Wadium -co to jest i w jakiej wysokości można udzielać?

Strategia – co to jest i jak stworzyć perfekcyjny plan
20 czerwca, 2022
Biegły rewident – uzyskanie uprawnień. Jak zostać biegłym rewidentem
21 czerwca, 2022

Wadium -co to jest i w jakiej wysokości można udzielać?

Procesy biznesowe
Wadium

Co to jest wadium?

Wadium to określona suma pieniędzy, którą składa się w celu zabezpieczenia interesów osoby, która ogłasza aukcję lub przetarg. Najczęściej wadium powiązane jest z przetargami publicznymi, ale mogą z niego skorzystać również osoby prywatne.

Wadium ma na celu ochronić osobę ogłaszającą przetarg przed nieuczciwymi licytującymi. Maksymalna kwota wadium wynosi 3% szacowanej kwoty aukcji lub przetargu i jest ono określane w sposób indywidualny.

Formy wadium

Najczęściej stosowanymi formami wadium są:

  • pieniądze – polega na wpłaceniu środków pieniężnych na konto bankowe zamawiającego. Przelew ten musi być zaksięgowany na koncie do godziny granicznej, do której można składać oferty. Jeśli określona kwota nie znajdzie się na rachunku zamawiającego, wówczas wadium jest nieskuteczne i oferta licytującego przepada,
  • gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe – mają formę pisemną i muszą zostać dostarczone do zamawiającego w oryginale, a treść pisma ustalana jest przez gwaranta. Gwarancja musi dokładnie określać, kim jest beneficjent oraz jaki jest cel zabezpieczają. W gwarancji zawrzeć trzeba informacje kiedy zostanie zapłacone wadium lub w jakich przypadkach zostanie ono wstrzymane. Gwarancje sporządzone przez bank lub ubezpieczalnie muszą zawierać klauzule o nieodwołalności, bezwarunkowości i żądaniu o zapłacie w pierwszym terminie,
  • poręczenia innych podmiotów – jest to dobry sposób na wadium dla małych przedsiębiorstw, które nie mają dość dużego kapitału. Po ogłoszeniu przetargu publicznego małe firmy nie są w stanie uiścić wadium i korzystają one z pomocy firm, które zajmują się poręczeniem wadium. Dzięki takiemu rozwiązaniu małe przedsiębiorstwa mogą brać udział w przetargach publicznych na takich samych zasadach jak inni oferenci.

Wadium przetargowe – charakterystyka

W kodeksie cywilnym wadium nazywana jest określona suma pieniędzy, jaką trzeba zapłacić podczas udziału w przetargach. Wyraz ten pochodzi z łacińskiego i oznacza zaliczkę lub kaucję, która opłacana jest przed dokonaniem transakcji.

Główną funkcją wadium jest zabezpieczenie przed czynnościami osoby wykonującej, która po przetargu mogłaby odmówić podpisania umowy i obarczyć zamawiającego dodatkowymi kosztami. Drugą funkcją kaucji jest zabezpieczenie interesów osoby, która ogłosiła przetarg. Wadium daje także gwarancje na zawarcie umowy, która jest bardzo ważna dla zamawiającego.

Jak wnieść wadium?

Podczas podjęcia decyzji o udziale w przetargu należy w odpowiednim terminie uiścić wadium. Określona suma pieniędzy musi znaleźć się na koncie osoby ogłaszającej przetarg przed upływem terminu umożliwiającego zgłaszanie ofert. Jeśli dana suma pieniędzy nie zostanie zaksięgowana w terminie, wówczas oferent nie będzie miał możliwości wzięcia udziału w przetargu.

Zwrot lub zatrzymanie wadium

W wielu przetargach wadium jest zwracane oferentom, którzy nie wygrali przetargu lub w przypadku gdy zamówienie zastało anulowane. Zwrot wadium przysługuje także osobie, która przed rozpoczęciem przetargu zrezygnowała ze wzięcia w nim udziału.
Jeśli wadium miało formę pieniężną, wówczas oferent otrzymuje całą kwotę wraz z odsetkami, jaki obowiązują w konkretnym banku, ale pomniejszone o koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego i prowizjami bankowymi.

Wadium może także zostać zatrzymane w przypadku kiedy niemożliwe jest podpisanie umowy pomiędzy osobom ogłaszającą przetarg a oferentem. Sytuacja kiedy wadium zostaje zatrzymane, może być winą wykonawcy, ale także oferenta, który, mimo że wygrał przetarg, wycofał się z niego.

Termin zwrotu wadium

Kaucja zwracana jest przez osobę zamawiającą po zakończeniu przetargu, czyli po wyłonieniu zwycięzcy lub unieważnieniu postępowania. Wadium zwracane jest także wtedym gdy oferent zrezygnuje ze wzięcia udziału w przetargu przed zakończeniem terminu składania ofert.

Zwrot kaucji odbywa się po złożeniu wniosku, a czas, w jakim to następuje, nie jest określony ustawowo. Najczęściej wadium wypłacane jest wtedy kiedy osoba ogłaszająca przetarg obsłuży go, odpowie na wszystkie pytania oferentów, a także wyłoni najkorzystniejszą ofertę.

Jeżeli w czasie trwania postępowania przetargowego oferent wycofa swoją ofertę, wówczas musi on złożyć do zamawiającego informację o wycofaniu swojej oferty oraz wniosek o zwrot kwoty wadium.

Jak złożyć wniosek o wypłacenie wadium?

Aby odzyskać sumę wpłaconą na rzecz wadium, oferent musi złożyć wniosek, którego wzór znaleźć można w internecie.

Następnym krokiem jest dokładne wypełnienie wniosku, w którym znaleźć muszą się dane identyfikacyjny oferenta, osoby ogłaszającej przetarg, a także dane, które identyfikują postępowanie przetargu publicznego o dokonanie zamówienia.
Wniosek należy wypełnić i podpisać w dwóch egzemplarzach, z czego jeden oferent zatrzymuje dla siebie.

Następnie trzeba zeskanować dokument i przesłać go na adres poczty elektronicznej osoby, która ogłosiła przetarg publiczny.

Ostatnim krokiem jest spakowanie jednego egzemplarza wniosku do koperty i wysłanie pocztą tradycyjną do siedziby osoby ogłaszającej przetarg.

Czy wadium jest zwracane

Odpowiadając na pytanie czy wadium w przetargu jest zwracane: Tak i to zarówno w sytuacji, gdy oferent, który wziął udział w przetargu, wygrał postępowanie, oraz w sytuacji, gdy przetargu nie wygrał.

Ile wynosi wadium

Wg nowej ustawy Pzp art 281 ust. 2 pkt 10 zamawiający może określić kwotę wadium w wysokości nie większej niż 1,5% wartości zamówienia.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Wadium -co to jest i w jakiej wysokości można udzielać? 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz zostaw komentarz poniżej.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rafalszr/domains/rafalszrajnert.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 286
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej. Zapisz się na newsletter.
Pobierz: Darmowy Raport