Błędy poznawcze

Błędy poznawcze

Błąd poznawczy – w poznaniu społecznym ogólne określenie wzorca nieracjonalnego spostrzegania rzeczywistości, mającego wpływ na ludzkie postawy, emocje, rozumowanie lub zachowania (działania). Badaniem błędów poznawczych zajmują się nauki społeczne.

Błędy poznawcze (również heurystyki) to sposoby myślenia, które wprowadzają osobę je stosującą w zafałszowane postrzeganie rzeczywistości. Są czymś, co występuje u nas bardzo często. Mogą wynikać na przykład z uproszczonego wnioskowania, które tysiące lat temu pozwalało przetrwać w małych społecznościach, ale dzisiaj, w wielkich populacjach działa to często na niekorzyść.

Błędy poznawcze i  heurystyki spis tematów:

23 sierpnia, 2021
Efekt cocktail party
[…]
12 sierpnia, 2021
Wizualizacja
[…]
12 sierpnia, 2021
Archetypy Marki
[…]
30 czerwca, 2021
otwarty umysł
Otwarty umysł. 3 zasady które zmienią Twoje życie.
[…]
30 czerwca, 2021
marshmallow test siłą woli
Siła woli (3 ćwiczenia na poprawę tematu „silna wola”)
[…]
11 czerwca, 2021
reguła wzajemności
Reguła wzajemności i wywieranie wpływu w marketingu (Cialdini)
[…]
15 maja, 2021
zabobony
Co to są zabobony, przesądy, wierzenia ludowe
[…]
25 marca, 2021
Rozrywka- Porada dla marketerów jak tworzyć kontent (dlaczego mózg się nudzi-psychologia zabawy)
Porada dla marketerów: jak tworzyć kontent (dlaczego mózg się nudzi-psychologia zabawy)
[…]
14 stycznia, 2021
błąd logiczny
Błąd logiczny (sofizmat, paralogizm, błędy logiczne) MEGA PRAKTYCZNE
Możemy manipulować słowami celowo, aby wywrzeć na kimś wpływ, lub zupełnie nieświadomie.
8 stycznia, 2021
lista błędów poznawczych
Lista błędów poznawczych (heurystyk- Cognitive Bias CODEX) Prawie 300!
Lista błędów poznawczych to ogólne określenia nieracjonalnego sposobu postrzegania rzeczywistości.
30 grudnia, 2020
atrybucja wewnętrzna
Atrybucja wewnętrzna, zewnętrzna i tendencja samoobronna
Jest to przypisywanie komuś lub czemuś pewnych cech. W psychologii pojęcie atrybucji odnosi się do tego jak ludzie wyjaśniają przyczyny.
30 grudnia, 2020
Podstawowy błąd atrybucji
Podstawowy błąd atrybucji. Na czym polega? 3 powody DLACZEGO musisz to znać {warto}
Jest to naturalny wynik dążenia umysłu do porządkowania faktów i tworzenia schematów, aby ułatwiać ocenę sytuacji i podejmowanie decyzji.
30 grudnia, 2020
przekonanie efekt przepowiedni
Samospełniająca się przepowiednia – jak można jej uniknąć i na czym polega?
Jak można jej uniknąć i na czym polega?
29 grudnia, 2020
rozproszenie odpowiedzialności
Dyfuzja, rozproszenie odpowiedzialności. Znieczulica społeczna i efekt widza.
Czyli dlaczego przynależność do grupy może zmniejszyć nasze poczucie odpowiedzialności.
29 grudnia, 2020
4 stadia rozwoju poznawczego wg Piageta
Jean Piaget rozwój poznawczy. 4 etapy rozwoju intelektualnego dziecka Piageta
Rozwój poznawczy dziecka to nie tylko zdobywanie wiedzy, dziecko musi opracować lub skonstruować mentalny model świata.
29 grudnia, 2020
egocentryzm
Jak postępować z egocentrykiem? Egocentryzm, myślenie egocentryczne i 5 zasad
Jak poradzić sobie z egocentrykiem w życiu czy związku? Odpowiedź TUTAJ
23 grudnia, 2020
projekcja
Projekcja (psychologia), efekt projekcji. Projection Bias
Dlaczego projektujemy na innych swoje emocje?
23 grudnia, 2020
Kompleks Arystotelesa iluzja wyższości
Złudzenie ponadprzeciętności. Kompleks wyższości i efekt jestem lepszy niż inni.
Dlaczego większość myśli, że jest lepsza od średniej chociaż jest to matematycznie niemożliwe.
23 grudnia, 2020
efekt barnuma
Efekt Barnuma – horoskopowy, Forera. Dlaczego wierzymy w horoskopy, wróżki i przepowiednie? Wiesz czemu tak dużo osób wypełnia quizzy na facebooku?
Dlaczego wierzymy w horoskopy, wróżki i przepowiednie?
23 grudnia, 2020
Efekt jednorodności grupy obcej
Efekt jednorodności grupy obcej, grupa własna i obca (efekt grupy W DZIAŁANIU)
Wiedza o tym jak funkcjonują ludzie i jak postrzegamy osoby z naszej grupy i obcych.
23 grudnia, 2020
autowaloryzacja
Autowaloryzacja, pozytywna retrospekcja SAMODOSKONALENIE (4 dane)
Ważne informacje w kontekście psychologii własnego Ja.
22 grudnia, 2020
paradoks hazardzisty
Paradoks hazardzisty (złudzenie Monte Carlo): co to jest i jak go uniknąć
To błędne przekonanie, że przeszłe wydarzenia mogą wpływać na przyszłe wydarzenia, które w rzeczywistości są od nich całkowicie niezależne.
22 grudnia, 2020
heurystyka zakotwiczenia
Heurystyka zakotwiczenia i dostosowania (dlaczego pod uwagę bierzemy błędne informacje?)
Uproszczona metoda wnioskowania polegająca na oparciu się (zakotwiczeniu) na jakiejś informacji, a następnie zmodyfikowaniu jej (dostosowaniu)
22 grudnia, 2020
efekt polaryzacji
Polaryzacja grupowa, efekt polaryzacji – psychologia, społeczeństwo
Wiesz dlaczego ludzie z automatu czasami nie zgadzają się z Tobą? Aby dobrze zbadać temat poruszymy ważne kwestie
22 grudnia, 2020
efekt obserwatora
Efekt obserwatora (psychologia i błędy poznawcze) 5 danych
Dlaczego badacze popełniają błędy, a nawet fałszują wyniki?
22 grudnia, 2020
Wnioskowanie bayesowskie
Prawdopodobieństwo całkowite i twierdzenie Bayesa. Wnioskowanie klasyczne, a wnioskowanie bayesowskie
Umożliwia nam aktualizację naszych przekonań w oparciu o pojawienie się nowych, odpowiednich dowodów.
22 grudnia, 2020
błąd koniunkcji
Model mentalny: Błąd koniunkcji. Szczęśliwa 7
To bardzo poważna wada w naszym myśleniu. W zły sposób szacujemy możliwość wydarzenia się danego scenariusza.
21 grudnia, 2020
Złudzenie kontroli
Złudzenie kontroli (iluzja wpływu)- 4 przykłady DZIAŁA
Ta wiedza znacznie ułatwi zaakceptowanie rzeczy, na które nie masz wpływu, i skupienie wysiłków na obszarach, nad którymi masz kontrolę.
21 grudnia, 2020
efekt owczego pędu
Efekt owczego pędu (psychologia tłumu)-6 sposobów jak na tym zarobić
Opisuje, w jaki sposób rówieśnicy mogą wpływać na ludzi, aby przyjmowali określone zachowania
21 grudnia, 2020
Skrzywienie zawodowe
Skrzywienie zawodowe (déformation professionnelle), lub nerdview
Jest francuskim terminem odnoszącym się do tendencji do przetwarzania świata oczami zawodowca, a nie z bardziej wyważonej perspektywy.
21 grudnia, 2020
Percepcja selektywna badania
Percepcja selektywna, postrzeganie i spostrzeganie (jak poprawić percepcję)
Percepcja to zmysłowe doświadczenie świata. Obejmuje zarówno rozpoznawanie bodźców środowiskowych, jak i działania w odpowiedzi na te bodźce.
21 grudnia, 2020
racjonalizacja
Racjonalizacja- psychologia, ekonomia, wybór zakupu, choice-supportive bias
Racjonalizacja i racjonalne zachowanie to 2 odrębne terminy, jeden głównie stosujemy ante factum, a drugi post factum, czyli przed i po.
18 grudnia, 2020
efekt benjamina franklina
Efekt Benjamina Franklina: (efekt wyświadczonej przysługi) zaskakująca psychologia postępowania z hejterami
Dlaczego jeśli kogoś nie lubimy a wyświadczymy mu przysługę to zaczynamy go lubić.
18 grudnia, 2020
status quo
Efekt status quo psychologia. Jak odchylenie od statusu quo wpływa na Twoje decyzje
Zmiana może być przerażająca dla wielu ludzi i być może dlatego wielu woli, aby rzeczy po prostu pozostały takie, jakie są.
18 grudnia, 2020
efekt potwierdzenia
Efekt potwierdzenia, błąd konfirmacji, strategia konfirmacyjna- Dlaczego odrzucamy dowody?
Dlaczego odrzucamy dowody?
18 grudnia, 2020
efekt posiadania
Efekt posiadania (wyposażenia, własności-ownership, endowment)
Efekt posiadania odnosi się do skłonności jednostki do bardziej korzystnego oceniania przedmiotu tylko dlatego, że jest on jego właścicielem.
17 grudnia, 2020
efekt pollyanny
Efekt Pollyanny, czyli nadmierny optymizm i zabawa w radość
Ludzie, którzy są zdrowi psychicznie i nie cierpią na depresję, zwykle koncentrują się bardziej na pozytywach.
17 grudnia, 2020
ekonomia behawioralna
Ekonomia behawioralna- 31 zasad jak rząd i media sterują naszymi decyzjami
Ekonomia behawioralna jest nauką o psychologii, ponieważ odnosi się do tego jak podejmujemy decyzje.
16 grudnia, 2020
badania jakościowe
Badania jakościowe, metody jakościowe, rodzaje badań- przykłady
Badania jakościowe -zbieranie i analizowanie danych nienumerycznych w celu zrozumienia pojęć, opinii lub doświadczeń.
16 grudnia, 2020
badania ilościowe
Badania ilościowe (eksperymenty) Definicja, zalety, wady i 11 przykazań
Badania ilościowe to proces zbierania i analizy danych liczbowych.
16 grudnia, 2020
efekt kontrastu
Efekt kontrastu (efekt asymilacji): kiedy porównanie zwiększa różnice
Efekt kontrastu (przeciwieństwo efekt asymilacji) błąd poznawczy, który zniekształca nasze postrzeganie czegoś, gdy porównujemy to z czymś innym.
16 grudnia, 2020
efekt pigmaliona
Efekt Pigmaliona w pracy, szkole i życiu. 3 konkretne przykłady
Efekt Pigmaliona, inaczej efekt Rosenthala, jest zjawiskiem psychologicznym, w którym wysokie oczekiwania prowadzą do poprawy wyników w danym obszarze.
16 grudnia, 2020
efekt golema
Efekt Golema (golem effect) + 5: Rosenthala, Galatei, Pigmaliona, Nimbu, Halo
Efekt Golema opisuje to, co dzieje się, gdy przełożeni wyrażają swoje uczucia na temat zdolności podwładnych.
15 grudnia, 2020
teoria perspektyw
Teoria perspektyw (prospect theory)- Kahneman otrzymał NOBLA 2002 r.
Teoria perspektyw za którą Kahneman otrzymał w 2002 r nagrodę Nobla.
15 grudnia, 2020
Efekt izolacji
Efekt izolacji, von Restorff inaczej fenomen Kohlera-Restorff
Efekt izolacji również znany jako efekt von Restorff to tendencja do lepszego zapamiętywania obiektów, które w jakiś sposób się wyróżniają.
15 grudnia, 2020
Efekt czystej ekspozycji
Efekt czystej ekspozycji (Robert Zajonc)-Mere exposure effect-Dlaczego wolimy rzeczy, które znamy?
Efekt czystej ekspozycji da się podsumować jednym zdaniem. Im częściej się z czymś spotykamy, tym większe prawdopodobieństwo, że tę osobę lub przedmiot polubimy.
15 grudnia, 2020
Reguła autorytetu
Reguła autorytetu, Argumentum ad verecundiam i eksperyment Milgrama. Dlaczego ludzie na oślep słuchają ludzi w mundurze? (2 SZOKUJĄCE doświadczenia)
Reguła autorytetu sprawia, że ludzie są skłonni wierzyć i słuchać rozkazów osób które uznawane są za autorytet.
15 grudnia, 2020
Dysonans poznawczy
Dysonans poznawczy (cognitive dissonanse). Co to, 3 przykłady, manipulacja i ćwiczenie
[…]
15 grudnia, 2020
heurystyka dostępności
Heurystyka dostępności (3 ciekawe badania)
Heurystyka dostępności może prowadzić do wielu błędów poznawczych. Zobacz jakich
1 grudnia, 2020
efekt aureoli
Efekt aureoli (psychologia). Dlaczego efekt halo wpływa na to, jak postrzegamy innych
Efekt aureoli występuje wtedy, gdy jedna cecha osoby lub rzeczy jest używana do ogólnego osądu tej osoby lub rzeczy. Wspiera szybkie decyzje, nawet te stronnicze.
30 listopada, 2020
Efekt Dunninga Krugera wykres przykłady
Efekt Dunninga-Krugera, czyli złudzenie ponadprzeciętności 3 metody jak z nim walczyć)
Efekt Dunninga-Krugera. Dlaczego niekompetentni ludzie myślą, że są niesamowici? Złudzenie ponadprzeciętności
13 października, 2017
priming i torowanie
Priming = torowanie. Jak zwiększyć wydajność mózgu(1 szybka zasada)
Poznaj ważne koncepcje priming, inaczej torowanie i dowiedz się, jak zwiększyć wydajność mózgu w kilka minut! Szybko!

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej.
Zapisz się na newsletter.

Zapisz się i otrzymuj ciekawe informacje!

Udostępnij!