Karty kontrolne Shewharta do nadzorowania [zwiększenie jakości wyrobów i usług laboratorium]

Negocjacje w biznesie
Jak prowadzić skuteczne negocjacje w biznesie (certyfikat biznesowy, strategie i szkolenie)
17 grudnia, 2022
innowacja definicja
Co to jest innowacja definicja. Etapy procesu innowacyjnego (etapy innowacji)
17 grudnia, 2022

Karty kontrolne Shewharta do nadzorowania [zwiększenie jakości wyrobów i usług laboratorium]

Karty kontrolne Shewharta
Karty kontrolne Shewharta do nadzorowania [zwiększenie jakości wyrobów i usług laboratorium] 1

Czym są karty kontrolne Shewharta?

Karty kontrolne Shewharta – pomysł karty kontrolnej zawdzięczamy Shewhartowi, a pierwsze praktyczne zastosowanie tego pomysłu nastąpiło w 1924 roku.

Walter Andrew Shewhart (18 marca 1891 r. – 11 marca 1967 r.) – był amerykańskim fizykiem , inżynierem i statystykiem , czasami znanym jako ojciec statystycznej kontroli jakości, a także związany z cyklem Shewharta. .

W. Edwards Deming powiedział o nim:

Jako statystyk był, podobnie jak wielu z nas, samoukiem z dobrymi podstawami z fizyki i matematyki.

Uczęszczał na University of Illinois w Urbana – Champaign, po czym uzyskał doktorat z fizyki na University of California w Berkeley w 1917 roku. Poślubił Ednę Elizabeth Hart, córkę Williama Nathaniela i Isabelle „Ibie” Lippencott Hart 4 sierpnia 1914 roku w hrabstwie Pike w stanie Illinois.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Karty kontrolne Shewharta, kiedy to się wszystko zaczęło?

Karty kontrolne Shewharta do nadzorowania [zwiększenie jakości wyrobów i usług laboratorium] 2

Inżynierowie Bell Telephone starali się poprawić niezawodność swoich systemów transmisji . Aby zaimponować rządowym regulatorom tego naturalnego monopolu wysoką jakością ich usług, pierwszym zadaniem Shewharta była poprawa przejrzystości głosu w słuchawkach. 

Później zastosował swoje metody do innych czynności , a następnie do produkcji fabrycznej.

 Gdy w 1918 r. Shewhart dołączył do firmy Western Electric Company w Hawthorne Works, jakość przemysłowa ograniczała się do kontroli gotowych produktów i usuwania wadliwych elementów. 

Wszystko zmieniło się 16 maja 1924 r. szef Shewharta,George D. Edwards po latach powiedział:

„Dr Shewhart przygotował wtedy małe memorandum tylko o długości strony. Około jednej trzeciej tej strony poświęcono prostemu schematowi, który wszyscy dziś rozpoznalibyśmy jako wykres kontrolny. Ten schemat, a krótki tekst poprzedzający i następujący po nim zawierał wszystkie podstawowe zasady i uwagi, które są związane z tym, co dziś znamy jako kontrolę jakości procesu.”

Prace Shewharta wskazały na znaczenie zmniejszenia zmienności w procesie produkcyjnym i zrozumienie, że ciągłe dostosowywanie procesu w reakcji na niezgodność faktycznie zwiększało zmienność i obniżała jakość.

Shewhart sformułowała problem pod względem możliwej do przypisania przyczyny i wariancji przypadkowej przyczyny i wprowadziła tabelę kontrolną jako narzędzie do rozróżnienia między nimi. 

Shewhart podkreślał, że ​​doprowadzenie procesu produkcyjnego do stanu kontroli statystycznej, w którym występuje jedynie przypadkowa zmienność i utrzymanie go pod kontrolą, jest konieczne do przewidywania przyszłych wyników i ekonomicznego zarządzania procesem. 

