Doskonały przykład -Model 5 sił Portera (łatwe do analizy)

Model 5 sił Portera

Model 5 sił Portera

Model 5 sił Portera

Model 5 sił Portera
Model 5 sił Portera
Czym jest 5 sił Portera?

Model Pięciu (5) Sił Portera, nazwany tak na cześć Michaela E. Portera, identyfikuje i analizuje pięć sił konkurencyjnych. Model określa się również jako „analiza strukturalna sektora”, „analiza pięcioczynnikowa”, czy „pięć sił konkurencji”. Jest jedną z metod analizy strategicznej (zob. wpis link plan strategiczny).
model analiza 5 sił portera
Siły kształtują każdą branżę, pomagają określić słabości i mocne strony sektora (sektor- grupa firm wytwarzająca produkty będące substytutami). Model 5 sił Portera dodatkowo precyzyjnie określa natężenie sił w sektorze ekonomicznym, lub segmencie rynkowym. Siły te to:

 • Siła przetargowa klientów / nabywców.
 • Siła przetargowa dostawców.
 • Konkurencja w branży, czyli rywalizacja wewnątrz sektora.
 • Potencjał pojawienia się nowych producentów / konkurentów.
 • Zagrożenie pojawienia się substytutów.


Model Portera można zastosować do każdego segmentu gospodarki, aby szukać rentowności i atrakcyjności.Pięć (5) Sił Portera to model analizy, który pomaga wyjaśnić, dlaczego różne gałęzie przemysłu są w stanie utrzymać różne poziomy rentowności.

model 5 sił portera analiza

Rozwinięcie 5 sił portera

Co należy zrobić przed analizą

Aby odpowiednio dokonać analizy 5 Sił Portera trzeba rozpocząć od zdefiniowania sektora, w którym przedsiębiorstwo ma funkcjonować. Musimy mieć na uwadze to, że sektor jest pojęciem węższym niż branża i oznacza grupę firm wytwarzających wyroby, będące substytutami, oraz sprzedające je na tym samym rynku.

Kiedy już zdefiniujemy sektor, to następnym krokiem jaki trzeba wykonać to określić jego wielkość, która najczęściej wyrażana jest jako suma rocznych obrotów wszystkich przedsiębiorstw sektora na danym rynku.

Ustalenie dokładnych danych w praktyce jest dosyć trudne, zwłaszcza jeśli analiza przeprowadzana jest samodzielnie. Sporo informacji jednak można znaleźć w internecie lub po prostu zastanowić się nad tym i określić wielkość sektora jako duży lub mały.

Następnym krokiem jest określenie dynamiki sektora. Czy producenci zawzięcie konkurują w tworzeniu coraz nowszych technologii czy produkty, które oferują, są do siebie podobne? Dynamika może być określana na przykład w przedziale od 1 do 5.

W celu zakończenia opisu otoczenia przedsiębiorstwa należy zastanowić się jeszcze nad fazą jego życia. Cykl życia sektora uwzględnia zarówno cykl życia produktu, jak i przedsiębiorstwa, a ponadto jest wzorowany na człowieku i składa się z następujących faz:

wprowadzenie, rozwój, dojrzałość, schyłek.

W poszczególnych fazach sektor charakteryzuje się różnymi cechami, przedstawionymi w tabeli poniżej:

Wprowadzenie -niepewność i ryzyko działalności,
-główne znaczenie technologii i innowacyjności,
-niskie bariery wejścia do sektora,
-ograniczona konkurencja,
– występowanie efektu krzywej; doświadczenia,
– ograniczony przepływ informacji,
– wysokie i zmienne ceny,
– działalność niedochodowa, ujemna płynność finansowa,
-duże potrzeby kapitałowe na finansowanie działalności.
Rozwój -szybko rosnący popyt,
-szybki wzrost rentowności (obniżenie kosztów jednostkowych i utrzymanie wysokiej ceny),
-wchodzenie na rynek nowych firm,
– wzrost konkurencji,
– gwałtowny spadek cen,
-działalność coraz bardziej zyskowna, nadal ujemna płynność finansowa,
-nadal duże potrzeby kapitałowe.
Dojrzałość -słabnący wzrost popytu nabywców,
– ostra walka konkurencyjna (też konkurencja międzynarodowa),
– duże znaczenie reklamy,
-obniżka cen,
-klienci bardziej wybredni,
-zwolnienie wzrostu zdolności produkcyjnych,
– konieczność doskonalenia technologii,
– spadek rentowności produkcji i handlu,
– kapitał wydatkowany na reinwestycje,
– spadek dochodu.
Schyłek– stagnacja rynku,
-sprzedaż na poziomie gwarantującym przetrwanie,
– opuszczanie sektora przez firmy,
-pozostanie kilku firm obsługujących rynek,
– omijanie konkurencji,
– wyprzedaż aktywów,
– niskie dochody, niewielka płynność finansowa, raczej ujemna,
-stabilizacja cen.

Konkurencja w branży, rywalizacja w sektorze

Znaczeniem tej siły jest liczba konkurentów i ich zdolność do stawiania zagrożenia. Im większa liczba konkurentów, wraz z liczbą równorzędnych produktów i usług, które oferują, tym konkurencja jest większa. Dodatkowo oceń cenę marketingu w sektorze. Im niższa tym większe zagrożenie, ponieważ reklama jest względnie niedroga, co zachęca podmioty.Nowi konkurenci


Nabywcy w przypadku nie otrzymania odpowiednio niskiej oferty, wyszukują z łatwością kontrofert konkurencji. Im mniej pieniędzy i czasu potrzebne jest, by wejść na nasz rynek i być skutecznym konkurentem, tym bardziej pozycja przedsiębiorstwa może zostać osłabiona.

Ocenić więc musimy bariery wejścia – są to czynniki ograniczające wejście przedsiębiorstwa do danego sektora. Wśród barier wejścia wymienia się m.in.:

 • korzyści skali, tj. minimalny rozmiar produkcji, który gwarantuje koszt jednostkowy wyrobu poniżej obowiązującej ceny rynkowej,
 • koszty zmiany dostawcy- czyli ile kosztuje rezygnacja z jednego dostawcy i wybór innego ,
 • brak dostępu do kanałów dystrybucji, co oznacza zbyt wysoki koszt, jaki trzeba ponieść, aby móc sprzedać swoje wyroby,
 • politykę państwa. polityka rzadowa, np. konieczność uzyskania koncesji lub zezwolenia (bariery formalne),
 • potrzebę posiadania wysoko wykwalifikowanego zespołu pracowników,
 • wysoki poziom technologiczny i związana z nim wysoka jakość wyrobów, co oznacza zbyt wysokie nakłady, jakie trzeba ponieść na rozwój technologii.
 • wymogi kapitałowe,
 • siła marek produktów,
 • dostęp do kanałów dystrybucji,
 • dostęp do technologii,
 • regulacje rządowe, np. kontyngenty (ograniczenia ilościowe),
 • oczekiwane działania odwetowe – przekonanie o silnym odwecie może odstraszać,
 • cena zapobiegająca wejściu,
 • doświadczenie

Istnienie różnorodnych barier wejścia jest zazwyczaj korzystne dla już działających w danym sektorze przedsiębiorstw (ogranicza konkurencję, przez co umożliwia osiągnięcie wyższych zysków) i niekorzystne dla konsumentów (ograniczona konkurencja wiąże się z wyższymi cenami lub innymi niedogodnościami dla klienta).

Sektor jest tym bardziej atrakcyjny, im bariery wejścia do niego są wyższe.

Bariery wejścia przykład:

Jeżeli chcemy konkurować z dużymi firmami dla przykładu kiedy jesteśmy firmą produkującą meble to po pierwsze określamy konkurentów: Swarzędz, IKEA, Forte, Kler, Oborniak, VOX czy Black Red & White. W tym przypadku bariery wejścia są bardzo duże: ogromne wymogi kapitałowe na zakup aktywów niezbędnych do wytwarzania mebli podobnych do ww. producentów, ekonomia skali produkcji – a to w przypadku ww. firm się liczy, duże firmy dysponują wielką siłą marek produktów, posiadają przeważnie swoje kanały dystrybucji – sklepy i salony firmowe, można oczekiwać ze strony dużych producentów silnych działań odwetowych w przypadku próby wejścia na rynek – np. obniżki cen, produkcję cechuje sezonowość – trzeba się umiejętnie wstrzelić w rynek Jeżeli chcemy natomiast stać się kolejną mała firmą meblarską to bariery wejścia są o wiele niższe (przez analogię).

Siła dostawców

Odnosi się do tego, jak łatwo dostawcy mogą podnieść ceny towarów i usług.
Im mniejsza liczba dostawców, tym bardziej firma jest od nich zależna. Dostawcy mają wtedy swobodę i łatwo ustalają ceny. Pod uwagę bierzemy dodatkowo stopień koncentracji sektora, uzależnienie jakości produktu finalnego od jakości wyrobu dostawcy, niepowtarzalność wyrobu, możliwość wytworzenia przez dostawcę wyrobu finalnego itp.

Siła klientów

W szczególności dotyczy to zdolności klientów do obniżania cen. Wpływ na to ma liczba kupujących, ich wielkość i łatwość przejścia klienta z jednej firmy do drugiej.

Zagrożenie substytutami

Produkty konkurencji, które mogą być stosowane zamiast produktów, lub usług naszej firmy, stanowią tutaj realne zagrożenie. Jeśli usługa lub produkt jest łatwa do skopiowania i zastąpienia wtedy występuje ryzyko. Do pojawienia się substytutów zachęca atrakcyjność sektora (dynamika sprzedaży i rentowność), bariery wejścia, szybkość zmian technologii, a także możliwości obrony dotychczasowych uczestników sektora na przykład poprzez walkę cenową.

Co to jest 6 siła Portera ?!

