techniki uczenia się
Kurs szybkiej nauki online, czyli jak się uczyć szybko, efektywnie i przyjemnie [efektywna nauka, kurs efektywnej nauki]
22 grudnia, 2022
lista błędów poznawczych
Lista błędów poznawczych (heurystyk- Cognitive Bias CODEX) Prawie 300!
22 grudnia, 2022

Model 5 sił Portera. Analiza atrakcyjności sektora metodą pięciu wejść na rynek (przykłady, definicja)

Model 5 sił Portera. Analiza atrakcyjności sektora metodą pięciu wejść na rynek (przykłady, definicja) 2
Rafał Szrajnert marketing reklama pozycjonowanie seo sem
Rafał Szrajnert - Biznes, psychologia, życie
Model 5 sił Portera. Analiza atrakcyjności sektora metodą pięciu wejść na rynek (przykłady, definicja)
Loading
/

Jak znaleźć opłacalną branżę. Model 5 sił Portera (aktualne przykłady)

model 5 sił portera

Wiele osób ma problem żeby właściwie określić branżę w której chcą działać, lub już działają.

Jest takie powiedzenie:

Jak nie znasz wroga, to nie znasz siebie.

Zaraz pokażę jak analiza strukturalna sektora, znana jako model 5 sił portera może to zmienić.

MEGA SKUTECZNY KURS, dzięki któremu nauczysz się pisać reklamy i zwiększysz zyski.

Kliknij w obrazek poniżej:

Jak napisać reklamę

Spis treści

Rozdział 1

Co to jest 5 sił Portera?

Model 5 sił Portera. Analiza atrakcyjności sektora metodą pięciu wejść na rynek (przykłady, definicja) 5

Michael Porter jest cytowany, aż po dziś dzień za swój model sektorowy.

Bez zbędnego przedłużania, poniżej wyjaśnienie:

Czym jest model 5 sił Portera? Definicja.

Model Pięciu (5) Sił Portera, nazwany tak na cześć Michaela E. Portera, identyfikuje, a następnie analizuje pięć sił konkurencyjnych.

Model określa się również jako „analiza strukturalna sektora”, „analiza pięcioczynnikowa”, czy „pięć sił konkurencji”. Jest jedną z metod analizy strategicznej (zob. wpis link plan strategiczny).

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.


model analiza 5 sił portera
Siły kształtują każdą branżę, pomagają określić słabości i mocne strony sektora (sektor- grupa firm wytwarzająca produkty będące substytutami, czyli zamiast jednego możemy użyć drugi, cola i pepsi.).

Model 5 sił Portera dodatkowo precyzyjnie określa natężenie sił w sektorze ekonomicznym, lub segmencie rynkowym. Siły te to:

 • Siła przetargowa klientów / nabywców.
 • Siła przetargowa dostawców.
 • Konkurencja w branży, czyli rywalizacja wewnątrz sektora.
 • Potencjał pojawienia się nowych producentów / konkurentów.
 • Zagrożenie pojawienia się substytutów.
Model 5 sił Portera
Model 5 sił Portera

Model Portera można zastosować do każdego segmentu gospodarki, aby szukać rentowności i atrakcyjności.Pięć (5) Sił Portera to model analizy, który pomaga wyjaśnić, dlaczego różne gałęzie przemysłu są w stanie utrzymać różne poziomy rentowności.


Analiza strukturalna sektora

Natomiast czym jest analiza strukturalna sektora?

Nie zaskoczę Was.

Jest to to samo co model 5 portera tylko pod inną nazwą.

Zgodnie z wiki:

Analiza strukturalna sektora (analiza pięciu sił Portera, model pięciu sił Portera) – metoda analizy i oceny natężenia sił konkurencyjnych w sektorze ekonomicznym lub segmencie rynkowym, opracowana i opisana przez Michaela Portera w 1979 roku.

