Metoda TRIZ teoria rozwiązywania innowacyjnych zagadnień (szkolenie problem solving -definicja, przykłady)

metoda analogii Prognozowanie analogowe
Prognozowanie analogowe: metoda analogii (wnioskowanie i metody prognozowania, przykłady, definicja)
24 grudnia, 2022
Analytic Hierarchy Process metoda AHP
Analytic Hierarchy Process (metoda AHP -co to?), decision making czyli proces decyzyjny – przykłady, definicja
24 grudnia, 2022

Metoda TRIZ teoria rozwiązywania innowacyjnych zagadnień (szkolenie problem solving -definicja, przykłady)

metoda TRIZ
metoda TRIZ

Co to jest metoda TRIZ? Definicja.

Metoda TRIZ- jej nazwa pochodzi od nazwy w języku rosyjskim (Teorija reshenija izobretatjelskich zadacz).

Nazwa TRIZ tłumaczona na język angielski brzmi Theory of Inventive Problem Solving.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

W metodzie TRIZ chodzi o pewien zbiór metod, które mogą doprowadzić w sposób systematyczny do powstania nowych pomysłów.

TRIZ często określany jest też jako filozofia, która ma przezwyciężać blokady myślowe i pomagać na szybkie znalezienie rozwiązania, na stosunkowo wysokim poziomie technicznym.

Polecam platformę ze szkoleniami online (biznes, marketing, coaching psychologia). ZOBACZ TERAZ (kliknij w obrazek):

e-learing platforma szkolenie kurs online

Powstanie TRIZ

Twórcą metody TRIZ był urodzony i żyjący (1926–1998) w Zwiazku Radzieckim Genrich Soulowicz Altschuller. Prace nad metodą TRIZ rozpoczał w 1946 roku jako oficer od patentów w radzieckiej marynarce w Baku.

Systematycznie analizował, katalogował patenty i szukał najważniejszych zasad innowacji. W trakcie tych nieustających poszukiwań rozwinął podstawowe elementy metody TRIZ.

Na podstawie analizy około 40000 patentów z różnych dziedzin dokonał ważnego odkrycia, które można opisać przez trzy cechy:

 • obojętnie, z jakiej dziedziny wiedzy czy działu przemysłu będą rozpatrywane patenty, to wyabstrahowane problemy i ich rozwiązania będą się stale powtarzać,
 • ewolucja systemów technicznych przejawia określoną tendencję,
 • rzeczywiste innowacje dadzą się często sformułować tylko przez naukowe rozpoznanie z zewnątrz własnego obszaru działania.
Metoda TRIZ teoria rozwiązywania innowacyjnych zagadnień (szkolenie problem solving -definicja, przykłady) 1

Teoria reshenja izobretatel’skich zadač

Theory of Inventive Problem Solving

Theorie zur Lösung von Aufgaben beim Erfinden

Teoria rozwiązywania problemów wynalazczych

Altschullera męczyło pytanie, jak można w sposób kontrolowany powiększać kreatywność i czy istnieję pewne zasady znajdowania nowych rozwiązan. Stwierdził przy tym, że specjalistom z danego obszaru wiedzy niezwykle trudno jest znaleźć pomysły spoza tego obszaru.

Biorąc za podstawę te przesłanki Altschuller zbadał 2,5 miliona patentów, a w ich analizie zadał kilka istotnych pytań:

 • Jak daleka jest od zawodowego obszaru wynalazcy użyta w patencie wiedza?
 • Ile teoretycznych zasad rozwiązań trzeba wziąć pod uwagę przy formułowaniu danego pomysłu?
 • Na jakim stopniu integracji problemu znaleziono podstawy rozwiązania i jak wielka była zmienna miedzy starym a nowym rozwiązaniem?

Na podstawie tych pytań Altschuller uporządkował patenty według 5 poziomów kreatywności, rysunek poniżej:

Metoda TRIZ teoria rozwiązywania innowacyjnych zagadnień (szkolenie problem solving -definicja, przykłady) 2

W ten sposób Altschuller stwierdził że bardzo dużo patentów ma bardzo niski stopień innowacyjności i w dalszych badaniach skupił się na pomysłach o wielkim stopniu innowacyjności.

