Teorie motywacji – co to? (przykłady, definicja)

FMCG
Branża FMCG, fast moving consumer goods (rynek szybkozbywalnych i zarobki)
25 stycznia, 2023
charyzma
Charyzma -człowiek charyzmatyczny, lider i przywódca (definicja)
25 stycznia, 2023

Teorie motywacji – co to? (przykłady, definicja)

Teorie motywacji
Teorie motywacji

Teorie motywacji – co to? (przykłady, definicja)

Wszelkiej maści teorie od wieków są wymyślane, tworzone przez uczonych i nie tylko. Tak jest również z teoriami motywacji. Powstały aby zalepić swojego rodzaju lukę. Można by definiować motywację w kategoriach określonych zachowań. Ludzie, którzy posiadają motywację zdecydowanie bardziej wysilają się w osiąganiu czegoś aniżeli ci, którym jej brakuje.

Zaufali mi najlepsi:

moi klienci i partnerzy

Kilka słów o motywacji

W definicji nieco bardziej opisowej, lecz mniej sformalizowanej stwierdza się, że motywacja jest chęcią robienia czegoś, zależną od faktu zaspokojenia przez to działanie konkretnej potrzeby danej jednostki. Potrzeba oznacza fizjologiczny bądź psychiczny brak czegoś, powodujący że pewne skutki są po prostu bardziej atrakcyjne. Potrzeba, która nie jest zaspokojona wywołuje napięcie, które dalej wzbudza u danej jednostki określone dążenia.

One zaś powodują, że poszukuje ona określonych celów, których w dalszej kolejności zaspokojenie doprowadzi do złagodzenia owego napięcia. Osoby motywowane są w stanie napięcia.

REKLAMA

Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku

szkolenie facebook

Link do kursu: szkolenie Facebook Ads

Koniec reklamy.

Podejmują działanie aby je złagodzić. Im większe jest napięcie tym analogicznie, więcej będzie potrzeb działań, by je złagodzić. Kiedy widzimy pracowników bardzo ciężko pracujących nad czymś, można dojść do wniosku, że napędza ich pragnienie osiągnięcia konkretnego celu, który ma dla nich wartość. Podstawową aktywnością człowieka są niewątpliwie procesy motywacyjne. Motywacja jest czymś w rodzaju procesu regulacji, który dalej pełni funkcję sterowania czynnościami tak, aby doprowadziły one do osiągnięcia określonego wyniku.

Najważniejsze teorie motywacji

Można wskazać szereg teorii motywacji. Na ich podstawie można skonstruować system motywacyjny. Najważniejsze teorie to:

 • Teoria społecznego uczenia się. Należy brać pod uwagę szereg czynników wewnętrznych podczas decydowania się na określone zachowania,
 • Teoria modyfikacji zachowań. W tej teorii możemy podzielić odruchy ludzkie na warunkowe oraz bezwarunkowe. Bezwarunkowe istnieją od urodzenia wynikają z naszego kodu genetycznego, tego jakie przyzwyczajenia mieli nasi rodzice. Warunkowe natomiast są nabyte podczas życia za pomocą różnych bodźców,
 • Teoria motywacji wewnętrznej. W tej teorii występują zarówno motywatory wewnętrzne jak i te zewnętrzne. Stosowanie motywatorów zewnętrznych może powodować w rezultacie osłabianie wewnętrznych,
 • Teoria redukcji siły napędu. Prawa jest taka, że zachowanie większości ludzi zależy od nawyków, siły napędu oraz danego bodźca. Siła napędu pcha nas do realizacji zadania,
 • Teoria społecznego uczenia się. Można ją porównać do teorii redukcji siły napędu. W tej teorii elementem, który wzmacnia działanie ludzi nie są biologiczne nawyki lecz obserwowanie zachowania innych ludzi.
  Dlatego ludzi, którzy posiadają silną motywację wewnętrzną nie trzeba nadmiernie motywować zewnętrznie, ponieważ może to spowodować w rezultacie efekt odwrotny od zamierzonego.
Teorie motywacji
Teorie motywacji

Teoria redukcji popędów

Wielu ludziom motywacja kojarzy się z „nie chce mi się… potrzebuję motywacji”. Jednak by w pełni zrozumieć to w jaki sposób działa motywacja należy sięgnąć głębiej – do naszych popędów. Popędem nazywamy napięcie, które powstało w wyniku niezaspokojenia
fundamentalnej potrzeby człowieka.