Rozdział 2

Jak przeprowadza się analizę Portera

model portera

Profesjonaliści w przeciwieństwie do amatorów są zawsze przygotowani do swojej pracy.

I dotyczy to także biznesu.

Więc jak się przygotować do analizy sektora?

Co należy zrobić przed analizą portera

Aby odpowiednio dokonać analizy 5 Sił Portera trzeba rozpocząć od zdefiniowania sektora, w którym przedsiębiorstwo ma funkcjonować.

Musimy mieć na uwadze to, że sektor jest pojęciem węższym niż branża i oznacza grupę firm wytwarzających wyroby, będące substytutami, oraz sprzedające je na tym samym rynku.

Kiedy już zdefiniujemy sektor, to następnym krokiem jaki trzeba wykonać to określić jego wielkość, która najczęściej wyrażana jest jako suma rocznych obrotów wszystkich przedsiębiorstw sektora na danym rynku.

Ustalenie dokładnych danych w praktyce jest dosyć trudne, zwłaszcza jeśli analiza przeprowadzana jest samodzielnie. Sporo informacji jednak można znaleźć w internecie lub po prostu zastanowić się nad tym i określić wielkość sektora jako duży lub mały.

Następnym krokiem jest określenie dynamiki sektora. Czy producenci zawzięcie konkurują w tworzeniu coraz nowszych technologii czy produkty, które oferują, są do siebie podobne?

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Dynamika może być określana na przykład w przedziale od 1 do 5.

W celu zakończenia opisu otoczenia przedsiębiorstwa należy zastanowić się jeszcze nad fazą jego życia. Cykl życia sektora uwzględnia zarówno cykl życia produktu, jak i przedsiębiorstwa, a ponadto jest wzorowany na człowieku i składa się z następujących faz:

 • wprowadzenie,
 • rozwój,
 • dojrzałość,
 • schyłek.

W poszczególnych fazach sektor charakteryzuje się różnymi cechami, przedstawionymi w tabeli poniżej:

Wprowadzenie -niepewność i ryzyko działalności,
-główne znaczenie technologii i innowacyjności,
-niskie bariery wejścia do sektora,
-ograniczona konkurencja,
– występowanie efektu krzywej; doświadczenia,
– ograniczony przepływ informacji,
– wysokie i zmienne ceny,
– działalność niedochodowa, ujemna płynność finansowa,
-duże potrzeby kapitałowe na finansowanie działalności.
Rozwój -szybko rosnący popyt,
-szybki wzrost rentowności (obniżenie kosztów jednostkowych i utrzymanie wysokiej ceny),
-wchodzenie na rynek nowych firm,
– wzrost konkurencji,
– gwałtowny spadek cen,
-działalność coraz bardziej zyskowna, nadal ujemna płynność finansowa,
-nadal duże potrzeby kapitałowe.
Dojrzałość -słabnący wzrost popytu nabywców,
– ostra walka konkurencyjna (też konkurencja międzynarodowa),
– duże znaczenie reklamy,
-obniżka cen,
-klienci bardziej wybredni,
-zwolnienie wzrostu zdolności produkcyjnych,
– konieczność doskonalenia technologii,
– spadek rentowności produkcji i handlu,
– kapitał wydatkowany na reinwestycje,
– spadek dochodu.
Schyłek– stagnacja rynku,
-sprzedaż na poziomie gwarantującym przetrwanie,
– opuszczanie sektora przez firmy,
-pozostanie kilku firm obsługujących rynek,
– omijanie konkurencji,
– wyprzedaż aktywów,
– niskie dochody, niewielka płynność finansowa, raczej ujemna,
-stabilizacja cen.

Konkurencja w branży, rywalizacja w sektorze

Znaczeniem tej siły jest liczba konkurentów i ich zdolność do stawiania zagrożenia. Im większa liczba konkurentów, wraz z liczbą równorzędnych produktów i usług, które oferują, tym konkurencja jest większa.