Zrozumiał także że wynalazki pojawiają się zawsze po pojawieniu się pewnych zasad technicznej ewolucji i że istnieją zasady standardowe, czyli takie które są stosowane w rozwiązaniach kreatywnych.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Analizując 2,5 mln patentów doszedł do wniosku, że dobrego innowatora charakteryzują 4 cechy, widoczne poniżej:

Metoda TRIZ teoria rozwiązywania innowacyjnych zagadnień (szkolenie problem solving -definicja, przykłady) 3

Systematyka

Najprościej mówiąc dotyczy jasnego określenia problemu.

Definicje w systematyce

Kontrolna lista innowacji to w istocie pełne, dobre i jasne sformułowanie problemu, który chcemy zmienić.

Lista posiadanych zasobów -tworzy się listę wszystkich możliwych, nawet do pomyślenia, zasobów. Na taką listę składają się wszystkie zasoby, tzn. materiały, zjawiska (np. mechaniczne, elektryczne itd.), a także zasoby przestrzeni itp. itd.

Zasada doskonałości daje możliwość i ułatwia rozważania co do dalszego rozwoju produktu, a każda poprawa/zmiana systemu powinna prowadzić do wzrostu jego doskonałości.

Operator materiał – czas – koszty (MCK)– narzędzie należące do tzw. prowokatorów podświadomości.

Zasada modelowania małymi ludzikami (krasnalami), zawarta jest w niej zasada „empatii”(empatia –wczuwanie się). W ramach empatii wyobrażamy sobie, że jesteśmy częścią systemu i w ten sposób wpływamy na system by on lepiej działał.

Formułowanie problemu jest pewnym uszczegółowieniem kontrolnej listy innowacyjnej.

Wiedza- kolumna nr 2

Czyli banki danych.

W kolumnie „Wiedza” występują trzy narzędzia:

 • leksykon efektów;
 • badania patentowe;
 • badania internetowe.

Zostały przygotowane w TRIZ własne banki danych, w których dane ułożone są nie według rodzaju zjawisk, ale według spełnianych funkcji.

Analogie- kolumna nr 3

Wg. Altschullera wiele problemów można rozwiązać w podobny sposób.

W kolumnie „Analogie” istotne są trzy bardzo ważne narzędzia:

 • Konflikt,
 • Sprzeczność,
 • tzw. Analiza Wepolowa.

Konflikt ma miejsce wówczas, gdy poprawianie jednych własności systemu prowadzi do pogorszenia innych własności tego systemu.

Sprzeczność ma miejsce wówczas, gdy żąda się równocześnie by, spełniony był określony stan systemu oraz jego przeciwieństwo.

Analiza wepolowa (od rosyjskiego wieszczestwo – substancja ipole).

Pojęcie wepole składa się z trzech terminów –substancja, pole i wzajemne oddziaływanie.

Substancja to dowolne obiekty, które dadzą się dotknąć, np. materiał, system techniczny, otoczenie, ale także istoty żywe.

Metoda TRIZ teoria rozwiązywania innowacyjnych zagadnień (szkolenie problem solving -definicja, przykłady) 4

Wizja- kolumna nr 4

Odnosi się do rozważań nad przyszłością systemów.

Krzywa S jako typowy przebieg życia systemu oraz czasowa korelacja z liczbą wynalazków, ich poziomem i korzyściami.

Metoda TRIZ teoria rozwiązywania innowacyjnych zagadnień (szkolenie problem solving -definicja, przykłady) 5
Metoda TRIZ teoria rozwiązywania innowacyjnych zagadnień (szkolenie problem solving -definicja, przykłady) 6

Na „wizję” składają się dwa narzędzia:

 • analiza krzywej S,
 • tzw. zasady technicznej ewolucji.