Specjaliści psychologowie wymieniają popędy pierwotne i wtórne czyli nabyte. Te pierwsze wynikają prosto z potrzeb uwarunkowanych przetrwaniem gatunku takich jak pragnienie czy głód. Popędy wtórne są nabyte przez warunkowanie bądź za pomocą doświadczenia. Może być to wynikiem potrzeby akceptacji społecznej, potrzeby zdobywania pieniędzy bądź potrzeby podgryzania czegoś podczas oglądania chociażby telewizji.

Ostatnia potrzeba ma nie wątpliwie znaczenie, kiedy chcemy stracić kilka kilogramów. Motywacja do tego aby zrzucić wagę sabotowana jest przez frustrację, która wynika z niezaspokojenia popędów. Dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie czegoś zdrowego oraz o niskiej kaloryczności do podgryzania. Teoria redukcji popędów powiązana jest z pojęciem homeostazy.

Jest to tendencja organizmu do utrzymywania stanu zdrowej równowagi. W momencie kiedy mamy do czynienia z popędem, wprowadza się organizm ze stanu homeostazy. Człowiek wewnętrznie – instynktownie dąży do przywrócenia naturalnej równowagi organizmu. Na przykład szuka czegoś do zjedzenia w domu.

Albo pada na łóżko i zasypia, mimo że planował jeszcze wiele dzisiaj zrobić.

Teoria potrzeb Maslowa

Teoria potrzeb Maslowa jest bardzo popularna i stanowi źródło inspiracji dla wielu innych autorów aniżeli Maslow. Zakłada ona, że na samym dole człowiek posiada potrzeby fizjologiczne- czyli te najbardziej podstawowe, niezbywalne. Kolejna to potrzeby bezpieczeństwa – zakłada, że jeśli zostaną zaspokojone potrzeby fizjologiczne pojawiają się kolejne. I tak dalej kolejne to potrzeby społeczne, szacunku i na samej górze samorealizacji. Maslow budując swoją teorię potrzeb zainspirował się osiągnięciami szkoły stosunków społecznych Eltona Mayo. Teoria te jest często przedstawiana w podręcznikach szkół podstawowych, średnich a nawet wyższych. Jest uniwersalna.

Najważniejsze teorie motywacji to:

 • Teoria modyfikacji zachowań. Odruchy człowieka można podzielić na bezwarunkowe i warunkowe (patrz: teoria Pawłowa).
 • Teoria redukcji siły napędu.
 • Teoria społecznego uczenia się.
 • Teoria społecznego uczenia się.
 • Teoria motywacji wewnętrznej.
 • Teoria oczekiwań.
 • Teoria Maslowa.
 • Teoria ERG.

Klasyczne teorie motywacji

Z pośród wielu rozmaitych teorii motywacyjnych do najważniejszych należą: teoria potrzeb wg Abrahama Maslowa, teoria „X” i „Y” wg Douglasa McGregora, teoria dwuczynnikowa Fredericka Herzberga.

Psychologiczne teorie motywacji:

Trzy rodzaje potrzeb według McClellanda. Jeden z psychologów Harvardu zaproponował teorię motywacji, która wskazywała na trzy potrzeby pomijane we wcześniejszych teoriach. Są to: potrzeba osiągnięć, potrzeba przynależności i potrzeba władzy. Każdy pracownik ma różny poziom tych potrzeb.

motiflowapp.com/teorie-motywacji-osiagaj-cele/
doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Teorie motywacji - co to? (przykłady, definicja) 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz udostępnij ten wpis na swoich social mediach i zobacz co inni mają do powiedzenia.

