Rejestracja działalności gospodarczej (jak otworzyć firmę, ewidencja ceidg)

Komercjalizacja własności intelektualnej
Komercjalizacja własności intelektualnej, czyli jak zarabiać na innowacji i wynikach badań naukowych B+R
18 grudnia, 2022
lean management
Co to lean management i lean manufacturing? Definicja, przykłady, metodologia i koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem
18 grudnia, 2022

Rejestracja działalności gospodarczej (jak otworzyć firmę, ewidencja ceidg)

Rejestracja działaności gospodarczej

Rejestracja firmy

Rejestracja działalności gospodarczej (jak otworzyć firmę, ewidencja ceidg) 1

Jak założyć działalność gospodarczą?

Najprościej możesz to zrobić na Biznes.gov.pl założysz firmę online, korzystając z elektronicznego kreatora wniosku.

Niestety jest kilka rzeczy które musisz wiedzieć, ale na szczęście poruszę je w tym wpisie.

Własna działalność daje dużą swobodę i możliwości. Sporo osób rezygnuje z tego pomysłu, z wielu powodów. Jednym z nich jest poczucie zbyt dużej papierologii i związanych z tym formalności. Ale od dłuższego czasu, proces ten jest coraz prostszy i szybszy. Poniżej przedstawiam jak wygląda rejestracja firmy. Na początek 2 formy.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Zapisz się aby otrzymać raport i poradnik jak można zarabiać więcej w internecie (działa dla usług i ecommerce!)
Wpisz poniżej swoje dane:

Rejestracja działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza (jako osoba fizyczna) może być zarejestrowana osobiście lub przez internet

 • Osobiście

Należy przygotować wniosek do CEIDG i osobiście złożyć, podpisany własnoręcznie, w odpowiedniej gminie lub przesłać wniosek listem poleconym, gdzie podpis będzie notarialnie potwierdzony

 • Internetowo

Należy wypełnić wniosek on-line, po wcześniejszym zalogowaniu do CEIDG i podpisać go elektronicznie

Rejestracje w CEIDG jest bezpłatna.

Aby złożyć wniosek, podstawą jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy i własnoręczny podpis wnioskodawcy.

Rejestracja działalności gospodarczej (jak otworzyć firmę, ewidencja ceidg) 2

Na stronie CEIDG dostępne są dwa tryby wypełniania wniosku – formularz, który wygląda jak papierowy CEIDG-1 lub kreator, który prowadzi krok po kroku i jest dosyć łatwy w obsłudze. Większość wniosku jest prosta i nie powinno być z nią większych problemów.

Rejestracja działalności gospodarczej (jak otworzyć firmę, ewidencja ceidg) 3

We wniosku CEIDG-1 aby zarejestrować działalność gospodarczą musisz podać:

 • twoje dane (imię, nazwisko, PESEL itd.)
 • adres zamieszkania oraz adresy związane z zakładaną działalnością
 • nazwę firmy
 • kody PKD związane z zakładaną działalnością
 • liczbę zatrudnianych pracowników
 • dane dotyczące ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • formę opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych
 • adres przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy
 • informacje o rachunkach bankowych
 • informację o ewentualnym pełnomocnictwie

Fragment wniosku o zarejestrowanie działalności gospodarczej poniżej:

Rejestracja działalności gospodarczej (jak otworzyć firmę, ewidencja ceidg) 4

Pamiętaj, że aby wysłać i podpisać wniosek CEIDG-1 przez internet potrzebujesz:

 • bezpłatnego Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego
 • konta na stronie CEIDG
 • adresu e-mail

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Reklama:

sklep internetowy ecommerce seo sem reklama

Jeśli nie masz Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, wniosek możesz wypełnić
w internecie i podpisać go osobiście w urzędzie miasta lub gminy. W tym celu nie musisz rejestrować konta w internetowym systemie CEIDG.

Po wypełnieniu wniosku, na stronie CEIDG pojawi się kod (numer wniosku). Zapisz go.

Nie drukuj wniosku. W ciągu 7 dni idź do urzędu miasta lub gminy i podaj urzędnikowi spisany kod (numer wniosku).

Ważne: w przypadku podpisania wniosku o wpis do CEIDG w urzędzie – dzień, w którym podpisałeś dokument liczy się, jako dzień złożenia wniosku.

Czy muszę rejestrować swoją firmę (działalność)?

Nie zawsze trzeba rejestrować działalność gospodarczą. Jeśli wykonujesz drobną działalność, a twoje przychody nie przekroczą 50% płacy minimalnej, możesz prowadzić tzw. działalność nierejestrową i nie zgłaszać jej do urzędu.

Zastanów się, kiedy twoja firma ma wystartować

We wniosku o rejestrację firmy musisz wpisać konkretną datę rozpoczęcia działalności (może być ona późniejsza niż dzień, w którym składasz wniosek). Zarejestruj firmę wtedy, gdy będziesz miał odpowiednie środki na jej prowadzenie, wyposażone biuro i plan działalności twojej firmy. Pamiętaj, że wraz z rejestracją przejmujesz obowiązki przedsiębiorcy dotyczące m.in. opłacania składek ZUS. Dlaczego data rozpoczęcia jest taka ważna? Jeśli korzystasz z ulgi ZUS na start i np. założysz firmę na początku miesiąca, od tego momentu zacznie się liczyć okres 6 miesięcy bez składek ZUS na ubezpieczenia społeczne. Jeśli jednak zarejestrujesz działalność w połowie miesiąca, to termin 6 miesięcznej ulgi zacznie płynąć dopiero od następnego, pełnego miesiąca.

Kilka rzeczy, które mogą zastanowić przedstawiam poniżej.

 • numery NIP i REGON – Jeśli zostały Ci już kiedyś w przeszłości nadane, to podaj je i staną się one numerami identyfikującymi Twoją nową działalność gospodarczą, bez nadawania nowych. REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej), Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej – rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pod pojęciem REGON-u rozumiany jest także numer identyfikacyjny REGON, czyli dziewięciocyfrowy identyfikator nadany podmiotowi w tym rejestrze. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) – dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce. Wprowadziła go ustawa z października 1995, a zaczął obowiązywać od 1996. Nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego. Od 1 września 2011 roku osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej używają numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego.
 • nazwa firmy – nazwa firmy przy jednoosobowej działalności gospodarczej zawsze musi zawierać imię i nazwisko właściciela. Jeżeli nie chcesz wymyślać nazwy, to właśnie Twoje imię i nazwisko będzie domyślną nazwą firmy.
 • przewidywana liczba pracujących i zatrudnionych – Mimo, że zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą, to normalnie możesz w niej kogoś zatrudnić. Jeśli jednak planujesz być kontraktorem-freelancerem, to podaj liczby odpowiednio 1 i 0.
 • rodzaje działalności gospodarczej wg PKD, czyli tzw kody PKD
 • adresy głównego i dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
 • forma opodatkowania
 • forma wpłaty zaliczki
 • rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej – Najprostsza forma (dla podatku dochodowego na zasadach ogólnych) to „podatkowa księga przychodów i rozchodów”.
 • dołączam zgłoszenia ZUS – więcej informacji dalej we wpisie

Pamiętaj! Zarówno rejestracja jak i ewentualne aktualizacje wpisu w CEIDG są całkowicie bezpłatne, o czym często przypomina duży, rzucający się w oczy komunikat na stronie CEIDG.

Zarejestrowałem działalność i co dalej?

Pamiętaj, że po rejestracji działalności będziesz miał jeszcze kilka ważnych obowiązków, m.in.:

 • zgłoszenie do ZUS – część zgłoszeń można zrobić przy wpisie do CEIDG. Rejestracja firmy do ZUS następuje w oparciu o wniosek CEIDG-1. Jednak osobiście trzeba dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia pracowników i osób współpracujących w terminie 7 dni od ich przyjęcia do pracy.
 • rejestracja VAT – jeśli będziesz podatnikiem VAT (zgłoszenie można zrobić również przy wpisie do CEIDG)
 • rejestracja kasy fiskalnej – ale tylko jeśli jest wymagane w Twoim przypadku
 • wpis do rejestru działalności regulowanej/zezwolenia/koncesje – do prowadzenia wielu rodzajów działalności potrzeba konkretnych koncesji lub zezwoleń (np. w gastronomii, przewozie osób, budownictwie), pamiętaj aby to sprawdzić.

W nawiązaniu do powyższych informacji, kilka dodatkowych do zapamiętania poniżej.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania 3 rodzajów składek na:

 • Fundusz Pracy,
 • Ubezpieczenie Zdrowotne,
 • Ubezpieczenie Społeczne,

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego należy wypełnić i złożyć następujące formularze:

 • ZUS ZFA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek (osoba fizyczna)
 • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
 • ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych.

Wymiar składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowi zadeklarowana kwota, jednak nie niższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim kwartale, włącznie z wypłatami z zysku.

Natomiast podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota zadeklarowana, jednak nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku. Obecnie dla nowych przedsiębiorców w okresie pierwszych dwóch lat działalności obowiązuje preferencyjna składka ZUS. Jest ona zdecydowanie niższa od standardowej kwoty.

Rejestracja działalności gospodarczej a założenie rachunku bankowego

Rejestracja firmy, czy rejestracja działalności gospodarczej w pewnych sytuacjach wiąże się z otwarciem firmowego rachunku bankowego. Przepisy nie nakładają obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego, jednak art. 19 Ustawy o prawo przedsiębiorców nakazuje dokonywanie płatności przelewem w przypadku transakcji przekraczających równowartość 15.000 zł., jest to tzw. limit transakcji gotówkowych. W takiej sytuacji posiadanie konta jest dla przedsiębiorcy bardzo wygodne. Rachunek bankowy umożliwia bowiem dokonywanie przelewów, np. do ZUS czy Urzędu Skarbowego, a także ułatwia rozliczanie się z klientami i kontrahentami.

Wybierając się do banku w celu założenia konta firmowego, należy pamiętać, by zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

Rejestracja działalności gospodarczej jest dosyć prostą czynnością, więc jeśli jesteś już przygotowany to nie zwlekaj.

Wpis Ceidg, ewidencja i informacja o działalności

Mam do Ciebie jedno pytanie. Co jeszcze byś dodał do tego wpisu? Planujemy go rozszerzyć o dodatkowy załącznik.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Rejestracja działalności gospodarczej (jak otworzyć firmę, ewidencja ceidg) 5

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz zostaw komentarz poniżej.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej