Restrukturyzacja – co to? (przykłady, definicja)

Nonkonformizm
Nonkonformizm – co to? (przykłady, definicja)
15 lutego, 2023
Oportunista
Oportunista – kto to? Co to oportunizm? (przykłady, definicja)
15 lutego, 2023

Restrukturyzacja – co to? (przykłady, definicja)

Restrukturyzacja
Restrukturyzacja

Co to znaczy restrukturyzacja?

Restrukturyzacja to proces zmian wewnętrznych w organizacji, firmie lub instytucji, który ma na celu poprawę jej funkcjonowania, zwiększenie wydajności, rentowności i adaptacyjności do zmieniających się warunków rynkowych. Restrukturyzacja może dotyczyć różnych obszarów działalności, takich jak struktura organizacyjna, procesy biznesowe, zarządzanie kadrami, finanse i wizerunek firmy.

Restrukturyzacja może przybrać różne formy, w zależności od potrzeb i celów danej organizacji. Może to być zmiana struktury organizacyjnej, która polega na przemodelowaniu działów i zadań, zmniejszeniu liczby stanowisk, likwidacji nieefektywnych oddziałów lub wprowadzeniu nowych jednostek organizacyjnych.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Zapisz się aby otrzymać raport i poradnik jak można zarabiać więcej w internecie (działa dla usług i ecommerce!)
Wpisz poniżej swoje dane:

Restrukturyzacja może również dotyczyć procesów biznesowych, które polegają na ulepszaniu i usprawnianiu sposobu pracy firmy, na przykład poprzez automatyzację procesów, standaryzację procedur i wdrożenie nowych technologii.

W niektórych przypadkach restrukturyzacja może oznaczać także redukcję zatrudnienia lub zwolnienia pracowników, co może być spowodowane zmniejszeniem zysków, spadkiem konkurencyjności lub reorganizacją działalności. Jednocześnie, w innych przypadkach, restrukturyzacja może prowadzić do stworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorstwa.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Reklama:

sklep internetowy ecommerce seo sem reklama

Czym jest restrukturyzacja biznesu?

Dlaczego i jak firmy restrukturyzują się po ogłoszeniu upadłości? Restrukturyzacja firmy to proces, w ramach którego firma znajdująca się w trudnej sytuacji finansowej opracowuje i wdraża plan restrukturyzacji, aby poprawić swoją sytuację finansową, i aby umożliwić kontynuację działalności.

Zwykle wiąże się to z usprawnieniami operacji biznesowych i zwykle współpracuje z niektórymi lub wszystkimi wierzycielami firmy w celu zróżnicowania warunków płatności. W zależności od powagi sytuacji firmy, restrukturyzację firmy można przeprowadzić nieformalnie, zakulisowo, lub formalnie, z wykorzystaniem jednego z kilku prawnych procesów restrukturyzacji

Jeśli firma stoi w obliczu likwidacji, może zamiast tego wybrać bankructwo, które zapewni dłużnikowi przestrzeń i ochronę prawną do restrukturyzacji swojej działalności i spłaty wierzycieli w czasie. Krótko mówiąc, daje drugą szansę. Jednak sukces upadłości zależy od tego, jak firma poradzi sobie z krytycznym okresem restrukturyzacji.

Aby skutecznie zrestrukturyzować firmę, dłużnik musi dokonać strategicznych, fundamentalnych zmian w firmie, a także mieć środki do przeprowadzenia poważnych wstrząsów.

Historycznie najbardziej udane restrukturyzacje są przeprowadzane przez duże przedsiębiorstwa, podczas gdy małe przedsiębiorstwa przeszły od bankructwa do likwidacji. Dowiedz się, jak naprawdę działa restrukturyzacja firmy i jak może ona pomóc Ci stanąć na nogi.

Czym jest restrukturyzacja biznesu?

Wszystkie firmy mają archetypową strukturę, opracowaną jako sposób na ustalenie, w jaki sposób organizacja funkcjonuje, aby realizować swoje cele. Firma może być zorganizowana w oparciu o wyspecjalizowaną funkcję, np. z księgowymi w dziale finansowym i marketerami w dziale marketingu lub też może być zorganizowana wokół linii biznesowych bądź oddziałów.

Kiedy firma przechodzi restrukturyzację, organizuje system w nowy sposób, aby zwiększyć efektywność działania, często zmieniając jego pierwotną strukturę. Restrukturyzacja prawdopodobnie obejmie również rekonfiguracje lub więcej zmian na poziomie powierzchni, takich jak dodawanie, dzielenie, przenoszenie lub rozwiązywanie jednostek biznesowych, które niekoniecznie wpływają na głębszą strukturę.

Większość restrukturyzacji obejmuje umorzenie zobowiązań dłużnych, które hamują wzrost, rozwiązanie nierentownych kontraktów lub sprzedaż nieproduktywnych aktywów.

Skoro czytasz wpis pt. Restrukturyzacja to te wpisy mogą także Ciebie zainteresować:

Dlaczego firma restrukturyzuje się po ogłoszeniu upadłości?

Bankructwo oferuje szczególne zachęty do restrukturyzacji. Zgodnie ze swoim planem restrukturyzacji, dłużnik może być w stanie robić rzeczy, których nie mógłby legalnie zrobić podczas normalnego toku działalności, takich jak wstrzymanie lub zmiana długów lub odrzucenie nierentownych umów.

Jak działa restrukturyzacja?

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik sporządzi pisemne oświadczenie o ujawnieniu i plan restrukturyzacji. Plan reorganizacji ma na celu przekonanie wierzycieli i sądu, że po jego zrealizowaniu spółka osiągnie wypłacalność finansową.

Zarządzanie długiem

Oprócz wdrożenia funkcjonalnych zmian organizacyjnych, firma prawdopodobnie włączy zarządzanie długiem do swojego planu restrukturyzacji. Istnieje wiele programów i zachęt, które pozwalają na zarządzanie długiem.
Restrukturyzacja może obejmować przygotowanie do sprzedaży części lub całości aktywów firmy. Kupujący nie będą musieli borykać się z typowymi zobowiązaniami prawnymi (takimi jak potencjalne oszustwa), dzięki czemu te aktywa są bardzo pożądane.

Restrukturyzacja umożliwia dłużnikom prawne unieważnienie niektórych umów, jeśli nie są w stanie spełnić wymagań. Wykonawca musi renegocjować lub wziąć na siebie stratę.

Restrukturyzacja pozwala również na specjalne finansowanie wyjścia, które pomaga firmie wyjść z upadłości. Finansowanie wyjścia może uczynić firmę bardziej atrakcyjną dla inwestorów, ponieważ oznacza niską odpowiedzialność, a firma aktywnie stara się wyjść z długów.

Restrukturyzacja
Restrukturyzacja

Restrukturyzacja biznesu, a likwidacja.

Jeśli firma nie zastosuje się do planu restrukturyzacji – na przykład nieuzyskanie finansowania lub niezłożenie miesięcznych raportów – sąd oddali sprawę. Syndyk może również wnieść o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik nie przeprowadzi skutecznej reorganizacji i nie zatwierdzi planu spłaty zadłużenia, a tym samym zlikwiduje majątek dłużnika.

O czym należy pomyśleć przed przystąpieniem do restrukturyzacji firmy?

Jest jedno kluczowe pytanie, na które należy odpowiedzieć przed przystąpieniem do restrukturyzacji: Jeśli uda nam się rozwiązać konkretne problemy, czy można wyobrazić sobie sytuację, w której firma lub jej część może prowadzić zyskowny handel w stosunkowo najbliższej przyszłości? Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, należy rozważyć restrukturyzację firmy. Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, firma może być nieopłacalna, a likwidacja może być lepszym rozwiązaniem.

Na czym polega restrukturyzacja zakładu?

Restrukturyzacja zakładu polega na wprowadzeniu zmian wewnętrznych w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa, mających na celu poprawienie wydajności, zwiększenie konkurencyjności oraz dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych. Restrukturyzacja zakładu może obejmować wiele różnych działań, w zależności od sytuacji i potrzeb danego przedsiębiorstwa, ale niektóre z najczęstszych kroków w restrukturyzacji zakładu to:

 1. Przegląd struktury organizacyjnej: analiza i reorganizacja struktury organizacyjnej zakładu w celu poprawy efektywności i wydajności. Może to obejmować zmianę rozmiaru działów, wprowadzenie nowych jednostek organizacyjnych lub zmianę zadań i obowiązków pracowników.
 2. Optymalizacja procesów: analiza i usprawnienie procesów produkcyjnych, logistycznych, sprzedażowych, administracyjnych i innych, mających na celu zwiększenie wydajności i efektywności zakładu. Może to obejmować m.in. wdrażanie nowych technologii, automatyzację procesów czy standaryzację procedur.
 3. Redukcja kosztów: identyfikacja i eliminacja niepotrzebnych kosztów oraz optymalizacja wykorzystania zasobów, co pozwala na poprawę wyników finansowych przedsiębiorstwa. Może to obejmować np. redukcję zatrudnienia, zmniejszenie zużycia energii, wybór tańszych materiałów i dostawców.
 4. Poprawa kultury organizacyjnej: zmiana sposobu zarządzania i kultury organizacyjnej, w celu zwiększenia zaangażowania pracowników, zwiększenia efektywności pracy oraz poprawy jakości produktów i usług.
 5. Dostosowanie do wymogów rynkowych: restrukturyzacja zakładu może polegać na dostosowaniu oferty firmy do zmieniających się wymagań rynkowych, np. poprzez wprowadzenie nowych produktów lub usług, czy zwiększenie lub zmniejszenie produkcji w zależności od potrzeb rynku.

Restrukturyzacja zakładu może być procesem trudnym i skomplikowanym, ale może też przynieść korzyści w postaci zwiększenia efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz poprawy wyników finansowych.

Co daje restrukturyzacja?