Jakie są rodzaje motywacji?

1. Motywacja pozytywna: Twoim celem jest podejmowanie działań mających na celu uzyskanie wyniku pozytywnego.
2. Motywacja negatywna: Twoim celem jest uniknięcie lub zminimalizowanie potencjalnych konsekwencji niepożądanych zachowań.
3. Motywacja zadaniowa: Twój cel to osiąganie wyniku poprzez realizację określonych zadań i poleceń.
4. Motywacja wynagradzająca: Twoim celem jest otrzymanie premii lub nagrody za wykonanie określonego zadania.
5. Motywacja społeczna: Twoim celem jest wpływanie na innych ludzi, aby wywierać presję społeczną i aby inni szanowali twoje zachowanie.
6. Motywacja społeczno-wizualna: Twoim celem jest uzyskanie pochwał lub wyróżnienia za wykonane zadanie lub osiągnięcie lub wprowadzenie zmian w otoczeniu.
7. Motywacja emocjonalna: Twoim celem jest podejmowanie działań z powodu silnych uczuć, takich jak strach, radość lub złość.

Jakie są narzędzia motywowania?

1. Nagrody i pochwały: uznanie wzbudza entuzjazm i poprawia motywację poprzez docenienie postępów i osiągnięć.
2. Przywództwo przez uczenie: zapewnia motywację poprzez wzmacnianie liderów w ramach zespołu, co pozwala im wspierać wzajemne wysiłki.
3. Konkury i wyzwania: oferuje możliwość indywidualnego i drużynowego przewyższania osiągnięć.
4. Stworzenie optymalnego miejsca pracy: zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy sprzyja wysokiej motywacji.
5. Praca zespołowa: dzielenie się wynikami i osiągnięciami może pomóc zwiększyć motywację.
6. Zadania przełożonego: stworzenie programów motywacyjnych pozwalających szefom wspierać i współpracować z podległymi.
7. Systemy nagród i premii: stworzenie planów premiowania, żeby wspierać sukces i wpływać na wysoki poziom motywacji.
8. Kreatywność: zachęcanie i pochwalanie kreatywnych rozwiązań i rozwiązań problemów to dodatkowy sposób na uzyskanie wyższej motywacji.

Na czym polega motywowanie?

Motywowanie to proces przyspieszający pracę pracowników poprzez wprowadzenie pozytywnych sygnałów, które zmuszą ich do aktywności. Może to być wsparcie i pochwała od przełożonego, opłata za ukończenie zadania, możliwość awansu, bonusy albo inne korzyści finansowe. Wszystko to ma na celu zwiększenie zaangażowania, wydajności i wyników. Innymi słowy, motywowanie jest stymulacją, dzięki której pracownicy są zachęcani do lepszej pracy.

Co wpływa na motywację?

Motywacja jest procesem, który jest wywoływany przez szereg czynników, w tym: cel, oczekiwania, ocena, praca, nagrody i kary, wizje i wyzwania oraz relacje interpersonalne. Każdy z tych czynników skutecznie wpływa na motywację ludzi w bardzo indywidualny sposób. Wystarczy jedynie zidentyfikować i zrozumieć zachowanie osób, z którymi pracujemy, aby zidentyfikować wszystkie te elementy w naszym codziennym życiu i zrozumieć, jak one można zastosować do zwiększenia motywacji.

Skąd się bierze motywacja?

Motywacja pochodzi z wielu różnych źródeł, w tym zarówno z własnych celów, potrzeb, jak i z naturalnego ludzkiego popędu do pokonywania trudności i dążenia do doskonałości. Osoba jest zmotywowana, gdy jest zaangażowana w coś, co uznaje za zasługujące na poświęcenie czasu. To, co motywuje jedną osobę, może nie motywować innej – czynniki motywacyjne mogą być różne dla każdego i wymagają, aby osoby samodzielnie odkryły, jaka działalność je motywuje.

Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)