Błędy poznawcze

Błędy poznawcze

Błąd poznawczy – w poznaniu społecznym ogólne określenie wzorca nieracjonalnego spostrzegania rzeczywistości, mającego wpływ na ludzkie postawy, emocje, rozumowanie lub zachowania (działania). Badaniem błędów poznawczych zajmują się nauki społeczne.

Błędy poznawcze (również heurystyki) to sposoby myślenia, które wprowadzają osobę je stosującą w zafałszowane postrzeganie rzeczywistości. Są czymś, co występuje u nas bardzo często. Mogą wynikać na przykład z uproszczonego wnioskowania, które tysiące lat temu pozwalało przetrwać w małych społecznościach, ale dzisiaj, w wielkich populacjach działa to często na niekorzyść.

Na czym polega błąd poznawczy?

Błąd poznawczy to błąd myślowy, który polega na błędnym dążeniu do wyciągania wniosków lub szybkiego wnioskowania na podstawie ograniczonego zestawu danych. Błędne przeświadczenia lub oceny mogą być wynikiem uogólnionych sądów, za wszelką cenę dopasowywania się do wzorca, nierealistycznego koncentrowania się na szczegółach, tworzenia iluzji kontroli lub niedostatecznego uwzględniania czynników otoczenia. Ze względu na to, że błędy poznawcze powstają w wyniku naturalnego sposobu myślenia, mogą mieć wpływ na ludzkie decyzje i zachowania. Mogą wpływać na proces decyzyjny, ukierunkowany na osiągnięcie określonych celów lub zmniejszać ludzką niezawodność w wykonywaniu zadań.

Błędy poznawcze i  heurystyki spis tematów:

15 lutego, 2023
Patologia
Patologia – co to? (przykłady, definicja)
Co jest patologia? Słowo „patologia” ma wiele znaczeń, w zależności od kontekstu, w którym jest używane. Najogólniej rzecz biorąc, patologia […]
15 lutego, 2023
Nonkonformizm
Nonkonformizm – co to? (przykłady, definicja)
Nonkonformizm – czym jest i kto określany jest nonkonformistą? Nonkonformizm to postawa polegająca na nieprzyjmowaniu lub odrzucaniu standardów, norm, wartości […]
10 lutego, 2023
Efekt cocktail party
Efekt cocktail party, dlaczego mózg może zobaczyć i usłyszeć dźwięk nawet jeśli mamy duży hałas? (przykłady, definicja)
Na czym polega efekt cocktail party i jak go wykorzystać? Efekt cocktail party to pojęcie pojawiające się w psychologii i […]
6 lutego, 2023
oligopol
Oligopol – co to? (przykład, definicja)
Na czym polega oligopol? Oligopol jest inną formą konkurencji monopolistycznej, która występuje w strukturze rynku niedoskonałego. Taka sytuacja występuje, jeżeli […]
6 lutego, 2023
oligarchia
Oligarchia -co to? (przykłady, definicja)
Czym cechuje się oligarchia? Oligarcha to forma rządów, która polega na tym, że niewielka grupa ludzi sprawuje faktyczną władze. Takie […]
6 lutego, 2023
epistemologia
Epistemologia – co to? (przykłady, definicja)
Czym zajmuje się epistemologia? Wiele osób debatuje nad tym, czym jest epistemologia. Jest to gałąź filozofii, która zajmuje się szczegółowym […]
4 lutego, 2023
Wizualizacja, skuteczny proces i technika realizacji celów -co to? (przykłady, definicja)
Co to jest wizualizacja? Mówiąc ogólnie, techniki wizualizacji polegają na generowaniu obrazu mentalnego, który pomaga osiągnąć Twoje cele. W niektórych […]
4 lutego, 2023
Archetypy Marki. 12 strategii komunikacji (kim jest Twoja marka, przykłady, definicja)
Archetypy Marki. 12 strategii komunikacji (kim jest Twoja marka, przykłady, definicja) Pomyśl o swoich ulubionych markach i historiach. Czy zauważyłeś […]
1 lutego, 2023
otwarty umysł
Otwarty umysł. 3 zasady które zmienią Twoje życie.
Poniżej krótkie video o tym czym jest otwarty umysł i dalej tekst. Po Co i Jak Rozwijać Otwartość Umysłu Otwartość […]