Dr Shewhart stworzył podstawę karty kontrolnej i koncepcję stanu kontroli statystycznej poprzez starannie zaprojektowane eksperymenty. 

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Podczas gdy dr Shewhart czerpał z czysto matematycznych teorii statystycznych, zrozumiał, że dane z procesów fizycznych nigdy nie dają „ normalnego rozkładu” Krzywa „(rozkład Gaussa, zwany także powszechnie” krzywą dzwonową”).

Odkrył, że obserwowane zmiany danych produkcyjnych nie zawsze zachowywały się tak samo jak dane w naturze (ruchy Browna).

Dr Shewhart stwierdził, że chociaż proces wyświetla zmienność, niektóre procesy wykazują kontrolowaną zmienność, która jest naturalna dla procesu, podczas gdy inne wykazują niekontrolowaną zmienność, która nie jest obecna w systemie przyczynowym procesu.

Shewhart pracowała nad rozwojem myślenia w Bell Telephone Laboratories od ich założenia w 1925 r. Aż do przejścia na emeryturę w 1956 r., Publikując serię artykułów w czasopiśmie technicznym The Bell System Technical Journal.

Jego prace zostały podsumowane w książce „Economic Control of Quality of Manufactured Product” (1931).

Karty Shewharta zostały przyjęte przez Amerykańskie Towarzystwo Badań i Materiałów (ASTM) w 1933 r. i zalecały poprawę produkcji podczas II wojny światowej w amerykańskich standardach wojennych.

Shewhart był również wykładowcą uniwersytetów Illinois, Kalifornia, Harvard, Princeton, gdzie wykładał min. sterowanie jakością i statystykę.

Dla przypomnienia W. Shewhart w 1924 roku stworzył specjalne procedury kontrolne nazywane kartami kontrolnymi, kartami sterowania jakości lub po prostu kartami Shewharta.

Karty kontrolne Shewharta

Karta kontrolna Shewharta jest podstawowym i najstarszym narzędziem Statycznej Kontroli Jakości (SKJ).

Służy częściowo do kontroli nad zmiennością, a częściowo do identyfikacji i kontroli przyczyn, które powodują wzrost tej zmienności.

Więcej informacji na temat: karty kontrolne

Karty kontrolne Shewharta buduje się z zebranych, w równych odstępach czasu procesu produkcyjnego, próbek o danej liczebności. Na osi poziomej, zaznacza się pobrane próbki, zaś na pionowej – wartości obserwowanej zmiennej.

Tworząc Karty kontrolne Shewharta należy przestrzegać następujących procedur:

  • wybór cechy, która będzie badana,
  • wybór rodzaju karty,
  • pobranie danych do obliczeń,
  • wyznaczenie linii centralnej,
  • wyznaczenie górnej i dolnej linii kontrolnej.

Dwie przyczyny zmienności jakości

  1. Przyczyny losowe – jest ich wiele, ale skutek każdej z nich jest stosunkowo niewielki. Jednak jeśli łączny skutek jest znaczny to system produkcji należy zmodyfikować. Za przyczyny losowe odpowiada kierownictwo.
  2. Przyczyny specjalne – niewielka liczba jednak przynosząca znaczny skutek. Należy je zlokalizować i zlikwidować jeśli przynoszą szkody lub rozwijać gdy przynoszą profity. Odpowiedzialność za nie może leżeć po stronie kierownictwa lub pracownika.

Założenia kart kontrolnych Shewharta

Podstawowym założeniem kart kontrolnych jest, że uregulowany proces powinien utrzymywać się w granicach tolerancji. Granice te nazywane są tutaj liniami kontrolnymi. W ujęciu graficznym karta jest wykresem (zbiorem wykresów), na którym zaznacza się punkty będące wartościami charakterystyk procesów obliczanych na podstawie okresowo pobieranych.

