fbpx

Cykl deminga (PDCA) -4 kluczowe i ULTRA ważne kroki na drodze doskonalenia.

cykl deminga
PDCA iso 9001

PDCA (Plan-Do-Check-Act) lub PDSA (Plan-Do-Study-Act): „planuj-działaj-sprawdź-wykonaj” lub „planuj-rób-ucz się-działaj”. Jest to schemat doskonalenia leżący u sedna
procesu kaizen i wielu innych metodologii jak na przykład audytu:

W. Edwards Deming w latach 50. XX wieku zaproponował analizę i pomiar procesów biznesowych w celu zidentyfikowania źródeł zmian, które powodują, że produkty odbiegają od wymagań klientów. Zalecił, aby procesy biznesowe były umieszczane w ciągłej pętli sprzężenia zwrotnego, aby menedżerowie mogli zidentyfikować i zmienić te części procesu, które wymagają ulepszeń. Jako nauczyciel Deming stworzył (raczej zbyt uproszczony) schemat, aby zilustrować ten ciągły proces, powszechnie znany jako cykl PDCA dla planowania, wykonywania, sprawdzania, działania *:

  • PLANUJ : Projektuj lub koryguj komponenty procesów biznesowych, aby poprawić wyniki
  • ZRÓB : Wdróż plan i zmierz jego wydajność
  • SPRAWDŹ : Oceń pomiary i zgłoś wyniki decydentom
  • DZIAŁAJ : Zdecyduj o zmianach potrzebnych do usprawnienia procesu, jeśli wszystko działa wdróż całościowo

Tłumaczeń jest wiele na przykład ostatni etap często określa się też jako wdróż, ale wystarczy znać ogólną koncepcję, każdego kroku.

Cykl PDCA Deminga można zilustrować następująco:

Deming koncentrował się na procesach produkcji przemysłowej, a poziom ulepszeń, na których oryginalnie się skupiał, były właśnie na poziomie produkcji. 

W nowoczesnej postindustrialnej firmie takie ulepszenia są nadal potrzebne, ale rzeczywiste czynniki wpływające na wydajność często występują na poziomie strategii biznesowej. 

Wdrożenie strategiczne to kolejny proces, ale ma ono stosunkowo długookresowe odmiany, ponieważ duże firmy nie mogą zmieniać się tak szybko, jak małe jednostki biznesowe. 

Jednak strategiczne inicjatywy mogą i powinny być umieszczane w pętli sprzężenia zwrotnego, wraz z pomiarami i planowaniem połączonymi w cyklu PDCA.

To „koło w kole” opisuje związek między zarządzaniem strategicznym a zarządzaniem jednostką biznesową w dużej firmie. Oczywiście istnieje kilka oddzielnych jednostek biznesowych, każda z własnym zestawem wskaźników, celów, zadań i inicjatyw. Ale liczba ta ilustruje pomysł, że działalność biznesowa stanowi część DO całościowego wysiłku strategicznego.

Uwaga: Cykl PDCA został pierwotnie opracowany przez Waltera A, Shewharta, naukowca Bell Laboratories, który był przyjacielem i mentorem Deminga oraz twórcą statystycznej kontroli procesów (SPC) pod koniec lat dwudziestych. Czasami nazywa się to „cyklem Shewharta”. Istnieje również kilka ostatnich odmian tej koncepcji.

Podsumowanie

Ten czterostopniowy proces obejmuje:

  • zdefiniowanie celów, problemów i potencjalnych rozwiązań,
  • próbne wdrożenie planu,
  • weryfikację i analizę wyników próby,
  • pełne wdrożenie i standaryzację rozwiązania.

Nazywa się to też kartami kontrolnymi Shewarta lub cyklem Deminga.

mgr Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego , a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ZOBACZ JAK ZWIĘKSZYLIŚMY RUCH NASZEGO KLIENTA O 326%!

Zapisz się na newsletter e-mail i pobierz darmowy raport.

ZOBACZ JAK ZWIĘKSZYLIŚMY RUCH NASZEGO KLIENTA O 326%!

Zapisz się na newsletter e-mail i pobierz darmowy raport.