Cechy dobrego pracownika – Jakie cechy powinien mieć dobry pracownik?

Jak określić cele strategiczne firmy, przedsiębiorstwa – przykłady, definicja
15 lutego, 2023
wskaźnik rotacji zapasów
Wskaźnik rotacji zapasów – co to jest i jak go obliczyć? (przykłady, definicja)
15 lutego, 2023

Cechy dobrego pracownika – Jakie cechy powinien mieć dobry pracownik?

Cechy dobrego pracownika
Cechy dobrego pracownika

Jakie są cechy dobrego pracownika?

Chyba każdy szef chciałby mieć w swoim zespole ludzi, którzy cechują się najlepszymi przymiotami pozwalającymi efektywnie wykonywać pracę na danym stanowisku. Niestety nie zawsze tak jest, dlatego też firmy często zwalniają, nie przedłużają umów, decydują się na ponowną rekrutację. W bardzo dużym uogólnieniu, jakie są cechy dobrego pracownika? Na które przymioty osobowości człowieka zwrócić uwagę? Poniżej garść podpowiedzi i wskazówek dla osób zainteresowanych tym tematem.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Dobry pracownik to taki, który spełnia swoje obowiązki z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Oto kilka cech, które wyróżniają dobrego pracownika:

 1. Komunikatywność – dobry pracownik potrafi skutecznie komunikować swoje myśli i pomysły oraz w sposób jasny i klarowny przedstawiać swoje stanowisko i argumenty.
 2. Zaangażowanie – dobry pracownik jest zaangażowany w swoją pracę, stara się wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością i zaangażowaniem, a także samodzielnie rozwijać swoje umiejętności.
 3. Elastyczność – dobry pracownik potrafi dostosować się do zmieniających się warunków i wymagań, jest gotowy do nauki nowych rzeczy i podejmowania nowych wyzwań.
 4. Odpowiedzialność – dobry pracownik jest odpowiedzialny za swoje działania, dba o terminowe wykonanie powierzonych mu zadań i stara się unikać błędów.
 5. Skrupulatność – dobry pracownik jest skrupulatny i dokładny w wykonywaniu swoich obowiązków, potrafi zauważyć nawet najmniejsze szczegóły i dba o ich odpowiednie wykonanie.
 6. Empatia – dobry pracownik potrafi zrozumieć potrzeby swoich współpracowników i klientów, słucha ich uważnie i potrafi okazać zainteresowanie ich problemami.
 7. Inicjatywa – dobry pracownik potrafi samodzielnie podejmować decyzje i działać, kiedy sytuacja tego wymaga, a także samodzielnie proponować nowe pomysły i rozwiązania.
 8. Pracowitość – dobry pracownik jest pracowity i potrafi skupić się na swoich obowiązkach, dzięki czemu efektywnie i sprawnie wykonuje swoje zadania.

Oczywiście, lista cech dobrego pracownika może być dłuższa i zależeć od konkretnych wymagań i specyfiki danej pracy czy branży. Ważne, aby każdy pracownik dążył do rozwoju swoich umiejętności i cech, dzięki czemu będzie w stanie skutecznie przyczyniać się do rozwoju firmy i realizacji jej celów.

Dobry pracownik

Trudno zdefiniować uniwersalnego dobrego pracownika, ponieważ różne cechy i umiejętności są adekwatne na różnych stanowiskach pracy. Na niektórych stanowiskach świetnie sprawdzą się ludzie, których możemy określić mianem introwertyków, a na innych ekstrawertycy, a zatem osoby otwarte, towarzyskie, chętne do nawiązywania nowych kontaktów. Zanim zatem określi się profil pracownika idealnego na dane stanowisko pracy, warto przemyśleć sprawę, a następnie skonsultować się ze specjalistą od rekrutacji. To właśnie ta osoba może wspomóc w stworzeniu opisu stanowiska, w którym będą znajdowały się zarówno informacje o umiejętnościach twardych, pożądanym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, jak też umiejętnościach miękkich oraz cechach charakteru.

Cechy dobrego pracownika
Cechy dobrego pracownika

Cechy dobrego pracownika

Taki sposób rozumienia cech dobrego pracownika jest najlepszy. Dlaczego? Ponieważ pozwala wyłonić w rekrutacji osoby, które będą rzeczywiście pasowały do charakteru pracy, zarówno pod względem temperamentu, który związany jest z funkcjonowaniem układu nerwowego, jak też cech osobowości. Reasumując, coś takiego jak cechy dobrego pracownika tak naprawdę nie istnieje. Jest to zbiór różnych przymiotów, które w pewnych zawodach będą potrzebne bardziej, a w innych mniej. Jeżeli chodzi o uniwersalne cechy osobowości, na które warto jednak zwrócić uwagę, to bez wątpienia można mówić tutaj o punktualności, systematyczności, umiejętności dobrego organizowania sobie pracy, umiejętności uczenia się.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Reklama:

sklep internetowy ecommerce seo sem reklama

Idealny pracownik

Na pewnych cechach, które musi posiadać konkretny pracownik, przełożonym zależy bardziej lub mniej. Bez wątpienia jednak istotna jest systematyczność, dobra organizacja, umiejętność kierowania się priorytetami i dobrego zarządzania czasem swojej pracy. W dzisiejszych realiach, kiedy coraz więcej osób pracuje z domu, a kontakt z przełożonym jest sporadyczny lub odbywa się tylko drogą online, samodyscyplina jest niezwykle istotna. Okazuje się, że osoby, które świetnie się organizują, są nastawione na cele i ich realizację, potrafią prawidłowo zarządzać swoją energią w pracy, zwyczajnie szybciej radzą sobie z realizacją powierzonych im zadań. Robią to w sposób terminowy, co oznacza, że nie przekraczają dat określonych przez przełożonego.

Po czym poznać wartościowego pracownika?

Wartościowego pracownika można poznać po kilku czynnikach, które wpływają na jego pozytywny wizerunek i skuteczność w wykonywaniu pracy. Oto kilka cech wartościowego pracownika:

 1. Zaangażowanie i inicjatywa – wartościowy pracownik jest zaangażowany w swoją pracę, proaktywny i zawsze gotowy do podejmowania nowych wyzwań, a także samodzielnie proponuje rozwiązania problemów.
 2. Profesjonalizm – wartościowy pracownik potrafi zachować profesjonalizm w kontaktach z klientami i współpracownikami, jest punktualny, rzetelny i zawsze dotrzymuje danego słowa.
 3. Kompetencje i umiejętności – wartościowy pracownik posiada odpowiednie kompetencje i umiejętności związane z jego pracą, a także jest gotowy do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych kwalifikacji.
 4. Kreatywność i innowacyjność – wartościowy pracownik potrafi myśleć kreatywnie, znajduje nowe rozwiązania problemów, a także proponuje nowe pomysły i inicjatywy w celu poprawy efektywności pracy.
 5. Lojalność i zaufanie – wartościowy pracownik jest lojalny wobec swojego pracodawcy i współpracowników, a także dba o budowanie zaufania w relacjach biznesowych.
 6. Umiejętności interpersonalne – wartościowy pracownik potrafi skutecznie komunikować się z innymi ludźmi, budować relacje i współpracować z innymi w sposób efektywny i pozytywny.
 7. Pracowitość – wartościowy pracownik jest pracowity i konsekwentny w realizacji swoich obowiązków, a także potrafi efektywnie zarządzać swoim czasem i zadaniami.
 8. Pozytywne nastawienie – wartościowy pracownik ma pozytywne nastawienie do pracy i otoczenia, a także potrafi motywować i inspirować innych do pracy i rozwoju.

Oczywiście, każdy pracownik jest inny i może mieć inne cechy, które czynią go wartościowym w swojej pracy. Jednak powyższe cechy są powszechnie uznawane za kluczowe dla wartościowego pracownika i mogą pomóc w jego identyfikacji.

Samodzielność pracownika

Dla bardzo wielu przełożonych istotna jest również samodzielność pracownika. Umiejętność podejmowania przez ludzi decyzji, poszukiwania argumentów przemawiających za tym, że daną czynności należy wykonać w określony sposób, a także wartości moralne. Oznacza to, że takiemu pracownikowi po prostu można zaufać i nie trzeba go cały czas kontrolować. Oczywiście niektórzy przełożeni lubią mieć pełną kontrolę nad tym, co robi ich pracownik. Tak naprawdę oznacza to jednak, że braknie im energii i czasu na inne niezbędne działania. Wybierając do pracy ludzi samodzielnych i zorientowanych na cel, dla których misja firmy jest istotna, ponieważ mogą się w niej rozwijać, bez wątpienia inwestujemy w rozwój swojej firmy lub organizacji, w której się pracuje.

Elastyczność i umiejętność uczenia się

Różne cechy osobowości i charakteru człowieka wymienione są w ofertach pracy, z którymi możemy zapoznać się w internecie czy lokalnej prasie. Jedną z najważniejszych jest jednak elastyczność. To cecha, która pozwala odnaleźć się w ciągle zmieniających się okolicznościach. Ludzie elastyczni nie boją się zmian, podchodzą do nich jak do czegoś naturalnego, co zwyczajnie się wydarza. Są również skłonni do tego, aby działać w inny, nowatorski sposób i szukać rozwiązań.

Jeżeli jakiś sposób wykonywania pracy nie przynosi zamierzonych rezultatów, robią to inaczej. Wszystko po to, aby jak najlepiej radzić sobie z zadaniami, dążyć do realizacji celu. Druga bardzo ważna cecha to umiejętność uczenia się. Wbrew pozorom nie każdy jest na tyle plastyczny, że z łatwością przychodzi mu opanowanie nowych umiejętności.

Niektóre osoby podchodzą do nowych rozwiązań w firmie z ogromnym lękiem i smucą się, że wypracowane schematy działania odchodzą już w niepamięć. Warto otaczać się osobami, dla których zmiany są czymś naturalnym, pożądanym, które po prostu odbierane są jako bodźce i impulsy do uczenia się. Z takimi ludźmi można rzeczywiście osiągać niesamowite cele.

Jakich cech szukają pracodawcy?

Pracodawcy poszukują pracowników, którzy spełniają określone wymagania związane z wykonywaną pracą, ale również posiadają konkretne cechy osobowościowe, które są pożądane w danej firmie lub branży. Poniżej przedstawiam kilka cech, których często poszukują pracodawcy:

 1. Kompetencje i umiejętności – pracodawcy poszukują pracowników, którzy posiadają odpowiednie kompetencje i umiejętności, aby efektywnie wykonywać swoje zadania.
 2. Motywacja i zaangażowanie – pracodawcy chcą pracowników, którzy są zaangażowani w swoją pracę, motywowani do osiągania wyników i rozwijania się.
 3. Profesjonalizm – pracodawcy oczekują od pracowników profesjonalnego zachowania w relacjach z klientami, partnerami biznesowymi i innymi pracownikami.
 4. Umiejętności interpersonalne – pracodawcy szukają pracowników, którzy potrafią skutecznie komunikować się, budować relacje i pracować w zespole.
 5. Inicjatywa – pracodawcy oczekują, że pracownicy będą proaktywni, podejmujący inicjatywę i potrafiący proponować nowe rozwiązania i pomysły.
 6. Lojalność – pracodawcy poszukują pracowników, którzy są lojalni wobec firmy i jej wartości, a także dbają o dobre relacje w miejscu pracy.
 7. Analityczne myślenie – pracodawcy cenią pracowników, którzy potrafią myśleć analitycznie, podejmować racjonalne decyzje i szybko reagować w sytuacjach kryzysowych.
 8. Kreatywność – pracodawcy szukają pracowników, którzy są kreatywni i potrafią myśleć poza schematami, a także proponować innowacyjne rozwiązania i podejścia.
 9. Pracowitość – pracodawcy oczekują, że pracownicy będą pracowici, sumienni i konsekwentni w realizacji swoich obowiązków.
 10. Pozytywne nastawienie – pracodawcy poszukują pracowników, którzy są pozytywnie nastawieni do pracy i otoczenia, a także potrafią motywować innych do pracy i osiągania wyników.

Oczywiście, wymagania pracodawców mogą się różnić w zależności od branży i rodzaju pracy. Jednakże, powyższe cechy są często poszukiwane przez pracodawców i mogą pomóc w zwiększeniu szans na znalezienie pożądanej pracy.

Reasumując, aby znaleźć idealnego pracownika, wcześniej musimy zastanowić się, które kluczowe cechy osobowości będą pozytywnie wpływały na realizację celów. Później zaangażować się w proces rekrutacji, być w nim aktywnym, aby znaleźć osoby spełniające wymagania, które wspólnie określi się z rekruterem.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Cechy dobrego pracownika - Jakie cechy powinien mieć dobry pracownik? 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz zostaw komentarz poniżej.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)