury firmy, w tym na temat tego, jak działa obecnie całe przedsiębiorstwo. Ocena obejmuje identyfikację aktywów i zobowiązań związanych z tym bieżącym modelem. Restrukturyzacja koncentruje się na zadaniu polegającym na budowaniu na istniejących aktywach przy jednoczesnym przekształcaniu zobowiązań w aktywa lub całkowitym eliminowaniu zobowiązań.
Specjaliści, którzy pracują w ramach doradztwa biznesowego, mogą przyjąć kilka podejść do swojej pracy. Jednym ze sposobów jest specjalizacja w jednym, lub kilku typach branż. Inni doradcy biznesowi mogą oferować swoje usługi w szerokim spektrum. Jeszcze inni wolą skupić się na projektach doradztwa biznesowego, które są dostosowane do potrzeb małej firmy lub dużej korporacji.
Aby odnieść sukces w dziedzinie doradztwa biznesowego, potencjalni doradcy zazwyczaj wnoszą do tego zadania zarówno doświadczenie, jak i edukację formalną. Ekspertyza może obejmować doświadczenie w takich obszarach, jak informatyka, sprzedaż, marketing, zarządzanie operacyjne, finanse lub zasoby ludzkie.

Masz problemy, lub jesteś niezadolony ze swojej obecnej sytuacji w firmie?
Skontaktuj się
+48 790-768-482
info@rafalszrajnert.pl

Doradztwo gospodarcze obejmuje wiele usług i aspektów działania przedsiębiorstwa. Mogą to być:
 • porady prawne i finansowe (prawo i finanse)
 • wsparcie dotyczące zagadnień podatkowych
 • prowadzeniu ksiąg handlowych
 • sporządzanie biznesplanów
 • pomoc w zakresie opracowywania zasad zarządzania firmą i jej strategii
 • audyt oceniający przedsiębiorstwo
 • zarządzanie personelem, doradztwo HR
 • podatki
 • analizy finansowe
 • komunikacja z mediami, PR, marketing
 • i inne


Doradztwo Zawodowe i Kariery polega na stworzeniu zindywidualizowanego planu działania. Bazuje na posiadanych umiejętnościach i preferencjach klienta. Pomaga w przygotowani się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak i rozmowy biznesowej z kontrahentem. Zapobiega procesom wypalenia zawodowego. "Każdy z nas kiedyś słyszał o kimś kto dobrze zarabiał, ale na pewnym etapie życia nie mógł już ciągnąć dalej obecnej sytuacji i ze wszystkiego zrezygnował. Zaczął życie od nowa..."
Dzięki umiejętnemu doradztwu zawodowemu można odpowiednio ulokować swoje zasoby w celu optymalnie dobrego rozwoju kariery.

Doradztwo Personalne, inaczej konsulting HR pomaga w odpowiedni sposób ustalić relacje pomiędzy pracownikami i przełożonymi. Jak i wsparcie procesów rekrutacyjnych.

Doradztwo świadczone może być na różne sposoby takie jak (typy firm doradczych).:
 • Stałe wsparcie udzielane na bazie ryczałtu lub abonamentu. Głównie stosowane podczas pracy z trudnymi problemami, gdzie wymagana jest wysoce specjalistyczna wiedza i trudno lub nieopłacalne jest zatrudnienie takiego pracownika w firmie.
 • Wsparcie nagłe, wedle wymagań. Rozwiązanie trudnych, incydentalnych i unikalnych problemów
 • Wsparcie projektowe rozliczane za wykonanie określonego zadania i osiągniecie zamierzonych celów. W przypadku gdy nieopłacalne jest zatrudnienie doradcy w pełnym wymiarze czasu

Dlaczego nie opłaca się zatrudniać doradcy na stałe w firmie (etat)?

W obecnych szybko zmieniających się czasach i otoczeniu biznesowym , najczęściej nie jest racjonalne stałe zatrudnianie ekspertów wszystkich specjalności biznesowych. Generuje to olbrzymie koszty i trudności z rozwiązaniem umowy. Coraz bardzie upowszechnia się outsourcing czyli wynajmowanie doradcy zewnętrznego.

Zdrowia!

Podziel się z innymi!

Jeśli chcesz dostawać ciekawe informacje,
zapisz się na listę email.