Paralelizm -co to? (przykłady, definicja)

Techniki pamięciowe
Techniki pamięciowe, mnemotechniki. Czyli jak zwiększyć potencjał mózgu! (przykłady, definicja)
27 stycznia, 2023
Otoczenie przedsiębiorstwa
Otoczenie przedsiębiorstwa. Makrootoczenie i mikrootoczenie. [czynniki rynkowe, przykłady, definicja]
27 stycznia, 2023

Paralelizm -co to? (przykłady, definicja)

paralelizm
paralelizm

Paralelizm – Wykorzystanie paralelizmu w literaturze

Paralelizm to inaczej zestawienie lub porównanie. W ludowej literaturze jest to podstawowy środek, który dawniej był wykorzystywany bardzo często.

Czym jest paralelizm?

Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że jest też kluczowym wyznacznikiem języka poetyckiego. Rytm i rym oparte na powtarzalności równoważnych oraz analogicznych elementów to główne przejawy paralelizmu.

Paralelizm intonacyjno-składniowy jest tworzony przez podobieństwo w budowie zdań lub zdaniowych zespołów. Może to być także identyczność, a nie podobieństwo. Można wyróżnić paralelizm tematyczny, który polega na występowaniu motywów, które odpowiadają sobie nawzajem.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Przykładowo może to być motyw uczuciowy w ludowej pieśni oraz motyw przyrody. Wyróżniamy jeszcze paralelizm kompozycyjny, który jednak jest stosowany zdecydowanie rzadziej. Refren to odmiana paralelizmu kompozycyjnego, podobnie jak nawrót oraz pierścień.

Nawrót polega na powtarzaniu początkowego wersu lub zdania w utworze wierszowanym. Dany wers może też czasami pojawiać się na końcu, wszystko zależy od woli autora. Pierścień to inaczej powtórzenie paru wersów początkowych na końcu utworu, które może być przybliżone lub dosłownie. Najczęściej używanym paralelizmem kompozycyjnym jest oczywiście refren, który zakłada powtórzenie dosłowne całej strony.

Paralelizm leksykalny to kolejny rodzaj paralelizmu, który opiera się na powtórzenie identycznych słów w podobnej pozycji. Dobrym przykładem jest oczywiście epifora lub anafora. Głównym zadaniem paralelizmu jest podkreślenie podobieństw. Chodzi o to, żeby ukazać powierzchowność pewnych elementów.

Jest to bardzo ważny środek stylistyczny, który pomaga uporządkować tekst literacki. Paralelizm opiera się na podobieństwie dwóch elementów w utworze literackim. Warto mieć na uwadze, że może to być podobieństwo nie tylko na poziomie składniowym, ale również treściowym.

paralelizm
paralelizm

Zastosowanie paralelizmu

Przy pomocy paralelizmu autor może podkreślić podobieństwa lub przeciwieństwa, które występują w tekście. Jest to określane zjawiskiem ciągłości wyrazów lub analogii. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że możemy w ten sposób znacznie szybciej uporządkować każdy tekst literacki. Już w tekstach biblijnych i starożytności wykorzystywano ten chwyt poetycki.

Paralelizm znaczeniowy jest też określany jako tematyczny. Występują w nim dwa podobne do siebie motywy, które wzajemnie się uzupełniają. Warty uwagi jest także paralelizm kompozycyjny, którego głównym celem jest oczywiście upodobnienie do siebie elementów świata zaprezentowanego w tekście literackim.

Tymi elementami mogą być nie tylko wątki i wydarzenia, ale również postaci. Gdy dochodzi do powtarzania słów w podobnej pozycji lub bezpośrednio o sobie to możemy mówić o paralelizmie leksykalnym. Z reguły jest on wykorzystywany na początku wersu, ponieważ może pomóc skupić uwagę czytelnika.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Rodzaje paralelizmów

Upodobnienie intonacji poszczególnych wersów lub zdań to paralelizm intonacyjny. Można się z nim często spotkać w starych powieściach oraz tekstach ludowych.

Paralelizm składniowy zakłada wykorzystanie zdań o zbliżonej do siebie budowie. Na powtarzaniu się strof, które zawierają podobne motywy opiera się z kolei paralelizm stroficzny. Jeżeli w wypowiedzi występują pewne powtarzalne elementy to możemy wtedy mówić o paralelizmie.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że te elementy mogą być też analogiczne względem siebie. Termin ten ma grecki rodowód i był używany w poezji starożytnej. Jedną z charakterystycznych cech stylu biblijnego jest oczywiście paralelizm składniowy. Ma on służyć rytmizacji utworu stworzonego do śpiewania, dlatego bardzo często można go zobaczyć w psalmach. W wielu fragmentach Biblii również jest obecny paralelizm składniowy.

W „Bogurodzicy”, która jest powszechnie uznawana za pierwszy polski utwór liryczny również pojawia się paralelizm składniowy. Należy pamiętać, że na podobnym schemacie zbudowane są aż dwie strofy tej pieśni religijnej. W twórczości poetyckiej późniejszych epok również wykorzystywany był paralelizm składniowy.

Klasyfikacja paralelizmów

Proza o funkcji perswazyjnej lub retorycznej także często posługuje się paralelizmem składniowym. Kolejne zdania budowane są według określonych schematów składniowych, które podlegają powtórzeniu. Wśród składniowych środków stylistycznych można wymienić właśnie paralelizm składniowy.

Należy pamiętać, że Robert Lowth wymienił trzy typy paralelizmu: synonimiczny, antytetyczny oraz syntetyczny. W synonimicznym poszczególne człony sobie wzajemnie odpowiadają, dzięki temu przy pomocy różnych słów można wyrazić dokładnie ten sam sens. W paralelizmie antytetycznym opozycja znaczeniowa jest tworzona przez człony, natomiast drugi człon jest całkowitym odwróceniem członu pierwszego.

Dodatkowo powtarza on znaczenie tego członu. Trzeba mieć na uwadze, że paralelizm biblijny nie skupia się jedynie na partiach wierszowanych w Piśmie Świętym.

Dotyczy on również prozaicznych fragmentów. Mieszać mogą się ze sobą tylko niektóre typy paralelizmu. Podstawowy podział był systematycznie rozwijany przez kolejnych teoretyków, którzy stworzyli już bardziej precyzyjną klasyfikację.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Paralelizm -co to? (przykłady, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Co to paralelizm w Biblii?

Paralelizm w Biblii odnosi się do przedstawienia tego samego tematu lub idei w różnych językach, formach i kontekstach, aby pomóc lepiej zilustrować i zrozumieć prawdę biblijną. Paralelizm zawiera zarówno pożegnania, jak i historie oparte na wzorcach w kościołach, które są stale powtarzane, aby ujawnić więcej prawd o Bogu i ludzkim życiu. Często, te same lub podobne tematy są przedstawione w formie rymowanej lub metaforycznej. Paralelizm zawarty w Biblii może występować równolegle do siebie, składając się z kilku wersetów, które następnie się powtarzają. Jest to stosowane również do moralizatorów, które powtarzają te same idee lub ostateczne prawdy w całej historii lub w wielu wersetach.

Jaką funkcję pełnią Paralelizmy?

Paralelizmy to podobieństwa strukturalne lub skojarzenia między dwiema lub większą liczbą zdań lub wyrazów, pozwalające słuchaczom lub czytelnikom osiągnąć odczucie symetrii i rytmu. Poprzez stosowanie paralelizmów twórcy literaccy odwołują się do słów i struktur, które obecne są w kulturze ludzkiej od czasów starożytnych. Dzięki paralelizmom twórcy literaccy mogą wyrazić wizję, która porusza publikę, podkreśla ważną myśl lub wyjaśnia kontrowersyjne lub trudne tematy. Paralelizm może mieć również funkcję intelektualną, przyciągając uwagę słuchaczy lub czytelników jakimś intrygującym zestawem zdań, wyrażeń i skojarzeń. Paralelizm może także wpływać na nastrój, powodując, że mowa jest bardziej przekonująca i imponująca.

Co to paralelizm składniowy?

Paralelizm składniowy to technika stosowana w języku, której celem jest użycie języka w sposób skoordynowany, aby wzmocnić porównanie, podkreślić równość lub wznieść się ponad monotonię. Paralelizm stosuje się, aby wyjaśnić ideę za pomocą związanych rymów, zapętlenia, symetrii i jasnej budowy myśli.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)