Konkurencja -co to? Przykłady, definicja [ochrona interesów]

Entropia i prawo Murphyego
Entropia, dlaczego nasze życie z biegiem lat staje się coraz bardziej skomplikowane, a nie prostsze?
3 kwietnia, 2024
Jak wpływać na ludzi
Jak wpływać na ludzi? 10 sprawdzonych metod! Praktyka wpływu społecznego [wywieranie wpływu i perswazja]
3 kwietnia, 2024

Konkurencja -co to? Przykłady, definicja [ochrona interesów]

Konkurencja

Konkurencja

Konkurencja
Konkurencja

Co to konkurencja? Definicja.

Konkurencja definicja – (łac. concurrentia – współzawodnictwo) to wszelka forma rywalizacji pomiędzy podmiotami, które dążą do uzyskania przewagi na rynku, aby zdobyć większy udział w określonym segmencie. W szerszym znaczeniu określa się ją jako zdolność przedsiębiorstwa do przetrwania i zyskania udziałów w segmencie rynku w wyniku wyższej jakości produktu, ceny, dostępności i innych czynników.

Konkurencja, zrozum to aby działać lepiej!

Konkurenci – wszystkie firmy wytwarzające te same produkty albo substytuty lub działające w tym samym segmencie rynku- konkurencja rynkowa. Konkurencja to inaczej mechanizm, za pomocą którego wszyscy uczestnicy procesu gospodarowania na poszczególnych rynkach dążą do osiągnięcia jak największych korzyści.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Warunki istnienia konkurencji:

 • Działanie na danym rynku lub jego segmencie przynajmniej dwóch sprzedawców,
 • Konflikt interesów pomiędzy sprzedawcami. Cele i pragnienia, jakie mogą osiągnąć poszczególni sprzedawcy zazębiają się,
 • Sprzedawcy mogą konkurować ze sobą przy wykorzystaniu poszczególnych instrumentów konkurencji,
 • Sprzedawcy są „zobligowania” do konkurowania pomiędzy sobą, ze względu na sprzeczność interesów oraz możliwość realizacji zamierzonego celu w postaci pozyskania jak największej grupy nabywców.

W Polsce walka konkurencyjna charakteryzuje się:

 • 1. Cena i walka cenowa (która prowadzi do oszczędności w kosztach),
 • 2. Konkurencja i walka w sferze dystrybucji, działy sprzedaży :
  • I. Budowanie sieci sprzedaży i dystrybucji o niekonwencjonalnych kanałach,
  • II. Lepsza obsługa klientów (we właściwym miejscu, czasie, po odpowiedniej cenie, ale również przez kompetentnych i odpowiednich sprzedawców),
 • 3. Marketing, walka w zakresie promowania produktów (głównie reklamowanie),
 • 4. Jakość, walka o jak najlepszy produkt (konkurowanie szczególnie jego strukturą).

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Polecam wpis na temat 5 sił portera z którego zaczerpnąłem poniższy obrazek

5 sił portera


Konkurencja jest dzielona ze względu na rodzaje konkurencji:

 • a) Konkurencja cenowa,
 • b) Konkurencja pozacenowa:
  • innowacyjna, jakościowa (zróżnicowanie jakościowe produktu),
  • informacyjna (funkcja informacyjna i nakłaniająca promocji, głównie reklamy).

Dlaczego konkurencja jest korzystna dla wszystkich uczestników rynku?

Otóż obecność wielu konkurentów na rynku jest bardzo pozytywnym zdarzeniem. Konkurencja powoduje rozwój przedsiębiorczości i produktywności. Jest korzystna dla przedsiębiorców i konsumentów gdyż kreuje:

 • niższe ceny – walcząc o pozycję lidera i chcąc uzyskać przewagę nad innymi, przedsiębiorcy muszą oferować atrakcyjne ceny, co skutkuje oszczędnościami po stronie konsumentów, czyli klientów. Większa oszczędność po stronie konsumenta oznacza, że może on nabyć produkty również innych przedsiębiorców (nie tylko konkurentów, ale także inne z kolejnej branży), na które w przeciwnym razie nie mógłby sobie pozwolić;
 • lepsza jakość produktów – wytwórcy oferują produkty wyższej jakości, dzięki czemu konsumenci mogą nabywać lepszą jakość;
 • większy wybór – w przypadku istnienia konkurencji przedsiębiorcy mają motywację do zwiększania oferty produktów. Bogata oferta sprawia, że konsumenci mogą nabywać takie produkty, jakie najbardziej odpowiadają ich potrzebom;
 • innowacje – konkurencja sprzyja opracowywaniu nowych pomysłów, rozwiązań i nowych produktów. Mogą zainteresować konsumentów;
 • rozwój gospodarczy – istnienie konkurencji na danych rynkach wpływa na wzrost konkurencyjności całej gospodarki, co przekłada się na zdolność konkurowania lokalnych przedsiębiorców na rynkach regionalnych, lub nawet globalnych.

Negatywne skutki konkurencji

Istnieją również negatywne skutki konkurencji:

 • „zachęca” do produkcji nieodpowiednich towarów i usług
 • nie zapewnia sprawiedliwego podziału dochodów
 • zwiększone wykorzystanie niewiedzy klientów, głownie poprzez negatywne kampanie reklamowe i informacyjne
 • powoduje wzrost niektórych kosztów

Funkcja regulacyjna konkurencji

 • konkurencja jest narzędziem regulującym funkcjonowanie gospodarki kapitalistycznej na trzy sposoby.
 • konkurencja reguluje wymianę dóbr, prowadzi gospodarkę do osiągnięcia stanu równowagi/ konkurencji idealnej. Wielkość popytu równa się wielkości podaży.
 • konkurencja reguluje alokację czynników produkcyjnych, następuje efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów czynników wytwórczych.
 • konkurencja reguluje dystrybucję dochodów będących wynikiem wymiany dóbr.

Rodzaje konkurencji

Konkurencja ze względu na liczbę firm

 • Monopol – jedna firma, z możliwościami kreowania rynku
 • Oligopol – od dwóch (duopol) do kilku
 • Układ wolnej (pełnej) konkurencji – duża liczba firm o niewielkim udziale w rynku (około 1 – 2%)
 • O zbliżonym udziale w rynku – 15-20 firm, każda jest na tyle silna i wystarczalna, dzięki temu utrzymuje się obok innych i z nimi konkuruje

Konkurencja ze względu na stopień substytucyjności

 • kategoria produktu, np. wyjazd wakacyjny i biura podróży
 • marka produktu – firmy produkujące podobne produkty, różnią się jedynie nazwą
 • forma
 • ogólna
 • konkurencja sektorowa
 • bezpośrednia
 • substytucyjna
 • potencjalna

Na czym polega konkurencyjność?

Konkurencyjność to zdolność jednostki, firmy lub całego sektora do produkowania towarów i usług w sposób bardziej efektywny niż inne podmioty. Przedsiębiorstwa muszą wykazać się konkurencyjnością, aby zwiększyć swój udział w rynku oraz zapewnić sobie długotrwały sukces. Oznacza to, że muszą one oferować wyższą jakość produktów w niższych cenach, lub więcej usług w porównaniu do swojej konkurencji. Aby to osiągnąć, firmy muszą inwestować w technologię, wykorzystywać nowe modele biznesowe, zdobywać nową wiedzę i optymalizować procesy produkcyjne.

Jak budować przewagę konkurencyjną?

Aby być bardziej konkurencyjnym:

 • Zdefiniuj swoją pozycję rynkową i grupę docelową, określ swoje atuty i wyznacz jasny kierunek działań.
 • Ustanów ścisły system monitorowania rynku: monitoruj konkurencję, trendy rynkowe, a także wszelkie zmiany technologiczne, które mogą wpłynąć na twoją pozycję na rynku.
 • Inwestuj w innowacje, w nowe technologie, rozwijaj produkty i usługi, które odróżniają cię od konkurencji i uczynią twoją firmę wyjątkową.
 • Stwórz silne relacje z klientami, wykorzystując do tego celu nowoczesne narzędzia marketingowe, takie jak e-mail marketing, social media czy reklamy online.
 • Obserwuj i dostosuj się do trendów: uważnie obserwuj rynek i wdrażaj działania, które pozwolą ci zyskać przewagę nad konkurencją.

