Cykl Deminga PDCA- zarządzanie jakością, czyli jak doskonalić i ulepszać (definicja, przykłady)

ochrona własności intelektualnej
Ochrona własności intelektualnej w Polsce (definicja, przepisy, typy) Patent, wzór przemysłowy i prawo autorskie
18 grudnia, 2022
wzór użytkowy
Wzór użytkowy -czym jest i dlaczego należy go chronić, przykłady, definicja(urząd patentowy a wzór przemysłowy)
18 grudnia, 2022

Cykl Deminga PDCA- zarządzanie jakością, czyli jak doskonalić i ulepszać (definicja, przykłady)

cykl deminga
Cykl Deminga PDCA- zarządzanie jakością, czyli jak doskonalić i ulepszać (definicja, przykłady) 1

Konkretne informacja na temat PDCA – PDSA i czym jest cykl Deminga! Czytaj dalej:

Co to jest Cykl Deminga?

PDCA (Plan-Do-Check-Act) lub PDSA (Plan-Do-Study-Act): „planuj-działaj-sprawdź-wykonaj” lub „planuj-rób-ucz się-działaj”. Jest to schemat doskonalenia leżący u sedna procesu kaizen i wielu innych metodologii jak na przykład audytu:

Cykl Deminga to proces zarządzania jakością, opracowany przez W. Edwardsa Deminga w latach 50. XX wieku. Cykl składa się z czterech głównych etapów, które mogą być powtarzane wiele razy, aby uzyskać jak najlepsze wyniki w jakości produktu. Etapy cyklu to: planowanie, realizacja, ocena i korekta. Etap planowania obejmuje określenie procesu, monitorowanie procesu, definiowanie kryteriów jakości i cele efektywności, podczas gdy etap realizacji obejmuje wykonywanie prac w dużej mierze zgodnie z zdefiniowanymi zasadami. Etap oceny obejmuje sprawdzanie poprawności wykonanych działań i porównywanie wyników z określonymi kryteriami jakości, a etap korekty obejmuje środki korygujące, aby poprawić jakość produktu. Celem cyklu Deminga jest wytwarzanie wysokiej jakości produktu w krótkim czasie, bez znaczących strat.

PDCA iso 9001

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy
Cykl Deminga PDCA- zarządzanie jakością, czyli jak doskonalić i ulepszać (definicja, przykłady) 2

W. Edwards Deming w latach 50. XX wieku zaproponował analizę i pomiar procesów biznesowych w celu zidentyfikowania źródeł zmian, które powodują, że produkty odbiegają od wymagań klientów. Zalecił, aby procesy biznesowe były umieszczane w ciągłej pętli sprzężenia zwrotnego, aby menedżerowie mogli zidentyfikować i zmienić te części procesu, które wymagają ulepszeń. Jako nauczyciel Deming stworzył (raczej zbyt uproszczony) schemat, aby zilustrować ten ciągły proces, powszechnie znany jako cykl PDCA dla planowania, wykonywania, sprawdzania, działania *:

  • PLANUJ : Projektuj lub koryguj komponenty procesów biznesowych, aby poprawić wyniki
  • ZRÓB : Wdróż plan i zmierz jego wydajność
  • SPRAWDŹ : Oceń pomiary i zgłoś wyniki decydentom
  • DZIAŁAJ : Zdecyduj o zmianach potrzebnych do usprawnienia procesu, jeśli wszystko działa wdróż całościowo

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Tłumaczeń jest wiele na przykład ostatni etap często określa się też jako wdróż, ale wystarczy znać ogólną koncepcję, każdego kroku.

Cykl PDCA Deminga można zilustrować następująco:

Cykl Deminga PDCA- zarządzanie jakością, czyli jak doskonalić i ulepszać (definicja, przykłady) 3

Deming koncentrował się na procesach produkcji przemysłowej, a poziom ulepszeń, na których oryginalnie się skupiał, były właśnie na poziomie produkcji. 

W nowoczesnej postindustrialnej firmie takie ulepszenia są nadal potrzebne, ale rzeczywiste czynniki wpływające na wydajność często występują na poziomie strategii biznesowej. 

Wdrożenie strategiczne to kolejny proces, ale ma ono stosunkowo długookresowe odmiany, ponieważ duże firmy nie mogą zmieniać się tak szybko, jak małe jednostki biznesowe. 

Jednak strategiczne inicjatywy mogą i powinny być umieszczane w pętli sprzężenia zwrotnego, wraz z pomiarami i planowaniem połączonymi w cyklu PDCA.

To „koło w kole” opisuje związek między zarządzaniem strategicznym a zarządzaniem jednostką biznesową w dużej firmie. Oczywiście istnieje kilka oddzielnych jednostek biznesowych, każda z własnym zestawem wskaźników, celów, zadań i inicjatyw. Ale liczba ta ilustruje pomysł, że działalność biznesowa stanowi część DO całościowego wysiłku strategicznego.

Uwaga: Cykl PDCA został pierwotnie opracowany przez Waltera A, Shewharta, naukowca Bell Laboratories, który był przyjacielem i mentorem Deminga oraz twórcą statystycznej kontroli procesów (SPC) pod koniec lat dwudziestych. Czasami nazywa się to „cyklem Shewharta”. Istnieje również kilka ostatnich odmian tej koncepcji.

Czym jest cykl deminga i zastosowanie cyklu PDCA – a może PDSA plan do study act

Ciągłe doskonalenie z pomocą prac Williama Edwardsa Deminga pozwala wybierać jak najlepsze rozwiązania. Plan Do Check Act zintegrowane w tzw. koło deminga pozwala zaplanować sukces. Stosując zasadę ciągłego doskonalenia poprzez poprawę i monitorowanie całego procesu nastawiasz się na sukces. Więc, czy stosujesz już schemat pdca do rozwiązywania problemów i optymalizując plan działania?

Daj mi znać.

Podsumowanie

Ten czterostopniowy proces obejmuje:

  • zdefiniowanie celów, problemów i potencjalnych rozwiązań,
  • próbne wdrożenie planu,
  • weryfikację i analizę wyników próby,
  • pełne wdrożenie i standaryzację rozwiązania.

Nazywa się to też kartami kontrolnymi Shewarta lub cyklem Deminga.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Cykl Deminga PDCA- zarządzanie jakością, czyli jak doskonalić i ulepszać (definicja, przykłady) 4

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Na czym polega cykl Deminga?

Cykl Deminga, znany również jako cykl PDCA (Plan-Do-Check-Act) jest metodyką zarządzania jakością, która wymaga cyklicznego wprowadzania usprawnień w warunkach ciągłego doskonalenia. W skrócie, obejmuje on cztery kroki: Planowanie, Wykonanie, Sprawdzanie i Działanie. Na początku, menedżerowie określają cele, które chcą osiągnąć i w jaki sposób chcą to osiągnąć. Następnie, tworzą plany, które pozwalają im osiągnąć te cele. W kolejnym kroku wykonują te plany, monitorując wszystkie wyniki w celu wykrycia ewentualnych problemów. Po ich wykryciu, menedżerowie mają kolejny krok – demontaż, który pozwala zrozumieć problem i znaleźć odpowiednie rozwiązania. Mając te rozwiązania, cykl PDCA jest powtarzany, aby zapewnić ciągłą poprawę procesu.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)