Konkurencja, zrozum to aby działać lepiej! (nowe dane)

Konkurencja

Konkurencja

Konkurencja, zrozum to aby działać lepiej!
Konkurenci – wszystkie firmy wytwarzające te same produkty albo substytuty lub działające w tym samym segmencie rynku- konkurencja rynkowa.
Konkurencja to inaczej mechanizm, za pomocą którego wszyscy uczestnicy procesu gospodarowania na poszczególnych rynkach dążą do osiągnięcia jak największych korzyści.

Warunki istnienia konkurencji:  1. Działanie na danym rynku lub jego segmencie przynajmniej dwóch sprzedawców,
  2. Konflikt interesów pomiędzy sprzedawcami. Cele i pragnienia, jakie mogą osiągnąć poszczególni sprzedawcy zazębiają się,
  3. Sprzedawcy mogą konkurować ze sobą przy wykorzystaniu poszczególnych instrumentów konkurencji,
  4. Sprzedawcy są „zobligowania” do konkurowania pomiędzy sobą, ze względu na sprzeczność interesów oraz możliwość realizacji zamierzonego celu w postaci pozyskania jak największej grupy nabywców.W Polsce walka konkurencyjna charakteryzuje się:

1. Cena i walka cenowa (która prowadzi do oszczędności w kosztach),
2. Konkurencja i walka w sferze dystrybucji, działy sprzedaży :
I. Budowanie sieci sprzedaży i dystrybucji o niekonwencjonalnych kanałach,
II. Lepsza obsługa klientów (we właściwym miejscu, czasie, po odpowiedniej cenie, ale również przez kompetentnych i odpowiednich sprzedawców),
3. Marketing, walka w zakresie promowania produktów (głównie reklamowanie),
4. Jakość, walka o jak najlepszy produkt (konkurowanie szczególnie jego strukturą).

Polecam wpis na temat 5 sił portera z którego zaczerpnąłem poniższy obrazek 5 sił portera

Konkurencja jest dzielona ze względu na rodzaje konkurencji:

a) Konkurencja cenowa,
b) Konkurencja pozacenowa:
─ innowacyjna, jakościowa (zróżnicowanie jakościowe produktu),
─ informacyjna (funkcja informacyjna i nakłaniająca promocji, głównie reklamy).

Dlaczego konkurencja jest korzystna dla wszystkich uczestników rynku?Otóż obecność wielu konkurentów na rynku jest bardzo pozytywnym zdarzeniem. Konkurencja powoduje rozwój przedsiębiorczości i produktywności. Jest korzystna dla przedsiębiorców i konsumentów gdyż kreuje:
• niższe ceny – walcząc o pozycję lidera i chcąc uzyskać przewagę nad innymi, przedsiębiorcy muszą oferować atrakcyjne ceny, co skutkuje oszczędnościami po stronie konsumentów, czyli klientów. Większa oszczędność po stronie konsumenta oznacza, że może on nabyć produkty również innych przedsiębiorców (nie tylko konkurentów, ale także inne z kolejnej branży), na które w przeciwnym razie nie mógłby sobie pozwolić;
• lepsza jakość produktów – wytwórcy oferują produkty wyższej jakości, dzięki czemu konsumenci mogą nabywać lepszą jakość;
• większy wybór – w przypadku istnienia konkurencji przedsiębiorcy mają motywację do zwiększania oferty produktów. Bogata oferta sprawia, że konsumenci mogą nabywać takie produkty, jakie najbardziej odpowiadają ich potrzebom;
• innowacje – konkurencja sprzyja opracowywaniu nowych pomysłów, rozwiązań i nowych produktów. Mogą zainteresować konsumentów;
• rozwój gospodarczy – istnienie konkurencji na danych rynkach wpływa na wzrost konkurencyjności całej gospodarki, co przekłada się na zdolność konkurowania lokalnych przedsiębiorców na rynkach regionalnych, lub nawet globalnych.


Negatywne skutki konkurencjiIstnieją również negatywne skutki konkurencji:
• „zachęca” do produkcji nieodpowiednich towarów i usług
• nie zapewnia sprawiedliwego podziału dochodów
• zwiększone wykorzystanie niewiedzy klientów, głownie poprzez negatywne kampanie reklamowe i informacyjne
• powoduje wzrost niektórych kosztów

Funkcja regulacyjna konkurencji• konkurencja jest narzędziem regulującym funkcjonowanie gospodarki kapitalistycznej na trzy sposoby.
• konkurencja reguluje wymianę dóbr, prowadzi gospodarkę do osiągnięcia stanu równowagi/ konkurencji idealnej. Wielkość popytu równa się wielkości podaży.
• konkurencja reguluje alokację czynników produkcyjnych, następuje efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów czynników wytwórczych.
• konkurencja reguluje dystrybucję dochodów będących wynikiem wymiany dóbr.

Rodzaje konkurencji


Konkurencja ze względu na liczbę firm


• Monopol - jedna firma, zmożliwościami kreowania rynku
• Oligopol - od dwóch (duopol) do kilku
• Układ wolnej (pełnej) konkurencji - duża liczba firm o niewielkim udziale w rynku (około 1 - 2%)
• O zbliżonym udziale w rynku – 15-20 firm, każda jest na tyle silna i wystarczalna, dzięki temu utrzymuje się obok innych i z nimi konkuruje

Konkurencja ze względu na stopień substytucyjności


• kategoria produktu, np. wyjazd wakacyjny i biura podróży
• marka produktu - firmy produkujące podobne produkty, różnią się jedynie nazwą
• forma
• ogólna
• konkurencja sektorowa
• bezpośrednia
• substytucyjna
• potencjalnaDo następnego razu RS
Czy już wiesz, że mamy nowe produkty w zakładce sklep. Możesz skorzystać ze szkolenia "Konkurencja w obecnych czasach. Jak wygrywać z innymi."


mgr Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego , a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Po pierwsze, wreszcie ruszył długo wyczekiwany kanał YouTube! Link: https://www.youtube.com/channel/UCp3v4HZdCe_U1TBdjtrPnVQ/videos

Po drugie, darmowy raport! ZOBACZ JAK ZWIĘKSZYLIŚMY RUCH NASZEGO KLIENTA O 326%!

Zapisz się na newsletter e-mail i pobierz darmowy raport.

Po pierwsze, wreszcie ruszył długo wyczekiwany kanał YouTube! Link: https://www.youtube.com/channel/UCp3v4HZdCe_U1TBdjtrPnVQ/videos Po drugie, darmowy raport! ZOBACZ JAK ZWIĘKSZYLIŚMY RUCH NASZEGO KLIENTA O 326%! Zapisz się na newsletter e-mail i pobierz darmowy raport.