Działalność nierejestrowana -kiedy nie musisz rejestrować działalności gospodarczej? (przykłady od jakiej kwoty, definicja)

Ambiwertyk – kim jest? Co wyróżnia ten typ osobowości? (przykłady, definicja)
17 lutego, 2023
Procesy biznesowe
Wadium -co to jest i w jakiej wysokości można udzielać? (przykłady, definicja)
17 lutego, 2023

Działalność nierejestrowana -kiedy nie musisz rejestrować działalności gospodarczej? (przykłady od jakiej kwoty, definicja)

Działalność nierejestrowana

Czym jest działalność nierejestrowana?

Każdy, kto planuje założyć firmę i prowadzić własny biznes może zacząć od działalności nierejestrowanej. To wygodne dla wszystkich, którzy osiągają niewielkie przychody lub chcą uczciwie dorobić do osiąganej na etacie pensji. Poniżej dowiesz się, jak działalność nierejestrowana umocowana jest w przepisach i jakie warunki należy spełnić, by ją prowadzić.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Regulacje prawne

Działalność nierejestrowana, inaczej nieewidencjonowana, została wprowadzona ustawą Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku. Artykuł 5 ustawy mówi, że to działalność, w której przychód należny w danym miesiącu (czyli taki, który był w danym miesiącu wymagany) nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Minimalne wynagrodzenie definiuje z kolei ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 10 października 2002 roku. Obecnie wynosi ono 3010 zł brutto, a więc przy działalności nierejestrowanej kwota miesięcznego przychodu nie może przekroczyć 1550 zł.

Drugi warunek konieczny do spełnienia mówi, że działalność nieewidencjonowana jest zarezerwowana dla tych osób fizycznych, które nie prowadziły firmy w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Jeśli dana aktywność wymaga wpisu do rejestru działalności regulowanej, koncesji lub zezwolenia, nie może być wykonywana w ramach działalności nierejestrowanej.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Obowiązki osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną

Każdy, kto prowadzi działalność nieewidencjonowaną ma obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży. Nie ma tu zastosowania żaden wzór – wystarczy zwykły zeszyt, do którego wpisywane będą wszystkie kwoty przychodu wraz z datą ich uzyskania.

Jeśli w danym miesiącu limit przychodu zostanie przekroczony, przedsiębiorca ma obowiązek w ciągu 7 dni założyć firmę. Nawet jeśli taka sytuacja miała charakter jednorazowy i już nigdy się nie powtórzy, nie ma możliwości pozostania przy prowadzeniu uproszczonej działalności. Zgodnie z przepisami, nie można też do niej powrócić przez kolejne 60 miesięcy.

Na żądanie klienta prowadzący działalność nierejestrowaną musi wystawić fakturę lub rachunek. W tym celu można skorzystać z bezpłatnego programu do faktur albo wypełnić dowolny wzór faktury w pliku tekstowym. Na dole wystarczy dodać informację o zwolnieniu z płacenia podatku VAT.

Osoba, która zdecyduje się na działalność nierejestrowaną nie musi składać wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie ma też obowiązku posiadania numeru NIP. Działalności nierejestrowanej nie trzeba zgłaszać w żadnym urzędzie ani wpisywać się do jakiegokolwiek rejestru.

Od działalności nierejestrowanej nie są odprowadzane składki. W związku z tym osoby ją prowadzące nie mogą korzystać z takich uprawnień, jak zasiłek macierzyński, czy zwolnienie lekarskie. Czas pracy w ramach działalności nierejestrowanej nie będzie też wliczać się do emerytury.

Kiedy warto założyć działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowana to świetne rozwiązanie dla osób, które pracują na etacie, a więc podlegają ubezpieczeniu i jednocześnie chcą sprawdzić się w czymś innym. Jeśli ktoś na początku nie jest pewien, czy będzie uzyskiwał przychody z prowadzonej działalności albo wie, że będą one niewielkie, może skorzystać z tej formy działalności.

To również dobry sposób na to, by stopniowo wdrożyć się w obowiązki administracyjne, które ciążą na osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Prowadzenie uproszczonej księgowości i wystawianie faktur pomogą sprawdzić się w roli szefa na swoim.

Przykłady działalności nierejestrowanej w praktyce

Działalność nierejestrowana sprawdzi się w wypadku osób, które dorabiają, wykonując usługi krawieckie, czy kosmetyczne. Na działalności można także udzielać korepetycji, piec ciasta albo sprzątać. Jedyne, czego trzeba pilnować, to miesięczny limit przychodów.

Z nieewidencjonowanej działalności często korzystają osoby, które chcą sprawdzić, czy pomysł na biznes, który mają, się sprawdzi. Rozpoczynając pracę na swoim, nie muszą od razu rzucać etatu i zakładać firmy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Nie ma żadnych ograniczeń czasowych prowadzenia działalności bez ewidencji. W praktyce można pozostawać przy tej formie przez cały czas, ale najczęściej jest to pierwszy krok do założenia własnej firmy.

Do jakiej kwoty działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowaną mogą prowadzić osoby fizyczne, których przychody z działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Kiedy nie musisz rejestrować działalności gospodarczej? Działalność nierejestrowana.

W Polsce istnieje możliwość prowadzenia tzw. działalności nierejestrowanej, czyli działalności, która nie wymaga wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, czyli do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Poniżej przedstawiam sytuacje, w których nie musisz rejestrować swojej działalności gospodarczej:

  1. Praca w ramach umowy o pracę – jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę, to nie musisz rejestrować działalności gospodarczej.
  2. Działalność w ramach spółki cywilnej – jeśli prowadzisz działalność w ramach spółki cywilnej, to nie musisz rejestrować jej jako osobnej działalności, o ile spółka nie ma osobowości prawnej.
  3. Wolne zawody – jeśli prowadzisz wolny zawód, czyli działalność polegającą na wykonywaniu określonej działalności intelektualnej, artystycznej lub naukowej (np. prawnik, lekarz, nauczyciel), to nie musisz rejestrować działalności gospodarczej, ale musisz uzyskać uprawnienia do wykonywania danego zawodu.
  4. Sprzedaż na aukcjach internetowych – jeśli sprzedajesz towary na aukcjach internetowych (np. Allegro), to w niektórych sytuacjach nie musisz rejestrować działalności gospodarczej, jeśli spełniasz określone kryteria.
  5. Działalność charytatywna – jeśli prowadzisz działalność charytatywną, to nie musisz rejestrować działalności gospodarczej, ale musisz uzyskać status organizacji pożytku publicznego.

Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną, to w niektórych sytuacjach musisz spełnić określone wymagania prawne, np. uzyskać zezwolenia, zgłosić prowadzenie działalności do odpowiednich instytucji lub płacić podatki. W związku z tym zawsze warto dokładnie zapoznać się z przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej i ewentualnie skonsultować się z ekspertami w tej dziedzinie.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Działalność nierejestrowana -kiedy nie musisz rejestrować działalności gospodarczej? (przykłady od jakiej kwoty, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)