Badanie i segmentacja klientów, czyli jak przeprowadzić segmentację KRYTERIUM i wpływ marketingowy [przykłady, definicja]

7S McKinsey model
Model 7s McKinsey -co to? (organizacja i przedsiębiorstwo). Przykład, definicja.
2 kwietnia, 2024
Prokrastynacja czy lenistwo ?
Czym jest Prokrastynacja -przestań odkładać i odwlekać na później (nowa metoda)
2 kwietnia, 2024

Badanie i segmentacja klientów, czyli jak przeprowadzić segmentację KRYTERIUM i wpływ marketingowy [przykłady, definicja]

Segmentacja i badanie klientów

Segmentacja i badanie klientów

Segmentacja i badanie klientów
Segmentacja i badanie klientów

Badanie i segmentacja klientów

Segmentacja klientów pomaga zwiększyć dostosowanie oferty i sprzedaż w przedsiębiorstwie. W reklamie, tak jak to robi na przykład moja agencja marketingowa, stosuje segmentację reklam dostosowanych bezpośrednio dla danej grupy klientów. Dzięki temu jeśli handlujesz narzędziami budowlanymi to Twoją reklamę będą oglądać mężczyźni w odpowiednim wieku, a nie gimnazjalistki.

Co to jest segmentacja klientów? Definicja.

Segmentacja klientów definicja – to proces polegający na dzieleniu całej bazy klientów na mniejsze grupy o podobnych cechach i zachowaniach. Proces ten służy do zrozumienia potrzeb klientów i jest wykorzystywany do tworzenia skutecznych strategii marketingowych. Segmentacja klientów jest szczególnie przydatna dla przedsiębiorstw, które chcą zoptymalizować swoje kampanie marketingowe, zwiększyć sprzedaż i zminimalizować koszty.

segmentacja klientów

Segmentacja klientów- kryteria

Niektóre z kryteriów to:

 • Wiek, płeć
 • Demografia
 • Zainteresowania
 • Częstotliwość kupowania od Ciebie
 • Cele, ambicje i problemy
 • Trudny/ łatwy klient, tacy którzy kupują od Ciebie z chęcią lub nie
 • Do jakiego celu klient używa Twojego produktu

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Na czym polega segmentacja klientów?

Segmentacja klientów to praktyka polegająca na dzieleniu bazy klientów na grupy osób, które są podobne w pewien specyficzny sposób związany z marketingiem, takie jak wymienione wcześniej: wiek, płeć, zainteresowania i zwyczaje związane z wydatkami. Segmentacja klientów, nazywana również segmentacją konsumentów/kupujących, lub segmentacją rynku, obejmuje następujące procedury:

 • Określanie, jakie dane zostaną zebrane i jak zostaną zebrane
 • Zbieranie danych i integracja danych z różnych źródeł
 • Opracowanie metod analizy danych dla segmentacji
 • Ustanowienie efektywnej komunikacji pomiędzy odpowiednimi jednostkami biznesowymi (np. dział sprzedaży i obsługa klienta) na temat segmentacji
 • Wdrażanie aplikacji w celu efektywnego radzenia sobie z danymi i reagowania na dostarczane przez nie informacje

Firmy stosujące segmentację klientów działają w ten sposób, że każdy klient jest inny. Działania marketingowe firmy byłyby lepiej realizowane, gdyby były skierowane do określonych, mniejszych grup z komunikatami, które dla tych właśnie konsumentów wydają się za stosowne i poprowadzą ich do zakupu (czyli naszego celu).

Firmy mają także nadzieję na głębsze zrozumienie preferencji i potrzeb swoich klientów, mając na celu odkrycie, co dla każdego segmentu kupujących jest najbardziej wartościowe, aby dokładniej dostosować materiały marketingowe do tej grupy (ja określam to jako precyzyjna segmentacja).

segmentacja klientów
Źródło EY

Segmentacja klientów polega na identyfikacji kluczowych cech wyróżniających, które dzielą klientów na grupy, które mogą być celem dla naszej strategii. Informacje takie jak dane demograficzne klientów (wiek, rasa, religia, płeć, wielkość rodziny, pochodzenie etniczne, dochód, poziom wykształcenia), geografia (gdzie mieszkają i pracują), psychografia (klasa społeczna, styl życia i cechy osobowości) i zachowanie (wydatki , konsumpcja, wykorzystanie i pożądane korzyści) są brane pod uwagę przy ustalaniu praktyk segmentacji klientów.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Umożliwiając firmom kierowanie reklam na określone grupy klientów, model segmentacji klientów pozwala na efektywną alokację zasobów marketingowych i maksymalizację możliwości sprzedaży krzyżowej (cross sale) i dodatkowej (upsell, additional sale).

Gdy grupa klientów otrzymuje spersonalizowane wiadomości w ramach marketingu mix, który jest dostosowany do ich potrzeb. Łatwiej jest firmom wysłać klientom specjalne oferty zachęcające ich do kupowania większej ilości produktów.

Segmentacja klientów może również poprawić obsługę klienta i pomóc w utrzymaniu lojalności i ciągłości klientów. Jako czynność o spersonalizowanym charakterze, materiały marketingowe wysyłane za pomocą segmentacji klientów są bardziej cenione i doceniane przez klienta, który je otrzymuje, w przeciwieństwie do bezosobowego przesyłania wiadomości, który nie uwzględnia historii zakupów ani żadnego rodzaju relacji z klientami.

Inne korzyści wynikające z segmentacji klientów to: wyprzedzanie konkurentów w określonych sekcjach rynku oraz identyfikowanie nowych produktów, którymi obecni lub potencjalni klienci mogą być zainteresowani, lub ulepszać produkty w celu spełnienia oczekiwań klientów.

Jakie są segmenty klientów?

Segmenty klientów to grupy klientów, które są dzielone ze względu na charakterystyczne cechy, takie jak poziom dochodów, poziom wykształcenia, wiek, pochodzenie etniczne, lokalizacja, płeć, preferencje zakupowe i inne.

Segmentacja klientów pozwala firmom lepiej zrozumieć ich potrzeby i wybrać właściwą strategię marketingową, aby zwiększyć zasięg i poprawić konwersję.

Przykładowe segmenty klientów to: klienci B2B (business-to-business), klienci B2C (business-to-consumer), klienci instytucjonalni, klienci sektora publicznego, klienci detaliczni, klienci online, klienci indywidualni, klienci korporacyjni, klienci premium, klienci masowi, klienci lokalni, klienci zagraniczni, klienci młodzi i klienci starsi.

Firmy nie tylko starają się podzielić swoich klientów na mierzalne segmenty zgodnie z ich potrzebami, zachowaniami czy demografią, ale także mają na celu określenie potencjału zysku każdego segmentu poprzez analizę jego wpływu na przychody i koszty. Segmentacja oparta na wartościach ocenia grupy klientów pod względem generowanych przychodów oraz kosztów nawiązywania i utrzymywania z nimi relacji. Pomaga także firmom określić, które segmenty są najbardziej i najmniej rentowne, aby mogły odpowiednio dostosować budżety marketingowe.

Segmentacja klientów może mieć ogromny wpływ na zarządzanie klientami, ponieważ dzieląc klientów na różne grupy, które mają podobne potrzeby, firma może wprowadzać różne produkty do każdej grupy i koncentrować się na tym, czego potrzebuje każdy klient w danym momencie. Duże lub małe, niszowe segmenty klientów mogą być ukierunkowane w zależności od zasobów lub potrzeb firmy. W marketingu B2B – business to business- czyli pomiędzy firmami- przedsiębiorstwa zajmują się tytułami pracy decydentów, sektorem przemysłowym, czy firma jest publiczna czy prywatna, na przykład jej wielkość, lokalizacja, wzorce zakupów i technologia. W marketingu B2C – business to consumer – czyli pomiędzy firmą a klientami- firmy interesują się profilami, postawami i stylami życia poszczególnych klientów.

Podejście do segmentacji klientów B2B obejmuje wyrównania pionowe i poziome. W segmentacji pionowej firmy wybierają określone branże, lub tytuły stanowisk, które prawdopodobnie uznają ich produkty za atrakcyjne, a następnie skupią działania marketingowe na tych segmentach, które według nich są najbardziej gotowe do zakupu. W segmentacji poziomej firmy po prostu koncentrują się na jednym stanowisku w szerokim zakresie branż i organizacji.

Segmentacja klientów przykład

Segmentację klientów można przeprowadzić na podstawie wielu różnych cech, w tym wieku, pochodzenia etnicznego, dochodów, przynależności do grup społecznych, stylu życia, preferencji zakupowych i wielu innych.

