Błędy poznawcze

Błędy poznawcze

Błąd poznawczy – w poznaniu społecznym ogólne określenie wzorca nieracjonalnego spostrzegania rzeczywistości, mającego wpływ na ludzkie postawy, emocje, rozumowanie lub zachowania (działania). Badaniem błędów poznawczych zajmują się nauki społeczne.

Błędy poznawcze (również heurystyki) to sposoby myślenia, które wprowadzają osobę je stosującą w zafałszowane postrzeganie rzeczywistości. Są czymś, co występuje u nas bardzo często. Mogą wynikać na przykład z uproszczonego wnioskowania, które tysiące lat temu pozwalało przetrwać w małych społecznościach, ale dzisiaj, w wielkich populacjach działa to często na niekorzyść.

Na czym polega błąd poznawczy?

Błąd poznawczy to błąd myślowy, który polega na błędnym dążeniu do wyciągania wniosków lub szybkiego wnioskowania na podstawie ograniczonego zestawu danych. Błędne przeświadczenia lub oceny mogą być wynikiem uogólnionych sądów, za wszelką cenę dopasowywania się do wzorca, nierealistycznego koncentrowania się na szczegółach, tworzenia iluzji kontroli lub niedostatecznego uwzględniania czynników otoczenia. Ze względu na to, że błędy poznawcze powstają w wyniku naturalnego sposobu myślenia, mogą mieć wpływ na ludzkie decyzje i zachowania. Mogą wpływać na proces decyzyjny, ukierunkowany na osiągnięcie określonych celów lub zmniejszać ludzką niezawodność w wykonywaniu zadań.

Błędy poznawcze i  heurystyki spis tematów:

20 grudnia, 2022
efekt aureoli
Efekt aureoli (psychologia). Dlaczego efekt halo wpływa na to, jak postrzegamy innych [efekt pierwszego wrażenia -przykłady, definicja]
Efekt aureoli występuje wtedy, gdy jedna cecha osoby lub rzeczy jest używana do ogólnego osądu tej osoby lub rzeczy. Wspiera szybkie decyzje, nawet te stronnicze.
20 grudnia, 2022
Efekt izolacji
Efekt izolacji, von Restorff inaczej fenomen Kohlera-Restorff (definicja, przykłady)
Efekt izolacji również znany jako efekt von Restorff to tendencja do lepszego zapamiętywania obiektów, które w jakiś sposób się wyróżniają.
20 grudnia, 2022
badania ilościowe
Badania ilościowe (eksperymenty) Definicja, przykłady, zalety, wady i 11 przykazań
Badania ilościowe to proces zbierania i analizy danych liczbowych.
20 grudnia, 2022
efekt kontrastu
Efekt kontrastu (efekt asymilacji): kiedy porównanie zwiększa różnice [przykłady, definicja]
Efekt kontrastu (przeciwieństwo efekt asymilacji) błąd poznawczy, który zniekształca nasze postrzeganie czegoś, gdy porównujemy to z czymś innym.
20 grudnia, 2022
efekt pigmaliona
Efekt Pigmaliona w pracy, szkole i życiu. Samospełniające się proroctwo i przepowiednia (definicja, przykłady)
Efekt Pigmaliona, inaczej efekt Rosenthala, jest zjawiskiem psychologicznym, w którym wysokie oczekiwania prowadzą do poprawy wyników w danym obszarze.
20 grudnia, 2022
Efekt Dunninga Krugera wykres przykłady
Efekt Dunninga-Krugera, czyli złudzenie ponadprzeciętności 3 metody jak z nim walczyć)
Efekt Dunninga-Krugera. Dlaczego niekompetentni ludzie myślą, że są niesamowici? Krótkie streszczenie czym jest efekt Dunninga-Krugera: Dlaczego niekompetentni ludzie myślą, że […]
20 grudnia, 2022
efekt golema
Efekt Golema (golem effect, pierwsze wrażenie) + 5: Rosenthala, Galatei, Pigmaliona, Nimbu, Halo
Efekt Golema opisuje to, co dzieje się, gdy przełożeni wyrażają swoje uczucia na temat zdolności podwładnych.
20 grudnia, 2022
Dysonans poznawczy
Dysonans poznawczy (cognitive dissonanse, przykłady, definicja) -Co to jest redukcja dysonansu poznawczego? (Leon Festinger)
Co to jest dysonans poznawczy? Definicja. Dysonans poznawczy (cognitive dissonanse) odnosi się do sytuacji obejmującej sprzeczne postawy, przekonania lub zachowania. […]
20 grudnia, 2022
heurystyka dostępności
Heurystyka dostępności -co to jest availability heuristic? Psychologia (3 ciekawe badania, przykłady i definicja)
Heurystyka dostępności może prowadzić do wielu błędów poznawczych. Zobacz jakich