Teorie motywacji

Iloraz inteligencji
23 lutego, 2022
Dyferencjacja
Dyferencjacja
23 lutego, 2022

Teorie motywacji

Teorie motywacji
Teorie motywacji

Teorie motywacji

Wszelkiej maści teorie od wieków są wymyślane, tworzone przez uczonych i nie tylko. Tak jest również z teoriami motywacji. Powstały aby zalepić swojego rodzaju lukę. Można by definiować motywację w kategoriach określonych zachowań. Ludzie, którzy posiadają motywację zdecydowanie bardziej wysilają się w osiąganiu czegoś aniżeli ci, którym jej brakuje.

Kilka słów o motywacji

W definicji nieco bardziej opisowej, lecz mniej sformalizowanej stwierdza się, że motywacja jest chęcią robienia czegoś, zależną od faktu zaspokojenia przez to działanie konkretnej potrzeby danej jednostki. Potrzeba oznacza fizjologiczny bądź psychiczny brak czegoś, powodujący że pewne skutki są po prostu bardziej atrakcyjne. Potrzeba, która nie jest zaspokojona wywołuje napięcie, które dalej wzbudza u danej jednostki określone dążenia.

One zaś powodują, że poszukuje ona określonych celów, których w dalszej kolejności zaspokojenie doprowadzi do złagodzenia owego napięcia. Osoby motywowane są w stanie napięcia.

Podejmują działanie aby je złagodzić. Im większe jest napięcie tym analogicznie, więcej będzie potrzeb działań, by je złagodzić. Kiedy widzimy pracowników bardzo ciężko pracujących nad czymś, można dojść do wniosku, że napędza ich pragnienie osiągnięcia konkretnego celu, który ma dla nich wartość. Podstawową aktywnością człowieka są niewątpliwie procesy motywacyjne. Motywacja jest czymś w rodzaju procesu regulacji, który dalej pełni funkcję sterowania czynnościami tak, aby doprowadziły one do osiągnięcia określonego wyniku.

Najważniejsze teorie motywacji

Można wskazać szereg teorii motywacji. Na ich podstawie można skonstruować system motywacyjny. Najważniejsze teorie to:

 • Teoria społecznego uczenia się. Należy brać pod uwagę szereg czynników wewnętrznych podczas decydowania się na określone zachowania,
 • Teoria modyfikacji zachowań. W tej teorii możemy podzielić odruchy ludzkie na warunkowe oraz bezwarunkowe. Bezwarunkowe istnieją od urodzenia wynikają z naszego kodu genetycznego, tego jakie przyzwyczajenia mieli nasi rodzice. Warunkowe natomiast są nabyte podczas życia za pomocą różnych bodźców,
 • Teoria motywacji wewnętrznej. W tej teorii występują zarówno motywatory wewnętrzne jak i te zewnętrzne. Stosowanie motywatorów zewnętrznych może powodować w rezultacie osłabianie wewnętrznych,
 • Teoria redukcji siły napędu. Prawa jest taka, że zachowanie większości ludzi zależy od nawyków, siły napędu oraz danego bodźca. Siła napędu pcha nas do realizacji zadania,
 • Teoria społecznego uczenia się. Można ją porównać do teorii redukcji siły napędu. W tej teorii elementem, który wzmacnia działanie ludzi nie są biologiczne nawyki lecz obserwowanie zachowania innych ludzi.
  Dlatego ludzi, którzy posiadają silną motywację wewnętrzną nie trzeba nadmiernie motywować zewnętrznie, ponieważ może to spowodować w rezultacie efekt odwrotny od zamierzonego.
Teorie motywacji
Teorie motywacji

Teoria redukcji popędów

Wielu ludziom motywacja kojarzy się z „nie chce mi się… potrzebuję motywacji”. Jednak by w pełni zrozumieć to w jaki sposób działa motywacja należy sięgnąć głębiej – do naszych popędów. Popędem nazywamy napięcie, które powstało w wyniku niezaspokojenia
fundamentalnej potrzeby człowieka.

Specjaliści psychologowie wymieniają popędy pierwotne i wtórne czyli nabyte. Te pierwsze wynikają prosto z potrzeb uwarunkowanych przetrwaniem gatunku takich jak pragnienie czy głód. Popędy wtórne są nabyte przez warunkowanie bądź za pomocą doświadczenia. Może być to wynikiem potrzeby akceptacji społecznej, potrzeby zdobywania pieniędzy bądź potrzeby podgryzania czegoś podczas oglądania chociażby telewizji.

Ostatnia potrzeba ma nie wątpliwie znaczenie, kiedy chcemy stracić kilka kilogramów. Motywacja do tego aby zrzucić wagę sabotowana jest przez frustrację, która wynika z niezaspokojenia popędów. Dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie czegoś zdrowego oraz o niskiej kaloryczności do podgryzania. Teoria redukcji popędów powiązana jest z pojęciem homeostazy.

Jest to tendencja organizmu do utrzymywania stanu zdrowej równowagi. W momencie kiedy mamy do czynienia z popędem, wprowadza się organizm ze stanu homeostazy. Człowiek wewnętrznie – instynktownie dąży do przywrócenia naturalnej równowagi organizmu. Na przykład szuka czegoś do zjedzenia w domu.

Albo pada na łóżko i zasypia, mimo że planował jeszcze wiele dzisiaj zrobić.

Teoria potrzeb Maslowa

Teoria potrzeb Maslowa jest bardzo popularna i stanowi źródło inspiracji dla wielu innych autorów aniżeli Maslow. Zakłada ona, że na samym dole człowiek posiada potrzeby fizjologiczne- czyli te najbardziej podstawowe, niezbywalne. Kolejna to potrzeby bezpieczeństwa – zakłada, że jeśli zostaną zaspokojone potrzeby fizjologiczne pojawiają się kolejne. I tak dalej kolejne to potrzeby społeczne, szacunku i na samej górze samorealizacji. Maslow budując swoją teorię potrzeb zainspirował się osiągnięciami szkoły stosunków społecznych Eltona Mayo. Teoria te jest często przedstawiana w podręcznikach szkół podstawowych, średnich a nawet wyższych. Jest uniwersalna.

Najważniejsze teorie motywacji to:

 • Teoria modyfikacji zachowań. Odruchy człowieka można podzielić na bezwarunkowe i warunkowe (patrz: teoria Pawłowa).
 • Teoria redukcji siły napędu.
 • Teoria społecznego uczenia się.
 • Teoria społecznego uczenia się.
 • Teoria motywacji wewnętrznej.
 • Teoria oczekiwań.
 • Teoria Maslowa.
 • Teoria ERG.

Klasyczne teorie motywacji

Z pośród wielu rozmaitych teorii motywacyjnych do najważniejszych należą: teoria potrzeb wg Abrahama Maslowa, teoria „X” i „Y” wg Douglasa McGregora, teoria dwuczynnikowa Fredericka Herzberga.

Psychologiczne teorie motywacji:

Trzy rodzaje potrzeb według McClellanda. Jeden z psychologów Harvardu zaproponował teorię motywacji, która wskazywała na trzy potrzeby pomijane we wcześniejszych teoriach. Są to: potrzeba osiągnięć, potrzeba przynależności i potrzeba władzy. Każdy pracownik ma różny poziom tych potrzeb.

motiflowapp.com/teorie-motywacji-osiagaj-cele/

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rafalszr/domains/rafalszrajnert.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 286
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej

Hej, koniecznie zobacz nowy film na YouTube (piramidy finansowe w Polsce + AMBER GOLD): link

Uzyskaj dostęp do ekskluzywnych wskazówek, strategii i CASE STUDY, których nie udostępniam nigdzie indziej. Zapisz się na newsletter.
Pobierz: Darmowy Raport