Cykl Shewharta -PDCA

Karty kontrolne Shewharta do nadzorowania [zwiększenie jakości wyrobów i usług laboratorium] 3

Koncepcja ta została pierwotnie opracowana przez W. A. Shewharta, dotyczyła nadzoru nad działaniami korygującymi podejmowanymi w następstwie stwierdzenia sygnału zapisanego na karcie kontrolnej (norma iso 9001 również opiera się an cyklu PDCA).

Zaproponowany przez W. A. Shewharta schemat PDCA, umożliwiał lokalną poprawę systemu, w miejscu określonym przez kartę kontrolną. W. E. Deming znacząco rozszerzył tę koncepcję na wszystkie działania realizowane w systemie, łącznie z procesami zarządzania- dlatego obecnie określa się je jako cykl Deminga.

Cykl ten składa się z czterech etapów:

PDCA iso 9001

1.    Planuj (plan)
Na tym etapie należy ustalić cele, działania i procedury niezbędne do otrzymania wyniku końcowego o najwyższej jakości.

2.    Wykonaj (do)
Tutaj następuje wdrożenie planu, przeszkolenie pracowników zaangażowanych w zmiany oraz zbieranie danych do analiz wykonywanych w następnych krokach.

3.    Sprawdź (check)
Badanie rzeczywistych wyników i porównanie ich z oczekiwanymi rezultatami oraz sprawdzenie, co można zrobić, zmienić aby ulepszyć dany proces.

4.    Koryguj (act)
Wprowadzenie sprawdzonych usprawnień, a w przypadku wystąpienia różnic w spodziewanych efektach należy podjąć działania korygujące i naprawcze.

Jak stworzyć własną kartę kontrolną Shewharta w excelu

Oto link do karty kontrolnej Shewharta w excelu na moim dysku Google. Wystarczy że ją ściągniesz do siebie i możesz swobodnie edytować:

Karta kontrolna excel https://drive.google.com/file/d/1LRYD1Xt5a6ymzg5pfZEiC_gepMNYtUJ8/view?usp=sharing

A wygląda to mniej więcej tak:

Karty kontrolne Shewharta do nadzorowania [zwiększenie jakości wyrobów i usług laboratorium] 4

Przykładowy arkusz Excel do ściągnięcia (wersja angielska):

https://asq.org/-/media/public/learn-about-quality/data-collection-analysis-tools/asq-control-chart.xls?la=en

Poniżej film jak stworzyć własną kartę kontrolną Shewhara w excelu:

Zastosowania kart kontrolnych Shewharta w laboratorium i jak sterować procesem

Mam nadzieję że teraz już rozumiesz jak poszczególne rodzaje kart kontrolnych mogą działać i jak wybrać ich zastosowanie aby odchylenie standardowe dawało nam parametr który może wpłynąć na lepszy wynik w przyszłości. Każdy niewłaściwy pomiar może rozregulować współczynnik co zaburzy działanie jakie wartość średnia procesu ze sobą niesie. A sam alternatywny przebieg nie zawsze da zamierzony efekt nominalny.

Mam do Ciebie pytanie, jakie jest Twoje zdanie. Karty kontrolne dla cech ocenianych liczbowo lepiej stosować do monitorowania i regulacji, czy jako narzędzie następcze i zaradcze?

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Karty kontrolne Shewharta do nadzorowania [zwiększenie jakości wyrobów i usług laboratorium] 5

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Do czego służą karty kontrolne opracowane przez Waltera a shewharta?

Karty kontrolne opracowane przez Waltera A. Shewharta służą do analizy i monitorowania procesów produkcyjnych, aby wykryć odstępstwa od normy i wcześnie wykryć problemy, które mogą wpływać na jakość produktu. Karty kontrolne są wykorzystywane do wizualnego monitorowania procesu produkcji i wykrywania odchyleń od normy. W oparciu o wykresy i punkty kontrolne możliwe jest śledzenie i identyfikacja odchyleń w procesie produkcyjnym, co pozwala zapobiec powstawaniu wadliwych produktów lub usprawnieniu procesu produkcji.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)