Błędy poznawcze

Błędy poznawcze

Błąd poznawczy – w poznaniu społecznym ogólne określenie wzorca nieracjonalnego spostrzegania rzeczywistości, mającego wpływ na ludzkie postawy, emocje, rozumowanie lub zachowania (działania). Badaniem błędów poznawczych zajmują się nauki społeczne.

Błędy poznawcze (również heurystyki) to sposoby myślenia, które wprowadzają osobę je stosującą w zafałszowane postrzeganie rzeczywistości. Są czymś, co występuje u nas bardzo często. Mogą wynikać na przykład z uproszczonego wnioskowania, które tysiące lat temu pozwalało przetrwać w małych społecznościach, ale dzisiaj, w wielkich populacjach działa to często na niekorzyść.

Na czym polega błąd poznawczy?

Błąd poznawczy to błąd myślowy, który polega na błędnym dążeniu do wyciągania wniosków lub szybkiego wnioskowania na podstawie ograniczonego zestawu danych. Błędne przeświadczenia lub oceny mogą być wynikiem uogólnionych sądów, za wszelką cenę dopasowywania się do wzorca, nierealistycznego koncentrowania się na szczegółach, tworzenia iluzji kontroli lub niedostatecznego uwzględniania czynników otoczenia. Ze względu na to, że błędy poznawcze powstają w wyniku naturalnego sposobu myślenia, mogą mieć wpływ na ludzkie decyzje i zachowania. Mogą wpływać na proces decyzyjny, ukierunkowany na osiągnięcie określonych celów lub zmniejszać ludzką niezawodność w wykonywaniu zadań.

Błędy poznawcze i  heurystyki spis tematów:

21 grudnia, 2022
rozproszenie odpowiedzialności
Dyfuzja, rozproszenie odpowiedzialności. Znieczulica społeczna i efekt widza (psychologia)
Czyli dlaczego przynależność do grupy może zmniejszyć nasze poczucie odpowiedzialności.
21 grudnia, 2022
efekt polaryzacji
Polaryzacja grupowa, efekt polaryzacji – psychologia, społeczeństwo
Wiesz dlaczego ludzie z automatu czasami nie zgadzają się z Tobą? Aby dobrze zbadać temat poruszymy ważne kwestie
21 grudnia, 2022
efekt barnuma
Efekt Barnuma w psychologii- horoskopowy, Forera. Dlaczego wierzymy w horoskopy, wróżki i przepowiednie? Wiesz czemu tak dużo osób wypełnia quizzy na facebooku? [efekt Forera, definicja, przykład]
Dlaczego wierzymy w horoskopy, wróżki i przepowiednie?
21 grudnia, 2022
efekt benjamina franklina
Efekt Benjamina Franklina: (efekt wyświadczonej przysługi) zaskakująca psychologia postępowania z hejterami
Dlaczego jeśli kogoś nie lubimy a wyświadczymy mu przysługę to zaczynamy go lubić.
21 grudnia, 2022
ekonomia behawioralna
Ekonomia behawioralna (behavioural economics) 31 zasad jak rząd i media sterują naszymi decyzjami
Ekonomia behawioralna jest nauką o psychologii, ponieważ odnosi się do tego jak podejmujemy decyzje.
21 grudnia, 2022
efekt owczego pędu
Efekt owczego pędu (psychologia tłumu)-psychologia zachowań konsumenckich (efekt veblena, snoba)
Opisuje, w jaki sposób rówieśnicy mogą wpływać na ludzi, aby przyjmowali określone zachowania
21 grudnia, 2022
status quo
Efekt status quo psychologia. Jak odchylenie od statusu quo wpływa na Twoje decyzje
Zmiana może być przerażająca dla wielu ludzi i być może dlatego wielu woli, aby rzeczy po prostu pozostały takie, jakie są.
21 grudnia, 2022
Efekt jednorodności grupy obcej
Efekt jednorodności grupy obcej, grupa własna i obca (efekt grupy, spójność społeczna i jej konsekwencje)
Wiedza o tym jak funkcjonują ludzie i jak postrzegamy osoby z naszej grupy i obcych.
21 grudnia, 2022
efekt obserwatora
Efekt obserwatora (psychologia odwagi i bezczynności, błędy poznawcze) 5 danych
Dlaczego badacze popełniają błędy, a nawet fałszują wyniki?