6 kroków jak opanować Macierz BCG (przykład i opracowania)

mindfulness
Medytacja, mindfulness, zen
10 listopada, 2017
7S McKinsey model
Model 7s McKinsey ( uwaga przykład )
12 listopada, 2017

6 kroków jak opanować Macierz BCG (przykład i opracowania)

Macierz BCG

Macierz BCG

Macierz BCG
Spis zagadnień:

 1. Macierz BCG definicja
 2. Macierz BCG przykład i opracowania
 3. Ogólne zalecenia- jak używać macierz BCG?
 4. Macierz BCG i jej ograniczenia
 5. Rola przepływu gotówki, cash flow, w macierzy BCG
 6. Jak najlepiej używać macierz BCG?

Macierz BCG definicja

Macierz Boston Consulting Group (BCG) to kolejna z metod planowania i kontroli strategicznej. Jet to również dosyć prosta do zastosowania metoda, tak samo jak przy zreferowanej we wcześniejszym wpisie analizy SWOT. Za pomocą macierzy BCG firma czy przedsiębiorstwo ustala, które towary mogą przynieść zwiększony zysk w przyszłości, a które trzeba wycofać. Podobnie jak w przypadku analizy SWOT rysujemy tutaj 4 kwadraty odpowiedzialne za tzw: gwiazdy, dojne krowy, znaki zapytania i psy.
macierz bcg
 1. Gwiazdy- charakteryzuje je bardzo duży udział w rynku i szybki rozwój. Przynoszą, lub mogą przynieść przedsiębiorstwu bardzo duży zysk i dochody. Warunkiem jest tutaj inwestowanie w nie, tylko w warunkach wysokiej dynamiki otoczenia. Gwiazdy dodatkowo dzielimy na młode i stare. Gdzie młode gwiazdy to usługi i produkty wymagające dużych nakładów finansowych, ponieważ używane są do zwiększenia udziału w rynku. Stare gwiazdy natomiast określane są jako samofinansujące się.
 2. Dojne krowy – maja wysoki udział w wolno rozwijającym się rynku, a określa się je mianem żywicieli dla przedsiębiorstwa. Zapewniają firmie czy organizacji nadwyżkę i profity co stanowi filar, dzięki któremu firma posiada środki na przykład na dodatkowe produkty, inwestycje, czy finansowanie Gwiazd.
 3. Znaki zapytania- niewiadome, czyli produkty czy usługi nie dające wysokich zarobków, najczęściej z powodu niskiej marży i małego udziału w szybko rozwijającym się rynku. Często po prostu są to „dylematy” wymagające dodatkowego dofinansowania, dzięki czemu w miarę optymalnie powiększa się dochód, a same Znaki Zapytania stają się Gwiazdami.
 4. Psy – inaczej upadłe produkty czy usługi. Często przynoszące stratę lub niski dochód, w zamian zabierające możliwości operacyjno-kadrowe i finansowe. Należy z nich zrezygnować.

Poniżej opracowania i przykład dla firmy Nestle.

Macierz BCG przykład opracowania
Źródło: Macierz BCG przykłady opracowania

Ogólne zalecenia- jak używać macierz BCG?Aby zastosować macierz BCG, można ją postrzegać jako prezentującą portfolio produktów lub usług. Z tego powodu jest ona bardziej odpowiednia dla większych firm z wieloma usługami i rynkami. Jednak marketerzy w mniejszych firmach mogą używać podobnego myślenia w zakresie portfela do swoich produktów lub usług, aby zwiększyć liczbę potencjalnych klientów i sprzedaży. Biorąc pod uwagę każdy z tych kwadratów, oto kilka zaleceń dotyczących działań dla każdego z nich:

Psy

Zwykle porady "specjalistów" mają na celu usunięcie wszystkich psów z portfela produktów, ponieważ są one pożeraczem zasobów. Jednak może to być nadmierne uproszczenie, ponieważ możliwe jest wciąż generowanie bieżących przychodów przy niewielkich kosztach. Na przykład, w branży motoryzacyjnej, kiedy kończy się produkcja danego modelu samochodu, wciąż istnieje zapotrzebowanie na części zamienne.Znaki zapytania

Skoro nie wiemy, czy staną się gwiazdą, czy wpadną do kwadratu psa, produkty i usługi lądują tutaj. Te produkty często wymagają znacznych inwestycji, aby zrobić z nich gwiazdy. Wyzwanie polega na tym, że uzyskanie zwrotu może wymagać wielu inwestycji. Na przykład firmy z branży gier komputerowych często opracowują setki gier, zanim uzyskają jedną udaną grę. Nie zawsze łatwo jest wykryć przyszłą gwiazdę, co może skutkować potencjalnie zmarnowanymi funduszami.

Gwiazdy

Może być liderem na rynku, ale wymaga ciągłej inwestycji, aby tę pozycję utrzymać. Generują większy zwrot z inwestycji niż inne kategorie produktów.

Dojne krowy

Prostą zasadą jest "Dój te produkty w jak największym stopniu bez zabijania krowy!" Często dojrzałe, ugruntowane usługi i dobra które produkujemy.

Użyj modelu jako przeglądu swoich produktów, a nie szczegółowej analizy. Jeżeli udział w rynku jest niewielki, to oś "właściwego udziału w rynku" opiera się na konkurentach, a nie na całym rynku.

Poniżej opracowania i przykład, z którego możesz stworzyć macierz BCG dla produktów unilever.

Opracowania i przykład macierz BCGMacierz BCG i jej ograniczeniaMacierz BCG była kiedyś powszechnie używana, ale od dłuższego czasu przestała być popularna, ponieważ opracowano bardziej kompleksowe modele. Niektóre z jej słabych punktów to:

Tempo wzrostu rynku jest tylko jednym z czynników atrakcyjności branży, a względny udział w rynku jest tylko jednym z czynników zapewniających przewagę konkurencyjną. Macierz BCG pomija wiele innych czynników w tych dwóch ważnych determinantach rentowności.

Ramy macierzy BCG zakładają, że każda jednostka biznesowa jest niezależna od pozostałych. W niektórych przypadkach jednostka biznesowa, która jest "psem", może pomagać innym jednostkom biznesowym uzyskać przewagę konkurencyjną.

Macierz zależy w dużej mierze od szerokiej definicji rynku. Jednostka biznesowa może dominować w swojej małej niszy, ale ma bardzo niski udział w rynku w całym przemyśle. W takim przypadku definicja rynku może uczynić różnicę między psem a krową.

Chociaż po przeczytaniu tego akapitu Twoje znaczenie dla macierzy BCG zmniejszyło się, to macierz BCG nadal może służyć jako proste narzędzie do przeglądania portfela biznesowego firmy na pierwszy rzut oka i dodatkowo może służyć jako punkt wyjścia do dyskusji na temat alokacji zasobów między strategicznymi jednostkami biznesowymi.Rola przepływu gotówki, cash flow, w macierzy BCG

Zrozumienie przepływu gotówki jest czynnikiem decydującym do optymalnego wykorzystania macierzy BCG. W 1968 r. Założyciel BCG Bruce Henderson zauważył, że za przepływy pieniężne produktów odpowiadają cztery zasady:
 1. Wygenerowane środki pieniężne (zarobki) i marża są funkcją udziału w rynku. Wysokie marże i wysoki udział w rynku idą w parze.
 2. Aby się rozwijać, musisz inwestować w swoje aktywa. Dodawanie do puli zasobów jest wymagane do utrzymania udziału, efektem jest dalszy wzrost.
 3. Wysoki udział w rynku musi zostać wypracowany lub kupiony. Kupowanie udziału w rynku wymaga bardzo dużej i dodatkowej inwestycji.
 4. Żaden rynek produktowy nie może rosnąć w nieskończoność. Musisz osiągnąć swój zysk ze wzrostu. Natomiast gdy wzrost spowalnia tracisz szansę. Wypłata to gotówka, której nie można ponownie zainwestować w ten produkt.

Jak najlepiej używać macierz BCG?Trzeba dbać o posiadanie jak największej liczby dojnych krów, a nadwyżki z nich uważnie lokujemy w finansowanie gwiazd, które w przyszłości dołączą do produktów, czy usług zwiększających wpływ na rynek. Część dojnych krów stanie się wtedy prawdopodobnie psami, a sam cykl powtórzy się jeszcze raz. Szacuje się, że idealnym rozkładem sił byłoby: 10% jako znaki zapytania, gwiazdy 30%, dojne krowy 45%, psy 15%. Na zakończenie podkreślę jeszcze raz, że część nadwyżki z dojnych krów należy przeznaczyć na finansowanie znaków zapytania i gwiazd.


Chcesz poznać jeszcze inne strategie analizy? A może potrzebujesz konsultingu, przy tworzeniu obecnej?
możemy pomóc
+48 790-768-482
info@rafalszrajnert.pl
PS.
Koniecznie odwiedź nasz SKLEP
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Komentarze są wyłączone.

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej.
Zapisz się na newsletter.

Zapisz się i otrzymuj ciekawe informacje!

Udostępnij!