Oligopol – co to? (przykład, definicja)

oligarchia
Oligarchia -co to? (przykłady, definicja)
6 lutego, 2023
Brak pieniędzy
Brak pieniędzy. Jak sobie z nim radzić? (definicja, metody, przykłady)
6 lutego, 2023

Oligopol – co to? (przykład, definicja)

oligopol
oligopol

Na czym polega oligopol?

Oligopol jest inną formą konkurencji monopolistycznej, która występuje w strukturze rynku niedoskonałego. Taka sytuacja występuje, jeżeli pewne gałęzi gospodarki są zdominowane przez małą liczbę producentów. Jeszcze ciężej jest wejść na rynek niż w monopolu.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Czym jest oligopol?

Wysoka koncentracja produkcji oraz kapitału to najważniejsze bariery, które skutecznie blokują rozwój małym firmom. Podwyżka ceny nie ma takiego wpływu na zmianę popytu jak w monopolu. Wynika to z faktu, że liczba alternatywnych źródeł podaży jest mocno ograniczona i konsumenci nie mają nawet gdzie pójść. Oligopol jest jedną z form niedoskonałej konkurencji.

Na rynku występuje wtedy zaledwie kilka lub kilkunastu producentów, którzy regulują popyt oraz podaż. Wzajemna zależność od decyzji cenowych jest najważniejszą cechą firm oligopolistycznych. Decyzje cenowe jednej firmy mają bardzo duży wpływ na funkcjonowanie i sprzedaż innych firm. Wszystko jest tu od siebie zależne, dlatego osoby odpowiedzialne za zarządzanie muszą zachować szczególną ostrożność.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Ważnym czynnikiem na rynku jest tak naprawdę każdy z oligopolistów. To oznacza, że wzajemnie uzależnione są od siebie wszystkie decyzje cenowe podejmowane przez oligopolistów. Cena, której żąda jeden producent znacząco wpływa na rozmiary pozostałych sprzedaży. Obniżenie ceny jednej firmy skutkuje z reguły obniżeniem cen przez pozostałe przedsiębiorstwa. W ten sposób mogą ochronić swoje udziały przed spadkiem wartości.

Trudno jest jednak przewidzieć zasięg i rodzaj reakcji konkurentów, ponieważ mogą być różne. Każda decyzja pojedynczego oligopolisty ma wpływ na pozostałych, dlatego musi być odpowiednio przemyślana. Z reguły reakcja jest natychmiastowa, ponieważ nie można długo czekać. Oligopol opiera się przede wszystkim na kilku podstawowych założeniach. Produkty powinny być zróżnicowane lub jednorodne.

oligopol
oligopol

Konkurencja w oligopolu

Zarówno produkty zróżnicowane, jak i jednorodne mogą być sprzedawane na rynku oligopolistycznym przez przedsiębiorstwa. Zdecydowanie więcej jest jednak przedsiębiorstw oligopolistycznych, które prowadzą produkcję oraz sprzedaż produktów zróżnicowanych.

Dosyć często takie produkty są bliskimi sobie substytutami. Najlepszym przykładem jest oczywiście rynek samochodów osobowych. Rynek oligopolistyczny charakteryzuje się też małą liczbą sprzedawców i ogromną liczbą kupujących. Popyt jest bardzo duży, ponieważ producentów jest zaledwie kilku.

Każdy z tych producentów jest w posiadaniu znaczącej części rynku, dlatego ciężko jest małym firmom przeprowadzać jakiekolwiek działania biznesowe.

To sprawia, że konkurenci widzą każdą zmianę wielkości sprzedaży oraz produkcji. Umożliwia im to podejmowanie właściwych kroków dostosowawczych, które pomogą wyjść z tej ciężkiej sytuacji. Oligopol nie ustanawia żadnej górnej granicy maksymalnej liczby przedsiębiorstw.

Czym jest duopol?

Duopol to krańcowy przypadek oligopolu i polega na tym, że tylko dwóch dostawców lub producentów panuje na rynku. Należy pamiętać, że muszą oni podejmować swoje decyzje z pełną świadomością, że istnieją między nimi różne współzależności. Znaczący producenci mocno ograniczają wejście na rynek, dlatego bardzo ciężko jest się przebić.

