Błędy poznawcze

Błędy poznawcze

Błąd poznawczy – w poznaniu społecznym ogólne określenie wzorca nieracjonalnego spostrzegania rzeczywistości, mającego wpływ na ludzkie postawy, emocje, rozumowanie lub zachowania (działania). Badaniem błędów poznawczych zajmują się nauki społeczne.

Błędy poznawcze (również heurystyki) to sposoby myślenia, które wprowadzają osobę je stosującą w zafałszowane postrzeganie rzeczywistości. Są czymś, co występuje u nas bardzo często. Mogą wynikać na przykład z uproszczonego wnioskowania, które tysiące lat temu pozwalało przetrwać w małych społecznościach, ale dzisiaj, w wielkich populacjach działa to często na niekorzyść.

Na czym polega błąd poznawczy?

Błąd poznawczy to błąd myślowy, który polega na błędnym dążeniu do wyciągania wniosków lub szybkiego wnioskowania na podstawie ograniczonego zestawu danych. Błędne przeświadczenia lub oceny mogą być wynikiem uogólnionych sądów, za wszelką cenę dopasowywania się do wzorca, nierealistycznego koncentrowania się na szczegółach, tworzenia iluzji kontroli lub niedostatecznego uwzględniania czynników otoczenia. Ze względu na to, że błędy poznawcze powstają w wyniku naturalnego sposobu myślenia, mogą mieć wpływ na ludzkie decyzje i zachowania. Mogą wpływać na proces decyzyjny, ukierunkowany na osiągnięcie określonych celów lub zmniejszać ludzką niezawodność w wykonywaniu zadań.

Błędy poznawcze i  heurystyki spis tematów:

21 grudnia, 2022
efekt obserwatora
Efekt obserwatora (psychologia odwagi i bezczynności, błędy poznawcze) 5 danych
Dlaczego badacze popełniają błędy, a nawet fałszują wyniki?
21 grudnia, 2022
efekt potwierdzenia
Efekt potwierdzenia, błąd konfirmacji, strategia konfirmacyjna- Dlaczego odrzucamy dowody i nie chcemy przyznać się do błędu (confirmation bias)
Dlaczego odrzucamy dowody?
21 grudnia, 2022
4 stadia rozwoju poznawczego wg Piageta
Jean Piaget rozwój poznawczy. 4 etapy rozwoju intelektualnego dziecka (stadia rozwoju poznawczego Piageta)
Rozwój poznawczy dziecka to nie tylko zdobywanie wiedzy, dziecko musi opracować lub skonstruować mentalny model świata.
21 grudnia, 2022
Skrzywienie zawodowe
Skrzywienie zawodowe (déformation professionnelle), lub nerdview [przykłady, definicja]
Jest francuskim terminem odnoszącym się do tendencji do przetwarzania świata oczami zawodowca, a nie z bardziej wyważonej perspektywy.
21 grudnia, 2022
Wnioskowanie bayesowskie
Prawdopodobieństwo całkowite i twierdzenie Bayesa (wzór). Wnioskowanie klasyczne, a wnioskowanie bayesowskie (przykłady, definicja)
Umożliwia nam aktualizację naszych przekonań w oparciu o pojawienie się nowych, odpowiednich dowodów.
21 grudnia, 2022
autowaloryzacja
Autowaloryzacja, pozytywna retrospekcja SAMODOSKONALENIE (4 dane, przykłady, definicja)
Ważne informacje w kontekście psychologii własnego Ja.
21 grudnia, 2022
egocentryzm
Jak postępować z egocentrykiem? Egocentryzm, myślenie egocentryczne i 5 zasad [egoista]
Jak poradzić sobie z egocentrykiem w życiu czy związku? Odpowiedź TUTAJ
21 grudnia, 2022
błąd koniunkcji
Błąd koniunkcji. Model mentalny, podejmowanie najlepszych decyzji i szybkiego rozwiązywania trudnych problemów
To bardzo poważna wada w naszym myśleniu. W zły sposób szacujemy możliwość wydarzenia się danego scenariusza.
21 grudnia, 2022
racjonalizacja
Racjonalizacja- co to mechanizm obronny? Psychologia, ekonomia, wybór zakupu, choice-supportive bias (przykłady, definicja)
Racjonalizacja i racjonalne zachowanie to 2 odrębne terminy, jeden głównie stosujemy ante factum, a drugi post factum, czyli przed i po.