Wskaźnik rotacji zapasów – co to jest i jak go obliczyć? (przykłady, definicja)

Cechy dobrego pracownika
Cechy dobrego pracownika – Jakie cechy powinien mieć dobry pracownik?
15 lutego, 2023
dmaic
Dmaic – Co to jest metoda doskonalenia procesów? (przykłady, definicja)
15 lutego, 2023

Wskaźnik rotacji zapasów – co to jest i jak go obliczyć? (przykłady, definicja)

wskaźnik rotacji zapasów
wskaźnik rotacji zapasów

Co to wskaźnik rotacji zapasów?

Wskaźnik rotacji zapasów to miara wykorzystania zapasów przez firmę w określonym okresie czasu. Ten wskaźnik pomaga w określeniu, jak często firma zużywa i wymienia swoje zapasy.

Wskaźnik rotacji zapasów można obliczyć na kilka sposobów, ale najczęściej stosuje się wzór:

Rotacja zapasów = Koszt sprzedanych towarów / Średnie wartości zapasów

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dołącz do nas NA DARMOWYM WIDEO

Wpisz Swój Najlepszy Adres Email, Ponieważ Na Niego Dostaniesz Link.

Koszt sprzedanych towarów to suma pieniędzy, które firma wydała na zakup towarów, które sprzedała w danym okresie czasu. Średnie wartości zapasów to średnia wartość wszystkich zapasów firmy w określonym okresie czasu.

Wysoki wskaźnik rotacji zapasów oznacza, że firma skutecznie zarządza swoimi zapasami i wykorzystuje je w sposób efektywny. Z drugiej strony, niski wskaźnik rotacji zapasów może sugerować, że firma ma problemy z zarządzaniem swoimi zapasami i może mieć problemy z utrzymaniem stabilnego przepływu gotówki.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Prawidłowa gospodarka magazynowa: wskaźnik rotacji zapasów

W przedsiębiorstwie ważne są wszystkie aspekty mające wpływa na jego działalność. Każdy dział musi ze sobą współpracować i dążyć do optymalizacji produkcji oraz sprzedaży. Dlatego bardzo duże znaczenie ma odpowiednie nadzorowanie wszystkich zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie.

Niedopatrzenie lub zaniedbanie jakiegoś fragmentu procesu będzie miało wpływ na powstanie wadliwego produktu lub opóźnienia w dostawie i zwiększenia kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo. Powstało wiele narzędzi, które mają za zadanie kontrolowanie każdego pojedynczego procesu, aby odpowiednio szybko zareagować na pojawiające się odchylenia.

Prawidłowa gospodarka magazynowa

W dużych przedsiębiorstwach wskaźnik rotacji zapasów jest jednym a najważniejszych wykorzystywanych do wychwycenia nieprawidłowości. W dużych magazynach, fabrykach produkcyjnych lub sklepach wielkopowierzchniowych niezwykle istotne jest dokonywanie systematycznej kontroli posiadanych zapasów.

Nie powinno dochodzić do sytuacji, gdy towar lub surowiec stoi niewykorzystany a już przyjeżdża dostawa z kolejną porcją takiego samego towaru.

Jedną z podstawowych zasad dotyczących gospodarki magazynowej jest zasada pierwsze weszło pierwsze wyszło, czyli FIFO – First In, First Out.

Z założenia spełnienie tej zasady wydaje się proste. Wystarczy tylko pilnować, czy wszystko co przyszło wcześniej zostało już sprzedane lub przekazane do dalszej obróbki. Niestety najczęściej na skutek błędu ludzkiego zasada FIFO musi być często przypominana i kontrolowana. Do prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest prowadzenie skrupulatnej i profesjonalnej gospodarki magazynowej.

wskaźnik rotacji zapasów
Wskaźnik rotacji zapasów

O czym mówi wskaźnik rotacji zapasów

Wskaźnik rotacji zapasów informuje, czy wydawane na zakup surowców lub produktów środki zostały wydane w sposób optymalny. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, gdy kupiono bardzo dużo surowca, który nie jest często wykorzystywany. Pieniądze zostały wydane na surowiec, który nie przynosi dochodu. W tym czasie można było je przeznaczyć na inny cel, który w krótkim czasie dostarczyłby dopływ pieniędzy do przedsiębiorstwa.

Wskaźnik rotacji zapasów może być wysoki lub niski. Wysoka wartość wskaźnika świadczy o tym, że kupione surowce lub produkty szybko się sprzedają lub szybko przynoszą pożądany zysk. Wysoka wartość wskaźnika świadczy o dobrej kondycji przedsiębiorstwa i prawidłowo organizowanych dostawach. Celem działów odpowiedzialnych za logistykę, dostawy i magazynowanie są doprowadzenie do wzrostu wskaźnika rotacji zapasów.

Jeśli wartość wskaźnika rotacji zapasów jest niski zazwyczaj wskazuje, to na niedociągnięcia w procesach zachodzących w przedsiębiorstwie. W takiej sytuacji należy wprowadzić system narzędzi, które pozwolą na wychwycenie niedociągnięć.

Zalegające w magazynie surowce lub produkty w dłuższej perspektywie mogą doprowadzić do powstania strat w firmie. Zwłaszcza, gdy posiadają określony termin ważności po przekroczeniu, którego będą musiały zostać wyrzucone lub zutylizowane. Jednym z rozwiązań zapobiegającym wysokim stratom jest zorganizowanie wyprzedaży lub promocji. W ten sposób można odzyskać przynajmniej część zainwestowanych środków.

Metody zarządzania jakością

Jednym z narzędzi pozwalających na określenie przyczyn nieprawidłowości jest DMAIC. Pierwsze litery przetłumaczonych na język polski słów oznaczają – definiowanie, pomiar, analiza, doskonalenie, kontrolowanie. System rozpoczyna się o zdefiniowania problemu oraz wskazaniu, jak powinien wyglądać prawidłowo działający badany odcinek procesu. Następnie zbierane są wszelkie parametry pozwalające na przeprowadzenie analizy. Najlepiej, gdy w tym etapie uczestniczą wszyscy biorący udział w wadliwym procesie. Następnie zebrane dane są analizowane i na podstawie uzyskanych wyników zostają zaproponowane zmiany. Na etapie doskonalenia proces zostaje poprawiony o zalecenia wynikające z przeprowadzonego badania. Ostatnim ważnym krokiem jest systematycznie kontrolowanie poprawności działania wprowadzonych ulepszeń.

Przeprowadzenie analizy DMAIC odnośnie do rotacji zapasów pozwala na wychwycenie momentu powodującego zakłócenia. Może się okazać, że należy zmniejszyć automatycznie ustawioną częstotliwość dostaw, ponieważ od dłuższego czasu spada popyt na dany produkt.

Jak wyliczyć wskaźnik rotacji zapasów? Jak obliczyć wskaźnik rotacji zapasów?

Wskaźnik rotacji zapasów oblicza się dzieląc koszt sprzedanych towarów przez średnie wartości zapasów w określonym okresie czasu. Można to zapisać w postaci wzoru:

Rotacja zapasów = Koszt sprzedanych towarów / Średnie wartości zapasów

Koszt sprzedanych towarów to suma pieniędzy, które firma wydała na zakup towarów, które zostały sprzedane w danym okresie czasu. Można go obliczyć na podstawie rachunku zysków i strat (lub wyciągu z konta wyników) za dany okres czasu, np. kwartał lub rok.

Średnie wartości zapasów to średnia wartość wszystkich zapasów firmy w określonym okresie czasu. Można je obliczyć, dodając wartość początkową i końcową zapasów, a następnie dzieląc sumę przez 2. Można też wykorzystać wartość średnią z zapasów w określonych momentach, np. na początku i na końcu miesiąca lub kwartału.

Przykład: Założmy, że firma X sprzedała towary o wartości 500 000 zł w ciągu roku, a jej średnie wartości zapasów w tym czasie wynosiły 100 000 zł. Wówczas wskaźnik rotacji zapasów wyniesie:

Rotacja zapasów = 500 000 zł / 100 000 zł = 5

Oznacza to, że firma X wykorzystała swoje zapasy pięć razy w ciągu roku.

Wskaźnik rotacji zapasów jest łatwy do wyliczenia. Aby go uzyskać wystarczy podzielić koszt własny sprzedaży przez średnią wartość sprzedaży.

Na przykład, gdy przychód ze sprzedaży produktów w postaci specjalistycznych odżywek wynosi 180 000 zł, a średnia wartość zapasu wynosiła 90 000, to wskaźnik będzie wynosił 2. Wynik mówi o tym, że w ciągu roku wymieniono produkt dwa razy. Zdecydowanie firma wolałaby zwiększyć wartość wskaźnika.

Zadaniem przedsiębiorstw jest analizowanie okresowych wskaźników rotacji zapasów i dążenie do systematycznego podnoszenia ich wartości.

Jeśli wynik wyniesie 365 będzie to oznaczało, że w przedsiębiorstwie nie ma zapasów i wszystko sprzedaje się tego samego dnia. Takie sytuacje są możliwe jedynie w bardzo małych firmach, jednak wyliczanie wskaźnika rotacji zapasów w takim wypadku nie ma sensu.

Jaki powinien być wskaźnik rotacji zapasów i co oznacza wskaźnik rotacji zapasów w dniach?

Wysoki wskaźnik rotacji zapasów zazwyczaj oznacza, że firma skutecznie wykorzystuje swoje zapasy i przetwarza je na sprzedaż w krótkim czasie. W przypadku większości branż, im wyższy wskaźnik rotacji zapasów, tym bardziej efektywnie firma wykorzystuje swoje zasoby. Warto jednak pamiętać, że optymalny poziom wskaźnika rotacji zapasów zależy od branży, w której działa firma, oraz od jej strategii biznesowej.

Wskaźnik rotacji zapasów w dniach to inna forma wskaźnika rotacji zapasów. Wskaźnik ten wyraża, ile dni średnio trwa okres, w którym zapasy są przechowywane przez firmę, zanim zostaną wykorzystane lub sprzedane. Wartość wskaźnika rotacji zapasów w dniach można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

Wskaźnik rotacji zapasów w dniach = (Ilość dni w okresie badawczym) / (Wskaźnik rotacji zapasów)

Na przykład, jeśli firma ma wskaźnik rotacji zapasów wynoszący 10, to średni czas przechowywania zapasów wynosi 36,5 dni (czyli 365 dni w roku dzielone przez 10). Z kolei, jeśli firma chce zmniejszyć czas przechowywania swoich zapasów, może zastosować takie strategie, jak redukcja wielkości zamówień, zwiększenie częstotliwości dostaw, automatyzacja procesów magazynowych czy optymalizacja procesu zamawiania i zarządzania zapasami.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Wskaźnik rotacji zapasów - co to jest i jak go obliczyć? (przykłady, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)