Metoda QFD – Dom Jakości (quality function deployment, jak projektować i doskonalić -przykłady, definicja)

model belbina
Model Belbina. Uwaga-na końcu artykułu darmowy test Belbina, określ role w zespole
17 grudnia, 2022
styl kierowania model tannebauma i schmidta
Najlepszy potencjalny Styl kierowania model Tannenbauma i Schmidta -co to? (przykłady, definicja)
17 grudnia, 2022

Metoda QFD – Dom Jakości (quality function deployment, jak projektować i doskonalić -przykłady, definicja)

metoda qfd
Metoda QFD - Dom Jakości (quality function deployment, jak projektować i doskonalić -przykłady, definicja) 1

Co to jest i na czym polega metoda QFD? Definicja.

Dzisiaj porozmawiamy o kolejnej metodzie jakości, która zdobywa inne obszary, chociażby zarządzanie projektami. Czyli QFD- Quality Function Deployment. Po polsku brzmiałoby ro mniej więcej jak Dopasowanie Funkcji Jakości.

Możemy powiedzieć również Dom Jakości ze względu jak ta metoda wygląda.

Stanowi to monitorowanie jakości, koncentrację na funkcji wykonania planu jakości oraz zastosowanie zasobów do wdrożenia tego planu. Chociaż nazwa metoda QFD nie obejmuje wszystkiego, co obejmuje QFD, jest to nazwa, która istnieje już od dłuższego czasu. Jest to znane, więc organizacje nadal go używają. Nazwa House of Quality- Dom Jakości, pochodzi od bardzo przydatnego schematu użytego do stworzenia tego planu przypominającego dom, z którym wkrótce się zapoznamy.

W tej metodzie tłumaczymy wymagania klienta na parametry techniczne dzięki czemu dane dostarczane przez marketing mogą być wykorzystywane przez projektantów do tworzenia nowych produktów zgodnych z wymaganiami klientów.

Krótko najpierw opowiem z czego składa się dom jakości QFD. Jakie elementy wchodzą w jego skład, a później pokażę po kolei jak te elementy wykorzystujemy aby uzyskać wynik.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Metoda QFD, dom jakości

Spójrz poniżej:

Metoda QFD - Dom Jakości (quality function deployment, jak projektować i doskonalić -przykłady, definicja) 2

Po lewej stronie mamy potrzeby klienta. Następnie zderzamy je z wymaganiami technicznym i parametrami, które mamy na „poddaszu” tego domu.

Dach domu jakości w QFD stanowi macierz powiązań-macierz korelacji pomiędzy wymaganiami techniczny, ponieważ one często od siebie zależą.

Z prawej strony od miejsca w którym zaczęliśmy widzimy ważność (znaczenie) poszczególnych potrzeb klienta. Czyli w jakim stopniu chcemy zadowolić klienta.

Dolna część domu służy do analizy technicznej.

W samym środku domu zderzamy potrzeby z wymaganiami i oceniamy jakie są ich wspólne zależności.

Następnie na podstawie prostych obliczeń określamy, które wymagania techniczne są bardzo ważne, a które są mniej ważne i które należy zrealizować w pierwszej kolejności.

Dodatkowo możemy je porównać z konkurencją i zobaczyć jak nasz stary albo nowy produkt wygląda w konkurencji z innymi produktami dostępnymi na rynku.

QFD może być zastosowane nie tylko do tłumaczenia potrzeb klienta na wymagania techniczne, ale także do tłumaczenia tych wymagań technicznych na parametry technologii, a te na parametry produkcyjne albo na wytrzymałość potrzebnych surowców, materiałów itp.

A więc możemy zastosować tzw. kaskadowanie w QFD. Stosować kolejne domy, jakości, aby przejść do kolejnych szczegółów i parametrów istotnych dla uruchomienia produkcji jakiegoś produktu.

Metoda QFD może być zastosowana również do usług, procesów itp. Możemy je doskonalić z wykorzystaniem tej metody.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

W jaki sposób zebrać potrzeby klienta?

Zwykle jest to rola marketingu, ale najczęściej stosuje się tu:

 • wywiady
 • sesje fokusowe
 • kwestionariusze
 • prototypy
 • metody heurystyczne
 • obserwacja branży
 • studia przypadków
 • burza mózgów
 • design thinking

Drugi wymiar to wymagania techniczne.

Wymagania techniczne

Eksperci określają jakie są wymagania techniczne tego produktu/rezultatu, którym się chcemy zająć. A także określają relacje pomiędzy tymi parametrami. Te parametry są zapisywane w macierzy korelacji.

Często się zdarza tak, że przyjęcie jednego parametru technicznego powodu to że musimy przyjąć drugi parametr.

Na przykład, jeśli projektujemy innowacyjny pojazd, to pojazdy mają określoną przepisami ruchu drogowego szerokość.

Jeśli chcemy zastosować szersze fotele to będziemy mieli mniej miejsca na podłokietniki.

Dodatkowo jeśli chcemy zastosować tu silnik spalinowy to potrzebujemy też pewnej ilości energii elektrycznej do wytworzenia iskry itp. itd.

Są to przykłady korelacji negatywnych lub pozytywnych.

Zależność pomiędzy parametrami technicznymi- macierz korelacji


    Parametry techniczne bardzo często oddziałują na siebie, co ma wpływ na spełnienie oczekiwań klientów. Oddziaływania mogą być ledwo pozytywne (+), bardzo pozytywne (++) lub ledwo negatywne (-), bardzo negatywne (- -) .

Kierunek optymalizacji

Skoro powiedzieliśmy już że parametry techniczne charakteryzują wyrób z punktu widzenia projektanta to muszą zostać tak dobrane by spełniać wymagania klienta (wyrażone w jego języku), być mierzalne i realne do uzyskania w procesie produkcji. Parametry techniczne określa się za pomocą strzałek, w jakim kierunku mamy je optymalizować (↓), czyli nie robimy, lub (↑) powinniśmy się tym zająć.

Wrażenia klienta, Profil wizerunku

Z prawej strony mamy wrażenia klienta.

Określamy tutaj ważność potrzeb klienta poprzez np liczbę wskazań, różnego typu oceny dokonane przez klientów które przeprowadziliśmy.

Następnie oceniamy aktualny stan produktu. Określamy jaki jest w tej chwili poziom natężenia tych cech.

Ważne jest także z punktu widzenia marketingu, czy te cechy które chcemy udoskonalić jesteśmy w stanie zaprezentować.

Jeżeli są to cechy które można łatwo zaprezentować i wykorzystać w reklamie, pokazać klientowi i są dla niego zrozumiałe to tym lepiej dla nas. Znaczy to że są istotniejsze.

Następnie określamy ocenę na podstawie ważności poziomu usprawnienia oraz możliwości zaprezentowania wyniku.

Podsumowanie: Jest to ocena rynkowa wymagań które powinny być spełnione według klientów. Bierze się tu pod uwagę istniejące na rynku produkty.

Porównanie z konkurencją cech technicznych/charakterystyk

W prawej stronie możemy pokazać jak konkurencja aktualnie spełnia wymagania klientów, a po drugie w dolnej części możemy pokazać jak parametry te które przyjęliśmy odnoszą się do parametrów technicznych produktów konkurencji.

Widzimy czy rzeczywiście mamy szansę na rynku z takim produktem który chcemy zaprojektować i wprowadzić.


Porównujemy poszczególne parametry docelowe naszego wyrobu, z takimi samymi parametrami wyrobu konkurencyjnego z tego samego segmentu rynku. Porównanie to jest ważne dla projektantów i konstruktorów, gdyż pokazuje miejsce wyrobu na rynku. Dane zawarte w tym polu mogą posłużyć działowi marketingu w opracowaniu strategii promocji wyrobu. Dane powinny pochodzić z badań produktów konkurencyjnych względem własnego produktu. Należy uwzględniać docelowe wartości parametrów, a także wymagania klientów.


Skala 1-5


1- stan zły
3- stan przeciętny
5- stan dobry

Zależności pomiędzy wymaganiami klienta i parametrami technicznymi

W centrum domu jakości znajduje się macierz porównań pomiędzy potrzebami klienta, a wymaganiami technicznym.

Zależności pomiędzy parametrami technicznymi i wymaganiami klienta ustala się na podstawie analizy funkcjonalnej, doświadczeń, analizy reklamacji, kosztów napraw itp.

Wyróżnia się kilka poziomów zależności i przypisuje się im wartości liczbowe: ⊙ = 9, Ο = 3, ∆ = 1, a także puste miejsce które oznacza „nic”.

W dolnej części domu jakości obliczamy ważność poszczególnych cech technicznych.

Jest wyrażone sumą iloczynów współczynników ważności kolejnych wymagań i współczynników ich zależności z danym parametrem technicznym. Jeśli Wi jest współczynnikiem ważności wymagania i, a Zij jest współczynnikiem zależności pomiędzy wymaganiem i oraz parametrem technicznym j, to ważność parametru technicznego Tj określa zależność:

Metoda QFD - Dom Jakości (quality function deployment, jak projektować i doskonalić -przykłady, definicja) 3

Wartości uzyskanych współczynników Tj pozwalają projektantowi w sposób jednoznaczny określić szczególnie ważne dla wyrobu problemy techniczne, jako cechy krytyczne które następnie poddane są dalszej analizie.

Określenie parametrów technicznych

Następuje określenie parametrów technicznych na podstawie poprzednich danych.

Wykonuje to zespół ekspertów, zaczynając od najważniejszych cech i uwzględniając macierz korelacji.

Projektują poszczególne parametry tak aby cały produkt był kompatybilny.

Ustalone muszą być  mierzalne parametry techniczne, których osiągnięcie pozwoli zaspokoić potrzeby klientów, lub przynieść przewagę konkurencyjną. Przyjęte wartości muszą być realne, to znaczy możliwe do osiągnięcia w procesie produkcji.

Wskaźniki technicznej trudności wykonania


    Określa się stopień trudności technicznej i organizacyjnej (czasem także finansowej), związany z osiągnięciem docelowych parametrów technicznych. Najczęściej ocenę prowadzi się w skali od 1-5. Wysoka wartość wskaźnika świadczy o trudnościach, które mogą wystąpić w procesie produkcji.

Metoda QFD przykłady:

Poniżej prezentuję przykłady QFD jako dom jakości przykłady i z zastosowania.

Dom jakości przykład 1.

Metoda QFD - Dom Jakości (quality function deployment, jak projektować i doskonalić -przykłady, definicja) 4

Dom jakości przykład 2.

Metoda QFD - Dom Jakości (quality function deployment, jak projektować i doskonalić -przykłady, definicja) 5

Dom jakości przykład 3.

Metoda QFD - Dom Jakości (quality function deployment, jak projektować i doskonalić -przykłady, definicja) 6

Dom jakości przykład 4.

Metoda QFD - Dom Jakości (quality function deployment, jak projektować i doskonalić -przykłady, definicja) 7

A poniżej bardzo pomocny wykład jako przykład metody QFD i jej zastosowania, polecam:

Zalety domu jakości

Przeprowadzenie procesu QFD jest zadaniem pracochłonnym jednak w efekcie bardzo opłacalnym, na co ma wpływ wiele zalet tej metody.

Zalety tej metody i korzyści wynikające z jej zastosowania to:

 • prosta metoda realizacji analizy i udokumentowania,
 • uwzględnienie wymagań klienta,
 • planowanie wyrobu staje się integralnym elementem planowania jakości,
 • stała poprawa jakości produktu,
 • lepsze planowanie kosztów jakości,
 • planowanie i kształtowanie produktów zgodnie z wymaganiami klienta,
 • przekształca wymagania klientów na konkretne wymagania badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwie,
 • poznanie własnych zalet i słabości w stosunku do innych firm,
 • możliwość wykorzystania przy strategicznym planowaniu produkcji,
 • mniejsza liczba zmian wprowadzanych do konstrukcji i procesu produkcji,
 • skrócenie czasu trwania cyklu rozwoju wyrobu,
 • niższe koszty uruchomienia produkcji.

