Jak wyznaczyć i obliczyć próg rentowności?

Biuro informacji gospodarczej (BIG) -co to
2 sierpnia, 2022
Grywalizacja. Przykłady w firmie, biznesie i rozwoju
3 sierpnia, 2022

Jak wyznaczyć i obliczyć próg rentowności?

próg rentowności

Czym jest próg rentowności i jak go wyznaczyć?

Próg rentowności to jeden z kluczowych wskaźników, którego wyznaczenie konieczne jest do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo założonego celu.

Innymi słowy, wyznaczenie progu rentowności jest pomocne w osiąganiu odpowiedniego poziomu przychodów.

Wskaźnik jasno wskazuje, czy firma przynosi założone zyski, czy nie. Ważne jest zatem, aby wiedzieć, czym dokładnie jest próg rentowności oraz w jaki sposób powinno się go prawidłowo wyznaczać.

Zapisz się aby otrzymać raport i poradnik SEO
Wpisz poniżej swoje dane:

Czym jest próg rentowności?

Ogólnie rzecz ujmując, próg rentowności oznacza sytuację, w której przychody z działalności przedsiębiorstwa pokrywają koszty związane z funkcjonowaniem firmy.

Osiągnięcie progu rentowności oznacza zatem, że firma nie przynosi ani zysków, ani strat. Nieosiągnięcie progu rentowności oznacza, że firma przynosi straty.

Z kolei przekroczenie progu rentowności oznacza, że działalność przedsiębiorstwa przynosi zyski. Jego wyznaczenie pozwala zatem kontrolować sytuację finansową firmy.

Przede wszystkim dzięki niemu przedsiębiorca ma wiedzę na temat tego, czy jego biznes jest w ogólne opłacalny. Poza tym próg rentowności w dużym stopniu pomaga w ustalaniu strategii cenowej oferowanych produktów bądź usług.

W jaki sposób można wpływać na próg rentowności?

Warto zaznaczyć, że im niższy jest próg rentowności, tym szybciej firma zacznie przynosić zyski. Odwrotnie jest w przypadku wysokiego progu rentowności.

Wynika z tego, że każdemu przedsiębiorcy zależeć powinno, aby próg rentowności jego biznesu był jak najniższy. Na jego wysokość wpływać można na różne sposoby. Pierwszy sposób polega na podwyższeniu cen oferowanych produktów lub usług.

Z jednej strony jest to najprostszy sposób na obniżenie progu rentowności, z drugiej natomiast jest to sposób dość ryzykowny. Jeśli bowiem ceny podniesie się zbyt wysoko, to produkty mogą przestać się po prostu sprzedawać. Drugi sposób to sprzedaż „po kosztach”.

Mowa tu o sprzedaży produktów lub usług po cenie obniżonej o koszty produkcji. Przyznać jednak trzeba, że to również jest sposób dość ryzykowny. W dłuższej perspektywie sprzedaż produktów „po kosztach” może bowiem przynieść więcej szkód niż korzyści.

Co więcej, ten sposób wykorzystać można wyłącznie wówczas, kiedy firma osiągnie już założony wcześniej próg rentowności.

Trzeci sposób wpływu na próg rentowności to redukcja kosztów. To z kolei jest sposób najtrudniejszy w realizacji, jednak z drugiej strony najskuteczniejszy. Obniżenie kosztów produkcji to bowiem nie tylko obniżenie progu rentowności, ale i optymalizacja wydatków przedsiębiorstwa.

Zanim jednak właściciel firmy będzie chciał i mógł wpływać na próg rentowności, wcześniej musi go dokładnie wyznaczyć. Jak to zrobić?

Jak wyznaczyć próg rentowności?

W celu wyznaczenia progu rentowności w pierwszej kolejności konieczna jest dokładna analiza wydatków firmy.

Należy to zrobić, zakładając podział na koszty zmienne i koszty stałe.

Sam próg rentowności wyznaczyć można w różnych ujęciach. Mowa tu o ilościowym progu rentowności, wartościowym progu rentowności, procentowym progu rentowności oraz rozszerzonym progu rentowności.

W pierwszym przypadku ilościowy próg rentowności wskazuje przedsiębiorcy, ile produktów lub usług firma powinna sprzedać, aby pokryć koszty jej działalności.

Do jego wyznaczenia pod uwagę wziąć należy koszty stałe i zmienne oraz jednostkową cenę produktu. Koszty stałe podzielić należy przez różnicę ceny jednostkowej i jednostkowych kosztów zmiennych.

Z kolei wartościowy próg rentowności wskazuje na to, jaką wartość osiągnąć musi sprzedaż produktów, aby przychody przedsiębiorstwa zrównały się z całkowitymi kosztami, jakie firma ponosi.

W tym przypadku również do obliczenia tego wskaźnika pod uwagę wziąć należy koszty stałe i zmienne oraz jednostkową cenę produktu.

Cenę jednostkową pomnożyć należy przez iloraz kosztów stałych i różnicę ceny jednostkowej oraz jednostkowych kosztów zmiennych. Jeśli chodzi o rozszerzony próg rentowności, to w tym przypadku uwzględnia się finansowanie działalności przy pomocy obcego kapitału, co tworzy koszty finansowe.

Oznacza to, że przychody ze sprzedaży muszą pokryć wszystkie wydatki. W celu obliczenia rozszerzonego progu rentowności konieczne jest podzielenie sumy kosztów stałych i kosztów finansowych przez różnicę ceny jednostkowej i kosztów jednostkowych zmiennych.

Na koniec wspomnieć trzeba jeszcze o sposobie obliczenia procentowego progu rentowności. Wskaźnik ten prezentuje procent zdolności produkcyjnych firmy, jaki zaangażowany musi być w wygenerowanie przychodów pokrywających koszty działalności firmy.

Jego obliczenie polega na wyznaczeniu wartości iloczynu ilościowego progu rentowności i zdolności produkcyjnej firmy.

Próg rentowności (BEP – break even point)

Wyznaczenie progu rentowności jest niezwykle ważne dla działalności firmy. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien potrafić go wyznaczyć i brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Dzięki temu można mieć pewność, że decyzje te są słuszne, co przekłada się na bezpieczniejsze prowadzenie biznesu. Bez dokładnego wyznaczenia progu rentowności prowadzenie działalności gospodarczej jest dość ryzykowne.

doradztwo konsulting szkolenie sprzedaży biznes firma szkolenia online
Sprawdź moją ofertę:
Jak wyznaczyć i obliczyć próg rentowności? 1

Co myślisz o moim nowym wpisie na blogu?

A może masz pytanie dotyczące strategii lub techniki jak działać najlepiej?

Tak czy inaczej, chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia.

Więc śmiało, teraz zostaw komentarz poniżej.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rafalszr/domains/rafalszrajnert.pl/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 286
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Dr/PhD Rafał Szrajnert
Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj imię i adres email, aby przejść dalej