Nieoficjalnie, przez niektórych dodawana jest szósta siła Portera. Dokładnie chodzi o alianse strategiczne. Czyli uzupełnianie się produktów i usług. Jeśli pewna firma sprzedaje swój produkt, który to polepsza produkt innej firmy (komplementarny). Przykład to firm Intel, która sprzedaje procesory do laptopów (Microsoft-Windows).

Strategie Portera

Porter zaproponował trzy strategie radzenia sobie z obecną konkurencją:

 1. strategia odróżniania się od konkurencji – może polegać na budowaniu marki, oferowaniu nowych cech produktom, odróżnianiu się lepszą jakością produktu lub obsługi klienta, proponowaniu jakiejś wartości dodanej
 2. strategia przodownictwa kosztowego – poprzez obniżanie kosztów produkcji lub oferowania danej usługi, bez zmiany ceny można realizować większy zysk
 3. strategia niszy rynkowej – znalezienie takiego obszaru, w którym nie będziemy mieli konkurencji i w ten sposób będziemy mogli uzyskać wyższe ceny i wyższe marże.Model 5 sił Portera, przykład dla firmy Coca Cola

Poniżej znajduje się analiza 5 sił Portera firmy The Coca-Cola Company w odniesieniu do marki Coca-Cola.

Zagrożenie ze strony nowych uczestników / potencjalnych konkurentów: średnie

Bariery wejścia na rynek są stosunkowo niskie dla branży napojów. Nie ma żadnych kosztów przełączania się konsumenta z jednej formy na drugą i nie istnieje wymóg posiadania kapitału, aby to zrobić. Na rynku pojawia się coraz więcej nowych marek o podobnych cenach niż produkty Coca Coli.
Coca-Cola jest postrzegana nie tylko jako napój, ale także jako marka. Od dłuższego czasu posiada bardzo duży udział w rynku, a lojalni klienci nie są skłonni do próbowania nowej firmy.


Zagrożenie substytutem produktów: średnie do wysokiego

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów napojów: energetycznych, gazowanych, soki. Coca-cola tak naprawdę nie ma całkowicie unikalnego smaku. W ślepym teście(blind test) smaku ludzie nie mogą odróżnić Coca-Coli od Pepsi.

Siła przetargowa kupujących – klientów: niskie

Indywidualny nabywca nie wytwarzają siły do obniżenia ceny na Coca-Colę.
Duzi detaliści, tacy jak Tesco, mają siłę przetargową ze względu na dużą wielkość zamówienia, ale siła przetargowa zmniejsza się ze względu na lojalność konsumentów końcowych.


Siła przetargowa dostawców: niskie

Głównymi składnikami napoju bezalkoholowego są: woda gazowana, kwas fosforowy, substancja słodząca i kofeina. Dostawcy nie są skoncentrowani, ani zróżnicowani.
Coca-Cola jest prawdopodobnie dużym lub największym klientem któregokolwiek z tych dostawców. Więc dyktuje warunki.

Rywalizacja wśród istniejących firm- konkurencja w branży: wysokie

Obecnie głównym konkurentem jest Pepsi, który ma również szeroką gamę produktów napojów pod swoją marką. Zarówno Coca-Cola, jak i Pepsi są dominującymi napojami gazowanymi i mocno angażują się w sponsorowanie imprez i zajęć plenerowych.
Na rynku pojawiają się inne popularne marki napojów gazowanych, takie jak Dr. Pepper, ze względu na ich wyjątkowe smaki, natomiast nie osiągnęły sukcesu, którym cieszył się Pepsi lub Coca-Cola.I co dalej?

Analiza pięciu (5) sił Portera to wspaniałe narzędzie na początku pracy. Osobiście, po sporządzeniu rozkładu sił sektora zawsze używam dodatkowych modeli. W praktyce często można spotkać się z kilkoma argumentami przeciwko tej koncepcji. Po pierwsze mówi się, że konkurenci, dostawcy i kupujący nie są związani ze sobą, nie kontaktują się i nie współdziałają. Po drugie nie wszystkie siły mają jednakową moc.

Jeśli potrzebujesz analizę- model 5 sił Portera, lub inną zadzwoń
Zapraszamy po ofertę szkoleń i mentoring
+48 790-768-482
info@rafalszrajnert.pl

PS.
Koniecznie odwiedź nasz SKLEP

no-repeat;center top;;
auto

mgr Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Po pierwsze, wreszcie ruszył długo wyczekiwany kanał YouTube! Link: https://www.youtube.com/channel/UCp3v4HZdCe_U1TBdjtrPnVQ/videos

Po drugie, darmowy raport! ZOBACZ JAK ZWIĘKSZYLIŚMY RUCH NASZEGO KLIENTA O 326%!

Zapisz się na newsletter e-mail i pobierz darmowy raport.

Po pierwsze, wreszcie ruszył długo wyczekiwany kanał YouTube! Link: https://www.youtube.com/channel/UCp3v4HZdCe_U1TBdjtrPnVQ/videos Po drugie, darmowy raport! ZOBACZ JAK ZWIĘKSZYLIŚMY RUCH NASZEGO KLIENTA O 326%! Zapisz się na newsletter e-mail i pobierz darmowy raport.