Mapa mentalna, narzędzie do tworzenia map myśli

Test Myers - Briggs - Test Osobowości mbti
Test Myers – Briggs – Test Osobowości mbti
24 sierpnia, 2021
Kreatywne pytania
Kreatywne pytania i odpowiedzi (zestaw nietypowych pytań, rozmowa kwalifikacyjna i reszta życia)
24 sierpnia, 2021

Mapa mentalna, narzędzie do tworzenia map myśli

Mapa mentalna
Mapa mentalna

Kreatywne i skuteczne sposoby na osiągnięcie sukcesu

Działanie w obszarach ekonomii oraz biznesu wymaga ciągłej aktywności, między innymi poprzez planowanie, organizowanie, przetwarzanie informacji oraz skuteczne wprowadzanie pomysłów do realizacji. Jedną z najskuteczniejszych metod na kreatywne i twórcze poszukiwanie rozwiązań jest tworzenie mapy myśli. Tworzenie mapy myśli to nie tylko szczegółowe określanie własnych planów, lecz również pobudzanie mózgu do zwiększonej pracy i wykorzystywania maksymalnego potencjału.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Jak stworzyć mapę myśli?

Zrobienie mapy mentalnej wymaga zastosowania kilku technik, dzięki którym pobudzone zostaną wszystkie zmysły. Jedną z podstawowych umiejętności ludzkiego umysłu jest tworzenie skojarzeń i kategoryzacja poszczególnych przedmiotów lub działań. Można nazwać taki proces myśleniem wielokierunkowym i wykorzystać je do wykonania własnej mapy mentalnej. W pierwszej kolejności najważniejsze jest określenie głównej myśli, a następnie zapisanie jej w formie wybranego symbolu, bądź słowa w samym centrum przygotowanego papieru. Kolejne gałęzie mapy odchodzące od głównego zagadnienia, to najbardziej zbliżone i skojarzone tematy. Każdy z pobocznych tematów, może rozgałęziać się na kolejne, znacznie bardziej szczegółowe kwestie. Ogromne znaczenie mają kolory i symbole wykorzystane do stworzenia mapy mentalnej.

Ludzki mózg nie jest w stanie od razu zapamiętać i przetworzyć dużej ilości informacji. Z pewnością jednak powtórne przeglądanie i zapamiętywanie poszczególnych informacji, pozwoli je utrwalić i zakodować na stałe. W momencie, gdy konkretna informacja trafi już do pamięci długotrwałej, będzie służyła do skojarzania kolejnych bodźców i wykorzystywana każdego dnia. W przypadku zbyt wielu myśli oraz informacji, które pragnie się zawrzeć w swojej mapie mentalnej, warto podzielić je na poszczególne kategorie i zachować na kolejną mapę. Najskuteczniejsze działanie mają mapy mentalne posiadające maksymalnie siedem głównych gałęzi i kolejne podgałęzie. Bardzo ważna jest gotowość do wykonania projektu w każdym miejscu i w każdej sytuacji. Czasem najlepsze pomysły i najbardziej twórcze myśli, pojawiają się w zupełnie niespodziewanych sytuacjach. Nawet przypadkowa karteczka znaleziona w domu, biurze, a nawet restauracji, może być wystarczająca do stworzenia ciekawego projektu. Najlepiej jednak przygotować duży papier, kolorowe kredki, a nawet pisaki do podkreślania i zakreślania najważniejszych myśli. Konkretne kolory niosą za sobą określony przekaz. Na przykład na czerwono warto zaznaczać najważniejsze i najpilniejsze sprawy oraz informacje. Natomiast kolorem zielonym, który jest łagodniejszy, można podkreślić te mniej istotne, jedynie dodatkowe wątki i przemyślenia.

Jak wybrać najważniejsze słowa i symbole?

Tworząc mapy mentalne, należy wykorzystywać bardzo precyzyjne słowa oraz symbole, bardzo mocno związane z wybraną tematyką biznesu. Dzięki temu nawet po dłuższym czasie, gdy powróci się do wybranej mapy, nie będzie żadnego problemu i wątpliwości z odczytaniem i pełnym zrozumieniem jej znaczenia. Słowa główne należy dobierać więc bardzo świadomie, między innymi poprzez odsiewanie zupełnie nieprzydatnych i zbędnych informacji, które nie wymagają zaznaczenia. Większość treści i informacji, nawet z zakresu ekonomii czy biznesu, nie wymaga pojawienia się na mapie mentalnej, aby pozostać w pamięci i skojarzyć się z odpowiednim tematem. Precyzyjnie wybrane słowa i symbole to najlepszy sposób na stworzenie przede wszystkim bardzo czytelnej mapy, dzięki której skojarzenia poszczególnych myśli będą proste i nieskomplikowane. Już podczas poszukiwania najwłaściwszych słów trzeba mocno wytężyć swój umysł i skoncentrować się na konkretnej myśli.

Z kolei pobudzona wyobraźnia twórcza pozwala skategoryzować i pogrupować kolejne pomysły i informacje. Mając pełną świadomość podczas tworzenia mapy i wykorzystując swoją dotychczasową wiedzę, można zapamiętać znacznie więcej, niż podczas zwykłego przepisywania lub odtwarzania czyjegoś pomysłu. Każda osoba bowiem w zupełnie inny sposób opracowuje poszczególne tematy w swojej głowie i przez to również tworzy całkiem inne skojarzenia. Wykorzystanie toku myślenia drugiej osoby, może okazać się zupełnie nieskuteczne i mało efektywne. Tylko samodzielnie wykonana mapa mentalna przynosi oczekiwane rezultaty w postaci znacznie lepiej opracowanego i zapamiętanego tematu. Wiele zagadnień, nawet tych ekonomicznych i biznesowych w głowie pojawia się w postaci obrazów, dlatego dobrze jest je wykorzystać i przenieść na papier.

Nieistotna jest technika rysowania lub malowania symboli, ponieważ tylko autor powinien w pełni rozumieć ich dokładne znaczenie. Każda osoba patrząca na stworzoną mapę mentalną może mieć nieco inne skojarzenia, które jednak będą odmienne od tych zamierzonych. Najważniejsze słowa i symbole warto podkreślać w specjalny sposób. Samo umieszczenie ich w centrum mapy mentalnej to czasem za mało. Podkreślenie kolorową kreską, zakreślenie w kółko lub postawienie znaku zapytania, bądź wykrzykniku, znacznie bardziej przyciągnie wzrok w konkretne miejsce na całej mapie

Jakie działanie wykazuje mapa mentalna?

Pierwsze próby wykonywania map mentalnych miały na celu połączenie zagadnień z zakresu psychologii, skutecznego zapamiętywania i efektywnego pobudzania każdej półkuli mózgu. Współczesne zagadnienia z najróżniejszych tematów to ogromna baza informacji, które bardzo ciężko jest zapamiętać podczas standardowej nauki. Dostęp do sieci internetowej i licznych serwisów informacyjnych powoduje, że umysł nie jest w stanie zapamiętać tych najważniejszych myśli i skojarzyć ich z odpowiednimi tematami. Klasyczne mapy w formie papierowej od bardzo dawna służą do odnajdywania konkretnej lokalizacji w terenie. Tak samo można określić działanie map mentalnych, które kierują myśli na właściwy obszar poprzez kolejne skojarzenia. Ponadto zapisanie wszystkich ważnych informacji oraz własnych przemyśleń na całej mapie, to sposób na zyskanie całościowego obrazu na wybrany temat. Kolejne gałęzie i podgałęzie to wzajemne zależności. Spojrzenie na dany pomysł czy też zagadnienie ekonomiczne z góry, dostrzegając wszystkie te zależności, można znacznie lepiej zrozumieć temat i wykorzystywać go w codziennej pracy i działaniu. Pomaga to również znacznie szybciej znaleźć najwłaściwsze rozwiązania na pojawiające się problemy oraz wątpliwości.

Czy działanie synergiczne działa?

Mapy mentalne opierają się głównie na efekcie synergicznym. Polega to na łączeniu ze sobą działania każdej z półkul i tym samym znacznie skuteczniejsze przetwarzaniu oraz zapamiętywaniu poszczególnych zagadnień. Zapisując zwyczajne notatki i myśli w formie pełnych zdań, pobudza się do pracy wyłącznie lewą półkulę mózgu. Z kolei wykorzystywanie kolorów i tworzenie obrazków oraz symboli to najlepszy sposób na aktywowanie prawej półkuli. Dlatego też połączenie możliwości i potencjału każdej półkuli, poprzez zapisywanie najważniejszych myśli, a także rysowanie symboli jest najskuteczniejsze. Myślenie abstrakcyjne oraz przestrzenne, kojarzenie ze sobą kolejnych faktów i patrzenie na całość z odpowiedniej perspektywy to najlepsze rozwiązanie na osiągnięcie sukcesu.

Kiedy warto tworzyć własne mapy myśli?

Kreatywne i kolorowe mapy mentalne w pierwszej chwili wielu osobom kojarzą się z pracami plastycznymi z dzieciństwa. W rzeczywistości jednak pozbycie się krępacji i wykorzystywanie tej techniki na co dzień, pozwala zwiększyć swoje możliwości i przyspieszyć rozwój w poszczególnych obszarach. Niezależnie od stanowiska, nie należy wstydzić się twórczego planowania swoich działań. Każda osoba, która nie rozumie, a czasem nawet wyśmiewa wykorzystywanie map myśli w obowiązkach zawodowych, w pewnym momencie zderzy się z własnym brakiem wiedzy, podczas gdy autorowi mapy mentalnej nie zabraknie skojarzeń oraz argumentów. Okazuje się, że im wyższe stanowiska i większa odpowiedzialność w przedsiębiorstwie lub biurze, tym więcej korzyści niesie za sobą tworzenie map mentalnych. Planowanie strategii dalszego działania i wykorzystywanie na projekcie pomysłów całego zespołu to naprawdę dobry sposób na sukces i motywację do rozwoju. Mapy myśli wykorzystuje się również do integrowania grup i motywowania całych działów do połączenia swoich sił we współpracy. Najważniejsze jest stworzenie wspólnej strategii i planu działania. W codziennych, standardowych sytuacjach, może to być jednak znacznie trudniejsze. Wykonanie wspólnie projektu mapy mentalnej z zachowaniem właściwego dystansu do tematu, pozwala każdemu spojrzeć na problem z zupełnie nowej perspektywy. Dzięki temu nawet najmniej istotny pomysł i teoretycznie nieważny szczegół, może mieć duży i realny wpływ na cały dział, a nawet firmę. Mapa myśli stworzona przez cały zespół pracowników, to także sposób na podkreślenie ważności i znaczenia każdej osoby, nawet na mniej kluczowych stanowiskach.

Jak przechowywać projekty map mentalnych?

Sposób przechowywania poszczególnych projektów w głównej mierze zależy od techniki wykonania oraz wykorzystanych narzędzi. Jeśli mapa została stworzona w specjalnej aplikacji lub na komputerze, powinna być przechowywana na odpowiednim dysku. Ważne jest zapisanie jej dokładnej lokalizacji, aby w wymagającej tego sytuacji, można było szybko ją odnaleźć i wykorzystać. Jeśli jednak cała strategia w postaci mapy mentalnej została zapisana na papierze o wielkim formacie, dobrym miejscem na jej przechowywanie jest ściana, bądź też tablica widoczna dla wszystkich zainteresowanych osób. Mapy myśli znajdujące się w biurze, w którym każdy pracownik ma do nich dostęp wzrokowy, przynoszą najwięcej korzyści, ponieważ są najczęściej wykorzystywane. Przede wszystkim warto jednak konsultować miejsce przechowywania z osobami, które potrzebują mapy do codziennego funkcjonowania oraz wypełniania swoich obowiązków. Mapę stworzoną przez cały zespół pracowników, można skopiować lub przepisać na papier o znacznie mniejszym formacie, który następnie otrzyma do własnych rąk każdy zainteresowany pracownik i zachowa ją we własnym biurku.

Rysunek uczy szybszego notowania. Wizualny obraz jest zapamiętywany przez nasz mózg szybciej niż długie zdania. Więc wykorzystaj słowa klucze i powiązania wg Buzana.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rafalszr/domains/rafalszrajnert.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 286
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej. Zapisz się na newsletter.
Pobierz: Darmowy Raport