Innowacja

Innowacje

Innowacja

Tylko sprawdzone metody zwiększania sprzedaży i rozwoju firmy na Twoją skrzynkę.
[mc4wp_form id=”154″]

Niektórzy bardzo często nadużywają wyrazu „innowacja”. Czy wszystko, co się tak nazywa rzeczywiście takim jest?

Według jednej z definicji Inne sformułowanie definicji innowacja jest to wynik wszystkich działań o charakterze technicznym, naukowym, organizacyjnym, komercyjnym i finansowym, które faktycznie doprowadziły lub miały w zamierzeniu rzeczywiście doprowadzić do wdrożenia zmian w zakresie produktów, procesów, organizacji, czy marketingu.

Inne właściwe spojrzenie mówi, że innowacja (pochodzi od łacińskiego  słowa innovatio, co znaczy odnowienie), to ciąg działań, prowadzących do wytworzenia  ulepszonych, lub nowych produktów, systemów organizacyjnych lub procesów technologicznych. Termin ten do ekonomii wprowadził J. A. Schumpeter, określając tym samym pięć przypadków występowania innowacji:

Stworzenie nowego produktu;
Stworzenie nowego rynku zbytu,
Zastosowanie nowej technologii, metody produkcji,
Pozyskanie nieznanych dotąd surowców,
Reorganizacje określonej gałęzi gospodarki.

A poniżej bardzo pomocna wiedza i wpisy, które możesz zacząć czytać już teraz.

Innowacja spis tematów:

24 grudnia, 2022
metoda analogii Prognozowanie analogowe
Prognozowanie analogowe: metoda analogii (wnioskowanie i metody prognozowania, przykłady, definicja)
Co to metoda analogii definicja Metoda analogii -polega na porównywaniu różnych rozwiązań (najczęściej dwóch), które przy określonym sposobie rozpatrywania wzbudzają […]
24 grudnia, 2022
poka yoke przykłady
Poka yoke, metoda zapobiegania błędom. Jedno z narzędzi lean (poka-yoke, definicja, przykłady)
Co to jest metoda Poka Yoke? Definicja, przykłady i zasady Poka yoke (jap. poka błędy, yokeru zapobieganie, ang. mistake proofing, […]
24 grudnia, 2022
metodologia podręcznik oslo manual
Metodologia i podręcznik Oslo (do pobrania za darmo w PDF) Zasady gromadzenia danych dotyczących innowacji
Co to jest podręcznik Oslo? Wszyscy zainteresowani informacjami z dziedziny gromadzenia i interpretacji danych na temat innowacji polecam przeczytanie Podręcznika […]
23 grudnia, 2022
Analiza pola sił Kurt Lewin
Analiza pola sił K Lewina (diagram, proces, przykłady, definicja i metody)
Co to jest analiza pola sił? Definicja. Analiza pola sił Kurta Lewina jest potężnym narzędziem strategicznym używanym do zrozumienia, co […]
20 grudnia, 2022
metoda delficka
Metoda delficka [prognozowanie przyszłości, przykłady, definicja]. Technika, badanie i jak zarządzać
Metoda delficka to ustrukturyzowana technika lub metoda komunikacji, pierwotnie opracowana jako systematyczna, interaktywna metoda prognozowania przyszłości,
20 grudnia, 2022
kwiat lotosu
Kwiat lotosu. Kreatywność i rozwiązywanie problemów (alternatywa dla burzy mózgów)
Technika kwiatu lotosu koncentruje siłę burzy mózgów na obszarach zainteresowania. Dzieje się to za pomocą wizualnej reprezentacji pomysłów, jest podobne do mapy myśli, ale bardziej uporządkowane.
19 grudnia, 2022
synektyka
Synektyka Williama Gordona, kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów [analogia do zdolności twórczych]
Definicja słowa synektyka opisuje system rozwiązywania problemów, który polega na zrzeszaniu ludzi o różnym pochodzeniu i zainteresowaniach, którzy twórczo dzielą się swoimi pomysłami.
19 grudnia, 2022
metoda 635
Metoda 635, brainwriting, burza mózgów. Jak generować i stworzyć kreatywny pomysł
Metoda 635 stanowi dalszy rozwój burzy mózgów i jest również nazywana pismem jako brainwriting. Uważa się, że kreatywność grupy wzrasta, gdy idea jest opracowywana wspólnie.
18 grudnia, 2022
Myślenie lateralne
Myślenie lateralne i metoda sześciu kapeluszy -co to? Schemat i idee na przekór Edward De Bono [przykłady, definicja]
Myślenie lateralne jest sposobem rozwiązywania problemów przy użyciu pośredniego i kreatywnego podejścia poprzez rozumowanie, które nie jest od razu oczywiste. Dotyczy pomysłów, których nie można uzyskać przy użyciu tradycyjnej logiki- krok po kroku. Termin ten został po raz pierwszy użyty w 1967 roku przez Edwarda de Bono.