Zdyskontowane przepływy pieniężne metoda DCF, wycena (metoda dochodowa i przedsiębiorstwo)

Jak być bogatym
Jak być bogatym (możesz stać się bogatym i zarabiać duże pieniądze, dochód finansowy)
5 maja, 2021
Demotywacja
Demotywacja a motywacja. Czyli jak zmobilizować zespół do pracy (przestać demotywować i nabrać chęci do pracy)
7 maja, 2021

Zdyskontowane przepływy pieniężne metoda DCF, wycena (metoda dochodowa i przedsiębiorstwo)

Zdyskontowane przepływy pieniężne metoda DCF

Najprościej mówiąc zdyskontowane przepływy pieniężne, czyli metoda DCF (discounted cash flow) to sposób wyceny wartości obecnej, biorąc pod uwagę wszystkie przyszłe przepływy pieniężne i szacując ich wartość, do wartości obecnej.

Zdyskontowane przepływy pieniężne metoda DCF

Polecam platformę ze szkoleniami online (biznes, marketing, coaching psychologia). ZOBACZ TERAZ (kliknij w obrazek):

e-learing platforma szkolenie kurs online

Wycena spółki metodą DCF polega na:

Zdyskontowane przepływy pieniężne (DCF) to metoda wyceny stosowana do oszacowania wartości inwestycji na podstawie jej oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Analiza DCF ma na celu określenie wartości inwestycji dzisiaj, na podstawie prognoz, ile pieniędzy wygeneruje w przyszłości.

Dotyczy to decyzji inwestycyjnych inwestorów w spółki lub papiery wartościowe, takich jak nabycie firmy, inwestowanie w startup technologiczny lub zakup akcji, a także właścicieli i menedżerów firm, którzy chcą podjąć decyzje dotyczące budżetowania kapitałowego lub wydatków operacyjnych, takich jak otwarcie nowej fabryki, czy zakup lub leasing nowego sprzętu.

Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową + przykłady

Zdyskontowane przepływy pieniężne (DCF) pomagają określić wartość inwestycji na podstawie jej przyszłych przepływów pieniężnych.

Bieżącą wartość oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych uzyskuje się przy zastosowaniu stopy dyskontowej do obliczenia zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Jeśli zdyskontowane przepływy pieniężne (DCF) przekraczają bieżący koszt inwestycji, możliwość ta może przynieść dodatnie zwroty.

Spółki zazwyczaj stosują średni ważony koszt kapitału jako stopę dyskontową, ponieważ uwzględnia stopę zwrotu oczekiwaną przez akcjonariuszy.

DCF ma ograniczenia, przede wszystkim to, że opiera się na szacunkach przyszłych przepływów pieniężnych, które mogą okazać się niedokładne.

Jak to działa?

Celem analizy DCF jest oszacowanie pieniędzy, jakie inwestor otrzymałby z inwestycji, skorygowanych o wartość pieniądza w czasie. Wartość pieniądza w czasie zakłada, że ​​dzisiejsza złotówka jest warta więcej niż złotówka jutro, ponieważ możesz ją zainwestować.

W związku z tym analiza DCF jest odpowiednia w każdej sytuacji, w której osoba płaci pieniądze w teraźniejszości i oczekuje, że w przyszłości otrzyma więcej pieniędzy. Na przykład, zakładając 4% roczną stopę procentową, 1,00 PLN na koncie oszczędnościowym będzie warte 1,04 PLN w ciągu roku.

Podobnie, jeśli płatność w wysokości 1 złotego jest opóźniona o rok, jej wartość bieżąca wynosi 0,96 złotego, ponieważ nie można jej przelać na konto oszczędnościowe w celu uzyskania odsetek.

Analiza DCF znajduje bieżącą wartość oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych przy użyciu stopy dyskontowej. Inwestorzy mogą wykorzystać koncepcję bieżącej wartości pieniądza do ustalenia, czy przyszłe przepływy pieniężne z inwestycji lub projektu są równe lub większe niż wartość początkowej inwestycji.

