Toksyczny związek
Toksyczny związek. Miłość, rozpacz, bezsilność?
28 marca, 2019
Budowanie marki osobistej (kompletny przewodnik nr.1) 1
Budowanie marki osobistej (kompletny przewodnik nr.1)
31 lipca, 2019

Six Sigma, a lean sixsigma (kompendium!)

Six Sigma

Six Sigma

Szkolenia biznesowe, coaching zaktualizowane przez Rafał Szrajnert dnia Lipiec 31, 2019

Six Sigma ma na celu poprawę jakości procesu poprzez identyfikowanie i usuwanie przyczyn, wad i minimalizacji zmienności w produkcji i procesów biznesowych.

Wykorzystuje zestaw metod zarządzania jakością, głównie empirycznych, metod statystycznych i tworzy specjalną infrastrukturę ludzi w organizacji, którzy są ekspertami w tych metodach.

Każdy projekt Six Sigma (sześć sigma) realizowany w organizacji przebiega zgodnie z określoną sekwencją kroków i ma określone wartości docelowe, na przykład: skraca czas cyklu procesu, zmniejsza zanieczyszczenie, zmniejsza koszty, zwiększa zadowolenie klienta i zwiększa zyski.

CZYM JEST SIX SIGMA - Sześć? Six sigma metodaSix Sigma to metoda zapewniająca organizacjom narzędzia do poprawy zdolności ich procesów biznesowych. Ten wzrost wydajności i zmniejszenie zmienności procesu pomaga prowadzić do zmniejszenia defektów i poprawy zysków, morale pracowników i jakości produktów lub usług.

„Jakość Six Sigma” jest terminem ogólnie używanym do wskazania, że ​​proces jest dobrze kontrolowany (w granicach procesu ± 3 s od linii środkowej na wykresie kontrolnym , a wymagania / granice tolerancji ± 6 s od linii środkowej).

Dla Six Sigma zaproponowano różne definicje, ale wszystkie mają wspólne wątki:

Wykorzystanie zespołów, którym przypisano dobrze zdefiniowane projekty, które mają bezpośredni wpływ na wyniki finansowe organizacji.
Szkolenie w zakresie „statystycznego myślenia” na wszystkich poziomach i zapewnienie kluczowym osobom szerokiego szkolenia w zakresie zaawansowanych statystyk i zarządzania projektami. Ci kluczowi ludzie są nazywani „Czarnymi Pasami”. Wyróżnia się m.in. kilka pasów (belts)- pas zielony (green belts), pas czarny (black belt), pas żółty (yellow belt), pas biały (white belt) i MBB- master black belt.

Nacisk na podejście DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) do rozwiązywania problemów: definiowanie, mierzenie, analizowanie, ulepszanie i kontrola. Środowisko zarządzania, które wspiera te inicjatywy jako strategia biznesowa. Six Sigma DMAICRÓŻNE OPINIE NA TEMAT DEFINICJI SIX SIGMA. Six sigma wady i zalety.Filozofia: Filozoficzna perspektywa poglądów Six Sigma działa jako procesy, które można definiować, mierzyć, analizować, ulepszać i kontrolować. Procesy wymagają danych wejściowych (x) i generują dane wyjściowe (y). Jeśli kontrolujesz wejścia, będziesz sterować wyjściami. Jest to zazwyczaj wyrażone jako y = f (x).

Six Sigma i LeanŹródło Wikipedia

Zestaw narzędzi: ekspert Six Sigma wykorzystuje techniki jakościowe i ilościowe lub narzędzia do poprawy procesu. Narzędzia takie obejmują statystyczne sterowanie procesem (SPC) , karty kontrolne , analizę błędów i efektów oraz mapowanie procesów . Specjaliści Six Sigma nie zgadzają się całkowicie, jakie dokładnie narzędzia stanowią zestaw.

Metodologia: Ten widok Six Sigma uznaje podstawowe i rygorystyczne podejście znane jako DMAIC (definiowanie, mierzenie, analizowanie, ulepszanie i kontrola) . DMAIC definiuje kroki, które powinien wykonać praktykujący Six Sigma, poczynając od identyfikacji problemu i kończąc na wdrożeniu długotrwałych rozwiązań. Podczas gdy DMAIC nie jest jedyną używaną metodologią Six Sigma, jest to z pewnością najpowszechniej stosowana i rozpoznawana.

Metryki: Mówiąc prosto, wydajność jakościowa Six Sigma oznacza 3,4 wady na milion możliwości (co oznacza zmianę średniej o 1,5 sigmy).

CZYM JEST LEAN SIX SIGMA? Lean management- lean sixRozróżnienie między Six Sigma a lean jest zamazane. Termin „lean Six Sigma” jest coraz częściej używany, ponieważ poprawa procesu wymaga aspektów obu podejść, aby osiągnąć pozytywne wyniki.

Six Sigma koncentruje się na zmniejszaniu zmienności procesu i zwiększaniu kontroli procesu, podczas gdy Lean wypiera odpady (procesy i procedury o wartości dodanej) i promuje standaryzację i przepływ pracy. Praktykujący Six Sigma powinni być dobrze zorientowani w obu.

Lean Six Sigma to oparta na faktach, oparta na danych filozofia doskonalenia, która ocenia zapobieganie defektom w wykrywaniu defektów. Wpływa na zadowolenie klientów i wyniki finansowe dzięki zmniejszeniu zmienności, marnotrawstwa i czasu cyklu, przy jednoczesnym promowaniu standaryzacji i przepływu pracy, tworząc tym samym przewagę konkurencyjną. Obowiązuje wszędzie tam, gdzie istnieją różnice i odpady, a każdy pracownik powinien być zaangażowany.

INTEGRACJA LEAN I SIX SIGMALean i Six Sigma zapewniają klientom najlepszą możliwą jakość, koszt, dostawę i nowszą cechę, zwinność. Obie dyscypliny nakładają się na siebie; jednak obie podchodzą do wspólnego celu z nieco innych kątów:

Lean koncentruje się na redukcji odpadów , podczas gdy Six Sigma kładzie nacisk na redukcję zmienności .

Lean osiąga swoje cele, wykorzystując mniej narzędzi technicznych, takich jak kaizen , organizacja miejsca pracy i kontrola wizualna, podczas gdy Six Sigma ma tendencję do korzystania z analizy danych statystycznych , projektowania eksperymentów i testów hipotez .

Często udane wdrożenia zaczynają się od podejścia Lean , sprawiając, że miejsce pracy jest tak wydajne i skuteczne, jak to możliwe, zmniejszając marnotrawstwo i wykorzystując mapy strumienia wartości w celu poprawy zrozumienia i wydajności. W przypadku problemów z procesem można zastosować więcej narzędzi statystycznych Six Sigma.

IMPLEMENTACJA SIX SIGMA szkolenie.Strategie wdrażania Six Sigma mogą się znacznie różnić w zależności od organizacji, w zależności od ich odrębnej kultury i strategicznych celów biznesowych. Po podjęciu decyzji o wdrożeniu Six Sigma organizacja ma dwie podstawowe opcje:

Opcja 1: Wdrożenie programu lub inicjatywy- Six Sigma szkolenie


Dzięki takiemu podejściu niektórzy pracownicy (praktycy) są od czasu do czasu uczeni narzędzi statystycznych i proszeni o zastosowanie narzędzia w pracy, gdy jest to potrzebne. Praktycy mogą wtedy skonsultować się ze statystykiem, jeśli potrzebują pomocy. Mogą wystąpić sukcesy w organizacji; jednak te sukcesy nie opierają się na sobie nawzajem, aby zachęcić do dodatkowego i lepszego wykorzystania narzędzi i ogólnej metodologii.

Kiedy organizacje wdrażają Six Sigma jako program lub inicjatywę, często okazuje się, że dodały one, w sposób nieuporządkowany, kilka nowych narzędzi do swojej skrzynki narzędziowej poprzez zajęcia szkoleniowe. Jednym z rozszerzeń tego podejścia jest zastosowanie narzędzi zgodnie z potrzebami do przypisanych projektów. Należy jednak pamiętać, że wybór, zarządzanie i realizacja projektów nie są zazwyczaj integralną częścią organizacji.

Wdrożenie programu lub inicjatywy Six Sigma może stanowić wyjątkowe wyzwania. Ponieważ projekty te są często tworzone na niskim poziomie w organizacji, mogą nie mieć wpisowego od wyższej kadry kierowniczej, co może prowadzić do oporu ze strony innych grup, których dotyczy inicjatywa. Ponadto zazwyczaj nikt nie jest przypisany do mistrzowskich projektów poza granicami organizacji i ułatwia zmianę.

Program lub inicjatywa Six Sigma zwykle nie tworzy infrastruktury, która prowadzi do uzyskania korzyści z projektów poprzez powiązanie z celami strategicznymi organizacji. Dlatego nie może przechwycić wpisowego koniecznego do uzyskania dużego zwrotu z inwestycji w szkolenie.

Aby osiągnąć prawdziwy sukces, konieczne jest wsparcie na poziomie wykonawczym i zarządzanie. Może to pomóc w zastosowaniu narzędzi statystycznych i innych metodologii Six Sigma ponad granicami organizacyjnymi.

Opcja 2: Utwórz infrastrukturę Six Sigma


Zamiast skupiać się na pojedynczych narzędziach, najlepiej jest, gdy szkolenie Six Sigma zapewnia podejście zorientowane na proces, które uczy praktyków metodologię wyboru odpowiedniego narzędzia w odpowiednim czasie dla predefiniowanego projektu. Szkolenie Six Sigma dla praktyków ( czarne pasy ) przy użyciu tego podejścia zazwyczaj składa się z czterech tygodni nauki w ciągu czterech miesięcy, podczas których uczniowie pracują nad swoimi projektami podczas trzech tygodni między sesjami.

Wdrażanie Six Sigma jako strategii biznesowej poprzez projekty zamiast narzędzi to skuteczniejszy sposób na wykorzystanie czasu i pieniędzy zainwestowanych w szkolenie Six Sigma.

Rozważ następujące korzyści wdrożeniowe Six Sigma za pośrednictwem projektów, które mają wsparcie w zarządzaniu:

-Oferuje większy wpływ dzięki projektom związanym z wynikami finansowymi

-Wykorzystuje narzędzia w bardziej skoncentrowany i produktywny sposób

-Udostępnia proces / strategię zarządzania projektami, które można badać i ulepszać

-Zwiększa komunikację między kierownictwem a praktykami poprzez prezentacje projektów

-Ułatwia szczegółowe zrozumienie krytycznych procesów biznesowych

-Daje pracownikom i kierownictwu opinie o tym, jak narzędzia statystyczne mogą mieć znaczącą wartość dla organizacji

-Pozwala Black Belts na otrzymywanie informacji zwrotnych na temat ich podejścia podczas szkolenia

-Wdraża Six Sigma z podejściem zamkniętej pętli, tworząc czas na kontrolę i włączenie wyciągniętych wniosków do ogólnej strategii biznesowej

-Podejście oparte na projekcie w dużej mierze opiera się na solidnym procesie wyboru projektów. Projekty powinny być wybierane tak, aby spełniały cele strategii biznesowej organizacji. Six Sigma można następnie wykorzystać jako mapę drogową, aby skutecznie osiągnąć te cele.

Początkowo firmy mogą mieć projekty zbyt duże lub być może nie wybrane z powodu ich strategicznego wpływu na wynik finansowy. Frustracja przy pierwszym zestawie projektów może być istotnym doświadczeniem, które motywuje do poprawy w drugiej fazie.

Six Sigma to zobowiązanie długoterminowe. Traktowanie wdrożenia jako procesu pozwala na obiektywną analizę wszystkich aspektów procesu, w tym wyboru projektu i zakresu. Wykorzystanie zdobytych doświadczeń i włączenie ich w kolejne fale planu wdrożenia tworzy zamkniętą pętlę sprzężenia zwrotnego i rzeczywiste dramatyczne korzyści, jeśli organizacja zainwestuje czas i energię wykonawczą niezbędną do wdrożenia Six Sigma jako strategii biznesowej!Szukasz bardziej szczegółowych zasad jak odmienić swoją firmę lub zespół używając narzędzi biznesowych w tymsix sigma szkolenie?
Weź indywidualną sesję dopasowaną tylko i wyłącznie do Twojej sytuacji

ROZPOCZNIJ I ZAMÓW, coaching six sigma metoda i lean online:
+48 790-768-482
info@rafalszrajnert.plPS. Skoro wiesz co to jest six sigma i lean six sigma to zacznij wreszcie proces zmiany i ciesz się dodatkowymi zyskami które pozwolą Ci osiągnąć życie takie jak zawsze chciałeś!

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej.
Zapisz się na newsletter.

Zapisz się i otrzymuj ciekawe informacje!

Udostępnij!