Błędy poznawcze

Błędy poznawcze

Błąd poznawczy – w poznaniu społecznym ogólne określenie wzorca nieracjonalnego spostrzegania rzeczywistości, mającego wpływ na ludzkie postawy, emocje, rozumowanie lub zachowania (działania). Badaniem błędów poznawczych zajmują się nauki społeczne.

Błędy poznawcze (również heurystyki) to sposoby myślenia, które wprowadzają osobę je stosującą w zafałszowane postrzeganie rzeczywistości. Są czymś, co występuje u nas bardzo często. Mogą wynikać na przykład z uproszczonego wnioskowania, które tysiące lat temu pozwalało przetrwać w małych społecznościach, ale dzisiaj, w wielkich populacjach działa to często na niekorzyść.

Na czym polega błąd poznawczy?

Błąd poznawczy to błąd myślowy, który polega na błędnym dążeniu do wyciągania wniosków lub szybkiego wnioskowania na podstawie ograniczonego zestawu danych. Błędne przeświadczenia lub oceny mogą być wynikiem uogólnionych sądów, za wszelką cenę dopasowywania się do wzorca, nierealistycznego koncentrowania się na szczegółach, tworzenia iluzji kontroli lub niedostatecznego uwzględniania czynników otoczenia. Ze względu na to, że błędy poznawcze powstają w wyniku naturalnego sposobu myślenia, mogą mieć wpływ na ludzkie decyzje i zachowania. Mogą wpływać na proces decyzyjny, ukierunkowany na osiągnięcie określonych celów lub zmniejszać ludzką niezawodność w wykonywaniu zadań.

Błędy poznawcze i  heurystyki spis tematów:

22 grudnia, 2022
atrybucja wewnętrzna
Atrybucja wewnętrzna, zewnętrzna i tendencja samoobronna
Jest to przypisywanie komuś lub czemuś pewnych cech. W psychologii pojęcie atrybucji odnosi się do tego jak ludzie wyjaśniają przyczyny.
22 grudnia, 2022
Podstawowy błąd atrybucji
Podstawowy błąd atrybucji. Na czym polega? 3 powody DLACZEGO musisz to znać {psychologia i egotyzm atrybucyjny}
Jest to naturalny wynik dążenia umysłu do porządkowania faktów i tworzenia schematów, aby ułatwiać ocenę sytuacji i podejmowanie decyzji.
22 grudnia, 2022
przekonanie efekt przepowiedni
Samospełniająca się przepowiednia – jak można jej uniknąć i na czym polega? [psychologia i proroctwo pigmaliona?!?!]
Jak można jej uniknąć i na czym polega?
22 grudnia, 2022
lista błędów poznawczych
Lista błędów poznawczych (heurystyk- Cognitive Bias CODEX) Prawie 300!
Lista błędów poznawczych to ogólne określenia nieracjonalnego sposobu postrzegania rzeczywistości.
21 grudnia, 2022
paradoks hazardzisty
Paradoks hazardzisty (złudzenie Monte Carlo): złudzenie gracza Aleksego Iwanowicza -definicja, przykłady
To błędne przekonanie, że przeszłe wydarzenia mogą wpływać na przyszłe wydarzenia, które w rzeczywistości są od nich całkowicie niezależne.
21 grudnia, 2022
Złudzenie kontroli
Złudzenie kontroli (iluzja wpływu, illusion of control)- 4 przykłady PSYCHOLOGIA
Ta wiedza znacznie ułatwi zaakceptowanie rzeczy, na które nie masz wpływu, i skupienie wysiłków na obszarach, nad którymi masz kontrolę.
21 grudnia, 2022
efekt pollyanny
Efekt Pollyanny, czyli nadmierny optymizm i zabawa w radość
Ludzie, którzy są zdrowi psychicznie i nie cierpią na depresję, zwykle koncentrują się bardziej na pozytywach.
21 grudnia, 2022
Kompleks Arystotelesa iluzja wyższości
Złudzenie ponadprzeciętności. Kompleks wyższości i efekt jestem lepszy niż inni (efekt jeziora wobegon)
Dlaczego większość myśli, że jest lepsza od średniej chociaż jest to matematycznie niemożliwe.
21 grudnia, 2022
heurystyka zakotwiczenia
Heurystyka zakotwiczenia i dostosowania (anchoring effect, dlaczego pod uwagę bierzemy błędne informacje?)
Uproszczona metoda wnioskowania polegająca na oparciu się (zakotwiczeniu) na jakiejś informacji, a następnie zmodyfikowaniu jej (dostosowaniu)