Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Ocena otoczenia i metody

Turkusowa organizacja
Turkusowa organizacja (turkusowe zarządzanie), model rozwoju firmy
27 kwietnia, 2021
Jak pokonać nieśmiałość
Jak pokonać nieśmiałość (przezwyciężyć) Twoja samoocena i śmiały sposób małych kroków
28 kwietnia, 2021

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Ocena otoczenia i metody

Analiza biznesowa analiza strategiczna

Polecam platformę ze szkoleniami online (biznes, marketing, coaching psychologia). ZOBACZ TERAZ (kliknij w obrazek):

kurs analiza biznesowe modele

Co to jest analiza strategiczna

Analiza strategiczna to proces obejmujący badanie otoczenia biznesowego organizacji, w którym działa.

Analiza strategiczna jest niezbędna do formułowania planowania strategicznego w celu podejmowania decyzji i sprawnego działania organizacji. Za pomocą planowania strategicznego można osiągnąć cel lub cele wyznaczone przez organizację.

Stale dążąc do poprawy, organizacje muszą okresowo przeprowadzać analizę strategiczną, która z kolei pomoże im określić, które obszary wymagają poprawy, a które już dobrze sobie radzą. Aby organizacja mogła efektywnie funkcjonować, ważne jest, aby pomyśleć o tym, jak należy wdrożyć pozytywne zmiany.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Analiza strategiczna jest niezbędna, jeśli firma ma dla siebie cel i misję.

Wszystkie wiodące organizacje, które są dobrze znane ze swoich osiągnięć, mają wieloletnie planowanie strategiczne wdrażane na różnych etapach.

Planowanie strategiczne to zadanie długoterminowe obejmujące ciągłe i systematyczne planowanie oraz inwestowanie w zasoby.

Główne pytanie, które firma powinna wziąć pod uwagę dokonując analizy strategicznej, brzmi:

Jak konstytuowany jest rynek? Jak się mają aktywni klienci w tym sektorze?

Przeprowadzając analizę strategiczną, organizacje muszą znać swoich konkurentów, a tym samym być w stanie zdefiniować strategię, która pomoże im stać się niepokonanym graczem na tym rynku.

Jedną z najważniejszych funkcji planowania strategicznego jest przewidywanie przyszłych wydarzeń i wydedukowanie alternatywnych strategii, jeśli określony plan nie zadziała zgodnie z oczekiwaniami.

Rodzaje analizy strategicznej

Analiza biznesowa  analiza strategiczna

Wewnętrzna analiza strategiczna przedsiębiorstwa:

Jak sama nazwa wskazuje, poprzez tę analizę organizacje patrzą do wewnątrz lub wewnątrz organizacji i identyfikują pozytywne i negatywne punkty oraz ustalają zestaw zasobów, które można wykorzystać do poprawy wizerunku firmy na rynku. Analiza wewnętrzna zaczyna się od oceny wyników organizacji. Obejmuje to ocenę potencjału organizacji i jej zdolności do rozwoju.

Analiza mocnych stron firmy powinna być ukierunkowana na rynek, koncentrując się na kliencie. Mocne strony mają sens tylko wtedy, gdy pomagają firmie spełnić potrzeby klienta. Wykonując wewnętrzną analizę strategiczną, należy również znać słabości i ograniczenia, z którymi firma boryka się w życiu lub w przyszłości.

Analiza SWOT – wewnętrzna analiza strategiczna swot

Analiza SWOT jest jedną z najbardziej renomowanych technik wewnętrznej analizy strategicznej. Nie ma lepszego sposobu na skorzystanie ze strategicznie przeprowadzonej analizy niż wykorzystanie jej do wykrycia mocnych stron, szans, słabości i zagrożeń, na które może ucierpieć Twój projekt.

Przeprowadzenie analizy SWOT pomoże Ci stworzyć silną i długoterminową wizję poprzez planowanie strategiczne dla Twojej organizacji. Ważne jest, aby stale oceniać otoczenie, w którym działa firma, i odpowiednio do tego działać. Organizacja musi uwzględniać zasadę SWOT, aby móc efektywnie planować.

Dzięki dokładnej analizie SWOT firmy będą w stanie zapobiec wielu problemom, które mogą się pojawić, jeśli nie prowadzą systematycznej analizy.

Przeanalizujmy dalej i spróbujmy zrozumieć w jaki sposób organizacja może przeprowadzić pełną analizę strategiczną, aby móc planować i osiągać lepsze wyniki z każdym mijającym rokiem.

Mocne strony firmy: W firmie jest kilka pozytywnych atrybutów, które możesz kontrolować, aby uzyskać lepsze wyniki, są to Twoje mocne strony, co sprawia, że ​​wyróżniasz się na tle innych. Z pewnością istnieją pewne zasoby lub strategie, które doprowadziły do ​​procesu Twojej organizacji z roku na rok. Znajomość tych zasobów lub strategii jest również uważana za mocne strony. Znajomość tego typu informacji jest bardzo ważna, ponieważ są to elementy, które dają Ci przewagę nad konkurencją.

Słabość biznesowa: praktycznie niemożliwe jest, aby organizacja lub firma miała tylko mocne strony, a nie miała słabych. Dlatego istnieją pewne cechy organizacji, które wymagają poprawy, aby móc lepiej działać i konkurować na rynku. Nazywa się to słabościami przedsiębiorstwa. Większość czynników jest przewidywalna i organizacja musi je zidentyfikować z dużym wyprzedzeniem i podejść do problemów za pomocą środków naprawczych.

Zagrożenia dla organizacji: Występują negatywne czynniki, które wpłyną na rozwój organizacji i te czynniki również mogą być analizowane. Czynniki te należy wykryć i wprowadzić strategię zarządzania ryzykiem, aby zagrożenia, takie jak silniejsza wartość marki konkurentów, lepsze relacje konkurentów z detalistami itp., nie miały negatywnego wpływu na rozwój firmy. Ponadto zagrożenia, takie jak wielu graczy na rynku z tymi samymi produktami, pogorszenie koniunktury gospodarczej, lepsza reklama tego samego produktu przez konkurentów, to niektóre z zagrożeń, z którymi należy się ostrożnie obchodzić, aby konkurenci nie wykorzystali sytuacji.

Szanse dla firmy: Odkryj możliwości rozwoju. Znajomość ścieżki, którą muszą podążać organizacje, jest wielkim krokiem w kierunku sukcesu. Skorzystaj z tych wszystkich czynników zewnętrznych, które są pozytywne dla organizacji. Zidentyfikuj wszystkie możliwości i wykorzystaj je.

Zewnętrzna analiza strategiczna przedsiębiorstwa:

Po pomyślnym zakończeniu analizy wewnętrznej organizacja musi wiedzieć o czynnikach zewnętrznych, które mogą stanowić przeszkodę w jej rozwoju. Aby to zrobić, muszą wiedzieć, jak funkcjonuje rynek i jak konsumenci reagują lub zachowują się na określone produkty lub usługi. Pomiar satysfakcji klienta jest powszechną metodą analizy zewnętrznej.

Analiza PESTLE jest jedną z najczęściej stosowanych technik analizy zewnętrznej. Proces, który zastosuje się przy użyciu techniki PESTLE, jest stosunkowo prosty.

Analiza PESTLE (polityczna, ekonomiczna, społeczna, technologiczna, prawna i środowiskowa, ang. Political, Economic, Social, Technology, Legal and Environmental) opisuje ramy czynników makro-środowiskowych stosowanych w komponencie skanowania środowiskowego dla zewnętrznej analizy strategicznej.

Model został rozszerzony o czynniki etyczne i demograficzne. Stanowi część analizy zewnętrznej podczas przeprowadzania analizy strategicznej lub przeprowadzania badań rynkowych i daje przegląd różnych czynników makrośrodowiskowych, które organizacja musi wziąć pod uwagę.

Korzystając z analizy PESTLE można:

  • Dowiedzieć się o kluczowych kwestiach, na które organizacja nie ma wpływu, takich jak zmiany w zasadach zmieniających scenariusze polityczne, które można wprowadzić w dowolnym momencie.
  • Określić wpływ każdego problemu. Są to bardzo ważne kwestie dla organizacji.
  • Ocenić prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Krótko rozważ konsekwencje, jeśli problem wystąpił.


Analiza strategiczna firmy i badania rynku

Badania rynku mogą dostarczyć niezbędnych informacji, aby poznać różne scenariusze rynkowe i zaproponować strategie pozwalające na zwiększenie sprzedaży.

Badania rynku mają charakter jakościowy lub ilościowy. Ponadto mogą dostarczyć niezbędnych informacji, aby poznać różne scenariusze rynkowe i zaproponować strategie mające na celu zwiększenie sprzedaży. Na przykład dzięki badaniu rynku organizacja może poznać stopień rozpoznawalności marki i prawidłowo zaplanować kampanię marketingową.

Organizacje mogą również skutecznie obstawiać wprowadzenie nowego produktu na rynek lub wprowadzać innowacje dzięki nowym pomysłom klientów.

Zadawaj klientom właściwe pytania i zdobywaj ich opinie, a dane dostarczone przez analizę pomogą Ci prawidłowo zaplanować, co musisz zrobić, na przykład w przypadku obniżenia cen przez konkurencję lub zmiany w zachowaniu konsumentów.


Mocne strony analizy strategicznej (zalety)

Analiza strategiczna pozwala uzyskać przejrzystość wewnętrznych pozytywnych atrybutów organizacji, które są pod kontrolą. Znając te pozytywne cechy, organizacja może skupić się na czynnikach, które prowadzą do pozytywnych wyników i może powielać strategię wszędzie tam, gdzie ma to zastosowanie. Pomaga zidentyfikować siłę zarówno zasobów wewnętrznych, jak i zewnętrznych, co prowadzi do zwiększenia przewagi konkurencyjnej. Oferuje wewnętrzne komponenty, które dodają wartości lub zapewniają przewagę konkurencyjną Twojej firmie. Kiedy masz rozsądną przewagę konkurencyjną nad konkurentami, połowa planu gry jest jasna. Jedynym aspektem, który wymagałby wyjaśnienia, jest to, co nie idzie po myśli firmy.

Słabe strony analizy strategicznej (wady)

Analiza strategiczna może generować zbyt wiele pomysłów, ale nie pomaga w wyborze najlepszego. Czasami zbyt dużo czasu spędza się na rozwiązywaniu problemów egzystencjalnych, tak że pozostaje mało czasu lub nie ma go wcale na wprowadzanie innowacji w nowych produktach lub dokonywanie zmian poziomu usług na poziomie organizacyjnym.

Teraz Twoja kolej

Łańcuchowa metoda skojarzeń 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu pt.analiza strategiczna?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub technik.

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz zostaw komentarz poniżej.

Polecam platformę ze szkoleniami online (biznes, marketing, coaching psychologia). ZOBACZ TERAZ (kliknij w obrazek):

kurs analiza biznesowe modele

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Ocena otoczenia, strategia i metody

Analizy makrootoczenia, czyli otoczenia konkurencyjnego są podstawą sprawnie działającej firmy. Doskonale przedstawił to kiedyś Romanowski. Przy czym osobiście zalecam zaczynać od wnętrz, czyli każdy wniosek zbadać w stosunku do sytuacji naszego biznesu. Tylko dobry menedżer, kierownik lub zarządca może z zarządzania strategicznego wynieść możliwie jak najwięcej feedbacku aby odnieść sukces. Więc wiesz już jak ocenić stopień atrakcyjności sektora?

Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej.
Zapisz się na newsletter.

Zapisz się i otrzymuj ciekawe informacje!