Metoda QFD, podsumowanie

Odnośnie produktu metoda QFD pozwala na podstawie informacji które pochodzą z rynku i są wyrażone językiem konsumentów ustalić techniczne parametry wyrobu, a także jego zespołów). W dalszej kolejności porusza parametry procesów prowadzących do jego wytworzenia, a w przypadku usługi możemy zaprojektować ją zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Tym samym metoda QFD umożliwia projektantowi dokładną interpretację potrzeb klienta.

Pozwala również rozwiązywać problemy zachodzące na liniach, które zachodzą pomiędzy projektantem, technologiem, konstruktorem i inżynierem jakości.

Metoda QFD pozwala więc przenosić wymagania klienta, poprzez proces projektowania i opracowywania technologii, na produkcję wyrobów czy też tworzenie usług które znajdują nabywców na rynku.

Metoda QFD jest więc sposobem tłumaczenia informacji pochodzących z rynku i wyrażanych w języku konsumentów na język techniczny, używany w przedsiębiorstwie przez projektantów, konstruktorów i technologów.

Pozwala ona na ustalenie ogólnych, technicznych parametrów wyrobu i jego części, czy też wymagań i charakterystyki usługi, a następnie parametrów procesów, w których poszczególne części są wytwarzane i odpowiednio innych wymagań związanych z usługą.

QFD służy więc do przekładania wymagań klienta i rynku na warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorstwo na kolejnych etapach tworzenia wyrobu, zaczynając od projektowania, idąc poprzez produkcję, aż po sprzedaż i serwis.

W tej metodzie powinniśmy na wszystkich etapach projektowania uwzględnić jak najwięcej czynników mogących wpływać na jakość wyrobu lub procesów jego produkcji czy też poziom świadczonych usług.

QFD jest uniwersalnym narzędziem przeznaczonym zarówno dla wszystkich gałęzi przemysłu i usług, a także procesów administracyjnych.

Znajduje zastosowanie w przemyśle samochodowym, chemicznym, farmaceutycznym, budowlanym, a także w handlu i instytucjach kredytowych.

Szczególnie często można spotkać się z zastosowaniem tej metody:

 • w przygotowaniu, konstruowaniu i produkcji nowych wyrobów,
 • w przygotowaniu nowych usług np. w bankach i służbie zdrowia,
 • w opracowaniu nowych systemów komputerowych w zakresie sprzętu i oprogramowania,
 • w przemyśle farmaceutycznym przy opracowywaniu nowych substancji,
 • przy opracowywaniu nowych technik przekazu informacji.

Jak widać ta metoda nie jest skomplikowana. Oczywiście zajmuje trochę czasu ale pozwala bardzo precyzyjnie przetłumaczyć to co mówi klient, to co mówi marketing, na to co chcieliby usłyszeć inżynierowie w dziale projektowania.

Ta metoda bez wątpienia przydaje się każdej firmie która chce dalej rozwijać i wprowadzać swoje nowe produkty i usługi.

Zarządzanie jakością zawsze ma przełożenie na poziom satysfakcji klienta.

Wprowadzanie innowacji, badanie preferencji klientów i pomoc we wdrożeniu, a także szkolenie metoda QFD, i Dom Jakości

Zamów szkolenie dla siebie, swojej firmy lub pracowników. Kontakt poniżej.

+48 790-768-482
info@rafalszrajnert.pl

Pisząc wiadomość e-mail prosimy w tytule wpisać- metoda QFD, lub Dom Jakości

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Metoda QFD - Dom Jakości (quality function deployment, jak projektować i doskonalić -przykłady, definicja) 8

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Na czym polega dom jakości?

Dom jakości (ang. House of Quality) to narzędzie stosowane w zarządzaniu jakością, które wykorzystuje wizualizację danych do wizualizacji procesów i celów jakościowych. Pomaga to zespołom w komunikacji i wspólnym zrozumieniu procesu, a także identyfikacji i eliminacji błędów. Umożliwia również wymianę informacji, które są niezbędne do lepszego zarządzania jakością produktu lub usługi. Obejmuje również zarządzanie zmianami, wsparcie w ustalaniu priorytetów i wytycznych dla procesu jakości, a także udostępnianie informacji jakościowych pomiędzy działami.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)