Aby dokonywać wynalazków, TRIZ proponuje 8 wzorców rozwojowych :

 1. Stopniowa ewolucja-każdy system podlega fazom rozwojowym, odpowiadającym krzywej S;
 2. Wzrost doskonałości w trakcie rozwoju systemu technicznego;
 3. Nierównomierny rozwój elementów systemu co prowadzi nieuchronnie do sprzeczności;
 4. Wzrost dynamiki i sterowalności systemu;
 5. Techniczne systemy rozwijając się stają się coraz bardziej skomplikowane by przejść następnie do genialnej prostoty;
 6. W trakcie rozwoju, systemy i ich części składowe stają się bardziej pasujące do siebie lub wręcz przeciwnie, nie pasują do siebie;
 7. Typową tendencję w rozwoju systemu jest ich coraz silniejsza miniaturyzacja oraz stosowanie w większym stopniu różnych pól;
 8. Techniczne systemy rozwijają się w kierunku coraz mniejszego udziału człowieka (coraz mniejszej interakcji z człowiekiem).

Pomysł jest nową kombinacją starych elementów. Nie ma nowych elementów. Są tylko nowe kombinacje.

GORDON DRYDEN, “Out Of The Red”, William Collins, Auckland, New Zealand.

Czy kiedyś o tym pomyślałeś?

 1. Cała literatura napisana we współczesnym języku angielskim składa się z różnych zestawień zaledwie dwudziestu sześciu liter
 2. Wszystkie obrazy na świecie są kombinacjami zaledwie trzech podstawowych kolorów
 3. Cała muzyka jest kompozycją co najwyżej dwunastu nut
 4. Wszelkie znane nam liczby składają się z zaledwie dziesięciu symboli
 5. Niezwykle skomplikowane obliczenia komputerowe dokonywane są za pomocą układów dwóch elementów

Dlatego, ilekroć wspominamy o czymś „nowym”, mówimy w istocie o nowatorskim ułożeniu istniejących już elementów

Metoda TRIZ teoria rozwiązywania innowacyjnych zagadnień (szkolenie problem solving -definicja, przykłady) 7

Literatura:

 • Wrocławskie Centrum transferu Technologii, Jak zostać kreatywnym przedsiębiorcą, Wrocał 2013
 • Cempel Cz., Inzynieria kreatywnosci w projektowaniu innowacji, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.
 • Cha ee J., Potega twórczego myslenia, Bertalsmann Media sp. z o.o. Diogenes, Warszawa 2001.
 • Gausemeier J., Ebbesmeyer P., Kallmeyer F., Produktionovation, Hanser Verlag 2000.
 • Kelly T., Sztuka innowacji (Lekcja kreatywnosci z doswiadczen czołowej amerykanskiej rmy projektowej). Warszawa „MT Biznes” 2003.
 • Altszuler H., Algorytm wynalazku, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
 • Gimpel B., Herb R, Herb T., Ideen nden, Produkte entwickeln mit TRIZ, Hanser Verlag München, Wien 2000.
 • Herb R., Herb T., Kohnhauser V, TRIZ, Der systematische Weg zur Innovation. Vetrlag, Moderne Industrie, Laudsberg/Lech 2000.
 • Valeri Souchkov, ICG Training &Consulting, Annotated List of Key TRIZ Components, www.xtriz.com, November 2006.
 • Valeri Souchov, ICG T& C 2007, Accelerate Innovation with TRIZ

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub technik omawiających TRIZ.

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz zostaw komentarz poniżej.

Polecam platformę ze szkoleniami online (biznes, marketing, coaching psychologia). ZOBACZ TERAZ (kliknij w obrazek):

e-learing platforma szkolenie kurs online

Metoda TRIZ i przedsiębiorstwo

Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań jak już widzisz to doskonałe narzędzie w rękach specjalisty. Używasz już go do rozwiązywania problemu?

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Metoda TRIZ teoria rozwiązywania innowacyjnych zagadnień (szkolenie problem solving -definicja, przykłady) 8

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)