Innowacja

Innowacje

Innowacja

Tylko sprawdzone metody zwiększania sprzedaży i rozwoju firmy na Twoją skrzynkę.
[mc4wp_form id=”154″]

Niektórzy bardzo często nadużywają wyrazu „innowacja”. Czy wszystko, co się tak nazywa rzeczywiście takim jest?

Według jednej z definicji Inne sformułowanie definicji innowacja jest to wynik wszystkich działań o charakterze technicznym, naukowym, organizacyjnym, komercyjnym i finansowym, które faktycznie doprowadziły lub miały w zamierzeniu rzeczywiście doprowadzić do wdrożenia zmian w zakresie produktów, procesów, organizacji, czy marketingu.

Inne właściwe spojrzenie mówi, że innowacja (pochodzi od łacińskiego  słowa innovatio, co znaczy odnowienie), to ciąg działań, prowadzących do wytworzenia  ulepszonych, lub nowych produktów, systemów organizacyjnych lub procesów technologicznych. Termin ten do ekonomii wprowadził J. A. Schumpeter, określając tym samym pięć przypadków występowania innowacji:

Stworzenie nowego produktu;
Stworzenie nowego rynku zbytu,
Zastosowanie nowej technologii, metody produkcji,
Pozyskanie nieznanych dotąd surowców,
Reorganizacje określonej gałęzi gospodarki.

A poniżej bardzo pomocna wiedza i wpisy, które możesz zacząć czytać już teraz.

Innowacja spis tematów:

17 grudnia, 2022
model kano
Model Kano – Co to jest badanie satysfakcji klienta (kwestionariusz badający zadowolenie, jakość i poziom wymagań, definicja, przykłady)
Model Kano umożliwia lepsze zrozumienie jak klienci oceniają nasz produkt czy innowację. W artykule znajduje się świetne ćwiczenie, także zachęcam do jego wykonania.
17 grudnia, 2022
poziomy gotowosci technologicznej
Poziomy gotowości technologicznej -co to TRL? (definicja i przykłady)
TRL (Technology Readiness Level) służy do określenia jaki jest poziom gotowości technologicznej danego rozwiązania. W prostej formie został tu opisany.
17 grudnia, 2022
komercjalizacja
Komercjalizacja wyników badań naukowych, co rządzi komercjalizacją wiedzy i transferu technologii? (przykłady, definicja)
Analizując pojęcie komercjalizacja, należy odpowiedzieć na pytanie: jakie mechanizmy rządzą komercjalizacją wiedzy i technologii w otaczającym nas świecie?
17 grudnia, 2022
metoda qfd
Metoda QFD – Dom Jakości (quality function deployment, jak projektować i doskonalić -przykłady, definicja)
Dom Jakości jest częścią większego procesu metoda QFD. Stanowi to monitorowanie jakości, koncentrację na funkcji wykonania planu jakości oraz zastosowanie zasobów do wdrożenia tego planu.
17 grudnia, 2022
innowacja definicja
Co to jest innowacja definicja. Etapy procesu innowacyjnego (etapy innowacji)
Definicja innowacji odnosi się do czegoś nowego lub zmiany wprowadzonej do istniejącego produktu, pomysłu lub dziedziny. Np. pierwszy telefon był wynalazkiem, a smartfony innowacją
16 grudnia, 2022
quicklook
Metoda Quicklook (QL)- wycena technologii [7 ZASAD]
Innowacje i technologia dla wielu przedsiębiorstw stanowią zasoby rozwojowe i strategiczne, za pomocą których podejmują wyzwania konkurencyjne.
16 grudnia, 2022
model biznesowy
Model biznesowy -co to? Business Model Canvas (innowacyjny biznes i przedsiębiorstwo, definicja, przykłady)
Model biznesowy to narzędzie mające pomóc Ci rozwinąć swoją firmę lub startup. Każda organizacja jest ciągle ewoluującym organizmem, dlatego trzeb to zrobić!
16 listopada, 2022
broker technologii
Broker technologii i broker innowacji -kto to, co robi? [1 PLAN DZIAŁANIA, definicja, przykłady]
Broker technologii często świadczy usługi konsultacyjne. Praca jest bardzo ciekawa, a za projekty dostaje sporą premię. Dowiedz się jak, w TYM artykule.
11 maja, 2021
Preference ratios in multiattribute evaluation (PRIME)
Preference ratios in multiattribute evaluation (PRIME)
Co to jest Preference ratios in multiattribute evaluation (PRIME)? Gdybyśmy mieli przetłumaczyć preference ratios in multiattribute evaluation na język polski […]