Test Myers – Briggs – Test Osobowości mbti

Pomysł na firmę jednoosobową
Pomysł na firmę jednoosobową. Biznes, kapitał i własna firma (działalność gospodarcza)
24 sierpnia, 2021
Mapa mentalna
Mapa mentalna, narzędzie do tworzenia map myśli
24 sierpnia, 2021

Test Myers – Briggs – Test Osobowości mbti

Test Myers - Briggs - Test Osobowości mbti
Test Myers - Briggs - Test Osobowości mbti

Test Myers – Briggs – Test Osobowości MBTI

Osobowość człowieka rozumiemy jako pewien zestaw względnie stałych cech psychicznych, które wpływają na nasze postępowanie. To osobowość kształtuje nasze interakcje z otoczeniem i to w jaki sposób interpretujemy docierające do nas informacje. W związku z tym, wydaje się zrozumiałe, że podejmujemy próby zbadania osobowości. Chcemy lepiej rozumieć siebie i innych. Próbujemy również, na podstawie uzyskanych wyników, przewidzieć w jaki sposób dana osoba może postąpić w określonych sytuacjach w przyszłości.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

MBTI, czyli Test Osobowości Myers – Briggs

Nazwa testu pochodzi od nazwisk pomysłodawczyń i autorek kwestionariusza – Katharine Cook Briggs oraz jej córki Isabel Briggs Myers. Początki badań Briggs nad osobowością sięgają 1917 roku, z czasem dołączyła do niej córka, która ostatecznie przejęła projekt.

Test bazuje na czteroskładnikowej koncepcji Carla Junga. Zaproponował on koncepcję zgodnie z którą ludzie doświadczają świata poprzez cztery funkcje psychiczne – poznanie, myślenie, intuicję i odczuwanie. Na tej podstawie wyróżnił osiem typów osobowości. Briggs i Mayers rozwinęły jego koncepcję, dodając wymiar opisujący nastawienie do świata zewnętrznego. W ten sposób otrzymały 16 typów osobowości.

Cztery wymiary osobowości MBTI

Szesnaście typów osobowości wyodrębniamy w tej koncepcji na podstawie czterech wymiarów.

 1. Oś ekstrawersja – introwersja (ang. extraversion (E) i introversion (I))

Introwersja i ekstrawersja to cechy temperamentu, które badane są w większości testów osobowości. Najprościej można określić, że ta oś wskazuje na to, skąd czerpiesz energię i czy swoją uwagę kierujesz głównie na zewnątrz czy do wewnątrz. Osoby ekstrawertywne dostarczają sobie zastrzyku energii poprzez interakcje z innymi, zazwyczaj są bardzo komunikatywne i otwarte, poszukują towarzystwa i nowych doznań. Osoby introwertywne swoją uwagę kierują przede wszystkim do wewnątrz – chętnie analizują i mają skłonność do introspekcji. Z tego względu najlepiej odpoczywają w samotności lub w niewielkim gronie bliskich znajomych.

Według teorii Eysencka jest to związane z funkcjonowaniem naszego układu nerwowego. Osoby introwertyczne mają dość niski próg pobudzenia – ich układ nerwowy jest wrażliwy na bodźce zewnętrzne – w związku z tym na co dzień unikają intensywnej stymulacji. Nadmiar bodźców dość szybko zużywa ich baterię, więc po takim doświadczeniu poszukują wyciszenia. U ekstrawertyków próg pobudzenia jest na wyższym poziomie, przez co chętnie poszukują nowych, silnych doznań.

 1. Oś poznanie – intuicja (ang. sensing (S) i intuition (N))

Ten wymiar wskazuje na sposób, w jaki najchętniej gromadzisz informacje. Poznanie to przyjmowanie rzeczy takimi, jakimi są w rzeczywistości. Takie osoby wolą koncentrować się na działaniu niż wnikliwiej analizie. Dostrzegają i zapamiętują wiele szczegółów, najlepiej operują na faktach i ścisłych, dokładnych informacjach. Gdy sprawy się komplikują, może to powodować u tych osób niepokój i niepewność.

Osoby które poznają świat za pomocą intuicji skupiają się na wrażeniach i odczuciach. Często wierzą w intuicję, myślą o kilku rzeczach jednocześnie a ich scenariusze często mają wiele wersji alternatywnych. Nie skupiają się tak bardzo na szczegółach, dla nich ważniejszy jest obraz całościowy i koncentracja na efektach. Nie lubią kurczowo trzymać się ścisłych instrukcji.

 1. Oś myślenie – odczuwanie (ang. thinking (T) i feeling (F))

To kryterium pomaga nam określić w jaki sposób podejmujemy decyzje. Osoby uzyskujące wynik po stronie T (myślenie) są bardziej analityczne. Podczas podejmowania decyzji kierują się przede wszystkim zasadami logiki, skupiają się na analizie przyczyny i skutków. Wyszukują błędy w procesach rozumowania. W pracy najważniejsze jest dla nich podejmowania zadań.

Osoby kierujące się odczuwaniem cechuje wysoki poziom empatii. Podejmując decyzje kierują się własnymi przekonaniami i wartościami, ważne dla nich jest wzajemne wsparcie. Koncentrują się na relacjach z innymi i szukają takich rozwiązań, które zapewnią harmonię między wartościami wszystkich zaangażowanych osób.

 1. Oś osądzanie – obserwacja (ang. judging (J) i perceiving (P))

Ta oś opisuje sposób w jaki radzisz sobie z otaczającym światem. To twój styl życia i pracy. Osoby nastawione na osądzanie preferują funkcjonowanie w zaplanowanym i uporządkowanym świecie. Chętnie przygotowują plany krótko i długoterminowe. To daje im poczucie harmonii i bezpieczeństwa. Lubią podejmować decyzje, są dobrze zorganizowane i poukładane. Systematycznie i skrupulatnie realizują swoje plany, jednak nie lubią pracy pod presją czasu. Nagła zmiana harmonogramu może wytrącać ich ze stanu równowagi.

Odwrotnie działają osoby nastawione na obserwację. Ich podejście do życia cechuje duża elastyczność i spontaniczność. Ich plany nie są obfite w szczegóły – takie osoby czują się ograniczone przez ścisłe harmonogramy. Łatwo dostosowują się do nowych sytuacji, często zmieniają decyzje i są otwarci na nowe możliwości.

Wyniki uzyskane w wymienionych czterech skalach powalają na wyodrębnienie wspomnianych wyżej szesnastu typów osobowości. Przyjmują nazwy od angielskich nazw cech skrajnych dla każdej osi.

Wyróżniamy następujące typy:

