Lean management

Lean management

Tylko sprawdzone metody zwiększania sprzedaży i rozwoju firmy na Twoją skrzynkę.
[mc4wp_form id=”154″]

Lean management, czyli szczupłe zarządzanie to podejście do zarządzania organizacją, które wspiera koncepcję ciągłego doskonalenia i długoterminowego podejście do pracy, które systematycznie dąży do osiągnięcia niewielkich, stopniowych zmian w procesach w celu poprawy wydajności i jakości.

Podstawowym celem lean management jest generowanie wartości dla klienta poprzez optymalizację zasobów i tworzenie stałego przepływu pracy opartego na rzeczywistych wymaganiach klienta.

Ma na celu wyeliminowanie straty czasu, wysiłku lub pieniędzy poprzez identyfikację każdego kroku w procesie biznesowym, a następnie dokonanie przeglądu lub wycięcie kroków, które nie tworzą wartości.

Filozofia ma swoje korzenie w produkcji.

Lean Management koncentruje się na:

Definiowanie wartości z punktu widzenia klienta końcowego.
Eliminacja wszystkich odpadów w procesach biznesowych.
Ciągłe doskonalenie wszystkich procesów pracy, celów i ludzi.

Lean Management ułatwia wspólne przywództwo i odpowiedzialność; ciągłe doskonalenie gwarantuje, że każdy pracownik uczestniczy w procesie doskonalenia. Metoda zarządzania służy jako przewodnik do budowania skutecznej i solidnej organizacji, która stale się rozwija, identyfikując prawdziwe problemy i rozwiązując je.

Lean Management opiera się na systemie produkcyjnym Toyoty, który został ustanowiony pod koniec lat 40. XX wieku. Toyota wprowadziła w życie pięć zasad lean management, których celem było zmniejszenie liczby procesów, które nie generowały wartości; stało się to znane jako Toyota Way. Dzięki wdrożeniu pięciu zasad stwierdzono, że wprowadzono znaczną poprawę wydajności, wydajności, efektywności kosztowej i czasu cyklu.

Lean management spis tematów:

15 lutego, 2023
Jak określić cele strategiczne firmy, przedsiębiorstwa – przykłady, definicja
Cele strategiczne – Zarządzanie celami organizacji Należy mieć świadomość, że planowanie jest w najprostszym możliwym ujęciu jedną z czterech klasycznych […]
15 lutego, 2023
Restrukturyzacja
Restrukturyzacja – co to? (przykłady, definicja)
Co to znaczy restrukturyzacja? Restrukturyzacja to proces zmian wewnętrznych w organizacji, firmie lub instytucji, który ma na celu poprawę jej […]
7 lutego, 2023
Kontrola jakości
Kontrola jakości (wyrobu, produkcji, usługi i pracy) System Zarządzania Jakością
9 elementów Systemu Zarządzania Jakością System Zarządzania Jakością (skrót z ang. QMS) to zestaw procesów biznesowych, które są wdrażane, aby […]
30 stycznia, 2023
Mapowanie strumienia wartości
Mapowanie strumienia wartości (VSM -value stream mapping, przykłady, definicja)
Na czym polega mapowanie strumienia wartości? Mapowanie strumienia wartości (ang. Value Stream Mapping) jest to graficzne narzędzie, które służy odwzorowaniu […]
27 stycznia, 2023
Gemba
Gemba walk kaizen. Tu gdzie dzieje się prawdziwa praca, aby doskonalić proces (lean management)
Spacer Gemba odnoszący się do kaizen jest istotną częścią filozofii Lean Management. Jego głównym celem jest umożliwienie menedżerom i liderom obserwowania rzeczywistego procesu pracy.
27 stycznia, 2023
Total quality management tqm
Total quality management TQM. Kompleksowe zarządzanie jakością (przykłady jak wdrażać proces, definicja)
Co to jest kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)? Zarządzanie przez jakość Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) to ciągły proces wykrywania i ograniczania […]
26 stycznia, 2023
Ekonomia normatywna
Ekonomia normatywna
Ekonomia normatywna w codziennym życiu Ekonomia jest nauką, która pokazuje jak funkcjonuje handel, produkcja lub konsumpcja. Zagadnienia ekonomiczne otaczają nas […]
3 stycznia, 2023
mapowanie procesów
Co to jest mapowanie procesów biznesowych. Jak modelować w Twojej firmie (mapa bpmn)
Na czym polega mapowanie i modelowanie procesów? Mapa procesu to narzędzie do planowania i zarządzania, które wizualnie opisuje przepływ pracy. Za […]
3 stycznia, 2023
Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością + metody i narzędzia (norma iso, definicja, przykłady)
Co to jest zarządzanie jakością? Zarządzanie jakością polega na nadzorowaniu wszystkich działań i zadań, które należy wykonać, aby utrzymać pożądany […]