Analytic Hierarchy Process (metoda AHP -co to?), decision making czyli proces decyzyjny – przykłady, definicja

metoda TRIZ
Metoda TRIZ teoria rozwiązywania innowacyjnych zagadnień (szkolenie problem solving -definicja, przykłady)
24 grudnia, 2022
Monitoring i egzekucja praw własności intelektualnej
Monitoring i egzekucja praw własności intelektualnej (ważne informacje)
24 grudnia, 2022

Analytic Hierarchy Process (metoda AHP -co to?), decision making czyli proces decyzyjny – przykłady, definicja

Analytic Hierarchy Process metoda AHP
Analytic Hierarchy Process metoda AHP

Co to Metoda AHP? Definicja i opis

Analytic Hierarchy Process (AHP) to metoda organizowania i analizowania złożonych decyzji, wykorzystująca matematykę i psychologię.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Została opracowany przez Thomasa L. Saaty w latach siedemdziesiątych i od tego czasu jest udoskonalany.

Zawiera trzy części: ostateczny cel lub problem, który próbujesz rozwiązać, wszystkie możliwe rozwiązania, zwane alternatywami, oraz kryteria, według których będziesz oceniać alternatywy.

Polecam platformę ze szkoleniami online (biznes, marketing, coaching psychologia). ZOBACZ TERAZ (kliknij w obrazek):

e-learing platforma szkolenie kurs online

AHP zapewnia racjonalne ramy dla potrzebnej decyzji poprzez ilościowe określenie jego kryteriów i alternatywnych opcji oraz powiązanie tych elementów z ogólnym celem.

Interesariusze porównują znaczenie kryteriów, po dwa naraz, poprzez porównania parami.

Na przykład, czy zależy Ci na korzyściach z pracy lub krótszych dojazdach do pracy i o ile bardziej?

AHP przekształca te oceny w liczby, które można porównać ze wszystkimi możliwymi kryteriami.

Ta zdolność kwantyfikacji odróżnia AHP od innych technik podejmowania decyzji.

Na ostatnim etapie procesu priorytety liczbowe są obliczane dla każdej z alternatywnych opcji.

Liczby te reprezentują najbardziej pożądane rozwiązania w oparciu o wartości wszystkich użytkowników.

Oto wizualna reprezentacja wszystkich kroków:

AHP

Metoda AHP krok po kroku

AHP jest najbardziej przydatna przy podejmowaniu decyzji dotyczących złożonych problemów z wysoką stawką. Wyróżnia się na tle innych technik podejmowania decyzji, ponieważ określa ilościowo kryteria i opcje, które tradycyjnie są trudne do zmierzenia za pomocą twardych liczb.

Zamiast zalecać „właściwą” decyzję, AHP pomaga decydentom znaleźć taką, która najlepiej pasuje do ich wartości i zrozumienia problemu.

Uwzględnienie wszystkich interesariuszy jest ważne, ponieważ różne działy będą różnie oceniać kryteria.

Na przykład, decydując się na nowe oprogramowanie, dział sprzedaży może skupić się na jego łatwości użytkowania, podczas gdy administrator bardziej dba o jego integrację z innymi systemami.

AHP różni się również od zwykłej ankiety lub spotkania, ponieważ usuwa stronniczość z decyzji.

Ponadto stosowanie AHP podnosi morale, ponieważ każdy czuje, że jego głos jest słyszany, i ostatecznie mogą zrozumieć, w jaki sposób podjęto decyzję.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Metoda AHP przykład

W tej sekcji pokazuję przykład dwóch poziomów AHP. Strukturę hierarchii w tym przykładzie można narysować w następujący sposób:

metoda AHP

Poziom 0 jest celem analizy.

Poziom 1 to wiele kryteriów, na które składa się kilka czynników.

Możesz także dodać kilka innych poziomów kryteriów podrzędnych, ale nie użyłem tego tutaj.

Ostatni poziom (poziom 2 na powyższym rysunku) to opcje alternatywne.

Linie między poziomami wskazują związek między czynnikami, wyborami i celem. Na poziomie 1 będziesz mieć jedną macierz porównawczą odpowiadającą porównaniom parami między 4 czynnikami w odniesieniu do celu.

Zatem macierz porównawcza poziomu 1 ma rozmiar 4 na 4.

Ponieważ każdy wybór jest powiązany z każdym czynnikiem, a masz 3 wybory i 4 czynniki, to generalnie będziesz mieć 4 macierze porównania na poziomie 2.

Każda z tych macierzy ma rozmiar 3 na 3. Jednak w tym konkretnym przykładzie zobaczysz, że niektóre wagi macierzy poziomu 2 są zbyt małe, aby wpłynąć na ogólną decyzję, więc możemy je zignorować.

Na podstawie ankiety lub własnego porównania parami tworzymy kilka macierzy porównawczych.

Więcej na temat liczenia: prezentacja.

Analytic Hierarchy Process

Metoda AHP wady

Metoda AHP jest tematem wielu prac naukowych, w których potwierdzana jest jej użyteczność.

Istnieją także głosy krytyczne.

Argumenty te związane są głównie z:

brakiem teoretycznych podstaw konstruowania hierarchii, w wyniku czego, w przypadku identycznych sytuacji decyzyjnych możliwe jest konstruowanie różnych hierarchii, co prowadzi do różnic w rozwiązaniach,

  • dużą subiektywnością rankingów końcowych, związaną z subiektywnością poszczególnych ocen oraz
  • wykorzystaniem umownej skali ocen,
  • błędami w procedurze agregacji ocen,
  • brakiem dostatecznego potwierdzenia w statystyce.

Niektórzy badacze twierdzą, że wady metody są poważne i mogą prowadzić do różnych typów błędów w podejmowaniu decyzji.

Zgodnie z tym co mówi wiki:

We wczesnych latach 90. w czasopismach recenzowanych (w tym Management Science oraz Journal of the Operations Research Society) opublikowano serię debat pomiędzy zwolennikami i krytykami metody AHP.

Poniżej przedstawione zostały główne tezy krytyków oraz odpowiedź zwolenników.

  • Wykorzystywanie arbitralnej skali ocen.
  • Wrażliwość metody i tworzenie „nieistniejących rankingów”.
  • Innym problemem jest stosunkowo duża wrażliwość metody nawet na niewielkie zmiany, nawet bez dodania lub usunięcia suboptymalnych wariantów.
  • Zmiana rankingu w wyniku dodania „obojętnego” kryterium .

Odpowiedzi zwolenników metody

Zwolennicy AHP argumentują, iż pomimo powyższych obaw, proces podejmowania decyzji oparty na tej metodzie sprawuje się dobrze w praktyce i jest bardzo popularny wśród decydentów zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Co myślisz o Analytic Hierarchy Process (metoda AHP)?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub technik omawiających co to jest metoda AHP.

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz zostaw komentarz poniżej.

Polecam platformę ze szkoleniami online (biznes, marketing, coaching psychologia). ZOBACZ TERAZ (kliknij w obrazek):

e-learing platforma szkolenie kurs online

The Analytic Hierarchy Process (metoda AHP), decision making czyli proces decyzyjny

Skoro wiesz już jak działa analityczny proces hierarchiczny to czy już go wykorzystujesz? A może dopiero zamierzasz? Daj mi znać w komentarzu.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Analytic Hierarchy Process (metoda AHP -co to?), decision making czyli proces decyzyjny - przykłady, definicja 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)