fbpx

Metoda QFD – Dom Jakości (narzędzie dające OLBRZYMIĄ przewagę)

metoda qfd

Witam po raz kolejny. Dzisiaj o kolejnej metodzie jakości, która zdobywa inne obszary, chociażby zarządzanie projektami. Czyli QFD- Quality Function Deployment. Po polsku brzmiałoby ro mniej więcej jak Dopasowanie Funkcji Jakości.

Możemy powiedzieć również Dom Jakości ze względu jak ta metoda wygląda.

Stanowi to monitorowanie jakości, koncentrację na funkcji wykonania planu jakości oraz zastosowanie zasobów do wdrożenia tego planu. Chociaż nazwa metoda QFD nie obejmuje wszystkiego, co obejmuje QFD, jest to nazwa, która istnieje już od dłuższego czasu. Jest to znane, więc organizacje nadal go używają. Nazwa House of Quality- Dom Jakości, pochodzi od bardzo przydatnego schematu użytego do stworzenia tego planu przypominającego dom, z którym wkrótce się zapoznamy.

W tej metodzie tłumaczymy wymagania klienta na parametry techniczne dzięki czemu dane dostarczane przez marketing mogą być wykorzystywane przez projektantów do tworzenia nowych produktów zgodnych z wymaganiami klientów.

Krótko najpierw opowiem z czego składa się dom jakości QFD. Jakie elementy wchodzą w jego skład, a później pokażę po kolei jak te elementy wykorzystujemy aby uzyskać wynik.

Metoda QFD, dom jakości

Spójrz poniżej:

Po lewej stronie mamy potrzeby klienta. Następnie zderzamy je z wymaganiami technicznym i parametrami, które mamy na „poddaszu” tego domu.

Dach domu jakości w QFD stanowi macierz powiązań-macierz korelacji pomiędzy wymaganiami techniczny, ponieważ one często od siebie zależą.

Z prawej strony od miejsca w którym zaczęliśmy widzimy ważność (znaczenie) poszczególnych potrzeb klienta. Czyli w jakim stopniu chcemy zadowolić klienta.

Dolna część domu służy do analizy technicznej.

W samym środku domu zderzamy potrzeby z wymaganiami i oceniamy jakie są ich wspólne zależności.

Następnie na podstawie prostych obliczeń określamy, które wymagania techniczne są bardzo ważne, a które są mniej ważne i które należy zrealizować w pierwszej kolejności.

Dodatkowo możemy je porównać z konkurencją i zobaczyć jak nasz stary albo nowy produkt wygląda w konkurencji z innymi produktami dostępnymi na rynku.

QFD może być zastosowane nie tylko do tłumaczenia potrzeb klienta na wymagania techniczne, ale także do tłumaczenia tych wymagań technicznych na parametry technologii, a te na parametry produkcyjne albo na wytrzymałość potrzebnych surowców, materiałów itp.

A więc możemy zastosować tzw. kaskadowanie w QFD. Stosować kolejne domy, jakości, aby przejść do kolejnych szczegółów i parametrów istotnych dla uruchomienia produkcji jakiegoś produktu.

Metoda QFD może być zastosowana również do usług, procesów itp. Możemy je doskonalić z wykorzystaniem tej metody.

W jaki sposób zebrać potrzeby klienta?

Zwykle jest to rola marketingu, ale najczęściej stosuje się tu:

  • wywiady
  • sesje fokusowe
  • kwestionariusze
  • prototypy
  • metody heurystyczne
  • obserwacja branży
  • studia przypadków
  • burza mózgów
  • design thinking

Drugi wymiar to wymagania techniczne.

Wymagania techniczne

Eksperci określają jakie są wymagania techniczne tego produktu/rezultatu, którym się chcemy zająć. A także określają relacje pomiędzy tymi parametrami. Te parametry są zapisywane w macierzy korelacji.

Często się zdarza tak, że przyjęcie jednego parametru technicznego powodu to że musimy przyjąć drugi parametr.

Na przykład, jeśli projektujemy innowacyjny pojazd, to pojazdy mają określoną przepisami ruchu drogowego szerokość.

Jeśli chcemy zastosować szersze fotele to będziemy mieli mniej miejsca na podłokietniki.

Dodatkowo jeśli chcemy zastosować tu silnik spalinowy to potrzebujemy też pewnej ilości energii elektrycznej do wytworzenia iskry itp. itd.

Są to przykłady korelacji negatywnych lub pozytywnych.

Zależność pomiędzy parametrami technicznymi- macierz korelacji


    Parametry techniczne bardzo często oddziałują na siebie, co ma wpływ na spełnienie oczekiwań klientów. Oddziaływania mogą być ledwo pozytywne (+), bardzo pozytywne (++) lub ledwo negatywne (-), bardzo negatywne (- -) .

Kierunek optymalizacji

Skoro powiedzieliśmy już że parametry techniczne charakteryzują wyrób z punktu widzenia projektanta to muszą zostać tak dobrane by spełniać wymagania klienta (wyrażone w jego języku), być mierzalne i realne do uzyskania w procesie produkcji. Parametry techniczne określa się za pomocą strzałek, w jakim kierunku mamy je optymalizować (↓), czyli nie robimy, lub (↑) powinniśmy się tym zająć.

Wrażenia klienta, Profil wizerunku

Z prawej strony mamy wrażenia klienta.

Określamy tutaj ważność potrzeb klienta poprzez np liczbę wskazań, różnego typu oceny dokonane przez klientów które przeprowadziliśmy.

Następnie oceniamy aktualny stan produktu. Określamy jaki jest w tej chwili poziom natężenia tych cech.

