Biegły rewident – uzyskanie uprawnień. Jak zostać biegłym rewidentem

Procesy biznesowe
Wadium -co to jest i w jakiej wysokości można udzielać?
21 czerwca, 2022
Wchodzenie na wyższy poziom (zdobywanie umiejętności i jak ruszyć z miejsca)
Przedsiębiorca -kim jest (definicja przedsiębiorcy)
21 czerwca, 2022

Biegły rewident – uzyskanie uprawnień. Jak zostać biegłym rewidentem

Biegły rewident

Kim jest biegły rewident i jak nim zostać?

Podczas prowadzenia przedsiębiorstwa wiele jednostek musi być obowiązkowo sprawdzone i przebadane pod względem sprawozdań finansowych. Takie czynności przeprowadza biegły rewident inaczej nazywany audytorem.

Badania, jakie przeprowadza, odbywają się co najmniej raz w roku i wówczas przedsiębiorca ma obowiązek udostępnić audytorowi wszystkie niezbędne dokumenty.

Zapisz się aby otrzymać raport i poradnik SEO
Wpisz poniżej swoje dane:

Kto to jest biegły rewident?

Biegły rewident nazywany audytorem jest osobą posiadającą uprawnienia, które umożliwiają mu przeprowadzenie rewizji finansowej w przedsiębiorstwie.

Obecnie zawód audytora uważany jest za prestiżowy, a żeby można było go wykonywać, trzeba przejść długą drogę. Rewident ma bardzo ważną funkcję i dzięki niej zwiększa wiarygodność przedsiębiorstw, które przeszły kontrolę poprzez udostępnienie ich danych finansowych.

Biegły rewident według prawa może zajmować się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, świadczeniem usług dotyczących doradztwa podatkowego oraz prowadzeniem szkoleń z działu podatków i rachunkowości, a także zostać przewodniczącym w czasie trwania postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa.

Obowiązki, jakie pełni biegły rewident

Osoba pełniąca funkcję audytora ma obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem. Podczas wykonywania swoich obowiązków rewident musi być obiektywny, a wykonywane obowiązki wypełniać w sposób staranny.

Obowiązkiem audytora jest zachowanie tajemnicy zawodowej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych w każdym roku kalendarzowym. Audytor ma w obowiązku opłacać składkę członkowską w sposób regularny, ponieważ dzięki temu ma możliwość wykonywania swoich czynności zawodowych.

Kto może być biegłym rewidentem?

Biegłym rewidentem może zostać osoba fizyczna, która prowadzi własną działalność gospodarczą w swoim imieniu i na własny rachunek oraz wspólnik firmy audytorskiej, a także osoba, która podpisała umowę cywilno-prawną lub umowę o pracę z firmą zajmującą się audytami.

Osoba chcąca zostać biegłym rewidentem musi w pełni korzystać z praw publicznych oraz mieć pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych i mieć nieposzlakowaną opinię. Aby zostać audytorem, nie można być skazanym przez sąd za umyślne spowodowanie przestępstwa lub za popełnione przestępstwo skarbowe.

Jak zostać biegłym rewidentem?

Aby zostać biegłym rewidentem, trzeba spełnić szereg wymogów. Osoba ubiegająca się o to stanowisko musi ukończyć wyższe studia w Polsce lub zagraniczne studia wyższe, które uznawane są za równorzędne studiom polskim, a także biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie.

Kolejnym wymogiem do spełnienia jest posiadanie potwierdzenia, o przebytej rocznej praktyce dotyczącej zakresu rachunkowości w państwach Unii Europejskiej oraz aplikacji, która trwała dwa lub trzy lata i odbywała się w firmie audytorskiej zarejestrowanej na terenie Unii Europejskiej. Aplikacja ta musi odbywać się pod okiem biegłego rewidenta lub biegłego rewidenta zarejestrowanego w Unii Europejskiej. Zaświadczenia te wydawane są przez Komisję Edukacyjną.

Następnym krokiem do rozpoczęcia kariery jako rewident jest złożenie egzaminów z uzyskanym pozytywnym wynikiem dla kandydatów na audytora oraz egzaminów dyplomowych przed Komisją Egzaminacyjną. Następnie należy złożyć ślubowanie przed Prezesem Rady Biegłych Rewidentów lub inną osobą uprawnioną do przeprowadzenia ślubowania.

Po zdaniu egzaminów audytor dostaje uprawnienia do wykonywania zawodu, a po ślubowaniu biegły rewident wpisany jest do rejestru biegłych rewidentów, w którym znajduje się imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania oraz numer dyplomu.

Jak wygląda badanie sprawozdania finansowego?

Audytor swoje działania rozpoczyna od zapoznania się z działalnością przedsiębiorstwa i zgromadzenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Biegły rewident uczestniczy także w inwentaryzacji i po etapie przygotowań rozpoczyna analizę właściwą.

Jeśli podczas audytu rewident nie stwierdzi nieprawidłowości, wystawi on przedsiębiorstwu ocenę niezawierającą zastrzeżeń. Jeżeli audyt wykaże jakieś błędy, rewident wezwie firmę to ich skorygowania i wystawi ocenę, która będzie zawierać zastrzeżenia z uwagami o tym, co trzeba poprawić.

Biegły rewident w efekcie audytu może wydać ocenę negatywną, wtedy kiedy znajdzie duże różnice pomiędzy zapisami w dokumentach a stanem faktycznym przedsiębiorstwa.

Jeśli właściciele przedsiębiorstwa po odbytym badaniu nie zgadzają się z opinią biegłego rewidenta, wówczas w przedsiębiorstwie dochodzi do kontroli Urzędu Skarbowego.

Usunięcie biegłego rewidenta z listy biegłych rewidentów – kiedy następuje?

Osoba, która została biegłym rewidentem, w wyjątkowych sytuacjach może zostać skreślona z listy biegłych rewidentów przez Radę Krajową.

Sytuacja taka ma miejsce wskutek śmierci audytora, kiedy rewident wystąpił z samorządu oraz wówczas gdy sąd wydał prawomocne orzeczenie o wydaleniu audytora z samorządu, a także wtedy kiedy biegły rewident nie opłaca składek członkowskich przez okres jednego roku kalendarzowego.

Kim jest biegły rewident?

Biegły rewident to specjalista, który na co dzień zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych pod kątem ich zgodności z przepisami z zakresu rachunkowości, czy sprawozdawczości finansowej.

Jak zostać biegłym rewidentem?

Biegły rewident jest to zawód regulowany, czyli żeby nim zostać, musisz m.in. ukończyć wszystkie egzaminy, a także posiadać status o niekaralności. Zawód ten jest przeznaczony dla osób z wykształceniem wyższym oraz minimum rocznym doświadczeniem zawodowym.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Biegły rewident – uzyskanie uprawnień. Jak zostać biegłym rewidentem 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz zostaw komentarz poniżej.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rafalszr/domains/rafalszrajnert.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 286
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej. Zapisz się na newsletter.
Pobierz: Darmowy Raport