Metoda Hoshin Kanri -co to? Japońska metoda strategicznego zarządzania jakością (przykłady, definicja)

Jak znaleźć pasję
Jak znaleźć pasję i żyć według własnych zasad (praktyczne porady aby ją odnaleźć)
3 stycznia, 2023
Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością + metody i narzędzia (norma iso, definicja, przykłady)
3 stycznia, 2023

Metoda Hoshin Kanri -co to? Japońska metoda strategicznego zarządzania jakością (przykłady, definicja)

Hoshin Kanri wikipedia metoda szkolenie prezentacja
Hoshin Kanri przykłady

Co to jest Hoshin Kanri?

Hoshin Kanri (hoshin – pol. przyjęty kurs, wytyczna, polityka, plan, cel; kanri – pol. kontrola, zarządzanie).

Hoshin Kanri (zwany również wdrażaniem polityki) to metoda zapewniająca, że ​​strategiczne cele firmy napędzają postęp i działania na każdym poziomie w tej firmie. Eliminuje to marnotrawstwo wynikające z niespójnego kierunku i słabej komunikacji.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Hoshin Kanri stara się, aby każdy pracownik zmierzał w tym samym kierunku w tym samym czasie. Osiąga to poprzez dostosowanie celów firmy (Strategia) do planów średniego kierownictwa (Taktyka) i pracy wykonywanej przez wszystkich pracowników (Operacje).

REKLAMA:

Koniecznie zobacz naszą platformę ze szkoleniami online:

e-learing platforma szkolenie kurs online

Metoda ta została opracowana w latach 60 ubiegłego wieku przez jednego ze zdobywców Nagrody Deminga – japońską korporację Bridgstone Tire Comprany.

WDRAŻANIE HOSHIN KANRI

Jednym ze sposobów zrozumienia Hoshin Kanri jest przejście przez typowy zestaw kroków do wdrożenia.

Zanim zacznę omawiać cały proces muszę wyjaśnić czym jest tzw. catch-ball.

Świetnie jest to opisane w encyklopedii zarządzania: Otóż catchball to proces „Przerzucania piłki”, który przebiega w następujący sposób:

Projekt polityki przedsiębiorstwa jest opracowywany jest przez kierownictwo najwyższego szczebla na podstawie doświadczeń przygotowujących osób, wyników poprzedniego okresów, wniosków z przeprowadzonych w ramach kontroli jakości wewnętrznych audytów, a ponadto prognoz i założeń zawartych w polityce oraz filozofii organizacji (przedsiębiorstwa).

Następnie przygotowany dokument poddawany jest dyskusji z dyrekcją poszczególnych filii, które przystępują do uzgodnień dopiero po przekonsultowaniu projektu z przedstawicielami kolejnych struktur organizacji.

Opierając się na przeprowadzonych dyskusjach, każda z filii przygotowuje własne propozycje, modyfikuje, jeżeli zajdzie taka konieczność projekt.

Założenia zostają następnie przekazane do dyskusji do działów, z których trafiają dalej w dół. Każdy etap procesu wygląda tak samo.

W ten sposób uzyskiwana jest opinia jak największej liczby osób, aby informacje mogły trafić ponownie w górę do kierownictwa oraz zarządu. Kierownictwo najwyższego szczebla, po uzyskaniu informacji, podejmuje ostateczną decyzję.

Proces ten powoduje pogłębienie zrozumienia polityki organizacji (przedsiębiorstwa) i umożliwia pracownikom przemyślenie „koniecznych” i „możliwych” aspektów proponowanych celów. Dzięki temu procesowi podmioty mają możliwość wpłynięcia.

https://mfiles.pl/pl/index.php/Hoshin_kanri
Hoshin Kanri wikipedia metoda szkolenie prezentacja

Krok pierwszy – Stwórz plan strategiczny

Hoshin Kanri zaczyna od planu strategicznego (np. Plan roczny, dwuletni 5cio itp), który jest opracowywany przez najwyższe kierownictwo w celu realizacji dalekosiężnych celów firmy. Ten plan należy starannie opracować, aby rozwiązać niewielką liczbę krytycznych problemów. Kluczowe kwestie do rozważenia przy opracowywaniu planu strategicznego to:

Skoncentruj się na piątce

Skoncentruj się na pięciu celach (lub mniej). Samo zapisywanie celów może wywołać (fałszywe) poczucie postępu – a więcej celów wydaje się być większym postępem. W rzeczywistości cel wyraża tylko zamiar. 

Podjęcie działania to najtrudniejsza część. Każda firma ma ograniczone zasoby i energię… i ograniczoną uwagę. Skoncentrowanie się na niewielkiej liczbie celów sprawia, że ​​sukces jest o wiele bardziej prawdopodobny niż rozpraszanie energii na dziesiątki celów. 

Po pierwsze skuteczność

Wg metody Hoshin Kanri istnieje dobrze znana różnica między wydajnością a skutecznością: efektywność to robienie rzeczy dobrze, podczas gdy skuteczność to robienie właściwych rzeczy. Cele strategiczne muszą być skuteczne -czyli musimy robić właściwe rzeczy, aby przenieść firmę na wyższy poziom. Jeśli cel nie ma tak szerokiego wpływu, prawdopodobnie nie jest strategiczny.

Ewolucja kontra rewolucja w Hoshin Kanri

Cele mogą być ewolucyjne (cele przyrostowe osiągane zwykle poprzez ciągłe doskonalenie) lub rewolucyjne (przełomowe zmiany o dramatycznym zasięgu). Obie formy są ważnymi formami doskonalenia.

Konsensus odgórny

Za opracowanie planu strategicznego odpowiada najwyższe kierownictwo – to jeden z ich najważniejszych obowiązków. Jednak poświęcenie czasu na konsultacje z kierownictwem średniego szczebla służy dwóm pożytecznym celom:

  • Zapewnia dodatkową perspektywę i informacje zwrotne, które pomagają tworzyć silniejsze, bardziej świadome strategie
  • Stwarza to poczucie wspólnej odpowiedzialności za plan i znacznie większe zaangażowanie kierownictwa średniego szczebla

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Ostrożnie z KPI!

Kluczowe wskaźniki wydajności ( KPI- key performance indicators ) zapewniają środki do śledzenia postępów w osiąganiu celów. Mają także znaczną zdolność kierowania zachowaniem. Dlatego ostrożnie wybieraj wskaźniki KPI. Konieczne jest przemyślenie, czy wybrane wskaźniki KPI wpłyną na pożądane zachowanie bez niezamierzonych skutków ubocznych. Na przykład pogoń za wydajnością może prowadzić do niezamierzonych konsekwencji, takich jak nadmierne zapasy (większe partie oznaczają mniej zmian) i obniżona jakość.

Zdobądź cel

Każdy cel powinien mieć właściciela – facylitatora i coacha, który ma umiejętności i autorytet, aby z powodzeniem doprowadzić cel do końca.

  • Jako osoba ułatwiająca, właściciel celu usunie przeszkody i wygładzi ścieżkę do postępu
  • Jako coach będzie śledził postępy i wstawiał się, jeśli coś pójdzie nie tak

Krok drugi – opracuj taktykę Hoshin Kanri

Na poziomie departamentów menedżerowie średniego szczebla opracowują taktyki, które najlepiej pozwolą osiągnąć cele określone przez najwyższe kierownictwo. Jednym z najważniejszych aspektów tego procesu jest wymiana zdań z najwyższym kierownictwem, aby upewnić się, że strategia i cele są dobrze zrozumiane, że istnieje silne dopasowanie między strategią a taktyką oraz że wskaźniki KPI są znaczące i właściwe.

Taktyka może się zmieniać w trakcie realizacji strategii; elastyczność i zdolność adaptacji są ważnymi cechami tego procesu. W rezultacie pomocne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów postępów (np. co miesiąc), podczas których oceniane są wyniki i dostosowywana jest taktyka.

Krok trzeci – podejmij działanie

Teraz na poziomie produkcyjnym przełożeni i liderzy zespołów opracowują szczegóły operacyjne, aby wdrożyć taktykę określoną przez menedżerów średniego szczebla. Po raz kolejny obowiązuje zasada, aby zapewnić, że działania w hali produkcyjnej (i innych obszarach firmy) są ściśle powiązane z taktyką i strategią.