Restrukturyzacja może przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorstwa, w zależności od celów i strategii, jakie przyświecają temu procesowi. Niektóre z najważniejszych korzyści, jakie może przynieść restrukturyzacja to:

 1. Poprawa wydajności i efektywności przedsiębiorstwa: restrukturyzacja pozwala na optymalizację procesów, usunięcie niepotrzebnych kosztów oraz usprawnienie pracy, co pozwala na poprawę wydajności i efektywności przedsiębiorstwa.
 2. Zwiększenie konkurencyjności: dzięki restrukturyzacji przedsiębiorstwo może dostosować swoją ofertę do wymagań rynkowych, zwiększyć jakość produktów i usług oraz zaoferować lepsze warunki dla klientów, co pozwala na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 3. Poprawa wyników finansowych: restrukturyzacja pozwala na usunięcie niepotrzebnych kosztów, poprawę wydajności i efektywności, co może przyczynić się do poprawy wyników finansowych przedsiębiorstwa.
 4. Dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych: restrukturyzacja pozwala na dostosowanie oferty i struktury przedsiębiorstwa do zmieniających się wymagań rynkowych, co pozwala na lepsze dostosowanie się do otoczenia i zmniejszenie ryzyka utraty pozycji na rynku.
 5. Poprawa motywacji i zaangażowania pracowników: restrukturyzacja pozwala na usprawnienie procesów, zmniejszenie biurokracji oraz zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników, co może przyczynić się do poprawy kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz lepszej atmosfery w pracy.
 6. Umożliwienie rozwoju i ekspansji przedsiębiorstwa: restrukturyzacja pozwala na usunięcie barier wewnętrznych i optymalizację działań, co może przyczynić się do umożliwienia dalszego rozwoju i ekspansji przedsiębiorstwa.

Warto jednak pamiętać, że restrukturyzacja może być procesem trudnym i wymagającym, który wiąże się z kosztami i ryzykiem, zwłaszcza w przypadku redukcji zatrudnienia. W każdym przypadku, przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji, warto dokładnie przeanalizować sytuację i wdrożyć odpowiednie strategie i plany, aby osiągnąć zamierzone cele i minimalizować ryzyko niepowodzenia.

Jak wygląda restrukturyzacja?

Restrukturyzacja to proces zmiany wewnętrznej organizacji, który może przybrać różne formy i kształty, w zależności od celów i strategii, jakie przyświecają przedsiębiorstwu. Niemniej jednak, istnieje kilka klasycznych etapów restrukturyzacji, które często są realizowane w procesie zmiany organizacyjnej. Są to:

 1. Analiza sytuacji i diagnoza problemów: pierwszym krokiem w restrukturyzacji jest dokładna analiza sytuacji przedsiębiorstwa i zidentyfikowanie problemów i wyzwań, z jakimi się ono boryka. Mogą to być np. problemy finansowe, organizacyjne, technologiczne, kulturowe, czy kadrowe. Na tym etapie wykonywane są badania, analizy, rozmowy z pracownikami i kierownictwem oraz zbierane są dane.
 2. Określenie celów i strategii: na podstawie analizy sytuacji określane są cele i strategie restrukturyzacji, czyli konkretnych działań, które mają przynieść oczekiwane rezultaty. Mogą to być np. zmiana modelu biznesowego, reorganizacja struktury organizacyjnej, redukcja kosztów, modernizacja technologiczna, czy przejęcie innej firmy.
 3. Planowanie i projektowanie zmian: na tym etapie tworzony jest plan i projekt restrukturyzacji, czyli konkretny plan działań, które mają zostać podjęte w celu osiągnięcia postawionych celów. Plan ten obejmuje m.in. harmonogram działań, podział zadań, przewidywane koszty oraz źródła finansowania.
 4. Wdrożenie zmian: po zatwierdzeniu planu restrukturyzacji, podejmowane są działania mające na celu wdrożenie zmian w organizacji. Mogą to być np. zmiany w strukturze organizacyjnej, redukcja zatrudnienia, szkolenia pracowników, inwestycje technologiczne, itp. Ważne jest, aby wdrożenie zmian było realizowane zgodnie z planem i harmonogramem, a także z zachowaniem odpowiednich procedur i standardów.
 5. Monitorowanie i ocena rezultatów: na końcowym etapie restrukturyzacji dokonywana jest ocena osiągniętych wyników i monitorowanie ich dalszego rozwoju. Wartość i efektywność restrukturyzacji mierzone są w oparciu o określone wcześniej cele i wskaźniki.

Warto podkreślić, że restrukturyzacja to proces, który może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat, w zależności od skali i złożoności zmian. Ponadto, każda restrukturyzacja jest wyjątkowa i musi być dostosowana do indywidualnych potrzeb i okoliczności.

Jakie są różne kategorie firm wymagających restrukturyzacji?

Firmy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej można podzielić na kilka szerokich kategorii. Używamy czterech szerokich kategorii:

 • Słabe wyniki;
 • Problemy finansowe;
 • Niewypłacalność – podlegająca restrukturyzacji;
 • Niewypłacalność – likwidacja.

Co myślisz o temacie jakim jest Restrukturyzacja? Daj znać w komentarzu.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Restrukturyzacja - co to? (przykłady, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz zostaw komentarz poniżej.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej