zarzadzanie danymi
Zarządzanie danymi (6 etapów i 4 kroki strategii pracy z informacjami)
4 kwietnia, 2020
kody pkd
Kody PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności (jest ich dużo)
8 kwietnia, 2020

Rejestracja działalności gospodarczej (jak otworzyć firmę)

Rejestracja działaności gospodarczej

Rejestracja firmy

Rejestracja działalności gospodarczej (jak otworzyć firmę) 1

Własna działalność daje dużą swobodę i możliwości. Sporo osób rezygnuje z tego pomysłu, z wielu powodów. Jednym z nich jest poczucie zbyt dużej papierologii i związanych z tym formalności. Ale od dłuższego czasu, proces ten jest coraz prostszy i szybszy. Poniżej przedstawiam jak wygląda rejestracja firmy. Na początek 2 formy.

Rejestracja działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza (jako osoba fizyczna) może być zarejestrowana osobiście lub przez internet

 • Osobiście

Należy przygotować wniosek do CEIDG i osobiście złożyć, podpisany własnoręcznie, w odpowiedniej gminie lub przesłać wniosek listem poleconym, gdzie podpis będzie notarialnie potwierdzony

 • Internetowo

Należy wypełnić wniosek on-line, po wcześniejszym zalogowaniu do CEIDG i podpisać go elektronicznie

Rejestracje w CEIDG jest bezpłatna.

Aby złożyć wniosek, podstawą jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy i własnoręczny podpis wnioskodawcy.

Rejestracja działalności gospodarczej (jak otworzyć firmę) 2

Na stronie CEIDG dostępne są dwa tryby wypełniania wniosku – formularz, który wygląda jak papierowy CEIDG-1 lub kreator, który prowadzi krok po kroku i jest dosyć łatwy w obsłudze. Większość wniosku jest prosta i nie powinno być z nią większych problemów.

Rejestracja działalności gospodarczej (jak otworzyć firmę) 3

We wniosku CEIDG-1 aby zarejestrować działalność gospodarczą musisz podać:

 • twoje dane (imię, nazwisko, PESEL itd.)
 • adres zamieszkania oraz adresy związane z zakładaną działalnością
 • nazwę firmy
 • kody PKD związane z zakładaną działalnością
 • liczbę zatrudnianych pracowników
 • dane dotyczące ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • formę opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych
 • adres przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy
 • informacje o rachunkach bankowych
 • informację o ewentualnym pełnomocnictwie

Fragment wniosku o zarejestrowanie działalności gospodarczej poniżej:

Rejestracja działalności gospodarczej (jak otworzyć firmę) 4

Pamiętaj, że aby wysłać i podpisać wniosek CEIDG-1 przez internet potrzebujesz:

 • bezpłatnego Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego
 • konta na stronie CEIDG
 • adresu e-mail

Jeśli nie masz Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, wniosek możesz wypełnić
w internecie i podpisać go osobiście w urzędzie miasta lub gminy. W tym celu nie musisz rejestrować konta w internetowym systemie CEIDG.

Po wypełnieniu wniosku, na stronie CEIDG pojawi się kod (numer wniosku). Zapisz go.

Nie drukuj wniosku. W ciągu 7 dni idź do urzędu miasta lub gminy i podaj urzędnikowi spisany kod (numer wniosku).

Ważne: w przypadku podpisania wniosku o wpis do CEIDG w urzędzie – dzień, w którym podpisałeś dokument liczy się, jako dzień złożenia wniosku.

Czy muszę rejestrować swoją firmę (działalność)?

Nie zawsze trzeba rejestrować działalność gospodarczą. Jeśli wykonujesz drobną działalność, a twoje przychody nie przekroczą 50% płacy minimalnej, możesz prowadzić tzw. działalność nierejestrową i nie zgłaszać jej do urzędu.

Zastanów się, kiedy twoja firma ma wystartować

We wniosku o rejestrację firmy musisz wpisać konkretną datę rozpoczęcia działalności (może być ona późniejsza niż dzień, w którym składasz wniosek). Zarejestruj firmę wtedy, gdy będziesz miał odpowiednie środki na jej prowadzenie, wyposażone biuro i plan działalności twojej firmy. Pamiętaj, że wraz z rejestracją przejmujesz obowiązki przedsiębiorcy dotyczące m.in. opłacania składek ZUS. Dlaczego data rozpoczęcia jest taka ważna? Jeśli korzystasz z ulgi ZUS na start i np. założysz firmę na początku miesiąca, od tego momentu zacznie się liczyć okres 6 miesięcy bez składek ZUS na ubezpieczenia społeczne. Jeśli jednak zarejestrujesz działalność w połowie miesiąca, to termin 6 miesięcznej ulgi zacznie płynąć dopiero od następnego, pełnego miesiąca.

Kilka rzeczy, które mogą zastanowić przedstawiam poniżej.

 • numery NIP i REGON – Jeśli zostały Ci już kiedyś w przeszłości nadane, to podaj je i staną się one numerami identyfikującymi Twoją nową działalność gospodarczą, bez nadawania nowych. REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej), Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej – rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pod pojęciem REGON-u rozumiany jest także numer identyfikacyjny REGON, czyli dziewięciocyfrowy identyfikator nadany podmiotowi w tym rejestrze. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) – dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce. Wprowadziła go ustawa z października 1995, a zaczął obowiązywać od 1996. Nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego. Od 1 września 2011 roku osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej używają numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego.
 • nazwa firmy – nazwa firmy przy jednoosobowej działalności gospodarczej zawsze musi zawierać imię i nazwisko właściciela. Jeżeli nie chcesz wymyślać nazwy, to właśnie Twoje imię i nazwisko będzie domyślną nazwą firmy.
 • przewidywana liczba pracujących i zatrudnionych – Mimo, że zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą, to normalnie możesz w niej kogoś zatrudnić. Jeśli jednak planujesz być kontraktorem-freelancerem, to podaj liczby odpowiednio 1 i 0.
 • rodzaje działalności gospodarczej wg PKD, czyli tzw kody PKD
 • adresy głównego i dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
 • forma opodatkowania
 • forma wpłaty zaliczki
 • rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej – Najprostsza forma (dla podatku dochodowego na zasadach ogólnych) to „podatkowa księga przychodów i rozchodów”.
 • dołączam zgłoszenia ZUS – więcej informacji dalej we wpisie

Pamiętaj! Zarówno rejestracja jak i ewentualne aktualizacje wpisu w CEIDG są całkowicie bezpłatne, o czym często przypomina duży, rzucający się w oczy komunikat na stronie CEIDG.

Zarejestrowałem działalność i co dalej?

Pamiętaj, że po rejestracji działalności będziesz miał jeszcze kilka ważnych obowiązków, m.in.:

 • zgłoszenie do ZUS – część zgłoszeń można zrobić przy wpisie do CEIDG. Rejestracja firmy do ZUS następuje w oparciu o wniosek CEIDG-1. Jednak osobiście trzeba dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia pracowników i osób współpracujących w terminie 7 dni od ich przyjęcia do pracy.
 • rejestracja VAT – jeśli będziesz podatnikiem VAT (zgłoszenie można zrobić również przy wpisie do CEIDG)
 • rejestracja kasy fiskalnej – ale tylko jeśli jest wymagane w Twoim przypadku
 • wpis do rejestru działalności regulowanej/zezwolenia/koncesje – do prowadzenia wielu rodzajów działalności potrzeba konkretnych koncesji lub zezwoleń (np. w gastronomii, przewozie osób, budownictwie), pamiętaj aby to sprawdzić.

W nawiązaniu do powyższych informacji, kilka dodatkowych do zapamiętania poniżej.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania 3 rodzajów składek na:

 • Fundusz Pracy,
 • Ubezpieczenie Zdrowotne,
 • Ubezpieczenie Społeczne,

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego należy wypełnić i złożyć następujące formularze:

 • ZUS ZFA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek (osoba fizyczna)
 • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
 • ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych.

Wymiar składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowi zadeklarowana kwota, jednak nie niższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim kwartale, włącznie z wypłatami z zysku.

Natomiast podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota zadeklarowana, jednak nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku. Obecnie dla nowych przedsiębiorców w okresie pierwszych dwóch lat działalności obowiązuje preferencyjna składka ZUS. Jest ona zdecydowanie niższa od standardowej kwoty.

Rejestracja działalności gospodarczej a założenie rachunku bankowego

Rejestracja firmy, czy rejestracja działalności gospodarczej w pewnych sytuacjach wiąże się z otwarciem firmowego rachunku bankowego. Przepisy nie nakładają obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego, jednak art. 19 Ustawy o prawo przedsiębiorców nakazuje dokonywanie płatności przelewem w przypadku transakcji przekraczających równowartość 15.000 zł., jest to tzw. limit transakcji gotówkowych. W takiej sytuacji posiadanie konta jest dla przedsiębiorcy bardzo wygodne. Rachunek bankowy umożliwia bowiem dokonywanie przelewów, np. do ZUS czy Urzędu Skarbowego, a także ułatwia rozliczanie się z klientami i kontrahentami.

Wybierając się do banku w celu założenia konta firmowego, należy pamiętać, by zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

Rejestracja działalności gospodarczej jest dosyć prostą czynnością, więc jeśli jesteś już przygotowany to nie zwlekaj.

doktorant Rafał Szrajnert
doktorant Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej.

Zapisz się na newsletter.

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej.
Zapisz się na newsletter.