Co to konkurencja monopolistyczna?

Konkurencja monopolistyczna to rodzaj konkurencji, w którym jeden lub kilku graczy kontroluje dużą część rynku. Monopolista ma wpływ na ceny produktów i usług, ponieważ jest jedynym dostawcą. Monopolista może również ustalać własne marże i wymagania dotyczące jakości. W przeciwieństwie do monopolu, monopolista konkuruje z innymi dostawcami, którzy mają mniejszy wpływ na rynek.

Co to konkurencja doskonała?

Konkurencja doskonała to sytuacja w której wszystkie firmy na rynku mają taką samą wiedzę, mają dostęp do tych samych technologii, mają takie same możliwości produkcji, mają te same koszty produkcji i wszystkie one działają na równych zasadach. Każda z firm ma takie same szanse na utrzymanie się na rynku, wszystkie firmy oferujące te same produkty mają te same ceny. Wynikiem tego jest to, że konsumenci mają pełny wybór i szeroki dostęp do produktów w konkurencyjnych cenach.

Co to analiza konkurencji?

Analiza konkurencji to proces badawczy mający na celu zidentyfikowanie potencjalnych konkurentów w danym sektorze i zrozumienie ich strategii. Zazwyczaj obejmuje ona analizę rynku, produktów i usług konkurencji oraz ich strategii marketingowych, w tym wykorzystywanych kanałów dystrybucji, marek i pozycjonowania cenowego. Analiza ta może być stosowana do określenia siły nisz, w których dana firma może konkurować, jak również do identyfikacji słabych stron lub szans na rynku.

Jakie działania mogą podejmować firmy, aby etycznie wyróżniać się na tle konkurencji, jednocześnie unikając praktyk nieuczciwej konkurencji?

Firmy mogą skupić się na innowacyjności, jakości produktów czy usług, doskonałości obsługi klienta oraz budowaniu silnej marki i reputacji. Ważne jest, aby działania marketingowe i promocyjne były transparentne, uczciwe i oparte na rzeczywistych atutach oferty.

W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą monitorować działania konkurencji, aby na bieżąco dostosowywać swoje strategie rynkowe?

Firmy mogą korzystać z analizy konkurencji, badań rynkowych, monitoringu mediów społecznościowych, a także narzędzi analitycznych online do śledzenia trendów rynkowych, nowych produktów konkurentów oraz ich strategii cenowych i promocyjnych.

Jakie są główne wyzwania w utrzymaniu konkurencyjności na szybko zmieniających się rynkach?

Głównymi wyzwaniami są ciągłe innowacje, dostosowanie do zmieniających się potrzeb i oczekiwań konsumentów, efektywne zarządzanie kosztami, a także szybkie reagowanie na działania konkurencji i zmiany w otoczeniu rynkowym. Firmy muszą być również na bieżąco z nowymi technologiami i trendami cyfrowymi, aby nie stracić pozycji na rynku.

Nieuczciwa konkurencja a przedsiębiorstwo, analiza

Każdy podmiot prawny jest chroniony przepisami i musi działać w zgodzie z obyczajami. Praktyk wie że wolna konkurencja podlega pod urząd ochrony konkurencji i konsumentów i każda transakcja może zostać sprawdzona.

Tak czy inaczej zdrowa rywalizacja to pożądane zjawisko, dzięki temu konsumenci mają lepsze towary po lepszych cenach.

Do następnego razu RS

Czy już wiesz, że mamy nowe produkty w zakładce sklep. Możesz skorzystać ze szkolenia „Konkurencja w obecnych czasach. Jak wygrywać z innymi.”

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Konkurencja -co to? Przykłady, definicja [ochrona interesów] 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)