Ważne jest także z punktu widzenia marketingu, czy te cechy które chcemy udoskonalić jesteśmy w stanie zaprezentować.

Jeżeli są to cechy które można łatwo zaprezentować i wykorzystać w reklamie, pokazać klientowi i są dla niego zrozumiałe to tym lepiej dla nas. Znaczy to że są istotniejsze.

Następnie określamy ocenę na podstawie ważności poziomu usprawnienia oraz możliwości zaprezentowania wyniku.

Podsumowanie: Jest to ocena rynkowa wymagań które powinny być spełnione według klientów. Bierze się tu pod uwagę istniejące na rynku produkty.

Porównanie z konkurencją cech technicznych/charakterystyk

W prawej stronie możemy pokazać jak konkurencja aktualnie spełnia wymagania klientów, a po drugie w dolnej części możemy pokazać jak parametry te które przyjęliśmy odnoszą się do parametrów technicznych produktów konkurencji.

Widzimy czy rzeczywiście mamy szansę na rynku z takim produktem który chcemy zaprojektować i wprowadzić.


Porównujemy poszczególne parametry docelowe naszego wyrobu, z takimi samymi parametrami wyrobu konkurencyjnego z tego samego segmentu rynku. Porównanie to jest ważne dla projektantów i konstruktorów, gdyż pokazuje miejsce wyrobu na rynku. Dane zawarte w tym polu mogą posłużyć działowi marketingu w opracowaniu strategii promocji wyrobu. Dane powinny pochodzić z badań produktów konkurencyjnych względem własnego produktu. Należy uwzględniać docelowe wartości parametrów, a także wymagania klientów.


Skala 1-5


1- stan zły
3- stan przeciętny
5- stan dobry

Zależności pomiędzy wymaganiami klienta i parametrami technicznymi

W centrum domu jakości znajduje się macierz porównań pomiędzy potrzebami klienta, a wymaganiami technicznym.

Zależności pomiędzy parametrami technicznymi i wymaganiami klienta ustala się na podstawie analizy funkcjonalnej, doświadczeń, analizy reklamacji, kosztów napraw itp.

Wyróżnia się kilka poziomów zależności i przypisuje się im wartości liczbowe: ⊙ = 9, Ο = 3, ∆ = 1, a także puste miejsce które oznacza „nic”.

W dolnej części domu jakości obliczamy ważność poszczególnych cech technicznych.

Jest wyrażone sumą iloczynów współczynników ważności kolejnych wymagań i współczynników ich zależności z danym parametrem technicznym. Jeśli Wi jest współczynnikiem ważności wymagania i, a Zij jest współczynnikiem zależności pomiędzy wymaganiem i oraz parametrem technicznym j, to ważność parametru technicznego Tj określa zależność:

Wartości uzyskanych współczynników Tj pozwalają projektantowi w sposób jednoznaczny określić szczególnie ważne dla wyrobu problemy techniczne, jako cechy krytyczne które następnie poddane są dalszej analizie.

Określenie parametrów technicznych

Następuje określenie parametrów technicznych na podstawie poprzednich danych.

Wykonuje to zespół ekspertów, zaczynając od najważniejszych cech i uwzględniając macierz korelacji.

Projektują poszczególne parametry tak aby cały produkt był kompatybilny.

Ustalone muszą być  mierzalne parametry techniczne, których osiągnięcie pozwoli zaspokoić potrzeby klientów, lub przynieść przewagę konkurencyjną. Przyjęte wartości muszą być realne, to znaczy możliwe do osiągnięcia w procesie produkcji.

Wskaźniki technicznej trudności wykonania


    Określa się stopień trudności technicznej i organizacyjnej (czasem także finansowej), związany z osiągnięciem docelowych parametrów technicznych. Najczęściej ocenę prowadzi się w skali od 1-5. Wysoka wartość wskaźnika świadczy o trudnościach, które mogą wystąpić w procesie produkcji.

Metoda QFD przykłady:

Poniżej prezentuję przykłady QFD jako dom jakości przykłady i z zastosowania.

Dom jakości przykład 1.

Dom jakości przykład 2.

Dom jakości przykład 3.

Dom jakości przykład 4.

A poniżej bardzo pomocny wykład jako przykład metody QFD i jej zastosowania, polecam:

Metoda QFD, podsumowanie

Jak widać ta metoda nie jest skomplikowana. Oczywiście zajmuje trochę czasu ale pozwala bardzo precyzyjnie przetłumaczyć to co mówi klient, to co mówi marketing, na to co chcieliby usłyszeć inżynierowie w dziale projektowania.

Ta metoda bez wątpienia przydaje się każdej firmie która chce dalej rozwijać i wprowadzać swoje nowe produkty i usługi.

Wprowadzanie innowacji, badanie preferencji klientów i pomoc we wdrożeniu, a także szkolenie metoda QFD, i Dom Jakości

Zamów szkolenie dla siebie, swojej firmy lub pracowników. Kontakt poniżej.

+48 790-768-482
info@rafalszrajnert.pl

Pisząc wiadomość e-mail prosimy w tytule wpisać- metoda QFD, lub Dom Jakości

mgr Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego , a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ZOBACZ JAK ZWIĘKSZYLIŚMY RUCH NASZEGO KLIENTA O 326%!

Zapisz się na newsletter e-mail i pobierz darmowy raport.

ZOBACZ JAK ZWIĘKSZYLIŚMY RUCH NASZEGO KLIENTA O 326%!

Zapisz się na newsletter e-mail i pobierz darmowy raport.