Model 5 sił Portera

7S McKinsey model
Model 7s McKinsey
Listopad 12, 2017
Technika szybkiej nauki Richarda Feynmana
Jak się szybko uczyć za pomocą techniki Feynman’a
Listopad 13, 2017
Pokaż wszystkie

Model 5 sił Portera

Model 5 sił Portera

Model 5 sił Portera

Model 5 sił Portera
Czym jest 5 sił Portera?

Model Pięciu Sił Portera, nazwany tak na cześć Michaela E. Portera, identyfikuje i analizuje pięć sił konkurencyjnych. Model określa się również jako „analiza strukturalna sektora”, „analiza pięcioczynnikowa”, czy „pięć sił konkurencji”. Jest jedną z metod analizy strategicznej (zob. wpis link plan strategiczny).

analiza 5 sił portera

Siły kształtują każdą branżę, pomagają określić słabości i mocne strony sektora (sektor- grupa firm wytwarzająca produkty będące substytutami).
Model 5 sił Portera dodatkowo precyzyjnie określa natężenie sił w sektorze ekonomicznym, lub segmencie rynkowym. Siły te to:

  1. Siła przetargowa klientów / nabywców.
  2. Siła przetargowa dostawców.
  3. Konkurencja w branży, czyli rywalizacja wewnątrz sektora.
  4. Potencjał pojawienia się nowych producentów / konkurentów.
  5. Zagrożenie pojawienia się substytutów.


Model Portera można zastosować do każdego segmentu gospodarki, aby szukać rentowności i atrakcyjności.Pięć Sił Portera to model analizy, który pomaga wyjaśnić, dlaczego różne gałęzie przemysłu są w stanie utrzymać różne poziomy rentowności. model 5 sił portera

Rozwinięcie 5 sił porteraKonkurencja w branży


Znaczeniem tej siły jest liczba konkurentów i ich zdolność do stawiania zagrożenia. Im większa liczba konkurentów, wraz z liczbą równorzędnych produktów i usług, które oferują, tym konkurencja jest większa. Dodatkowo oceń cenę marketingu (zob. Premium Digital) w sektorze. Im niższa tym większe zagrożenie, ponieważ reklama jest względnie niedroga, co zachęca podmioty.

Nowi konkurenci


Nabywcy w przypadku nie otrzymania odpowiednio niskiej oferty, wyszukują z łatwością kontrofert konkurencji. Im mniej pieniędzy i czasu potrzebne jest, by wejść na nasz rynek i być skutecznym konkurentem, tym bardziej pozycja przedsiębiorstwa może zostać osłabiona.

Siła dostawców


Odnosi się do tego, jak łatwo dostawcy mogą podnieść ceny towarów i usług. Im mniejsza liczba dostawców, tym bardziej firma jest od nich zależna. Dostawcy mają wtedy swobodę i łatwo ustalają ceny. Pod uwagę bierzemy dodatkowo stopień koncentracji sektora, uzależnienie jakości produktu finalnego od jakości wyrobu dostawcy, niepowtarzalność wyrobu, możliwość wytworzenia przez dostawcę wyrobu finalnego itp.

Siła klientów


W szczególności dotyczy to zdolności klientów do obniżania cen. Wpływ na to ma liczba kupujących, ich wielkość i łatwość przejścia klienta z jednej firmy do drugiej.

Zagrożenie substytutami


Produkty konkurencji, które mogą być stosowane zamiast produktów lub usług naszej firmy, stanowią tutaj realne zagrożenie. Jeśli usługa lub produkt jest łatwa do skopiowania i zastąpienia wtedy występuje ryzyko. Do pojawienia się substytutów zachęca atrakcyjność sektora (dynamika sprzedaży i rentowność), bariery wejścia, szybkość zmian technologii, a także możliwości obrony dotychczasowych uczestników sektora na przykład poprzez walkę cenową.

I co dalej?Analiza pięciu sił Portera to wspaniałe narzędzie na początku pracy. Osobiście, po sporządzeniu rozkładu sił sektora zawsze używam dodatkowych modeli. W praktyce często można spotkać się z kilkoma argumentami przeciwko tej koncepcji. Po pierwsze mówi się, że konkurenci, dostawcy i kupujący nie są związani ze sobą, nie kontaktują się i nie współdziałają. Po drugie nie wszystkie siły mają jednakową moc.

Co to jest 6 siła Portera ?!Nieoficjalnie, przez niektórych dodawana jest szósta siła Portera. Dokładnie chodzi o alianse strategiczne. Czyli uzupełnianie się produktów i usług. Jeśli pewna firma sprzedaje swój produkt, który to polepsza produkt innej firmy (komplementarny). Przykład to firm Intel, która sprzedaje procesory do laptopów (Microsoft-Windows).

Do następnego razu RS


PS.
Koniecznie odwiedź nasz SKLEP