Poniżej przedstawiono przykładowy podział na segmenty klientów:

 • Młodzi dorośli: w wieku od 18 do 34 lat, żyjący w dużych miastach, pracujący na pełny etat, którzy lubią wydawać pieniądze na rozrywkę i modę.
 • Rodziny z dziećmi: rodziny z dziećmi w wieku do 16 lat, o stałych dochodach, które lubią spędzać czas na świeżym powietrzu i wolą wydawać pieniądze na dobra trwałe.
 • Emeryci: ludzie w wieku powyżej 65 lat, z ograniczonymi dochodami, którzy cenią sobie wygodę i chętnie wydają pieniądze na produkty związane z zdrowiem i urodą.
 • Biznesmeni: ludzie w wieku od 25 do 55 lat, o wysokich dochodach, którzy skupiają się na produktach i usługach związanych z przedsiębiorczością i biznesem.

Segmentacja klientów rodzaje

Segmentacja klientów rodzaje:

 • 1. Segmentacja na podstawie demograficznych: wiek, płeć, wykształcenie, dochód, lokalizacja, itp.
 • 2. Segmentacja na podstawie cech osobowości: tendencje zakupowe, zainteresowania, styl życia, itp.
 • 3. Segmentacja na podstawie zachowań zakupowych: częstotliwość zakupów, wielkość zakupów, okresy zakupowe, itp.
 • 4. Segmentacja na podstawie preferencji produktowych: rodzaj produktu, marka, jakość, cena, itp.
 • 5. Segmentacja na podstawie kanałów: sklepy stacjonarne, internet, kanały dystrybucji, itp.

Jakie są najlepsze praktyki w zakresie zbierania danych niezbędnych do przeprowadzenia skutecznej segmentacji klientów?

Skuteczna segmentacja klientów wymaga precyzyjnego i aktualnego zbioru danych. Najlepsze praktyki obejmują regularne przeprowadzanie badań rynku, analizę zachowań zakupowych na stronach internetowych, wykorzystanie systemów CRM do gromadzenia danych o interakcjach z klientami oraz angażowanie klientów za pomocą ankiet i badań, które mogą dostarczyć cennych informacji o ich preferencjach i oczekiwaniach.

Jak firmy mogą wykorzystać segmentację klientów do personalizacji swoich działań marketingowych?

Dzięki segmentacji klientów firmy mogą tworzyć spersonalizowane kampanie marketingowe, które są dostosowane do konkretnych potrzeb i zainteresowań różnych grup klientów. Może to obejmować personalizację komunikatów e-mail, dostosowywanie ofert specjalnych, tworzenie zindywidualizowanych ścieżek zakupowych w sklepach internetowych czy targetowanie reklam w mediach społecznościowych.

W jaki sposób segmentacja klientów może pomóc firmom w identyfikacji nowych możliwości rynkowych?

Segmentacja pozwala firmom na głębsze zrozumienie różnorodności swojej bazy klientów i identyfikację niespełnionych potrzeb poszczególnych segmentów. Dzięki temu mogą one odkryć nowe nisze rynkowe, do których mogą skierować swoje produkty lub usługi, rozwijać nowe linie produktów spełniające specyficzne wymagania określonych grup klientów, a także dostosowywać swoją ofertę, aby lepiej odpowiadała na zmieniające się trendy i preferencje konsumentów.

Kryteria segmentacji i jak grupować określone grupy

Docelowy klient musi wpaść w nasz cykl zakupowy, często określany jako lejek sprzedażowy. Skuteczna segmentacja m.in. pozwala dotrzeć do bardziej zainteresowanych grup i ogranicza koszty reklamy jeśli chcesz pozyskać nowe osoby. Nabywca najczęściej jest definiowany poprzez miejsce zamieszkania, dochód czy zainteresowania.

Przy czym oczywiście istnieje jeszcze szereg innych zmiennych wpływających na proces segmentacji i podział klientów czy grup odbiorców.
Dzięki segmentacji wyodrębnienie staje się dużo prostsze i Ty możesz zwiększyć sprzedaż. Masz konkretne informacje o kliencie i następnie dostosowujesz działania marketingowe i sprzedażowe wobec zainteresowanych Twoim produktem lub usługą.

Podsumowując, celem segmentacji jest podział rynku tak aby dotrzeć w jak najtańszy sposób, do jak najbardziej zainteresowanych.


segmentacja-klienta-grupowanie

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Badanie i segmentacja klientów, czyli jak przeprowadzić segmentację KRYTERIUM i wpływ marketingowy [przykłady, definicja] 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)