Dodatkowo oceń cenę marketingu w sektorze. Im niższa tym większe zagrożenie, ponieważ reklama jest względnie niedroga, co zachęca podmioty.


Bariery wejścia

Ocenić więc musimy bariery wejścia – są to czynniki ograniczające wejście przedsiębiorstwa do danego sektora. Wśród barier wejścia wymienia się m.in.:

 • korzyści skali, tj. minimalny rozmiar produkcji, który gwarantuje koszt jednostkowy wyrobu poniżej obowiązującej ceny rynkowej,
 • koszty zmiany dostawcy- czyli ile kosztuje rezygnacja z jednego dostawcy i wybór innego,
 • brak dostępu do kanałów dystrybucji, co oznacza zbyt wysoki koszt, jaki trzeba ponieść, aby móc sprzedać swoje wyroby,
 • politykę państwa. polityka rządowa, np. konieczność uzyskania koncesji lub zezwolenia (bariery formalne),
 • potrzebę posiadania wysoko wykwalifikowanego zespołu pracowników,
 • wysoki poziom technologiczny i związana z nim wysoka jakość wyrobów, co oznacza zbyt wysokie nakłady, jakie trzeba ponieść na rozwój technologii.
 • wymogi kapitałowe,
 • siła marek produktów,
 • dostęp do kanałów dystrybucji,
 • dostęp do technologii,
 • regulacje rządowe, np. kontyngenty (ograniczenia ilościowe),
 • oczekiwane działania odwetowe – przekonanie o silnym odwecie może odstraszać,
 • cena zapobiegająca wejściu,
 • doświadczenie

Istnienie różnorodnych barier wejścia jest zazwyczaj korzystne dla już działających w danym sektorze przedsiębiorstw (ogranicza konkurencję, przez co umożliwia osiągnięcie wyższych zysków) i niekorzystne dla konsumentów (ograniczona konkurencja wiąże się z wyższymi cenami lub innymi niedogodnościami dla klienta).

Sektor jest tym bardziej atrakcyjny, im bariery wejścia do niego są wyższe.

Bariery wejścia przykład:

Jeżeli chcemy konkurować z dużymi firmami dla przykładu kiedy jesteśmy firmą produkującą meble to po pierwsze określamy konkurentów: Swarzędz, IKEA, Forte, Kler, Oborniak, VOX czy Black Red & White.

W tym przypadku bariery wejścia są bardzo duże: ogromne wymogi kapitałowe na zakup aktywów niezbędnych do wytwarzania mebli podobnych do ww. producentów, ekonomia skali produkcji

– a to w przypadku ww. firm się liczy, duże firmy dysponują wielką siłą marek produktów, posiadają przeważnie swoje kanały dystrybucji – sklepy i salony firmowe, można oczekiwać ze strony dużych producentów silnych działań odwetowych w przypadku próby wejścia na rynek – np. obniżki cen.

Pamiętać też trzeba, że jeśli produkcję cechuje sezonowość:

– trzeba się umiejętnie wstrzelić w rynek.

Jeżeli chcemy natomiast stać się kolejną mała firmą meblarską to bariery wejścia są o wiele niższe (przez analogię).


Siła dostawców

Odnosi się do tego, jak łatwo dostawcy mogą podnieść ceny towarów i usług.
Im mniejsza liczba dostawców, tym bardziej firma jest od nich zależna.

Dostawcy mają wtedy swobodę i łatwo ustalają ceny.

Pod uwagę bierzemy dodatkowo stopień koncentracji sektora, uzależnienie jakości produktu finalnego od jakości wyrobu dostawcy, niepowtarzalność wyrobu, możliwość wytworzenia przez dostawcę wyrobu finalnego itp.


Siła klientów

W szczególności dotyczy to zdolności klientów do obniżania cen. Wpływ na to ma liczba kupujących, ich wielkość i łatwość przejścia klienta z jednej firmy do drugiej.


Zagrożenie substytutami

Produkty konkurencji, które mogą być stosowane zamiast produktów, lub usług naszej firmy, stanowią tutaj realne zagrożenie. Jeśli usługa lub produkt jest łatwa do skopiowania i zastąpienia wtedy występuje WYSOKIE ryzyko.

Do pojawienia się substytutów zachęca atrakcyjność sektora (dynamika sprzedaży i rentowność), bariery wejścia, szybkość zmian technologii, a także możliwości obrony dotychczasowych uczestników sektora na przykład poprzez walkę cenową.


Co to jest 6 siła Portera ?!

Nieoficjalnie, przez niektórych dodawana jest szósta siła Portera. Dokładnie chodzi o alianse strategiczne. Czyli uzupełnianie się produktów i usług.

Jeśli pewna firma sprzedaje swój produkt, który to polepsza produkt innej firmy (komplementarny). Przykład to firm Intel, która sprzedaje procesory do laptopów (Microsoft-Windows).

Rozdział 3

Strategie jak używać model Portera + infografika

Model 5 sił Portera. Analiza atrakcyjności sektora metodą pięciu wejść na rynek (przykłady, definicja) 6

Istnieją 3 bardzo dobrze działające strategie jak używać model 5 portera.

Jako ciekawostka, jeśli któraś wydaje Ci się ciekawa to daj znać w komentarzach.

Zapraszam do dyskusji i odpowiadam na każdy!

Strategie 5 Portera

Porter zaproponował trzy strategie radzenia sobie z obecną konkurencją:

 1. strategia odróżniania się od konkurencji – może polegać na budowaniu marki, oferowaniu nowych cech produktom, odróżnianiu się lepszą jakością produktu lub obsługi klienta, proponowaniu jakiejś wartości dodanej
 2. strategia przodownictwa kosztowego – poprzez obniżanie kosztów produkcji lub oferowania danej usługi, bez zmiany ceny można realizować większy zysk
 3. strategia niszy rynkowej – znalezienie takiego obszaru, w którym nie będziemy mieli konkurencji i w ten sposób będziemy mogli uzyskać wyższe ceny i wyższe marże.

Zainteresowanych tą strategią, po przeczytaniu tego wpisu odsyłam do mojego blogu i do wpisu pod tytułem strategia błękitnego oceanu, który dotyczy właśnie niszy rynkowej. Jak ją znaleźć i wycisnąć jak najwięcej, jak taką soczystą cytrynę.

Model 5 sił Portera. Analiza atrakcyjności sektora metodą pięciu wejść na rynek (przykłady, definicja) 7

Chcesz wykorzystać infografikę? Skopiuj ten kod i umieść na swojej stronie, blogu etc.:

<a href=”https://www.rafalszrajnert.pl/model-5-sil-portera/” target=”_blank”>
<img src=”https://www.rafalszrajnert.pl/wp-content/uploads/2021/02/model-5-sil-portera1-scaled.jpg”
style=”max-width:100%” alt=”model 5 sił portera” /></a><p>źródło: https://www.rafalszrajnert.pl/model-5-sil-portera/</p>

Rozdział 4

5 sił Portera przykłady

5 portera

Ci z was którzy mnie znają wiedzą że chwalę teorię, ale jestem zwolennikiem szybkiego przechodzenia do działania.

Także omówmy działanie analizy portera i przykłady z nią związane.

Model 5 sił Portera, przykład dla firmy Coca Cola

Poniżej znajduje się analiza 5 sił Portera firmy The Coca-Cola Company w odniesieniu do marki Coca-Cola.

Zagrożenie ze strony nowych uczestników / potencjalnych konkurentów: średnie

Bariery wejścia na rynek są stosunkowo niskie dla branży napojów.

Nie ma żadnych kosztów przełączania się konsumenta z jednej formy na drugą i nie istnieje wymóg posiadania kapitału, aby to zrobić. Na rynku pojawia się coraz więcej nowych marek o podobnych cenach niż produkty Coca Coli.