Jeżeli wartość obliczona za pomocą DCF jest wyższa niż bieżący koszt inwestycji, należy rozważyć taką możliwość.

Aby przeprowadzić analizę DCF, inwestor musi oszacować przyszłe przepływy pieniężne i końcową wartość inwestycji, wyposażenia lub innego składnika aktywów.

Inwestor musi również określić odpowiednią stopę dyskontową dla modelu DCF, która będzie się różnić w zależności od rozważanego projektu lub inwestycji, np. profil ryzyka spółki lub inwestora oraz warunki panujące na rynkach kapitałowych.

Jeśli inwestor nie ma dostępu do przyszłych przepływów pieniężnych lub projekt jest bardzo złożony, DCF nie będzie miał dużej wartości i należy zastosować alternatywne modele.

Wartość zdyskontowana jak obliczyć

Najpierw liczymy wartość pieniądza w czasie, czyli FV.

FV to skrót od future value.

Oznaczenia i skróty (źródło)

 • FV (future value) – nominalna wartość przyszłego przepływu pieniężnego
 • PV (present value) – wartość bieżąca
 • DPV ( discounted present value) – zdyskontowana wartość bieżąca przyszłego przepływu pieniężnego (FV), skorygowana o koszty utraconych korzyści oraz ryzyko strat
 • d – stopa dyskonta, która jest równa wysokości kosztów utraconych korzyści powiększonej o koszt ryzyka (lub i, czyli koszt pieniądza z wzoru na FV)
 • n – liczba okresów dyskontowania (liczba okresów, pomiędzy czasem przyszłego przepływu pieniężnego a czasem bieżącym). Przykład: jeżeli przepływ zdarzy się pod koniec pierwszego roku, to n = 1; na koniec drugiego roku: n = 2. Analogicznie – jeżeli przepływ gotówki wystąpi natychmiastowo, to n będzie wynosiło 0. W tym przypadku otrzymamy tożsamość (DPV = FV).
 • EBIT – zysk operacyjny
 • T – stawka podatku
 • Am – amortyzacja
 • I – inwestycje
 • WACC – średni ważony koszt kapitału
 • g – roczne tempo wzrostu spółki
 • r – roczna stopa zwrotu z inwestycji

FV= PV x (1+i)n

Następnie możemy już obliczyć uproszczoną wersję równania DCF, dla jednego przepływu w momencie odległym o n jednostek czasowych (okresów dyskontowania):

DPV = FV/(1+d)n

FCFF wzór:

Wzór na wyliczenie przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa jako całość:

FCFF = EBIT · (1 – T) + Am – I – zmiana kapitału obrotowego netto

Model FCFF (Free Cash Flow to the Firm) bazuje na przepływach pieniężnych przedsiębiorstwa jako całość (w tym kapitał własny i dług). Umożliwia to wyliczenie rynkowej wartości przedsiębiorstwa. W celu prawidłowej wyceny firmy, należy wyliczyć wysokość przepływów pieniężnych w ciągu roku, oszacować tempo wzrostu przedsiębiorstwa(wyrażone w procentach), a potem obliczyć jego wartość.

Wzór na wyliczenie wartości firmy za pomocą FCFF:

Wartość firmy = FCFF / (WACC – g)

Wzór na wyliczenie przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału i wartość kapitału własnego:

FCFE = zysk netto + Am – I – zmiana kapitału obrotowego netto + wpływy z pożyczek – raty kapitałowe

Kapitał własny = FCFE / (r – g)

Teraz Twoja kolej

Łańcuchowa metoda skojarzeń 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu zdyskontowane przepływy pieniężne- metoda DCF?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub technik na wyliczenie DCF.

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz zostaw komentarz poniżej.

Polecam platformę ze szkoleniami online (biznes, marketing, coaching psychologia). ZOBACZ TERAZ (kliknij w obrazek):

sprzedaż szkolenie techniki sprzedaży kurs
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej.
Zapisz się na newsletter.

Zapisz się i otrzymuj ciekawe informacje!