Jest to poziom, na którym cele i plany przekształcają się w wyniki. Kiedyś mówiłem o koncepcji Go Gemba, czyli miejsce, w którym rozgrywa się prawdziwa akcja. Dlatego menedżerowie powinni pozostać blisko związani z działalnością na tym poziomie (np. Regularnie wykonując „zarządzanie przez wędrowanie po okolicy”).

Krok czwarty – przejrzyj i dostosuj

Do tej pory kroki koncentrowały się na kaskadowaniu celów strategicznych w dół, poprzez poziomy firmy; od najwyższego kierownictwa aż po halę produkcyjną. Równie ważny jest przepływ informacji w drugą stronę – informacje o postępach i wynikach. To właśnie ten drugi przepływ tworzy zamknięty układ – umożliwiający sterowanie i regulację całego procesu.

Postępy powinny być stale monitorowane i regularnie poddawane formalnym przeglądom (np. Co miesiąc). Te punkty kontrolne postępu dają możliwość dostosowania taktyki i związanych z nią szczegółów operacyjnych.

DODATKOWE UWAGI

To jest dla każdego

Hoshin Kanri nie jest tak dobrze znany ani „popularny” jak niektóre inne narzędzia Lean – ale jest niezwykle cennym narzędziem. Chociaż najbardziej naturalnie pasuje to do dobrze rozwiniętej kultury lean, w której ciągłe doskonalenie jest mocno zakorzenione na wszystkich poziomach firmy, praktycznie każda organizacja może skorzystać z jej podstawowych zasad:

  • Wizjonerskie planowanie strategiczne (skupienie się na rzeczach, które naprawdę mają znaczenie)
  • Catchball (budowanie wykonalnych planów w drodze konsensusu)
  • Mierzenie postępów (staranne wybieranie wskaźników KPI, które będą wpływać na pożądane zachowanie)
  • Zamknięcie pętli (regularne śledzenie postępów)

Korzyści z płaskiej struktury zarządzania

Powinno być całkiem oczywiste, że spłaszczona struktura zarządzania jest korzystna dla Hoshin Kanri. Im mniej jest poziomów, tym łatwiej jest kaskadować cele w dół i tym mniej jest możliwości ograniczenia strategii poprzez kolejne warstwy tłumaczenia. Mniejsza liczba warstw oznacza również szybsze podejmowanie decyzji.

Niektóre bardzo duże organizacje mają płaskie struktury zarządzania. Jedną z najbardziej znanych jest firma Nucor Steel, która zatrudnia około 12 000 pracowników i posiada tylko cztery poziomy zarządzania między dyrektorem generalnym a pracownikami liniowymi. W rzeczywistości powszechnym żartem jest to, że możesz przejść od woźnego do dyrektora generalnego w Nucor tylko z pięcioma awansami. Z kolei typowa firma z listy Fortune 500 ma od 8 do 10 poziomów zarządzania.

co to jest Hoshin Kanri metoda szkolenie prezentacja

Stwórz wspólną wizję

Ludzie osiągają najlepsze wyniki, gdy mają cel. Kiedy rozumieją nie tylko, co robić – ale dlaczego jest to ważne. Jedną z zalet Hoshin Kanri jest to, że może pomóc w stworzeniu tego celu; skupianie się i dążenie do konkretnych i ważnych celów.

Warto więc włożyć trochę wysiłku w stworzenie wspólnej wizji planu strategicznego (stan przyszły; miejsce docelowe) i związanej z nim taktyki (droga do osiągnięcia tego celu). Upewnij się, że jak najwięcej pracowników ma możliwość zrozumienia, dlaczego cele strategiczne są ważne oraz w jaki sposób taktyka i szczegóły operacyjne wspierają te cele.

PS.

A Ty. Co myślisz o hoshin kanri?

PS 2.

Wdrożenie Hoshin Kanri. Doskonalić i kaskadować

Wspomnieliśmy już o lean management. Dodać trzeba tu jeszcze elementy takie jak cykl PDCA i filozofia kaizen. Łącząc je w swojej organizacji otrzymujesz potężny system zarządzania. Więc czy wdrożyłeś już długoterminowy proces planowania?

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Metoda Hoshin Kanri -co to? Japońska metoda strategicznego zarządzania jakością (przykłady, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)