Badanie i segmentacja klientów, czyli jak przeprowadzić segmentację KRYTERIUM i wpływ marketingowy

Copywriting i e-commerce
Perswazja językowa i copywriting. Język perswazji a manipulacja + techniki
6 grudnia, 2017
Wąwóz Masca
Wakacje na Teneryfie i zejście wąwozem Masca
24 grudnia, 2017

Badanie i segmentacja klientów, czyli jak przeprowadzić segmentację KRYTERIUM i wpływ marketingowy

Segmentacja i badanie klientów

Segmentacja i badanie klientów

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Badanie i segmentacja klientów
Segmentacja klientów pomaga zwiększyć dostosowanie oferty i sprzedaż w przedsiębiorstwie. W reklamie, tak jak to robi na przykład moja agencja marketingowa, stosuje segmentację reklam dostosowanych bezpośrednio dla danej grupy klientów. Dzięki temu jeśli handlujesz narzędziami budowlanymi to Twoją reklamę będą oglądać mężczyźni w odpowiednim wieku, a nie gimnazjalistki.
segmentacja klientów

Segmentacja klientów- kryteriaNiektóre z kryteriów to:

Wiek, płeć
Demografia
Zainteresowania
Częstotliwość kupowania od Ciebie
Cele, ambicje i problemy
Trudny/ łatwy klient, tacy którzy kupują od Ciebie z chęcią lub nie
Do jakiego celu klient używa Twojego produktuNa czym polega segmentacja klientów?Segmentacja klientów to praktyka polegająca na dzieleniu bazy klientów na grupy osób, które są podobne w pewien specyficzny sposób związany z marketingiem, takie jak wymienione wcześniej: wiek, płeć, zainteresowania i zwyczaje związane z wydatkami. Segmentacja klientów, nazywana również segmentacją konsumentów/kupujących, lub segmentacją rynku, obejmuje następujące procedury:

-Określanie, jakie dane zostaną zebrane i jak zostaną zebrane
-Zbieranie danych i integracja danych z różnych źródeł
-Opracowanie metod analizy danych dla segmentacji
-Ustanowienie efektywnej komunikacji pomiędzy odpowiednimi jednostkami biznesowymi (np. dział sprzedaży i obsługa klienta) na temat segmentacji
-Wdrażanie aplikacji w celu efektywnego radzenia sobie z danymi i reagowania na dostarczane przez nie informacje

Firmy stosujące segmentację klientów działają w ten sposób, że każdy klient jest inny. Działania marketingowe firmy byłyby lepiej realizowane, gdyby były skierowane do określonych, mniejszych grup z komunikatami, które dla tych właśnie konsumentów wydają się za stosowne i poprowadzą ich do zakupu (czyli naszego celu). Firmy mają także nadzieję na głębsze zrozumienie preferencji i potrzeb swoich klientów, mając na celu odkrycie, co dla każdego segmentu kupujących jest najbardziej wartościowe, aby dokładniej dostosować materiały marketingowe do tej grupy (ja określam to jako precyzyjna segmentacja).

segmentacja klientówŹródło EY


Segmentacja klientów polega na identyfikacji kluczowych cech wyróżniających, które dzielą klientów na grupy, które mogą być celem dla naszej strategii. Informacje takie jak dane demograficzne klientów (wiek, rasa, religia, płeć, wielkość rodziny, pochodzenie etniczne, dochód, poziom wykształcenia), geografia (gdzie mieszkają i pracują), psychografia (klasa społeczna, styl życia i cechy osobowości) i zachowanie (wydatki , konsumpcja, wykorzystanie i pożądane korzyści) są brane pod uwagę przy ustalaniu praktyk segmentacji klientów.


Umożliwiając firmom kierowanie reklam na określone grupy klientów, model segmentacji klientów pozwala na efektywną alokację zasobów marketingowych i maksymalizację możliwości sprzedaży krzyżowej (cross sale) i dodatkowej (upsell, additional sale). Gdy grupa klientów otrzymuje spersonalizowane wiadomości w ramach marketingu mix, który jest dostosowany do ich potrzeb. Łatwiej jest firmom wysłać klientom specjalne oferty zachęcające ich do kupowania większej ilości produktów. Segmentacja klientów może również poprawić obsługę klienta i pomóc w utrzymaniu lojalności i ciągłości klientów. Jako czynność o spersonalizowanym charakterze, materiały marketingowe wysyłane za pomocą segmentacji klientów są bardziej cenione i doceniane przez klienta, który je otrzymuje, w przeciwieństwie do bezosobowego przesyłania wiadomości, który nie uwzględnia historii zakupów ani żadnego rodzaju relacji z klientami.


Inne korzyści wynikające z segmentacji klientów to: wyprzedzanie konkurentów w określonych sekcjach rynku oraz identyfikowanie nowych produktów, którymi obecni lub potencjalni klienci mogą być zainteresowani, lub ulepszać produkty w celu spełnienia oczekiwań klientów.
Firmy nie tylko starają się podzielić swoich klientów na mierzalne segmenty zgodnie z ich potrzebami, zachowaniami czy demografią, ale także mają na celu określenie potencjału zysku każdego segmentu poprzez analizę jego wpływu na przychody i koszty. Segmentacja oparta na wartościach ocenia grupy klientów pod względem generowanych przychodów oraz kosztów nawiązywania i utrzymywania z nimi relacji. Pomaga także firmom określić, które segmenty są najbardziej i najmniej rentowne, aby mogły odpowiednio dostosować budżety marketingowe.


Segmentacja klientów może mieć ogromny wpływ na zarządzanie klientami, ponieważ dzieląc klientów na różne grupy, które mają podobne potrzeby, firma może wprowadzać różne produkty do każdej grupy i koncentrować się na tym, czego potrzebuje każdy klient w danym momencie. Duże lub małe, niszowe segmenty klientów mogą być ukierunkowane w zależności od zasobów lub potrzeb firmy. W marketingu B2B – business to business- czyli pomiędzy firmami- przedsiębiorstwa zajmują się tytułami pracy decydentów, sektorem przemysłowym, czy firma jest publiczna czy prywatna, na przykład jej wielkość, lokalizacja, wzorce zakupów i technologia. W marketingu B2C – business to consumer – czyli pomiędzy firmą a klientami- firmy interesują się profilami, postawami i stylami życia poszczególnych klientów.
Podejście do segmentacji klientów B2B obejmuje wyrównania pionowe i poziome. W segmentacji pionowej firmy wybierają określone branże, lub tytuły stanowisk, które prawdopodobnie uznają ich produkty za atrakcyjne, a następnie skupią działania marketingowe na tych segmentach, które według nich są najbardziej gotowe do zakupu. W segmentacji poziomej firmy po prostu koncentrują się na jednym stanowisku w szerokim zakresie branż i organizacji.


Kryteria segmentacji i jak grupować określone grupy

Docelowy klient musi wpaść w nasz cykl zakupowy, często określany jako lejek sprzedażowy. Skuteczna segmentacja m.in. pozwala dotrzeć do bardziej zainteresowanych grup i ogranicza koszty reklamy jeśli chcesz pozyskać nowe osoby. Nabywca najczęściej jest definiowany poprzez miejsce zamieszkania, dochód czy zainteresowania. Przy czym oczywiście istnieje jeszcze szereg innych zmiennych wpływających na proces segmentacji i podział klientów czy grup odbiorców.
Dzięki segmentacji wyodrębnienie staje się dużo prostsze i Ty możesz zwiększyć sprzedaż. Masz konkretne informacje o kliencie i następnie dostosowujesz działania marketingowe i sprzedażowe wobec zainteresowanych Twoim produktem lub usługą.
Podsumowując, celem segmentacji jest podział rynku tak aby dotrzeć w jak najtańszy sposób, do jak najbardziej zainteresowanych.

Jeśli również uważasz, że segmentacja klientów jest niezbędna, aby zarabiać więcej i chcesz ją przeprowadzić dobrze. Skontaktuj się już teraz
+48 790-768-482 info@rafalszrajnert.pl


segmentacja-klienta-grupowanie

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej