Synektyka Williama Gordona, kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów [analogia do zdolności twórczych]

metoda 635
Metoda 635, brainwriting, burza mózgów. Jak generować i stworzyć kreatywny pomysł
3 czerwca, 2020
kwiat lotosu
Kwiat lotosu. Kreatywność i rozwiązywanie problemów (alternatywa dla burzy mózgów)
3 czerwca, 2020

Synektyka Williama Gordona, kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów [analogia do zdolności twórczych]

synektyka
Synektyka Williama Gordona, kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów [analogia do zdolności twórczych] 1

Synektyka to metodologia rozwiązywania problemów, która stymuluje procesy myślowe, których temat może być nieświadomy. Metodę tę opracowali George M. Prince i William JJ Gordon w latach 50.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Synektyka jest jednym z najpopularniejszych (obok burzy mózgów) technik twórczego rozwiązywania problemów. Jest to metoda heurystyczna, a więc z założenia nie gwarantuje ona osiągnięcia założonego celu (tego typu gwarancje daje wykorzystanie algorytmu), lecz jedynie zwiększa prawdopodobieństwo jego osiągnięcia. Synektykę Gordona ujmuje się w ten sposób, że polega ona na systematycznym i intencjonalnym użyciu analogii w myśleniu twórczym.

Historia

Proces ten został opracowany na podstawie spotkań połączonych z nagrywaniem taśmy (początkowo audio , później wideo ), doszły do tego analizy wyników i eksperymentów z alternatywnymi sposobami radzenia sobie z przeszkodami na drodze do spotkania.

„Sukces” zdefiniowano jako uzyskanie kreatywnego rozwiązania, które grupa zobowiązała się wdrożyć.

Nazwa synektyka pochodzi od greckiego i oznacza „połączenie różnych i pozornie nieistotnych elementów”.

Gordon i Prince nazwali zarówno swoją praktykę, jak i nową firmę Synectics, co może powodować zamieszanie, ponieważ ludzie nie będący częścią firmy są szkoleni i korzystają z tej praktyki.

Chociaż nazwa ta była znakiem towarowym, stała się standardowym słowem opisującym twórcze rozwiązywanie problemów w grupach.

Teoria, definicja

Synektyka to sposób na racjonalne podejście do kreatywności i rozwiązywania problemów .

Tradycyjnie proces twórczy był rozpatrywany po fakcie. Synektyka próbuje badać proces twórczy in vivo, czyli podczas jego trwania.

Według Gordona badania synektyki mają trzy główne założenia:

 • Proces twórczy możne być opisywany i uczony;
 • Procesy wynalazcze w sztuce i nauce są analogiczne i są napędzane przez te same procesy „psychiczne”;
 • Kreatywność indywidualna i grupowa są analogiczne.

Mając na uwadze te założenia, synektyka wierzy, że ludzie mogą być lepsi w kreatywności, jeśli rozumieją, jak działa kreatywność.

Jednym z ważnych elementów kreatywności jest obejmowanie pozornie nieistotnego.

Emocje kładą nacisk na intelekt, a irracjonalność nad racjonalność.

Dzięki zrozumieniu emocjonalnych i irracjonalnych elementów problemu lub idei grupa może odnieść większy sukces w rozwiązaniu problemu.

Prince podkreślił znaczenie kreatywnego zachowania w zmniejszaniu zahamowań i uwalnianiu wrodzonej kreatywności wszystkich.

On i jego koledzy opracowali określone praktyki i struktury spotkań, które pomagają ludziom upewnić się, że ich konstruktywne intencje są wzajemnie pozytywne.

Zastosowanie narzędzi do kreatywnego zachowania rozszerza zastosowanie synektyki na wiele sytuacji poza sesjami wynalazczymi (szczególnie konstruktywne rozwiązywanie konfliktów).

Gordon podkreślił znaczenie „procesu metaforycznego”, dzięki któremu znajome staje się dziwne, a dziwne znajome.

Wyraził swoją główną zasadę w następujący sposób:

„Ufaj temu, co jest obce, i wyobcuj to, co jest zaufane”.

To z jednej strony zachęca do podstawowej analizy problemu, a z drugiej do wyobcowania pierwotnego problemu poprzez tworzenie analogii .