Wynika to głównie z czynników związanych z kosztami produkcji, a także czynników natury technologicznej. Na początek potrzebny jest ogromny kapitał, a niestety tylko nieliczni taki posiadają.

Wszystkie podmioty zaangażowane w produkcję mają dostęp do szczegółowych informacji o aktualnej sytuacji rynkowej. Zjawisko względnej stabilności cen jest związane z klasyczną teorią oligopolu. Stabilność cen oznacza, że nie dochodzi do wydatnej obniżki cen na skutek indywidualnych decyzji cenowych przedsiębiorstw.

Reklama jest niezwykle przydatna przedsiębiorstwom rywalizującym na rynku oligopolu. Dobrze użyta reklama może znacząco zwiększyć sprzedaż. Największe przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą produktów zróżnicowanych, przeznaczają każdego roku ogromne kwoty na reklamę.

Oligopol przykłady

  • 1. Rynek paliw – większość stacji benzynowych jest w posiadaniu lub zarządzanych przez kilka dużych koncernów.
  • 2. Produkcja leków – istnieje tylko kilka głównych dostawców leków, w tym Pfizer, Merck i GlaxoSmithKline.
  • 3. Przemysł samochodowy – tylko kilka dużych firm, takich jak Volkswagen, Toyota i Ford, kontroluje większą część światowego rynku produkcji samochodów.
  • 4. Produkcja spożywcza – kilka głównych graczy w przemyśle spożywczym kontroluje większość produkcji i dystrybucji żywności.
  • 5. Komunikacja – obecnie na świecie istnieje tylko kilku głównych dostawców usług komunikacyjnych, w tym AT&T, Orange i Verizon.

Reklama w oligopolu

Różnicowanie produktu to podkreślenie rzeczywistych lub jedynie pozornych różnic między produktami, które ze sobą konkurują. Chodzi przede wszystkim o wsparcie produktów różnego rodzaju, a także zaufania do marki. Zdobycie dużej ilości lojalnych konsumentów jest dla firmy wymarzonym efektem reklamy.

Tacy konsumenci nie są podatni na zmiany, dlatego minimalne obniżki cenowe nie powinny robić im żadnej różnicy. Konkurencja wśród oligopolistów jest bardzo duża, ponieważ wszyscy rywalizują ze sobą. Jest ona prowadzona przy użyciu jakości oraz ceny. Wzrost zysków oligopolu jako całości zależy w dużej mierze od wielkości wydatków na reklamę przedsiębiorstwa.

Klient musi znać dokładne informacje o danym produkcie, żeby mógł podjąć decyzję zakupową. Właśnie dlatego tak ważną rolę odgrywa na rynku oligopolistycznym reklama informacyjna. Uwagę konsumentów przyciągają też często fotografie umieszczone na ulotkach reklamowych.

Nie tylko dostarczenie informacji, ale również różnicowanie produktu jest ważne w oligopolu. Reklama jest naprawdę bardzo ważna, ponieważ sprzyja większym zyskom oraz wznosi barierę wejścia.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Oligopol - co to? (przykład, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Na czym polega oligopol?

Oligopol to typ przemysłu charakteryzujący się niewielką liczbą podmiotów, z których każdy posiada większy udział wśród innych. Oligopol jest strukturą pośrednią między monopolem a konkurencją doskonałą. Większość produktów jest oferowana przez bardzo niewielką ilość podmiotów. Ponieważ te firmy mają duży wpływ na ceny i produkty, często tworzą porozumienia w celu wzajemnej stabilizacji i utrzymania jednakowych cen.

Co to jest monopol i oligopol?

Monopol to jedna firma, która nabywa kontrolę nad rynkiem oferując jedyny produkt lub usługę dostępną konsumentom.
Oligopol to konkurencyjny rynek, w którym kilka firm wykorzystuje swoją wspólną władzę na rynku, aby wspólnie regulować produkty i usługi, które oferują. Konkurenci mogą nadal konkurować ze sobą i ustalić wyższe ceny, ale nie mają całkowitej kontroli nad rynkiem.

Gdzie występuje oligopol?

Oligopol (ang. oligopoly) występuje w relatywnie dużych gałęziach przedsiębiorstw gdzie odpowiada za całość lub większość wolumenu produkcji i sprzedaży.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)