Diagnosta laboratoryjny -jak zostać diagnostą laboratoryjnym (praca, zarobki, studia)

Six Sigma
Six Sigma, a lean sixsigma (kompendium!)- doskonalenie procesów, metodyka i szkolenie
16 grudnia, 2022
Jak być lubianym?
Jak być lubianym przez współpracowników i inne osoby. Zrealizuj marzenia, to warto zobaczyć!
16 grudnia, 2022

Diagnosta laboratoryjny -jak zostać diagnostą laboratoryjnym (praca, zarobki, studia)

diagnosta laboratoryjny
Diagnosta laboratoryjny -jak zostać diagnostą laboratoryjnym (praca, zarobki, studia) 1

Jak zostać diagnostą laboratoryjnym

Na początek bardzo dobry film na kanale, a po nim konkretne informacje z całej grupy zagadnień –diagnosta laboratoryjny, przepisy, ustawy, dokumenty, praca i inne.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Kim jest diagnosta laboratoryjny?

Zgodnie z ustawą o diagnostyce laboratoryjnej, osobą uprawnioną do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium jest:

 • diagnosta laboratoryjny
 • osoba posiadająca tytuł zawodowy lekarza i prawo wykonywania zawodu lekarza oraz wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, o których mowa wart. 2, uzyskane w ramach specjalizacji, o której mowa wart. 16ust. 1ustawy z dnia 5grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2019r. poz. 537 i 577) lub posiadająca umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny, o których mowa w art.17 ust.1 tej ustawy

O czym mówi wspomniany wyżej art 2?

 1. badania laboratoryjne, mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych;
 2. mikrobiologiczne badania laboratoryjne płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych;
 3. działania zmierzające do ustalenia zgodności tkankowej;
 4. wykonywanie oceny jakości i wartości diagnostycznej badań, o których mowa w pkt 1–3, oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań;
 5. działalność naukową i dydaktyczną prowadzoną w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Zaś o czym mówi wspomniany także art 17 ust.1?

Laboratorium jest zakładem leczniczym podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219oraz z 2019 r. poz. 492).

Jak widać odwołuje on nas do kolejnej ustawy, zamieszczam do niej link w sekcji: Diagnosta laboratoryjny, działalność lecznicza, laboratorium- czyli dokumenty które warto znać. Która znajduje się na końcu tego artykułu.

Istnieje kilka możliwości, aby rozpocząć pracę w zawodzie diagnosty laboratoryjnego.

Pierwszą możliwością jest ukończenie studiów wyższych na uczelni, która oferuje studentom kształcenie na kierunku€ž analityka medyczna (art 6a ust.1 pkt 2)€. Wymagany jest tytuł minimum licencjata, lub tytuł zawodowy technika analityki medycznej. Na studiach prowadzone są zajęcia m. in. z anatomii, fizjologii, histologii, patofizjologii, propedeutyki medycyny, biologi i genetyki, hematologii laboratoryjnej, cytologii klinicznej, serologii grup krwi i transfuzjologii, techniki pobierania materiału, diagnostyki parazytologicznej i prawa medycznego.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Drugą możliwością jest ukończenie studiów wyższych na kierunku €žbiologia€, €žfarmacja€, chemia€ lub €žbiotechnologia€ (po których ukończeniu uzyskuje się tytuł magistra lub magistra inżyniera) albo studiów weterynaryjnych (po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł lekarza weterynarii)- art 7 ust.1 pkt 2. Dodatkowo należy odbyć kształcenie podyplomowe, kończące się egzaminem. Zamiast szkolenia podyplomowego można uzyskać specjalizację I lub II stopnia lub uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii lub toksykologii.

Trzecią możliwością jest ukończenie studiów wyższych na kierunku lekarskim, uzyskanie tytułu zawodowego lekarza i ukończenie kształcenia podyplomowego, dodatkowo przedstawiając dokument „€žPrawo wykonywania zawodu lekarza”€ .

Oprócz posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza musi posiadać specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w jednej z poniższych dziedzin:

 • analityka kliniczna
 • analityka lekarska
 • diagnostyka laboratoryjna lub mikrobiologia
 • mikrobiologia i serologia
 • mikrobiologia lekarska

Osoby, które spełniają jeden z powyższych warunków muszą dodatkowo:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego
 • zostać wpisane na listę diagnostów laboratoryjnych

Lista diagnostów laboratoryjnych jest prowadzona przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych (KRDL).


Starając się o wpis na listę należy przedstawić:

 • wniosek o wpisanie na listę diagnostów laboratoryjnych
 • dokument potwierdzający posiadanie wymaganych kwalifikacji
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • zaświadczenie o stanie zdrowia, potwierdzające możliwość pracy w zawodzie

Na tej podstawie:

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych

orzeka prawo wykonywania zawodu i wpisuje diagnostę na listę diagnostów laboratoryjnych.


Aby otrzymać dokument „€žPrawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego„€ należy przedłożyć Radzie wniosek o wydanie dokumentu, do którego dołączone będą:

 • zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego
 • kserokopię dowodu wpłaty z dołączoną informacją zawierającą tytuł wpłaty (€žWpłata na rzecz KIDL na działalność statutową€), imię i nazwisko oraz numer wpisu na listę diagnostów.

Jak założyć laboratorium

Badania mikrobiologiczne krwi, wydzielin, wydalin i pobranych tkanek mogą być wykonywane w prywatnym laboratorium prowadzonym przez diagnostyka laboratoryjnego wpisanego na listę w Krajowej Radzie Diagnostów. Mówimy tutaj o laboratorium medycznym, dodatkowo dobrze jest spełniać wymagania normy ISO 15189, a na późniejszym etapie starać się o akredytację laboratorium. W przypadku laboratoriów badawczych i wzorcujących występuje znacznie mniej wymagań, a odpowiednia są: norma ISO 17025 i ISO 9001.

Prawdą jest, że otworzenie własnego laboratorium nie należy do najłatwiejszych zadań. Musisz mieć przygotowane odpowiednie fundusze, zadbać o spełnienie norm, jak i przygotować tak budynek, by był on przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Tym samym założenie laboratorium wiąże się z wieloma formalnościami. Jeśli jednak czujesz, że chcesz się tym zająć to zawsze możesz się odezwać o kilka porad na mój adres email.

Kto może założyć własną firmę i wykonywać w niej badania krwi- o czym powinien pamiętać diagnosta laboratoryjny?

Wiemy już kto może otworzyć własne laboratorium, osobą powinna wyposażyć je w sprzęt do prowadzenia analiz medycznych. Powiem jeszcze raz to co już zostało napisane wcześniej, ale: diagnosta powinien zostać wpisany na listę, którą prowadzi Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych. Rada stwierdza również, że konkretna osoba ma prawo wykonywać zawód diagnosty. Robi to na wniosek zainteresowanego, który powinien złożyć dokument potwierdzający jego uprawnienia do wykonywania zawodu, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz zaświadczenie o stanie zdrowia, który umożliwia wykonywanie zawodu

Zanim diagnosta zdecyduje się na założenie własnego laboratorium powinien upewnić się czy będzie w stanie je utrzymać. Najwyższe dochody mają duże placówki, które wykonują wiele zleceń. Małe laboratoria są rentowne kiedy nie mają bezpośredniej konkurencji.

Ile kosztuje otworzenie / założenie laboratorium?

Wystartowanie z własnym laboratorium jest naprawdę kosztowne. Im więcej masz na start, tym lepiej. Po pierwsze potrzebujesz pieniędzy na odpowiedni budynek i jego wyposażenie, ale także środków na rozkręcenie swojej działalności. Laboratorium od razu nie będzie przynosiło oszałamiających zysków, na to należy nieco poczekać, jednak zdecydowanie warto.

Laboratorium może otworzyć każdy, nawet jeśli nie ma wykształcenia w tym kierunku. Jednak przepisy i procedury określają, że w takiej placówce musi być zatrudniony z II stopniem specjalizacji w zakresie analiz medycznych, lub inne wymienione wczesnej.

Szacunkowy koszt założenia i wyposażenia laboratorium analiz medycznych jest bardzo wysoki. Sam aparat hematologiczny kosztuje plus minus 30 tys. złotych. Do tego dochodzi zakup pozostałego sprzętu (regularne wzorcowanie i inne) oraz konieczność przystosowania budynku do obowiązujących norm.

Pomieszczenia w laboratorium

Otwierając laboratorium, należy spełnić wymogi Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Przepisy ustalają to, jaki powinien obowiązywać wygląd, jak i konkretna konstrukcja lokalu. Tym samym w laboratorium muszą znaleźć się takie pomieszczenia i udogodnienia jak:

 • podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • pomieszczenie na odpady i środki czystości,
 • archiwum,
 • pokój socjalny,
 • WC — dla pacjentów, personelu oraz osób niepełnosprawnych,
 • punkt pobrań, 
 • poczekalnię, oraz
 • właściwe pomieszczenie laboratorium.

Co szczególnie istotne — ściany pomieszczeń, jak i podłogi powinny być wykonane z materiałów, które są naprawdę łatwe do utrzymania w czystości. Przeczytaj wpis wyposażenie laboratorium. Najlepsze kompendium wiedzy o sprzęcie laboratoryjnym online.

Tańszym rozwiązaniem od budowania nowego lub adaptowania budynku jest wynajęcie pomieszczeń w już istniejącym ZOZ-ie. Również sprzęt, o ile spełnia on normy, można kupić używany.

Jaki jest niezbędny sprzęt, który powinien pojawić się w laboratorium?

Gdy już wiesz, ile mniej więcej potrzebujesz na założenie laboratorium oraz jak powinny wyglądać pomieszczenia w laboratorium, czas przejść do niezbędnego wyposażenia. Tutaj nie może zabraknąć mebli takich jak kozetka, czy fotel do pobierania, ale także innych w tym: wagi laboratoryjne, mikroskop, wirówka, odczynniki biochemiczne, lodówka, mieszadło, aparat do układu krzepnięcia, aparat hematologiczny i wiele innych. Ale tak jak napisałem wcześniej pełne kompendium masz we wpisie „wyposażenie laboratorium” do którego podałem link we wcześniejszej części artykułu, albo wchodząc w kategorię wpisów link: laboratorium i tam wybierając interesujące Cię tematy.

Założenie laboratorium to wyzwanie, jednak warto je podjąć. Nim jednak przejdziesz do realizacji, zastanów się, czy wiesz już wszystko na temat założenia laboratorium? Znasz wyposażenie, obowiązujące normy, jak i obostrzenia prawne? Jeśli tak, to możesz zacząć działać! 

Diagnosta laboratoryjny, działalność lecznicza, laboratorium- czyli dokumenty które warto znać

Oprócz norm ISO które wymieniłem wcześniej dobrze jest jeszcze znać:

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Diagnosta laboratoryjny -jak zostać diagnostą laboratoryjnym (praca, zarobki, studia) 2

Obwieszczenie w sprawie ujednolicenia aktu i Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

Diagnosta laboratoryjny -jak zostać diagnostą laboratoryjnym (praca, zarobki, studia) 3

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt

Diagnosta laboratoryjny -jak zostać diagnostą laboratoryjnym (praca, zarobki, studia) 4

Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

Diagnosta laboratoryjny -jak zostać diagnostą laboratoryjnym (praca, zarobki, studia) 5

Podsumowanie

Do otworzenia prywatnego laboratorium analiz lekarskich potrzebne są:

 • odpowiednie wykształcenie (jak zostać diagnostą laboratoryjnym)
 • prawo do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terenie RP
 • pozytywna decyzja od Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego
 • specjalistyczny sprzęt
 • przystosowany do pracy lokal
 • być wpisanym na listę diagnostów laboratoryjnych
 • działalność gospodarcza (jak założyć własną firmę)
 • znajomość przepisów, na przykład rozporządzenie DPL Dobra Praktyka Laboratoryjna

Diagnosta laboratoryjny może wystąpić o przyznanie akredytacji państwowej dla laboratorium. Aby ją otrzymać trzeba przejść szereg testów oraz posiadać odpowiedni sprzęt.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Diagnosta laboratoryjny -jak zostać diagnostą laboratoryjnym (praca, zarobki, studia) 6

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)