Pojawia się zatem możliwe pojawienie się nowych i zaskakujących rozwiązań.

Jako narzędzie wynalazcze, synektyka wynalazła technikę zwaną „trampoliną” w celu uzyskania kreatywnych pomysłów na początku.

W celu opracowania początkowych pomysłów metoda obejmuje burzę mózgów oraz pogłębia ją i poszerza metaforą;

Dodaje także ważny proces ewaluacji dla rozwoju pomysłów, który wykorzystuje embrionalne nowe pomysły, które są atrakcyjne, ale jeszcze niewykonalne, i wprowadza je w nowe kierunki działania, w które zaangażowane są osoby, które je wdrożą.

Synektyka jest bardziej wymagająca niż burza mózgów , ponieważ podejmowane kroki sugerują, że proces jest bardziej skomplikowany i wymaga więcej czasu i wysiłku. Sukces metodologii synektyki zależy w dużej mierze od umiejętności wyszkolonego facylitatora.

Zasady synektyki

Stosując technikę Gordona, wykorzystuje się kilka następujących zasad:

 • pracy zespołowej,
 • kojarzenia i łączenia ze sobą elementów na pozór nie mających ze sobą nic wspólnego,
 • odrzucenia myślenia schematycznego, wyjścia poza utarte schematy i powszechnie przyjęte reguły,
 • oswajania tego, co wydaje się dziwne oraz udziwniania tego, co na pierwszy rzut oka wydaje się logiczne, proste, zrozumiałe,
 • pozwalania uaktywnić się emocjom
 • poszukiwania podobieństw.

Etapy postępowania w synektyce

Procedura która dotyczy twórczego podejścia do rozwiązywania problemów, wykorzystując synektykę obejmuje kilka etapów.

Ich kolejność ma silny związek z fazą oraz rodzajem analizowanego problemu. Ważne jest jednak to, że na każdym etapie wykorzystuje się metafory i analogie.

 1. Postawienie problemu,
 2. Zdefiniowanie i analiza problemu,
 3. Wstępne oczyszczenie problemu,
 4. Sformułowanie problemu,
 5. Analogie bezpośrednie (pierwsza faza),
 6. Analogie fantastyczne,
 7. Analogie osobowe,
 8. Analogie symboliczne,
 9. Analogie bezpośrednie (druga faza),
 10. Analiza,
 11. Wymuszenie rozwiązania,
 12. Nowe punkty widzenia.

Możemy wyróżnić 4 rodzaje analogii:

 1. analogie personalne,
 2. analogie proste,
 3. analogie symboliczne,
 4. analogie fantastyczne.

Analogia personalna to osobiste utożsamianie się z analizowanym obiektem, czy też zjawiskiem. Posługując się analogią personalną mamy szansę wcielić się w rolę kogoś lub czegoś innego.

Analogia prosta to poszukiwanie przedmiotu, obiektu, czy zjawiska, funkcjonującego na podobnych zasadach, jak ten omawiany. Najczęściej ma ona podłoże biologiczne. Przykładem może być porównanie lotu samolotu do spadającej z drzewa szyszki.

Analogia symboliczna wyjaśnia skomplikowane zjawiska posługując się symbolami. Najczęściej przedstawia się je wizualnie np. wykorzystując rysunki lub modele przestrzenne.

Analogia fantastyczna odwołuje się do abstrakcyjnego świata wyobraźni i fantazji. W większości przypadków, stosowanie analogii fantastycznej rozpoczyna się od zadania sobie pytania: Co by było, gdyby…? Analogia ta pozwala wyłączyć myślenie schematyczne, stereotypowe, wyjść poza obowiązujące ramy, zasady i założenia.

Skoro wiesz już że cały proces polega na łączeniu i systemie generowania pomysłów to w jaki sposób postarasz się zmobilizować członków grupy do twórczego myślenia (creative thinking) i pracy nad problemem?


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rafalszr/domains/rafalszrajnert.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 286
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

1 Comment

 1. eCom Rocket pisze:

  Bardzo ciekawy wpis! Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej. Zapisz się na newsletter.
Pobierz: Darmowy Raport