 1. ISTJ – logistyk – najczęstszy typ osobowości. Logistycy są uczciwi i zdolni do poświęcenia. Często stanowią ostoję rodziny. W życiu kierują się praktyczną logiką, podtrzymują tradycje i normy społeczne.
 2. ISFJ – obrońca – pełni empatii i zaciekli – potrafią bronić swoich bliskich do upadłego. Poszukują stabilności i poczucia bezpieczeństwa, jednocześnie zachowując otwartość na zmiany.
 3. ISTP – wirtuoz – osoby o tym typie osobowości uwielbiają spędzać czas na poznawaniu świata. Pragną doświadczać otoczenie wszystkimi zmysłami i robią to z żywą ciekawością. To naturalni twórcy, przechodzący od projektu do projektu.
 4. ISFP – poszukiwacz przygód – osobowość prawdziwego artysty, choć niekoniecznie realizująca się w konwencjonalnie rozumianej sztuce. Mają zmysł estetyczny i projektowy, który wykorzystują we wszystkich sferach życia. Lubią eksperymentować, a ich częstym mottem jest „nie dam się zaszufladkować”.
 5. INTJ – architekt – to osoby o wysokich zdolnościach strategicznych. Mają bujną wyobraźnię, są ambitni i zdecydowani. Są niezwykle ciekawi świata, lecz cenią sobie prywatność. Często doświadczają samotności. To bardzo rzadki typ osobowości.
 6. INTP – logik – to osoby innowacyjne i kreatywne. Bywają nazywani filozofami lub myślicielami. Są dumni ze swojej unikatowej perspektywy na świat i żywego intelektu.
 7. INFJ – rzecznik – to urodzeni idealiści. Są zdecydowani i zdeterminowani by realizować swoje cele i wprowadzać ideały w życie. Nie są bezczynnymi marzycielami. Za cel swojego życia uważają pomaganie innym i dążą do eliminowania problemów u źródeł.
 8. INFP – pośrednik – na pierwszy rzut oka mogą sprawiać wrażenie nieśmiałych i zdystansowanych, jednak mają w sobie wiele zapału. Dostrzegają piękno i zalety nawet w najtrudniejszych sytuacjach. To wrażliwi idealiści, poszukujący harmonii, radości i inspiracji.
 9. ESTJ – wykonawca – zwolennicy tradycji i porządku. Mają jasno skrystalizowane pojęcie dobra i zła, propagują szczerość godność i poświęcenie. Są świetnymi organizatorami o często jednoczą społeczność wokół siebie.
 10. ESFJ – doradca – to osoby które skupiają na sobie uwagę otoczenia. Uwielbiają organizować spotkania towarzyskie podczas których ich osobowość błyszczy. Starają się by każdy był zadowolony, a ich właściwie wrodzona popularność sprawia, że są w stanie poprowadzić każdy zespół do sukcesu i zwycięstwa.
 11. ESTP – przedsiębiorca – odważni, uśmiechnięci, często obdarzeni dosadnym poczuciem humoru. Bez problemu można ich dostrzec na każdej imprezie, ponieważ uwielbiają być w centrum uwagi. Dzięki swojej silnej osobowości i inteligencji zawsze wpływają na swoje najbliższe otoczenie.
 12. ESFP – animator – spontaniczni, energiczni i żywiołowi. Życie z nimi jest pełne wrażeń i ekscytacji. Jak nikt inni cieszą się chwilą i chcą dzielić się tą energią z otoczeniem. Chętnie podarowują swój czas innym, będąc przy tym pełni uroku.
 13. ENTJ – dowódca – urodzeni liderzy. Dowódcy to ucieleśnienie pewności siebie i charyzmy. Łatwo przyciągają tłumy, wyznaczając wspólny cel do realizacji. Ich działania cechuje bezwzględny racjonalizm.
 14. ENTP – dyskutant – osoby, które można by określić adwokatami diabła. Uwielbiają wdawać się w dysputy, w których mogą wykazać się wiedzą, szybkim dowcipem i błyskawicznym kojarzeniem faktów. Sprawi im to ogromną przyjemność.
 15. ENFJ – protagonista – pełni pasji i charyzmy, naturalni liderzy. Często odnajdują się w polityce lub nauczaniu. Obdarzeni naturalną pewnością siebie, wywierają duży wpływ na otoczenie.
 16. ENFP – działacz – to osoby dla których najważniejsze są relacje z innymi. Są czarujące i empatyczne. Łatwo nawiązują kontakty z ludźmi, często są duszami towarzystwa.

Oczywiście, jest to tylko krótki opis najbardziej charakterystycznych aspektów każdego typu osobowości. Pełny opis można otrzymać po wypełnieniu kwestionariusza, bez trudu znajdziesz go w internecie. Dzięki temu poznasz mocne i słabe strony każdego typu. Dowiesz się, w jaki sposób poszczególne osobowości nawiązują relacje romantyczne i przyjacielskie, w jakim trybie pracy najlepiej się odnajdują oraz które ścieżki kariery dają im największe możliwości na samorealizację i pełne wykorzystanie swoich zalet.

Popularny i łatwo dostępny test osobowości

Test MBTI cieszy się dużą popularnością. Jest łatwo dostępny w internecie, a jego wypełnienie zajmuje nie więcej niż 15 minut. To prosty sposób na poszerzenie wiedzy na temat samego siebie i być może pierwszy krok do pogłębionej analizy własnego ja. Ponadto, kwestionariusz MBTI jest chętnie wykorzystywany podczas procesów rekrutacyjnych.

Należy jednak pamiętać, że nie jest to narzędzie wystandaryzowane i nie jest mocno ugruntowane metodologicznie. Nie ma statusu testu psychologicznego. W związku z tym, uzyskane wyniki należy traktować z należytym dystansem, raczej jako pewną wskazówkę, a nie jak wyrocznię.

Test MBTI, typ osobowości

Myers-Briggs Type Indicator to osobisty wskaźnik aby sprawdzić rodzaj osobowości. Zrobiłeś już model mbti?


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rafalszr/domains/rafalszrajnert.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 286
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej. Zapisz się na newsletter.
Pobierz: Darmowy Raport