Otoczenie przedsiębiorstwa. Makrootoczenie i mikrootoczenie. [czynniki rynkowe]

Jeśli nie lubisz szefa i zamierzasz odejść z pracy
Dobry szef Zły szef. Jak się zachować kiedy nie lubisz swojego przełożonego i lidera?
7 lutego, 2018
Konkurencja
Nieuczciwa Konkurencja, a uczciwy konsument [ochrona interesów]
4 czerwca, 2018

Otoczenie przedsiębiorstwa. Makrootoczenie i mikrootoczenie. [czynniki rynkowe]

Otoczenie przedsiębiorstwa

Otoczenie przedsiębiorstwa

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Dlaczego przedsiębiorcy, firmy i organizacje muszą cyklicznie badać swoje otoczenie (otoczenie przedsiębiorstwa)?

 • ze względu na jego zmienność (zmienność otoczenia)
 • pojawiające się nowe możliwości
 • pojawiające się nowe zagrożenia
 • pojawiające się nowe wyzwania
 • pojawiające się nowe potrzeby


Otoczenie przedsiębiorstwa, inaczej otoczenie organizacji:


Co to?
Otoczenie przedsiębiorstwa, czyli otoczenie organizacji jest to całokształt zjawisk, instytucji i procesów kształtujących jego stosunki wymienne, możliwości sprzedaży, zakresy działania i perspektywy rozwojowe. Zbiór zewnętrznych podmiotów i sił, które oddziałowywują na możliwości rozwojowe oraz na utrzymywanie udanych transakcji z nabywcami.

Otoczenie przedsiębiorstwa (środowisko) dzielimy na:


Makrootoczenie

(otoczenie ogólne, dalsze, przedmiotowe), na które pojedyncze przedsiębiorstwo nie ma wpływu i musi się do niego dostosowywać; obejmuje duże siły społeczne oddziałujące na wszystkie podmioty z mikrootoczenia. Należy do nich m.in.: ekonomiczny, techniczny, socjokulturowy, prawno-polityczny, międzynarodowy. Poniżej wymieniono i opisano niezbędne czynniki.

Otoczenie przedsiębiorstwa dalsze (makrootoczenie)


 • czynniki demograficzne
 • czynniki ekonomiczne
 • czynniki naturalne
 • czynniki techniczno-technologiczne
 • czynniki polityczno-prawne
 • czynniki „socjo”, kulturowe i społeczne

Czynniki demograficzne:


Liczba ludności, struktura ludności, wiek, poziom wykształcenia, poziom zamożności, migracja ludności, cechy charakterystyczne dla danego regionu. Mają one wszystkie wpływ na otoczenie przedsiębiorstwa.

Czynniki ekonomiczne, inaczej analiza siły nabywczej uzależnionej od:

Poziomu realnego dochodu i sposobu jego podziału, struktury i poziomu cen za produkty, materialne i usługi, skłonności do oszczędzania, stanu zadłużenia, dostępności kredytów i ich oprocentowania, tempa inflacji, polityki celnej, podatkowej.

Czynniki naturalne:


Klimat i ukształtowanie powierzchni, skutki efektu cieplarnianego i dziury ozonowej, zasoby surowcowe: nieograniczone (powietrze, woda), jak i te ograniczone odnawialne (żywność i lasy), również ograniczone nieodnawialne (złoża surowców). Poza tym doliczyć należy rosnący koszt energii, wzrastający poziom zanieczyszczeń, rola ruchów ekologicznych.i nastawienie rządu na rzecz ochrony środowiska.

Czynniki techniczno-technologiczne:


Postęp w technice i technologii, wielkość budżetu przeznaczana na badania i rozwój, nieograniczone możliwości innowacji, zagrożenia ze strony nauki, epokowe odkrycia, wątpliwe osiągnięcia.

Czynniki polityczno-prawne:


System prawny (regulacje,przepisy prawne i sprzeczności w przepisach), instytucje rządowe i parlamentarne (ich wpływ na kodyfikację prawa), grupy nacisku (lobby i pozostałe grupy interesu).

Czynniki kulturowe, społeczne:


Niezmienność podstawowych przekonań i wartości, kształtowanie światopoglądu przez szkołę, kościół, instytucje rządowe, kultura narodu zbiorem subkultur, poszanowanie tradycji, postrzeganie siebie i innych, dążność do samorealizacji, tolerancja, język, religia, instytucje kulturalne.

Prawidłowości w otoczeniu dalszym:


Czynniki otoczenia demograficznego, kulturowego i ekonomicznego wpływają na postępowanie konsumentów na rynku, czynniki otoczenia polityczno-prawnego, postęp techniczno-technologiczny i konkurencja wpływają na postępowanie przedsiębiorstwa na rynku, czynniki otoczenia polityczno-prawnego są zmieniane i regulowane przez państwo jako podmiot interwencjonizmu na rynku.

Reakcje przedsiębiorstwa na otoczenie mogą przebiegać w sposób:


 • stabilny, nastawiony na ponowne wykorzystywanie czynników, które zapewniły dotychczasowe powodzenie,
 • reaktywny wykorzystujący pewne elementy zmian, lecz bez rezygnowania z dotychczasowych doświadczeń,
 • antycypujący możliwe do przewidzenia szanse i zagrożenia oraz przystosowanie do nich przedsiębiorstwa,
 • odkrywczy poszukujący nowych zjawisk i możliwości dla tworzenia innowacyjnych sposobów postępowania,
 • kreatywny dla odkrywania i wykorzystywania nieznanych dotąd możliwości tworzenia produktów i zdobywania dla nich rynku
Mikrootoczenie

(otoczenie celowe, bliższe, podmiotowe), w którym działa i na które może oddziaływać. Obejmuje podmioty z bezpośredniego otoczenia firmy wpływające na jej możliwości obsługi rynków. Obejmuje ono: dostawców, konkurentów, regulatorów, klientów, siłę roboczą, właścicieli i sojuszników strategicznych. Poniżej wymieniono i opisano bardziej szczegółowo te elementy.

Elementy otoczenia przedsiębiorstwa bliższego:


 • dostawcy – przedsiębiorstwa bądź osoby fizyczne dostarczające zasoby potrzebne firmie do realizacji prowadzonej działalności, nabywcy – ostateczni odbiorcy przedsiębiorstwa
 • sojusznicy strategiczni, pośrednicy – firmy wspierające działalność przedsiębiorstwa, głównie w promocji, dystrybucji i sprzedaży produktów finalnym odbiorcom
 • konkurenci – wszystkie firmy wytwarzające te same produkty albo substytuty lub działające w tym samym segmencie rynku


 • Do następnego razu RS
  Czy już wiesz, że mamy nowe produkty w zakładce sklep również szkolenie i pomoc w nauce tego czym jest otoczenie przedsiębiorstwa.

Otoczenie bliższe, mikrootoczenie przedsiębiorstwa i otoczenie dalsze, czyli makrootoczenie

Dobra strategia uwzględnia rozwój technologiczny biorąc pod uwagę czynnik konkurencyjny i gospodarczy. Analiza makrootoczenia ma olbrzymi pośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w stosunku do naszej działalności gospodarczej. Definicja jest prosta. Rozwój i ekspansja. Musimy umieć dostosować przekaz i marketing pod sprzedaż, aby wywierać pożądany efekt. Bo przecież sprzedaż naszych towarów to priorytet dla organizacji. Każde przedsiębiorstwo i każda firma musi współpracować aby przetrwać.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rafalszr/domains/rafalszrajnert.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 286
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej