Błędy poznawcze

Błędy poznawcze

Błąd poznawczy – w poznaniu społecznym ogólne określenie wzorca nieracjonalnego spostrzegania rzeczywistości, mającego wpływ na ludzkie postawy, emocje, rozumowanie lub zachowania (działania). Badaniem błędów poznawczych zajmują się nauki społeczne.

Błędy poznawcze (również heurystyki) to sposoby myślenia, które wprowadzają osobę je stosującą w zafałszowane postrzeganie rzeczywistości. Są czymś, co występuje u nas bardzo często. Mogą wynikać na przykład z uproszczonego wnioskowania, które tysiące lat temu pozwalało przetrwać w małych społecznościach, ale dzisiaj, w wielkich populacjach działa to często na niekorzyść.

Na czym polega błąd poznawczy?

Błąd poznawczy to błąd myślowy, który polega na błędnym dążeniu do wyciągania wniosków lub szybkiego wnioskowania na podstawie ograniczonego zestawu danych. Błędne przeświadczenia lub oceny mogą być wynikiem uogólnionych sądów, za wszelką cenę dopasowywania się do wzorca, nierealistycznego koncentrowania się na szczegółach, tworzenia iluzji kontroli lub niedostatecznego uwzględniania czynników otoczenia. Ze względu na to, że błędy poznawcze powstają w wyniku naturalnego sposobu myślenia, mogą mieć wpływ na ludzkie decyzje i zachowania. Mogą wpływać na proces decyzyjny, ukierunkowany na osiągnięcie określonych celów lub zmniejszać ludzką niezawodność w wykonywaniu zadań.

Błędy poznawcze i  heurystyki spis tematów:

1 lutego, 2023
otwarty umysł
Otwarty umysł. 3 zasady które zmienią Twoje życie.
Poniżej krótkie video o tym czym jest otwarty umysł i dalej tekst. Po Co i Jak Rozwijać Otwartość Umysłu Otwartość […]
1 lutego, 2023
marshmallow test siłą woli
Siła woli (samokontrola i silna wola) jak wykorzystać willpower
Siła woli. Wykorzystaj samokontrolę i osiągaj więcej! Siła woli, samokontrola, konsekwencja w działaniu, silna wola… Nazw jest wiele, ale to […]
28 stycznia, 2023
reguła wzajemności
Reguła wzajemności i wywieranie wpływu w marketingu (6 reguł Cialdini’ego i perswazja) -przykłady, definicja
Dlaczego reguła wzajemności jest tak efektywna jako narzędzie wpływu Na początek pokaże Ci jak to się wszystko zaczęło i wbrew […]
27 stycznia, 2023
Reguła autorytetu
Reguła autorytetu, Argumentum ad verecundiam i eksperyment Milgrama. Dlaczego ludzie na oślep słuchają ludzi w mundurze? (definicja, przykłady)
Reguła autorytetu sprawia, że ludzie są skłonni wierzyć i słuchać rozkazów osób które uznawane są za autorytet.
27 stycznia, 2023
Percepcja selektywna badania
Percepcja selektywna, postrzeganie i spostrzeganie (jak poprawić percepcję)
Percepcja to zmysłowe doświadczenie świata. Obejmuje zarówno rozpoznawanie bodźców środowiskowych, jak i działania w odpowiedzi na te bodźce.
27 stycznia, 2023
paralelizm
Paralelizm -co to? (przykłady, definicja)
Paralelizm – Wykorzystanie paralelizmu w literaturze Paralelizm to inaczej zestawienie lub porównanie. W ludowej literaturze jest to podstawowy środek, który […]
25 stycznia, 2023
teoria perspektyw
Teoria perspektyw (prospect theory) Daniel Kahneman otrzymał NOBLA 2002 r. (definicja, przykłady)
Teoria perspektyw za którą Kahneman otrzymał w 2002 r nagrodę Nobla.
24 stycznia, 2023
projekcja
Projekcja (psychologia), efekt projekcji. Projection Bias i terapia gestalt
Dlaczego projektujemy na innych swoje emocje?
3 stycznia, 2023
zabobony
Co to są zabobony, przesądy, wierzenia ludowe (magia a kultura) +przykłady, definicja
Co to są zabobony, przesądy, wierzenia ludowe (magia a kultura) +przykłady, definicja Czy istnieją przesądy które się sprawdzają? Kiedyś zrobiłem […]