Oligarchia -co to? (przykłady, definicja)

epistemologia
Epistemologia – co to? (przykłady, definicja)
6 lutego, 2023
oligopol
Oligopol – co to? (przykład, definicja)
6 lutego, 2023

Oligarchia -co to? (przykłady, definicja)

oligarchia
oligarchia

Czym cechuje się oligarchia?

Oligarcha to forma rządów, która polega na tym, że niewielka grupa ludzi sprawuje faktyczną władze. Takie osoby z reguły wywodzą się z bogatych warstw lub bezpośrednio z arystokracji.

Oligarcha – (gr. ὀλίγος – „mało” i ἄρχω – „władza”) w języku potocznym jest to człowiek zamożny, przedstawiciel wielkiego biznesu, dominujący.

Czym jest oligarchia?

Warto zwrócić uwagę na fakt, że występowała w XVII wiecznej Anglii, Wenecji, a także w starożytnej Grecji. Są to rządy mocno zbliżone do dyktatorskich, w których czynnik ludzki ma raczej małe znaczenie.

Mała grupa ludzi w państwie przywłaszcza sobie w ten sposób suwerenność, dzięki czemu może decydować o losach całego społeczeństwa. Jest to niezwykle niebezpieczne, ponieważ bogaci oligarchowie skupiają się głównie na własnych interesach, natomiast nie interesuje ich życie zwykłych ludzi. W dzisiejszym świecie najważniejsze są pieniądze i niestety ciężko się temu sprzeciwić. Idealnie widać to obecnie na przykładzie rosyjskich oligarchów, którzy boją się zdecydowanie sprzeciwić aktualnej polityce państwa rosyjskiego.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Oligarchia jest z reguły wyodrębniona z elit majątkowych lub starszyzny rodowej. Arystoteles uznawał oligarchię za ustrój całkowicie zdegenerowany. Wymieniał jednak też arystokrację, która była już ustrojem pozytywnym. W państwie powinni rządzić ludzie kierujący się moralnością, a nie prywatnym interesem. Ustrojem starożytnych Aten również była oligarchia do czasów wojen z Persami.

Polegała jednak głównie na rządach arystokracji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że reformy Solona podzieliły społeczeństwo na cztery klasy. Urzędnikami mogli zostać jedynie osoby z najbogatszych trzech klas.

Należy pamiętać, że oligarchia występowała też w ustroju starożytnej Sparty. Dwaj królowie, a także 28 starszych obywateli rządziło całym państwem. Rada, określana geruzją składała się z królów oraz najstarszych obywateli. W społeczeństwie rzymskim występowały dwie grupy.

oligarchia
oligarchia

Oligarchia w Rzymie

Patrycjusze byli to pełnoprawni obywatele, do których należały najbogatsze oraz najważniejsze rody w państwie. Nazwa „patrycjusze” pochodzi od łacińskiego słowa patres, które oznacza ojca.

Można śmiało powiedzieć, że była to najbardziej uprzywilejowana warstwa społeczna w Rzymie republikańskim. Mieli pełne prawa polityczne, a do tego mogli niektóre urzędy obejmować na wyłączność. Plebejusze byli drugą grupą obywateli, którzy niestety stanowili większość w rzymskim społeczeństwie.

Były to ludy z terenów podbitych, którzy zostali siłą wcieleni do państwa. Byli oni wolni, ale niestety nie mieli żadnych praw obywatelskich.

Senat rzymski był oczywiście tworzony przez najstarszych patrycjuszy. Senat był organem doradczym i pomagał podejmować kluczowe decyzje związane z funkcjonowaniem nie tylko państwa, ale również całego społeczeństwa.

Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że oligarchia występowała także w monarchii stanowej. Łączyła ona w sobie prerogatywy reprezentacji stanowej oraz absolutnego monarchy. Dyktator to przywódca grupy oligarchicznej.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Oligarchia w Polsce

Oligarchia skutecznie zastępowała prawdziwego monarchę i negowała istnienie przedstawicielskich instytucji, które w rzeczywistości ograniczały jej władzę. W Polsce również występowała oligarchia, ale w dosyć specyficznej formie. Była określana mianem oligarchii magnackiej i narodziła się w XVII oraz XVIII wieku z powodu wyraźnego osłabienia pozycji króla. Była to wyjątkowa odmiana oligarchii stanowej. Trwała ona aż do 1764 roku, czyli do czasu przyjęcia reform na sejmie konwokacyjnym.

Najbogatsze rody możnowładcze miały wtedy największy wpływ na politykę wewnętrzną oraz zewnętrzną państwa. Warto dodać, że większość urzędników centralnych wywodziło się z tej grupy społecznej. Działania oligarchii mocno jednak ograniczały, a do tego osłabiały państwo.

Problemem tego ustroju jest to, że najbogatsze warstwy społeczne zawsze postawią interes prywatny na pierwszym miejscu.

Oligarchia to postać rządów autorytarnych, a w niektórych przypadkach nawet dyktatorskich. Decydujący wpływ na sprawowanie władzy w państwie ma jedynie wąska grupa bardzo zamożnych osób.

Zadania oligarchów

Oligarchowie walczą też o wpływy między sobą, jednak na zewnątrz są monolitem i jednogłośnie podejmują wszystkie decyzje. To oni sprawują realną władzę w państwie i obsadzają wszystkie najważniejsze stanowiska. Nowy osoby niestety nie mają żadnej możliwości dostania się do hermetycznego grona oligarchów.

Czasami jednak można wejść w to zaszczytne grono, przykładowo za wybitne zasługi dla państwa lub wojskowe. Oligarchia dosłownie oznacza „władzę nielicznych”, czyli tylko pewnych uprzywilejowanych grup, które mają decydujący wpływ na działania oficjalnego rządu. To właśnie oni sprawują władze i dostarczają niezbędnego kapitału. Większość dóbr, jeżeli chodzi o sferę ekonomiczną także trafia do nich.

Warto mieć na uwadze, że wywodzą się oni najczęściej z bogatych kręgów społecznych, takich jak bankierzy lub arystokracja. Istnieją między nimi poważne zależności finansowe, które powodują, że są od siebie mocno uzależnieni. Jednocześnie chronią siebie nawzajem i nie dopuszczają obcych osób do tego szczelnie zamkniętego grona. Obecnie bogaci oligarchowie działają w kilku państwach Europy Wschodniej.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Oligarchia -co to? (przykłady, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Na czym polega oligarchii magnacka?

Oligarchia magnacka jest rodzajem autokratycznego rządu, w którym rządzi ród magnatów z zamożnymi rodzinami, którzy mają silną wpływ na lokalne wpływy polityczne. W systemie oligarchicznym władza wywodzi się od bogatych i wpływowych rodzin, od klientów, doradców, a nawet od przywódców religijnych. Głównym celem oligarchii magnackiej jest utrzymanie silnej pozycji i wpływów rodzinnych w wioskach, miasteczkach, regionach i całym kraju. Politykę kraju kształtują magnackie rodziny, tworząc reprezentację i bezpośrednie władztwo. Wiąże się to zwykle z silnym wpływem w naszych zarządzanych instytucjach i organizacjach.

Na czym polega oligarchia?

Oligarchia to typ ustroju politycznego, w którym władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą sprawują wpływowe grupy lub osoby mające ogromny i nierówny wpływ na politykę i gospodarkę danego państwa. Oligarchia często składa się z najbogatszych ludzi w społeczeństwie, wybieranych przez wyborców, którzy zwykle mają zbyt mały wpływ, aby mieć znaczący wpływ na decyzje polityczne. Oligarchia może prowadzić do dysfunkcji w społeczeństwie.

Kto to jest oligarcha

Oligarcha to osoba, która ma niezwykłą pozycję polityczną i finansową, posiadająca ogromny wpływ na sytuację gospodarczą i polityczną w kraju. Często są to przedsiębiorcy i inwestorzy, którzy dzięki swoim zasobom finansowym mogą wpływać na zachowanie rządów, ich politykę gospodarczą, itp. Oligarchowie są uważani za postaci bardzo wpływowe w wielu krajach postkomunistycznych, szczególnie na Bliskim Wschodzie i w Europie Wschodniej.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)