Coca-Cola jest postrzegana nie tylko jako napój, ale także jako marka. Od dłuższego czasu posiada bardzo duży udział w rynku, a lojalni klienci nie są skłonni do próbowania nowej firmy.

Zagrożenie substytutem produktów: średnie do wysokiego

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów napojów: energetycznych, gazowanych, soki. Coca-cola tak naprawdę nie ma całkowicie unikalnego smaku. W ślepym teście(blind test) smaku ludzie nie mogą odróżnić Coca-Coli od Pepsi.

Siła przetargowa kupujących – klientów: niskie

Indywidualny nabywca nie wytwarzają siły do obniżenia ceny na Coca-Colę.

Duzi detaliści, tacy jak Tesco, mają siłę przetargową ze względu na dużą wielkość zamówienia, ale siła przetargowa zmniejsza się ze względu na lojalność konsumentów końcowych.

Siła przetargowa dostawców: niskie

Głównymi składnikami napoju bezalkoholowego są: woda gazowana, kwas fosforowy, substancja słodząca i kofeina.

Dostawcy nie są skoncentrowani, ani zróżnicowani.
Coca-Cola jest prawdopodobnie dużym lub największym klientem któregokolwiek z tych dostawców. Więc dyktuje warunki.

Rywalizacja wśród istniejących firm- konkurencja w branży: wysokie

Obecnie głównym konkurentem jest Pepsi, który ma również szeroką gamę produktów napojów pod swoją marką.

Zarówno Coca-Cola, jak i Pepsi są dominującymi napojami gazowanymi i mocno angażują się w sponsorowanie imprez i zajęć plenerowych.

Na rynku pojawiają się inne popularne marki napojów gazowanych, takie jak Dr. Pepper, ze względu na ich wyjątkowe smaki, natomiast nie osiągnęły sukcesu, którym cieszył się Pepsi lub Coca-Cola.

Zarówno ocena atrakcyjności, jak i groźba jako siła przetargowa nabywców czy wejście nowych konkurentów są ważne w analizie Musisz sprawdzić wszystkie pięć czynników aby mieć realny obraz sytuacji.


I co dalej?

Analiza pięciu (5) sił Portera to wspaniałe narzędzie na początku pracy. Osobiście, po sporządzeniu rozkładu sił sektora zawsze używam dodatkowych modeli.

W praktyce często można spotkać się z kilkoma argumentami przeciwko tej koncepcji.

Po pierwsze mówi się, że konkurenci, dostawcy i kupujący nie są związani ze sobą, nie kontaktują się i nie współdziałają.

Po drugie nie wszystkie siły mają jednakową moc.


I to już koniec!

Wiesz jak wypromować bloga!

Teraz…

Zachęcam do podzielenia się swoimi opiniami i doświadczeniem w komentarzach.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Model 5 sił Portera. Analiza atrakcyjności sektora metodą pięciu wejść na rynek (przykłady, definicja) 8

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Jak opisać 5 sił Portera?

Na analizę otoczenia firmy metodą Portera składa się 5 sił:
-siła przetargowa dostawców.
-siła przetargowa nabywców.
-natężenie walki konkurencyjnej wewnątrz sektora.
-groźba pojawienia się nowych producentów.
-groźba pojawienia się substytutów.

Co decyduje o atrakcyjności sektora?

Atrakcyjność sektora decyduje o udziałach akcjonariuszy, możliwościach inwestycyjnych i perspektywach wzrostu wyników w przyszłości. Można wymienić kilka czynników, które decydują o atrakcyjności sektora, takich jak siła konkurencji, dostęp do nowych technologii, wsparcie finansowe z zewnątrz, długoterminowe trendy wielkości rynku, regulacje dotyczące danej branży i perspektywy wzrostu dochodów.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)